Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : Матеріали ІV Науково-практичної конференції

Рік видання: 2023

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Управління культури та креативних індустрій

Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського

Вінницьке обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація

 

 


БІБЛІОТЕКА В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ І КОНСТРУЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Матеріали ІV Науково-практичної конференції

 


27 вересня 2023 року

 

 

Вінниця
2023


 

 

УДК 027.5(477)(063) Б 59

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник, директор ВОУНБ ім. В. Отамановського

Редакційна колегія:

Г М. Слотюк (голова редкол.), П. І. Цимбалюк (упоряд.), Т. П. Кристофорова (упоряд.),
Л. Б. Борисенко, С. В. Лавренюк, А. В. Присяжнюк, К. А. Скомаровська, О. В. Стояльникова

 


Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІV Наук-практ. конф. (до Всеукраїнського дня бібліотек) 27 верес. 2023 р., м. Вінниця / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського, Вінниц. обл. від-ня ВГО УБА ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; редкол.: Г. М. Слотюк (голова) [та ін.], упоряд.: П. І. Цимбалюк, Т. П. Кристофорова. - Вінниця, 2023. - 167 с.

 

У збірнику вміщено матеріали FV Науково-практичної конференції «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього», яка відбулася 27 вересня 2023 р. в онлайн-форматі на платформі для відеоконференцій ZOOM та приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек.

Видання містить доповіді та повідомлення провідних фахівців Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної історичної бібліотеки України, бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв, Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського, обласних бібліотек (Вінниця, Полтава, Херсон), Львівської обласної бібліотеки для дітей, Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва, бібліотеки імені Павла Усенка для дітей ЦБС Дніпровського району м. Києва, бібліотек територіальних громад і закладів вищої освіти Вінниччини та ін. На конференції було висвітлено актуальні питання сучасної діяльності бібліотек в умовах воєнного стану та перспектив їхнього подальшого розвитку.

У збірнику збережено стилістику представлених статей. Автори відповідають за зміст опублікованих матеріалів, повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилань на джерела, написання власних імен, географічних назв, дат тощо.

 

The collection includes materials from the IV Scientific and Practical Conference «Library in the Modern Context and Building the Future», which took place on September 27, 2023, in an online format on the ZOOM video conferencing platform and was dedicated to the All-Ukrainian day of libraries.

The publication contains reports and messages from leading experts the National Library of Ukraine named after Yaroslav the Wise, the Vernadsky National Library of Ukraine, the National Historical Library of Ukraine, the library of the Kyiv National University of Culture and Arts, the State Scientific-Pedagogical Library of Ukraine named after V.O. Sukhomlynsky, regional libraries (Vinnytsia, Poltava, Kherson), the Lviv Regional Children’s Library, the Public Library named after Lesya Ukrainka for adults in Kyiv, the Library for children named after P.Usenko of the Dnipro District Central Library System in Kyiv, libraries of territorial communities and higher education institutions in Vinnytsia and others. The conference addressed current issues of modern library activities in conditions of a state of war and the prospects for their further development.

The collection preserves the stylistics of the presented articles. The authors are responsible for the content of the published materials, the completeness of coverage of the researched topics, the systematic presentation, the accuracy of the cited facts, references to sources, the writing of proper names, geographical names, dates, etc.


© ВОУНБ ім. В. Отамановського, 2023 


 

Поділитися:

Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього


Управління культури та креативних індустрій

Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського

Вінницьке обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація

 

 


БІБЛІОТЕКА В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ І КОНСТРУЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Матеріали ІV Науково-практичної конференції

 


27 вересня 2023 року

 

 

Вінниця
2023


 

 

УДК 027.5(477)(063) Б 59

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник, директор ВОУНБ ім. В. Отамановського

Редакційна колегія:

Г М. Слотюк (голова редкол.), П. І. Цимбалюк (упоряд.), Т. П. Кристофорова (упоряд.),
Л. Б. Борисенко, С. В. Лавренюк, А. В. Присяжнюк, К. А. Скомаровська, О. В. Стояльникова

 


Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІV Наук-практ. конф. (до Всеукраїнського дня бібліотек) 27 верес. 2023 р., м. Вінниця / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського, Вінниц. обл. від-ня ВГО УБА ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; редкол.: Г. М. Слотюк (голова) [та ін.], упоряд.: П. І. Цимбалюк, Т. П. Кристофорова. - Вінниця, 2023. - 167 с.

 

У збірнику вміщено матеріали FV Науково-практичної конференції «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього», яка відбулася 27 вересня 2023 р. в онлайн-форматі на платформі для відеоконференцій ZOOM та приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек.

Видання містить доповіді та повідомлення провідних фахівців Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної історичної бібліотеки України, бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв, Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського, обласних бібліотек (Вінниця, Полтава, Херсон), Львівської обласної бібліотеки для дітей, Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва, бібліотеки імені Павла Усенка для дітей ЦБС Дніпровського району м. Києва, бібліотек територіальних громад і закладів вищої освіти Вінниччини та ін. На конференції було висвітлено актуальні питання сучасної діяльності бібліотек в умовах воєнного стану та перспектив їхнього подальшого розвитку.

У збірнику збережено стилістику представлених статей. Автори відповідають за зміст опублікованих матеріалів, повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилань на джерела, написання власних імен, географічних назв, дат тощо.

 

The collection includes materials from the IV Scientific and Practical Conference «Library in the Modern Context and Building the Future», which took place on September 27, 2023, in an online format on the ZOOM video conferencing platform and was dedicated to the All-Ukrainian day of libraries.

The publication contains reports and messages from leading experts the National Library of Ukraine named after Yaroslav the Wise, the Vernadsky National Library of Ukraine, the National Historical Library of Ukraine, the library of the Kyiv National University of Culture and Arts, the State Scientific-Pedagogical Library of Ukraine named after V.O. Sukhomlynsky, regional libraries (Vinnytsia, Poltava, Kherson), the Lviv Regional Children’s Library, the Public Library named after Lesya Ukrainka for adults in Kyiv, the Library for children named after P.Usenko of the Dnipro District Central Library System in Kyiv, libraries of territorial communities and higher education institutions in Vinnytsia and others. The conference addressed current issues of modern library activities in conditions of a state of war and the prospects for their further development.

The collection preserves the stylistics of the presented articles. The authors are responsible for the content of the published materials, the completeness of coverage of the researched topics, the systematic presentation, the accuracy of the cited facts, references to sources, the writing of proper names, geographical names, dates, etc.


© ВОУНБ ім. В. Отамановського, 2023