Ефективність використання бібліотеками області окремих видань Вінницької ОУНБ, підготовлених у 1999-2000 рр.

Рік видання: 2001

Місце зберігання: Відділ зберігання

Ефективність використання бібліотеками області окремих видань Вінницької ОУНБ,

підготовлених у 1999-2000 рр. 

В останні роки у видавничій діяльності обласної наукової бібліотеки є немало нововведень. Працівники "Тімірязєвки" все частіше звертаються до нових форм підготовки видань: дайджести з матеріалів бібліотекознавчих часописів, узагальнені матеріали кращих книжкових виставок, організованих структурними підрозділами бібліотеки, збірники нормативно-правових документів з окремих питань розвитку народного господарства.

В структурі окремих видань відбуваються суттєві зміни дискусійного характеру. З'являються нові довідкові та інформаційні видання, випуск інших традиційних матеріалів припиняється. Це стосується, зокрема, інформаційного списку "Художні твори на сторінках періодичних видань". Постає питання про доцільність випусків інформаційних списків "Закони України

Закономірно, що назріла необхідність мати обґрунтовану думку тих. кому ці видання адресовані, тобто, в першу чергу, бібліотечних працівників області, щоб визначитися, наскільки виправдані матеріальні та творчі затрати, які йдуть на підготовку та випуск тих чи інших матеріалів бібліотеки. Важливо було вивчити також пропозиції колег щодо подальшої видавничої роботи нашої бібліотеки, в яких матеріалах вони відчувають найбільшу потребу. Це дасть можливість відділам ОУНБ більш раціонально планувати і здійснювати видавничу роботу в найближчий період, а можливо і на перспективу.

Дослідження здійснюватиметься поетапно. Для першого етапу вивчення взято 11 різнопланових методичних, бібліографічних та інформаційних видань бібліотеки випущених у 1999-2000 pp.

Організатором даного дослідження виступив відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі, ним визначена мета і метод вивчення.

Мета: визначити ступінь ефективності використання окремих видань, підготовлених відділами ОУНБ, виявити наскільки відповідають вони інтересам і запитам бібліотечних фахівців області, наскільки змістовна і актуальна їх інформаційна цінність про книги, періодичні видання, нормативно-правові документи та матеріали з досвіду роботи книгозбірень України, далекого і близького зарубіжжя.

Метод вивчення пропонованих робіт (див. додаток № 1) - заочне анкетне опитування працівників бібліотек області.

Анкети було розіслано в усі центральні бібліотеки. Нашим колегам пропонувалось відповісти на 10 запитань, на які узагальнюючу думку своїх колективів висловили 23 респонденти з 20 районів. Серед них: 48 відсотків - директори і заступники директорів ЦВС. 26 - методисти та провідні спеціалісти. 17,3 - інші фахівці централізованих систем. Окрім того в опитуванні взяли участь 2 працівники відомчих бібліотек (ЗОШ № 1 м. Тульчина та Тульчинської філії училища культури і мистецтв ім. М. Леонтовича), що складає 8,7 відсотків.

За освітою респонденти розподіляються таким чином: з вищою – 82,6 відсотки, з середньою-спеціальною – 17,4.

На жаль, з 8 ЦБС (Бершадської, Липовецько, Мурованокуриловецької, Немирівської, Оратівської, Теплицької, Шаргоролської, м. Вінниці) відповіді на анкети не надійшли.

Нинішні соціально-економічні умови ставлять перед бібліотеками нові завдання. Бібліотекарі це добре розуміють, про що свідчать відповіді на перше запитання "Як ви вважаєте, котрий з напрямків у роботі сучасної бібліотеки є нині пріоритетним?". Відповіді дають змогу визначити пріоритетними такі напрямки роботи сучасної публічної бібліотеки:

 • забезпечення загальнодоступності документально-інформаційних ресурсів;
 • сприяння піднесенню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства;
 • поповнення фондів новою літературою;
 • популяризація літератури краєзнавчого характеру;
 • правове виховання;
 • інформаційна підтримка органів влади, формування культурологічного середовища;
 • інформування населення про діяльність бібліотек:
 • пошук додаткових джерел фінансування.
 • на друге запитання "Якому і напрямків робот найбільше уваги приділяють у Вашому районі?" відповіді були такі:
 • пошукова робота з краєзнавства та народознавства (Барська, Гайсинська, Калинівська, Козятинська,  Крижопільська,  Тростянецька, Чечельницька ЦБС, Тиврівська РБ для дорослих, Літинська ЦБ):
 • організація   інформаційного   обслуговування   органів   місцевої   влади і місцевого самоврядування (Могилів-Подільська, Томашпільська ЦБС, Тульчинська ЦБ).

