Бібліотечна професія – покликання на все життя

Рік видання: 2024

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Управління культури та креативних індустрій

Департаменту гуманітарної політики

Вінницької обласної військової адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека

імені Валентина Отамановського 

 

 

Діячі культури і мистецтв краю 

 

 

 

Бібліотечна професія – покликання на все життя

 (до ювілею Лариси Борисівни Сеник)

 

   

Збірник матеріалів

  

 

Вінниця, 2024 

 

 

 

УДК УДК 023(477.44)(092)

Б 59

 

 

Відповідальна за випуск Г. М. Слотюк,

заступник директора з наукової роботи та інформатизації

ВОУНБ ім. В. Отамановського

 

Редакційна колегія: Н. В. Березюк, С. В. Лавренюк,

Г. М. Слотюк, П. І. Цимбалюк

 

 

Бібліотечна професія – покликання на все життя : до ювілею Лариси Борисівни Сеник : зб. матеріалів / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського ; уклад. Н. В. Березюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Г. М. Слотюк. – Вінниця, 2024. – (Діячі культури і мистецтв краю). 

 

 

Збірник матеріалів присвячено життю та діяльності бібліотекознавця, науковця, організатора бібліотечної справи на Вінниччині, директора ВОУНБ ім. В. Отамановського Л. Б. Сеник.

У виданні представлено багаторічну науково-дослідну, науково-організаційну роботу ювілярки. Тут вміщено описи книг, статей, опублікованих у періодичних виданнях, збірниках, альманахах, інтернет-ресурсах.

Збірник буде корисним науковцям, фахівцям культури та мистецтв, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться розвитком бібліотечної справи та діяльністю її відомих особистостей.

  

© ВОУНБ ім. В. Отамановського, 2024

 

 

 

 

 Зміст

 

Від укладача 

Дернова О. Професіоналізм та відданість улюбленій справі Лариси Сеник 

Слово про ювілярку від колег, партнерів, друзів 

Вибране. Повні тексти опублікованих статей Л. Б. Сеник 

Колекції рідкісних і цінних видань у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва: формування, збереження, оцифрування           

Вінницька ОУНБ: робимо внесок у Перемогу!

Бібліотеки області в реаліях війни: сталість чи рестарт? 

1. Бібліографія видань та публікацій Лариси Сеник 

1.1. Статті та інтерв’ю, вміщені в збірниках, альманахах, періодичних виданнях

1.2. Укладач, відповідальна за випуск, член редколегій 

2. Література про життя та діяльність

 

Поділитися:

Від укладача 

Видання «Бібліотечна професія – покликання на все життя» присвячене 60-річчю від дня народження бібліотекознавця, науковця, організатора бібліотечної справи на Вінниччині, члена президії ВГО Українська бібліотечна асоціація, голови Вінницького обласного відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація, директора ВОУНБ ім. В. Отамановського Лариси Борисівни Сеник. Книга продовжує серію видань бібліотеки «Діячі культури і мистецтв краю».

Збірник складається з текстової та бібліографічної частин. Текстову частину розпочинає стаття начальника Управління культури та креативних індустрій Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації О. Дернової «Професіоналізм та відданість улюбленій справі Лариси Сеник». Продовжує видання розділ «Слово про ювілярку від колег, партнерів, друзів», який вміщує теплі слова поваги та подяки від колег, письменників, журналістів, краєзнавців (О. Бруй, В. Вітковського, С. Гальчака, Ж. Дмитренко, О. Заквацької, Є. Пшеничного, О. Федоришена).

Далі подано вибрані повні тексти статей Лариси Сеник у фахових збірниках та журналах.

Матеріали бібліографічної частини побудовано за розділами «Бібліографія видань та публікацій Лариси Сеник» і «Література про життя та діяльність». У першому зібрано статті та інтерв’ю Лариси Борисівни, вміщені в збірниках, альманахах, періодичних виданнях. Представлено інформацію про видання, де вона є укладачем, членом редколегій, відповідальною за випуск. У другому – матеріали про її діяльність та роль у реалізації низки інноваційних проєктів, організації науково-практичних конференцій, різнопланових творчих акцій, зустрічей, круглих столів, участь у літературно-мистецьких заходах, семінарах тощо. Бібліографічні записи в кожному розділі розміщені в хронологічній послідовності.

Вміщені до збірника матеріали здебільшого переглянуто de vizu.

Сподіваємося, що це видання буде корисним науковцям, фахівцям культури та мистецтв, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться розвитком бібліотечної справи та діяльністю її відомих особистостей.

