Джерело наснаги Арсена Зінченка

Рік видання: 2023

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського

Державний архів Вінницької області

Музей Вінниці

 

 


Вчені нашого краю

ДЖЕРЕЛО НАСНАГИ АРСЕНА ЗІНЧЕНКА

До 75-річчя від дня народження українського історика, доктора історичних наук, професора, громадського діяча

Бібліографічний покажчик

 

 

Вінниця,

твори

2023 


УДК 016:94(477.44)

Д-40

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник, директор ВОУНБ ім. В. Отамановського

 

Д-40

Джерело наснаги Арсена Зінченка : до 75-річчя від дня народження українського історика, доктора історичних наук, професора, громадського діяча : бібліогр. покажч. / Департамент гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського, Державний архів Вінницької області, Музей Вінниці ; уклад. О. М. Зелена ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. - Вінниця, ТВОРИ, 2023. -loo с. - (Вчені нашого краю).

ISBN 978-617-552-396-4

 

Бібліографічний покажчик присвячений 75-річчю від дня народження українського історика, доктора історичних наук, професора, громадського діяча Арсена Леонідовича Зінченка.

У виданні зібрано бібліографічні записи праць ювіляра: дисертацій, авторефератів дисертацій, монографій, навчальних та навчально-методичних посібників, підручників, статей у наукових та періодичних виданнях, тез виступів на науково-практичних конференціях, художніх творів, електронних ресурсів тощо.

Покажчик розрахований на науковців, істориків, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, учителів, студентську та учнівську молодь, краєзнавців.


УДК 016:94(477.44)
ISBN 978-617-552-396-4


© ВОУНБ ім. В. Отамановського, 2023

© ТОВ «твори», 2023


  

Поділитися:

Джерело наснаги Зінченка


Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського

Державний архів Вінницької області

Музей Вінниці

 

 


Вчені нашого краю

ДЖЕРЕЛО НАСНАГИ АРСЕНА ЗІНЧЕНКА

До 75-річчя від дня народження українського історика, доктора історичних наук, професора, громадського діяча

Бібліографічний покажчик

 

 

Вінниця,

твори

2023 


УДК 016:94(477.44)

Д-40

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник, директор ВОУНБ ім. В. Отамановського

 

Д-40

Джерело наснаги Арсена Зінченка : до 75-річчя від дня народження українського історика, доктора історичних наук, професора, громадського діяча : бібліогр. покажч. / Департамент гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського, Державний архів Вінницької області, Музей Вінниці ; уклад. О. М. Зелена ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. - Вінниця, ТВОРИ, 2023. -loo с. - (Вчені нашого краю).

ISBN 978-617-552-396-4

 

Бібліографічний покажчик присвячений 75-річчю від дня народження українського історика, доктора історичних наук, професора, громадського діяча Арсена Леонідовича Зінченка.

У виданні зібрано бібліографічні записи праць ювіляра: дисертацій, авторефератів дисертацій, монографій, навчальних та навчально-методичних посібників, підручників, статей у наукових та періодичних виданнях, тез виступів на науково-практичних конференціях, художніх творів, електронних ресурсів тощо.

Покажчик розрахований на науковців, істориків, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, учителів, студентську та учнівську молодь, краєзнавців.


УДК 016:94(477.44)
ISBN 978-617-552-396-4


© ВОУНБ ім. В. Отамановського, 2023

© ТОВ «твори», 2023