На запитання "Чи була актуальною тематика підготовлених ОУНБ методико-бібліографічних видань за період 1999-2000 pp." відповідь "так" дали 20 респондентів (86,9 відсотків опитуваних), з них "частково" відповіли 3 респонденти (13,1 відсоток). Це дає змогу зробити висновок, що пропоновані до вивчення видання бібліотеки як за актуальністю тематики, так і за їх змістовним наповненням переважно задовольняють потреби бібліотек, допомагають їх працівникам у роботі з користувачами, у проведенні різноманітних творчих акцій, організації виставок, семінарів.

Повчальною і цікавою є картина аналізу відповідей респондентів на четверте запитання: "Вкажіть з додатку № 1 сигли найбільш вдалих видань, рекомендації яких найчастіше використовуються у роботі бібліотек Вашого регіону". В таблиці це виглядає так:

Сигли видань

Схвальні відгуки (у %) далі

Працівники ЦБ

Працівники сільських бібліотек

Працівники інших бібліотек

1.

56,5%

47,8%

17,3%

2.

78,3%

39,1%

30,4%

3.

73,9%

17,3%

17,3%

4.

65,2%

8,6%

13,0%

5.

78,3%

69,9%

34,7%

6.

78,3%

60,8%

26,0%

7.

60,8%

52,1%

30,4%

8.

13,0%

4,34%

4,3%

9.

17,3%

13,0%

-

10.

69,5%

17,3%

13,0%

11.

52,1%

13%

8,7%

Таблиця ефективності використання видань обласної наукової бібліотеки бібліотеками області 

Як бачимо, найвищу оцінку (78,3 відсотки) працівників центральних бібліотек одержали 3 видання: "Бібліотеки на рубежі XXI століття". Матеріали обласної науково-практичної конференції (Упорядники: М.Г. Спиця. П.І. Цимбалюк) (за сиглою "2") та два перші випуски видань "Кращі виставки року" (за сиглою "5"). Опис найбільш яскравих і змістовних виставок, підготовлених працівниками "Тімірязєвки" А. Якущенко ("Слухайте слов'яни, слухай, народ слов'янський, слухайте слово!"), Т. Марчук ("Українське бароко"). А. Сенкевич ("Пікнік на узбіччі. Науково-фантастична проза: підсумки століття”, матеріали яких не втрачатимуть своєї цінності ще довгі роки і можуть бути корисними для будь-якої бібліотеки області, було вирішено видати окремим виданням. Матеріал упорядкували А. Якущенко і Н. Головко і, як показують результати вивчення, колективна праця не була даремною. Це видання одержало найвищу оцінку і сільських та інших бібліотек (відповідно 69,9 та 34,7 відсотків).

Підтвердженням правильності рішення продовжити випуск методичних рекомендацій "Кращі виставки року" є висока оцінка колегами видання матеріалів виставок ОУНБ. присвячених 2000-літтю Різдва Христового (за спілою "6"). Це п'ять книжкових виставок різних відділів, об'єднаних однією тематикою. їх авторами виступили А. Якушенко, А. Прокопенко, Л. Сеник, В. Середюк, Л. Прнходько. Серед працівників ЦБ дане видання, як найбільш вдале, називають 78,3 відсотки опитуваних, серед працівників сільських бібліотек – 60,8 відсотків.

Досить високу оцінку (73,9 відсотки) опитуваних працівників центральних бібліотек одержав збірник "Бібліотека: минуле, сучасне, майбутнє" (Упорядники: В.Ф. Циганюк. І.М. Журавлінській) (за сиглою "З"), який містин, погляди сучасників на  подальший розвиток бібліотечної справи і. зокрема, обласної книгозбірні Вінниччини - ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. В той же час оцінку цього видання респондентами з сільських та інших бібліотек можна назвати низькою (17,3 відсотки).

Схвальний відгук (69,5 відсотків) працівників ЦБ одержало і видання з досвіду роботи бібліотек України та зарубіжжя "Пошук додаткових джерел фінансування" (Упорядники: М. Карягіна і П.Цимбалюк) (за сиглою "10"). В той же час, у працівників сільських та інших бібліотек це видання належної оцінки не одержало (відповідно 17,3 та 13,0 відсотків).