 

 

Наша адреса:

 

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 73

ВОУНБ ім. В. Отамановського,

відділ краєзнавства

e-mail: kraev@library.vn.ua

Професіоналізм та відданість улюбленій справі Лариси Сеник

 

Народилася Л. Б. Сеник 24 лютого 1964 року в с. Жеребилівка Могилів-Подільського району Вінницької області в сім’ї Таміли Семенівни та Бориса Олексійовича Сеників.

Любов до книги, бібліотечної професії їй прищепила мама, яка довгий час очолювала Мурованокуриловецьку районну бібліотеку для дітей. Тож дівчина продовжила династію, обравши фах бібліотекаря.

1986 року Сеник Л. Б. успішно закінчила Київський державний інститут культури (нині університет) за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія», здобувши фах бібліотекаря-бібліографа вищої кваліфікації.

Професійні сходинки Лариси Сеник можна описати кількома рядками. Вони розпочалися 1981 року з посади бібліотекаря Мурованокуриловецької районної бібліотеки для дітей; з 1986 року – вона співробітниця Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І. Я. Франка, де обіймає посади старшого бібліотекаря, згодом завідувача нотно-музичного відділу. Але найбільш плідною можна вважати роботу у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва, де ювілярка працює з 1993 року на таких посадах: головний бібліотекар відділу читальних залів, завідувач відділу мистецтв, завідувач відділу рідкісних і цінних видань, заступник директора з основної діяльності, а з липня 2018 – директор Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва (нині ім. В. Отамановського).

Лариса Борисівна, працюючи на відповідальних посадах, проявила себе як креативний, творчий фахівець, який бачить перспективу і вірить, що бібліотека має майбутнє, тому значна увага була спрямована на успішне обслуговування користувачів, виконання їхніх запитів та уподобань, роботу з фондом, подальше впровадження новітніх технологій у роботу бібліотеки.

Досить успішною була її діяльність на посаді зав. відділу рідкісних і цінних видань. Під керівництвом Л. Б. Сеник у 2000 році було розпочато комплекс робіт зі збереження книжкових раритетів Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, здійснено відбір із загального книгосховища, упорядковано та відображено в довідковому апараті понад 36 тис. книг XV – поч. XX століть, значна частина яких має історичну та культурну цінність і підлягає внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання як книжкові пам’ятки.

Вона очолила роботу зі створення електронних баз даних «Рідкісна книга» та «Рідкісна книга. Аналітика» та брала безпосередню участь у їх наповненні. У цей період розпочато оцифрування цінних краєзнавчих видань для забезпечення їхнього збереження та доступності.

Лариса Борисівна енергійна та водночас виважена особистість. Ці риси характеру сприяють успішному менеджменту закладу, який посідає одне з провідних місць серед обласних наукових книгозбірень в Україні. Ідучи в ногу з життям, активно використовує новітні інформаційні технології, докладає зусиль, аби бібліотека була в рейтингу кращих, відповідала у своїй діяльності сучасним вимогам, була простором знань, які формують цінності для суспільства.

Понад п’ять років Лариса Сеник очолює колектив ВОУНБ ім. В. Отамановського. Вона – авторитетний керівник, що дбає про адвокацію інтересів бібліотеки у співпраці з громадськими організаціями, закладами освіти, культури та мистецтв, ЗМІ. Під її керівництвом книгозбірня, зберігаючи кращі традиції, запровадила чимало інновацій. Це – раціональна зміна структури, реорганізація окремих підрозділів, зокрема відділу художньої культури і мистецтв, відділу абонемента (при ньому діє дитяча кімната, започатковано Центр обслуговування людей з інвалідністю «INVA-INFORM»). У 2021 році внаслідок ліквідації Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки у ВОУНБ відкрито відділ медичних наук з потужним фондом спеціальної літератури та досвідченими фахівцями.

За сприяння Л. Б. Сеник реалізовано низку інноваційних проєктів, організовуються науково-практичні конференції, зокрема міжнародного значення, різнопланові творчі акції, круглі столи, майстер-класи тощо. Бібліотека стала потужним хабом цифрової освіти для різних категорій мешканців області та внутрішньо переміщених осіб.