Мова цифр статистичного аналізу діяльності бібліотек завжди викликала незмінний інтерес у колег. Останній його випуск "Вінниччина бібліотечна" (Укладачі Н.Головко. Т. Марченко. В. Лаукарт) (за сиглою "4"). на відміну від попередніх, був доповнений змістовним текстовим аналізом (П. Цимбалюк). І хоч позитивну оцінку опитуваних дали 65,2 відсотки працівників центральних бібліотек, важко зрозуміти, чому їх решта не використовує порівняльні дані своєї роботи з роботою інших бібліотек області. Це могло б стати своєрідним поштовхом у поліпшенні роботи бібліотек. Респондентів сільських та інших бібліотек ця праця взагалі мало зацікавила (відповідно 8,6 та 13,0 відсотків).

В список видань бібліотеки, ефективність використання яких вивчалась в районах Вінниччини, було включено два бібліографічних покажчика з актуальних тем: "Мова - невмирущий скарб народу" (Укладачі: Г.Авраменко і О. Кізян) (за сиглою "7") та "Аграрна реформа в Україні: пошуки, здобутки, проблеми" (Укладач Т. Побережна) (за сиглою "1").

В свій час в ОУНБ відбулася презентація 1-го видання бібліографічного покажчика "Мова - невмирущий скарб народу", яка зібрала широку аудиторію науковців, студентської молоді та багатьох читачів-прихильників розвитку української мови. Разом з високою його оцінкою, було висловлено ряд побажань по доопрацюванню цього видання, що і було зроблено укладачами. У 2000 році здійснено доповнене перевидання покажчика. Що ж показало вивчення ефективності його використання у бібліотеках районів?

60,8 відсотків опитуваних працівників центральних та 52,1 - сільських бібліотек звертались до цього видання у своїй практичній діяльності. У роботі інших бібліотек цей відсоток сягає цифри 30,4. І хоч в цілому ці показники досить високі, безсумнівно, дана змістовна праця заслуговує на більшу увагу колег.

Бібліографічний покажчик за сиглою "1" видавався з метою надати працівникам бібліотек допомогу в забезпеченні відповідною інформацією тих, на кого покладалась ця важлива і складна ділянка роботи. Чи досягнута була мета? Вивчення показало, що для 56,5 відсотків працівників центральних і 47,8 відсотків працівників сільських бібліотек, які взяли участь в опитуванні, робота виявилась корисною.

У 2000 році ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва вперше розпочала випуск дайджестів за матеріалами бібліотекознавчих видань. Перший його випуск мав тематичну спрямованість "Регіональна бібліотечна політика на сучасному етапі" (Укладач П. Цимбалюк) (за сиглою "11"). Потребу в цьому виданні виявили 52,1 відсоток опитуваних працівників ЦБ, 13,0 - сільських і 8,6 - інших бібліотек.

Останні дві роботи нормативно-правового спрямування "Оренда та орендні відносини" (за сиглою "9") та "Неприбуткові організації" (за сиглою "8"). укладачами яких є В.Ф. Циганюк. І.М. Журавлівський, Р В. Загурський, отримали порівняно невисоку оцінку. Лише 17,3 відсотки опитуваних працівників ЦБ використали в роботі з читачами нормативні документи з питань оренди та 13,0 - з питань, що стосуються неприбуткових організацій. Працівники сільських бібліотек-відповідно 13,0 і 4,3 відсотки, а в інших книгозбірнях видання за спілою "9" взагалі не використовувалося, а за сиглою "8" – 4,3 відсотки.

Нам було також цікаво з'ясувати, які форми і методи роботи, рекомендовані у наших виданнях, застосовують у бібліотеках області.

Виявилось, що у Барській, Крижопільській ЦБС, Ямпільській РБ видання використовують при підготовці бібліографічних оглядів, переглядів літератури, при проведенні масових заходів, Днів інформації, літературних вечорів. У Гайсинській ЦБС видання за сиглами "8", "9", "11" використовують для підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, на виробничих нарадах, методичних днях, семінарах Видання за сиглою "2" - при проведенні читацької конференції в ЦБС   (Тростянецький   р-н).   У   Чечельницькій   ЦБС    -   при   презентації   книг,   створенні фактографічних картотек. У Літинській ЦБ - в роботі любительських об'єднань, клуби за інтересами.

На 6, 7 запитання "Чи були такі видання, рекомендації яких не використовувались в практичній діяльності бібліотек, а якщо "так", то які саме і з яких причин"? відповіді були такі: "Ні" – 65,2 відсотки, "частково" – 17,4 і 17,4 відсотки - видання не використовували зовсім, але з об'єктивних причин. Так, у Жмеринську, Калинівську ЦБС не всі видання надійшли, а деякі - з запізненням. Козятинська ЦБС видання під сиглою "8" і "9" не одержала взагалі.

На запитання "Назвіть тематику та види методико-бібліографічних та інших видань, які б ви хотіли отримувати від ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва?" респонденти висловили такі побажання:

 • нормативні документи з бібліотечної справи;
 • поради щодо створення регіональних інформаційних центрів;
 • методичні рекомендації для проведення семінарів, масових заходів;
 • матеріали з досвіду роботи бібліотек інших областей і зарубіжжя;
 • методичні посібники на допомогу працівникам бібліотек в їх роботі зі спеціалістами сільського господарства по реформуванню АПК;
 • дайджести за бібліотекознавчими матеріалами.

На 9-е запитання "Чи використовують в роботі бібліотек (індивідуальній, масовій, наочній пропаганді) книги, бібліографічні матеріали, вміщенні у наших посібниках?" відповідь "часто" дали 78,3 відсотки респондентів, "інколи" - 17,4 і 1 респондент на поставлене запитання відповіді не дав.

Відповіді на останнє запитання "Яким чином ЦБС інформує бібліотеки регіону про одержані видання ОУНБ: а) бібліотеки-філіали; б) бібліотеки інших систем і відомств?” показали, що методичні центри інформують бібліотеки-філіали про отримання видань на методичних днях, виробничих нарадах, шляхом проведення оглядів на семінарах, за допомогою використання послуг районних газет та радіо.

Колег із бібліотек інших систем і відомств запрошують на семінари, повідомляють по телефону, при індивідуальних зустрічах, під час проведення міжвідомчої теоретично-практичної конференції (Тростянецька ЦБ), на районних конференціях вчителів.

Результати дослідження засвідчили. що видання обласної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва останніх років як за видами, так і за змістом в цілому задовольняють бібліотекарів області. Отримані пропозиції будуть враховані при плануванні видавничої роботи ОУНБ на 2002 та наступні роки.

Потребує також більш дійового контролю надсилка видань до бібліотек області.

ДОДАТОК 1.

Видання ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, які пропонуються для вивчення

1.Аграрна реформа на Україні: пошуки, здобутки, проблеми: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Т.І. Побережна: ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця. 2000. – 18 с. – 50 прим.

2. Бібліотека на рубежі XXI століття: Матеріали обл. наук.-практич. конф. / Упоряд. М.Г. Спиця, П.І. Цимбалюк; ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 1999. – 84 с. – 100 прим.

3. Бібліотека: минуле, сучасне, майбутнє / Уклад.: В.Ф. Циганюк, І.М. Журавлівський. Р.В. Загурський; ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 2000. – 45 с

4. Вінниччина бібліотечна: Аналіз діяльн. б-к всіх систем і відомств обл. за 1999 р. / Уклад.: Н.С. Головко, Т.М. Марченко, В.О. Лаукарт; ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 2000. – 29 с. – 45 прим.

5. Кращі виставки року: Опис окрем. кн. вист. ОУНБ і метод. рек. щодо використ. їх матеріалів   у   роботі   мас.   б-к   /Уклад.:   П.С.   Головко,   А.С.   Якушенко:   ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 1999. – 18 с. – 100 прим.

6. Кращі виставки року: 2000 літ Хресного путі людства: Метод. рек. б-кам. Вип. 2 /Упоряд. Ю.Л. Гунько; М.Г. Спиця; ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. –Вінниця. 2000. – 59 с. – 100 прим.

7. Мова - невмирущий скарб народу: Бібліогр. покажч. /Уклад.: Г.М. Авраменко, 0.І. Кізян: ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 2000. – 57 с. –  100 прим.

8.Неприбуткові    організації:    Нормативно-правова   база   /Уклад.:    В.Ф. Циганюк, І.М. Журавлівський, Р.В. Загурський: ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 2000. – 49 с. – 100 прим.

9. Оренда та орендні   відносини:  Нормативно-правова бaзa /Уклад.:   В.Ф. Циганюк, І.М. Журавлівський. Р.В. Загурськнй: ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 2000. – 52 с. – 100 прим.

10. Пошук додаткових джерел фінансування: З досвіду роботи б-к України. Вінниччини та зарубіжжя /Упоряд. М.ІО. Карягіна, П.І. Цимбалюк: ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 1999.– 16 с. – 40 прим.

11. Регіональна бібліотечна політика на сучасному етапі: Дайджест за   матеріалаами бібліотекознав. вид. 1999-2000 pp. Вип. 1 /Уклад. П.І. Цимбалюк: ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 2000. – 18 с. – 35 прим.

Укладач  Т. Побережна

Редактор М. Спиця

Комп’ютерний набір і верстка   Н. Дорошенко

Тиражування   Г. Стратієнко

Відповідальна за випуск П. Цимбалюк

 

Тираж 40 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

21100, Вінниця, вул. Соборна, 73

Поділитися:

Ефективність використання бібліотеками області


Ефективність використання бібліотеками області окремих видань Вінницької ОУНБ,

підготовлених у 1999-2000 рр. 

В останні роки у видавничій діяльності обласної наукової бібліотеки є немало нововведень. Працівники "Тімірязєвки" все частіше звертаються до нових форм підготовки видань: дайджести з матеріалів бібліотекознавчих часописів, узагальнені матеріали кращих книжкових виставок, організованих структурними підрозділами бібліотеки, збірники нормативно-правових документів з окремих питань розвитку народного господарства.

В структурі окремих видань відбуваються суттєві зміни дискусійного характеру. З'являються нові довідкові та інформаційні видання, випуск інших традиційних матеріалів припиняється. Це стосується, зокрема, інформаційного списку "Художні твори на сторінках періодичних видань". Постає питання про доцільність випусків інформаційних списків "Закони України

Закономірно, що назріла необхідність мати обґрунтовану думку тих. кому ці видання адресовані, тобто, в першу чергу, бібліотечних працівників області, щоб визначитися, наскільки виправдані матеріальні та творчі затрати, які йдуть на підготовку та випуск тих чи інших матеріалів бібліотеки. Важливо було вивчити також пропозиції колег щодо подальшої видавничої роботи нашої бібліотеки, в яких матеріалах вони відчувають найбільшу потребу. Це дасть можливість відділам ОУНБ більш раціонально планувати і здійснювати видавничу роботу в найближчий період, а можливо і на перспективу.

Дослідження здійснюватиметься поетапно. Для першого етапу вивчення взято 11 різнопланових методичних, бібліографічних та інформаційних видань бібліотеки випущених у 1999-2000 pp.

Організатором даного дослідження виступив відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі, ним визначена мета і метод вивчення.

Мета: визначити ступінь ефективності використання окремих видань, підготовлених відділами ОУНБ, виявити наскільки відповідають вони інтересам і запитам бібліотечних фахівців області, наскільки змістовна і актуальна їх інформаційна цінність про книги, періодичні видання, нормативно-правові документи та матеріали з досвіду роботи книгозбірень України, далекого і близького зарубіжжя.

Метод вивчення пропонованих робіт (див. додаток № 1) - заочне анкетне опитування працівників бібліотек області.

Анкети було розіслано в усі центральні бібліотеки. Нашим колегам пропонувалось відповісти на 10 запитань, на які узагальнюючу думку своїх колективів висловили 23 респонденти з 20 районів. Серед них: 48 відсотків - директори і заступники директорів ЦВС. 26 - методисти та провідні спеціалісти. 17,3 - інші фахівці централізованих систем. Окрім того в опитуванні взяли участь 2 працівники відомчих бібліотек (ЗОШ № 1 м. Тульчина та Тульчинської філії училища культури і мистецтв ім. М. Леонтовича), що складає 8,7 відсотків.

За освітою респонденти розподіляються таким чином: з вищою – 82,6 відсотки, з середньою-спеціальною – 17,4.

На жаль, з 8 ЦБС (Бершадської, Липовецько, Мурованокуриловецької, Немирівської, Оратівської, Теплицької, Шаргоролської, м. Вінниці) відповіді на анкети не надійшли.

Нинішні соціально-економічні умови ставлять перед бібліотеками нові завдання. Бібліотекарі це добре розуміють, про що свідчать відповіді на перше запитання "Як ви вважаєте, котрий з напрямків у роботі сучасної бібліотеки є нині пріоритетним?". Відповіді дають змогу визначити пріоритетними такі напрямки роботи сучасної публічної бібліотеки:

 • забезпечення загальнодоступності документально-інформаційних ресурсів;
 • сприяння піднесенню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства;
 • поповнення фондів новою літературою;
 • популяризація літератури краєзнавчого характеру;
 • правове виховання;
 • інформаційна підтримка органів влади, формування культурологічного середовища;
 • інформування населення про діяльність бібліотек:
 • пошук додаткових джерел фінансування.
 • на друге запитання "Якому і напрямків робот найбільше уваги приділяють у Вашому районі?" відповіді були такі:
 • пошукова робота з краєзнавства та народознавства (Барська, Гайсинська, Калинівська, Козятинська,  Крижопільська,  Тростянецька, Чечельницька ЦБС, Тиврівська РБ для дорослих, Літинська ЦБ):
 • організація   інформаційного   обслуговування   органів   місцевої   влади і місцевого самоврядування (Могилів-Подільська, Томашпільська ЦБС, Тульчинська ЦБ).

На запитання "Чи була актуальною тематика підготовлених ОУНБ методико-бібліографічних видань за період 1999-2000 pp." відповідь "так" дали 20 респондентів (86,9 відсотків опитуваних), з них "частково" відповіли 3 респонденти (13,1 відсоток). Це дає змогу зробити висновок, що пропоновані до вивчення видання бібліотеки як за актуальністю тематики, так і за їх змістовним наповненням переважно задовольняють потреби бібліотек, допомагають їх працівникам у роботі з користувачами, у проведенні різноманітних творчих акцій, організації виставок, семінарів.

Повчальною і цікавою є картина аналізу відповідей респондентів на четверте запитання: "Вкажіть з додатку № 1 сигли найбільш вдалих видань, рекомендації яких найчастіше використовуються у роботі бібліотек Вашого регіону". В таблиці це виглядає так:

Сигли видань

Схвальні відгуки (у %) далі

Працівники ЦБ

Працівники сільських бібліотек

Працівники інших бібліотек

1.

56,5%

47,8%

17,3%

2.

78,3%

39,1%

30,4%

3.

73,9%

17,3%

17,3%

4.

65,2%

8,6%

13,0%

5.

78,3%

69,9%

34,7%

6.

78,3%

60,8%

26,0%

7.

60,8%

52,1%

30,4%

8.

13,0%

4,34%

4,3%

9.

17,3%

13,0%

-

10.

69,5%

17,3%

13,0%

11.

52,1%

13%

8,7%

Таблиця ефективності використання видань обласної наукової бібліотеки бібліотеками області 

Як бачимо, найвищу оцінку (78,3 відсотки) працівників центральних бібліотек одержали 3 видання: "Бібліотеки на рубежі XXI століття". Матеріали обласної науково-практичної конференції (Упорядники: М.Г. Спиця. П.І. Цимбалюк) (за сиглою "2") та два перші випуски видань "Кращі виставки року" (за сиглою "5"). Опис найбільш яскравих і змістовних виставок, підготовлених працівниками "Тімірязєвки" А. Якущенко ("Слухайте слов'яни, слухай, народ слов'янський, слухайте слово!"), Т. Марчук ("Українське бароко"). А. Сенкевич ("Пікнік на узбіччі. Науково-фантастична проза: підсумки століття”, матеріали яких не втрачатимуть своєї цінності ще довгі роки і можуть бути корисними для будь-якої бібліотеки області, було вирішено видати окремим виданням. Матеріал упорядкували А. Якущенко і Н. Головко і, як показують результати вивчення, колективна праця не була даремною. Це видання одержало найвищу оцінку і сільських та інших бібліотек (відповідно 69,9 та 34,7 відсотків).

Підтвердженням правильності рішення продовжити випуск методичних рекомендацій "Кращі виставки року" є висока оцінка колегами видання матеріалів виставок ОУНБ. присвячених 2000-літтю Різдва Христового (за спілою "6"). Це п'ять книжкових виставок різних відділів, об'єднаних однією тематикою. їх авторами виступили А. Якушенко, А. Прокопенко, Л. Сеник, В. Середюк, Л. Прнходько. Серед працівників ЦБ дане видання, як найбільш вдале, називають 78,3 відсотки опитуваних, серед працівників сільських бібліотек – 60,8 відсотків.

Досить високу оцінку (73,9 відсотки) опитуваних працівників центральних бібліотек одержав збірник "Бібліотека: минуле, сучасне, майбутнє" (Упорядники: В.Ф. Циганюк. І.М. Журавлінській) (за сиглою "З"), який містин, погляди сучасників на  подальший розвиток бібліотечної справи і. зокрема, обласної книгозбірні Вінниччини - ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. В той же час оцінку цього видання респондентами з сільських та інших бібліотек можна назвати низькою (17,3 відсотки).

Схвальний відгук (69,5 відсотків) працівників ЦБ одержало і видання з досвіду роботи бібліотек України та зарубіжжя "Пошук додаткових джерел фінансування" (Упорядники: М. Карягіна і П.Цимбалюк) (за сиглою "10"). В той же час, у працівників сільських та інших бібліотек це видання належної оцінки не одержало (відповідно 17,3 та 13,0 відсотків).

Мова цифр статистичного аналізу діяльності бібліотек завжди викликала незмінний інтерес у колег. Останній його випуск "Вінниччина бібліотечна" (Укладачі Н.Головко. Т. Марченко. В. Лаукарт) (за сиглою "4"). на відміну від попередніх, був доповнений змістовним текстовим аналізом (П. Цимбалюк). І хоч позитивну оцінку опитуваних дали 65,2 відсотки працівників центральних бібліотек, важко зрозуміти, чому їх решта не використовує порівняльні дані своєї роботи з роботою інших бібліотек області. Це могло б стати своєрідним поштовхом у поліпшенні роботи бібліотек. Респондентів сільських та інших бібліотек ця праця взагалі мало зацікавила (відповідно 8,6 та 13,0 відсотків).

В список видань бібліотеки, ефективність використання яких вивчалась в районах Вінниччини, було включено два бібліографічних покажчика з актуальних тем: "Мова - невмирущий скарб народу" (Укладачі: Г.Авраменко і О. Кізян) (за сиглою "7") та "Аграрна реформа в Україні: пошуки, здобутки, проблеми" (Укладач Т. Побережна) (за сиглою "1").

В свій час в ОУНБ відбулася презентація 1-го видання бібліографічного покажчика "Мова - невмирущий скарб народу", яка зібрала широку аудиторію науковців, студентської молоді та багатьох читачів-прихильників розвитку української мови. Разом з високою його оцінкою, було висловлено ряд побажань по доопрацюванню цього видання, що і було зроблено укладачами. У 2000 році здійснено доповнене перевидання покажчика. Що ж показало вивчення ефективності його використання у бібліотеках районів?

60,8 відсотків опитуваних працівників центральних та 52,1 - сільських бібліотек звертались до цього видання у своїй практичній діяльності. У роботі інших бібліотек цей відсоток сягає цифри 30,4. І хоч в цілому ці показники досить високі, безсумнівно, дана змістовна праця заслуговує на більшу увагу колег.

Бібліографічний покажчик за сиглою "1" видавався з метою надати працівникам бібліотек допомогу в забезпеченні відповідною інформацією тих, на кого покладалась ця важлива і складна ділянка роботи. Чи досягнута була мета? Вивчення показало, що для 56,5 відсотків працівників центральних і 47,8 відсотків працівників сільських бібліотек, які взяли участь в опитуванні, робота виявилась корисною.

У 2000 році ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва вперше розпочала випуск дайджестів за матеріалами бібліотекознавчих видань. Перший його випуск мав тематичну спрямованість "Регіональна бібліотечна політика на сучасному етапі" (Укладач П. Цимбалюк) (за сиглою "11"). Потребу в цьому виданні виявили 52,1 відсоток опитуваних працівників ЦБ, 13,0 - сільських і 8,6 - інших бібліотек.

Останні дві роботи нормативно-правового спрямування "Оренда та орендні відносини" (за сиглою "9") та "Неприбуткові організації" (за сиглою "8"). укладачами яких є В.Ф. Циганюк. І.М. Журавлівський, Р В. Загурський, отримали порівняно невисоку оцінку. Лише 17,3 відсотки опитуваних працівників ЦБ використали в роботі з читачами нормативні документи з питань оренди та 13,0 - з питань, що стосуються неприбуткових організацій. Працівники сільських бібліотек-відповідно 13,0 і 4,3 відсотки, а в інших книгозбірнях видання за спілою "9" взагалі не використовувалося, а за сиглою "8" – 4,3 відсотки.

Нам було також цікаво з'ясувати, які форми і методи роботи, рекомендовані у наших виданнях, застосовують у бібліотеках області.

Виявилось, що у Барській, Крижопільській ЦБС, Ямпільській РБ видання використовують при підготовці бібліографічних оглядів, переглядів літератури, при проведенні масових заходів, Днів інформації, літературних вечорів. У Гайсинській ЦБС видання за сиглами "8", "9", "11" використовують для підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, на виробничих нарадах, методичних днях, семінарах Видання за сиглою "2" - при проведенні читацької конференції в ЦБС   (Тростянецький   р-н).   У   Чечельницькій   ЦБС    -   при   презентації   книг,   створенні фактографічних картотек. У Літинській ЦБ - в роботі любительських об'єднань, клуби за інтересами.

На 6, 7 запитання "Чи були такі видання, рекомендації яких не використовувались в практичній діяльності бібліотек, а якщо "так", то які саме і з яких причин"? відповіді були такі: "Ні" – 65,2 відсотки, "частково" – 17,4 і 17,4 відсотки - видання не використовували зовсім, але з об'єктивних причин. Так, у Жмеринську, Калинівську ЦБС не всі видання надійшли, а деякі - з запізненням. Козятинська ЦБС видання під сиглою "8" і "9" не одержала взагалі.

На запитання "Назвіть тематику та види методико-бібліографічних та інших видань, які б ви хотіли отримувати від ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва?" респонденти висловили такі побажання:

 • нормативні документи з бібліотечної справи;
 • поради щодо створення регіональних інформаційних центрів;
 • методичні рекомендації для проведення семінарів, масових заходів;
 • матеріали з досвіду роботи бібліотек інших областей і зарубіжжя;
 • методичні посібники на допомогу працівникам бібліотек в їх роботі зі спеціалістами сільського господарства по реформуванню АПК;
 • дайджести за бібліотекознавчими матеріалами.

На 9-е запитання "Чи використовують в роботі бібліотек (індивідуальній, масовій, наочній пропаганді) книги, бібліографічні матеріали, вміщенні у наших посібниках?" відповідь "часто" дали 78,3 відсотки респондентів, "інколи" - 17,4 і 1 респондент на поставлене запитання відповіді не дав.

Відповіді на останнє запитання "Яким чином ЦБС інформує бібліотеки регіону про одержані видання ОУНБ: а) бібліотеки-філіали; б) бібліотеки інших систем і відомств?” показали, що методичні центри інформують бібліотеки-філіали про отримання видань на методичних днях, виробничих нарадах, шляхом проведення оглядів на семінарах, за допомогою використання послуг районних газет та радіо.

Колег із бібліотек інших систем і відомств запрошують на семінари, повідомляють по телефону, при індивідуальних зустрічах, під час проведення міжвідомчої теоретично-практичної конференції (Тростянецька ЦБ), на районних конференціях вчителів.

Результати дослідження засвідчили. що видання обласної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва останніх років як за видами, так і за змістом в цілому задовольняють бібліотекарів області. Отримані пропозиції будуть враховані при плануванні видавничої роботи ОУНБ на 2002 та наступні роки.

Потребує також більш дійового контролю надсилка видань до бібліотек області.

ДОДАТОК 1.

Видання ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, які пропонуються для вивчення

1.Аграрна реформа на Україні: пошуки, здобутки, проблеми: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Т.І. Побережна: ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця. 2000. – 18 с. – 50 прим.

2. Бібліотека на рубежі XXI століття: Матеріали обл. наук.-практич. конф. / Упоряд. М.Г. Спиця, П.І. Цимбалюк; ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 1999. – 84 с. – 100 прим.

3. Бібліотека: минуле, сучасне, майбутнє / Уклад.: В.Ф. Циганюк, І.М. Журавлівський. Р.В. Загурський; ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 2000. – 45 с

4. Вінниччина бібліотечна: Аналіз діяльн. б-к всіх систем і відомств обл. за 1999 р. / Уклад.: Н.С. Головко, Т.М. Марченко, В.О. Лаукарт; ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 2000. – 29 с. – 45 прим.

5. Кращі виставки року: Опис окрем. кн. вист. ОУНБ і метод. рек. щодо використ. їх матеріалів   у   роботі   мас.   б-к   /Уклад.:   П.С.   Головко,   А.С.   Якушенко:   ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 1999. – 18 с. – 100 прим.

6. Кращі виставки року: 2000 літ Хресного путі людства: Метод. рек. б-кам. Вип. 2 /Упоряд. Ю.Л. Гунько; М.Г. Спиця; ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. –Вінниця. 2000. – 59 с. – 100 прим.

7. Мова - невмирущий скарб народу: Бібліогр. покажч. /Уклад.: Г.М. Авраменко, 0.І. Кізян: ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 2000. – 57 с. –  100 прим.

8.Неприбуткові    організації:    Нормативно-правова   база   /Уклад.:    В.Ф. Циганюк, І.М. Журавлівський, Р.В. Загурський: ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 2000. – 49 с. – 100 прим.

9. Оренда та орендні   відносини:  Нормативно-правова бaзa /Уклад.:   В.Ф. Циганюк, І.М. Журавлівський. Р.В. Загурськнй: ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 2000. – 52 с. – 100 прим.

10. Пошук додаткових джерел фінансування: З досвіду роботи б-к України. Вінниччини та зарубіжжя /Упоряд. М.ІО. Карягіна, П.І. Цимбалюк: ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 1999.– 16 с. – 40 прим.

11. Регіональна бібліотечна політика на сучасному етапі: Дайджест за   матеріалаами бібліотекознав. вид. 1999-2000 pp. Вип. 1 /Уклад. П.І. Цимбалюк: ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця. 2000. – 18 с. – 35 прим.

Укладач  Т. Побережна

Редактор М. Спиця

Комп’ютерний набір і верстка   Н. Дорошенко

Тиражування   Г. Стратієнко

Відповідальна за випуск П. Цимбалюк

 

Тираж 40 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

21100, Вінниця, вул. Соборна, 73