Сеник Л. Б. – авторка численних статей у збірниках науково-практичних конференцій всеукраїнського, міжнародного та обласного значення, книгознавчому альманасі «Подільський книжник», публікацій у всеукраїнських професійних та інших періодичних виданнях. Вона відповідальна за випуск широкого спектру видань бібліотеки, зокрема: науково-допоміжних бібліографічних покажчиків, книгознавчого альманаху «Подільський книжник», видань із серій «Наші видатні земляки», «Письменники Вінниччини», «Вчені нашого краю», «Діячі культури і мистецтв краю», «Творчі імена Вінниччини», щорічного хронологічного довідника «Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини», збірників науково-практичних конференцій, які проводить ВОУНБ ім. В. Отамановського та ін.

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну колектив бібліотеки під керівництвом Л. Б. Сеник активно долучився до надання благодійної допомоги ЗСУ та внутрішньо переміщеним особам. Це, зокрема, обслуговування військовослужбовців в одній із їдалень міста, збір і передача книг у межах акції «Бібліотека українського воїна» та для відновлення бібліотечних фондів книгозбірень Чорнобаївської територіальної громади. Результатами волонтерської роботи закладу за 2022–2023 рр. стали зібрані кошти для потреб ЗСУ й територіальної оборони, допомога родинам захисників України, переселенцям, жителям Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, підтримка діяльності ГО «VinnSolard». За сприяння директора працівники бібліотеки долучилися до волонтерської роботи в оздоровчому таборі для переселенців «Я Маріуполь. Родина», щоб допомогти дітям подолати негативні наслідки війни, зокрема й психологічні травми. Цей перелік можна продовжувати, але варто зазначити, що директор спільно з працівниками бібліотеки завжди на передньому краї культурно-патріотичного фронту.

Лариса Борисівна успішно поєднує бібліотечну роботу з громадською. З 2001 по 2014 роки вона очолювала первинну профспілкову організацію Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. До 2018 року була заступником на громадських засадах голови обласного комітету профспілки працівників культури, досі є членом президії.

Нині вона голова вченої ради бібліотеки, інших органів колективного управління закладу, член журі з присудження Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського, щорічної премії Вінницької обласної Ради імені Степана Руданського, член Національної спілки краєзнавців України. Упродовж 2019–2023 рр. – голова державної екзаменаційної комісії в Тульчинському фаховому коледжі культури.

Підтримує міжнародне співробітництво бібліотеки з такими організаціями, як Goethe-Institut Україна, Посольство США в Україні, Фундація «Добра воля» (Польща), сприяючи реалізації проєктів та заходів сектору «Вікно в Америку», Центру європейської інформації, Центру польської інформації та культури, що діють у бібліотеці. Зокрема, під її керівництвом здійснено два навчальних візити фахівців ВОУНБ ім. В. Отамановського до Польщі (2019, 2022 рр.) з питань усної історії та громадської архівістики в межах проєкту «Голоси живої історії».

Л. Б. Сеник – активний учасник бібліотечного руху. За її ініціативи 2019 року було створено Вінницьке обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація, яке вона очолила. Ця громадська організація об’єднала нині понад 400 бібліотечних працівників області. Лариса Борисівна обрана членом президії ВГО УБА.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи Л. Б. Сеник відзначено Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2019 р.), почесними грамотами Міністерства культури і туризму України (2007, 2019 рр.), почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, а також почесними грамотами та подяками Федерації профспілок України, Федерації профспілок Вінницької області, обласного комітету профспілки працівників культури. Ім’я Лариси Сеник занесено до «Книги трудової слави Федерації профспілок області» (2009 р.) та на Дошку пошани Федерації профспілок області (2012 р.). 2023 р. за плідну співпрацю директор отримала подяки від військової частини 3008 Національної гвардії України, керівництва табору «Я Маріуполь. Родина», міського голови м. Маріуполь, Чорнобаївської сільської військової адміністрації, Національної спілки письменників України.

Напередодні свого славного ювілею Лариса Сеник повна творчої наснаги і бачення перспектив подальшого функціонування та розвитку ВОУНБ ім. В. Отамановського, бібліотечної справи загалом. Особистим прикладом вона спонукає колег до професійного зростання та творчих активностей у реалізації найсміливіших планів і задумів. Лариса Борисівна вірить у перемогу нашої країни над російським агресором та з командою однодумців робить для цього свій посильний внесок.

                                   Ольга ДЕРНОВА,

начальник Управління культури

та креативних індустрій

Департаменту гуманітарної політики

Вінницької обласної військової адміністрації 

Слово про ювілярку від колег, партнерів, друзів

 

У 2019 році Українська бібліотечна асоціація зросла на ще одне регіональне відділення – Вінницьке. Ларису Борисівну було обрано головою. Під очільництвом пані Лариси з першого ж року роботи Вінницьке відділення демонструє свою спроможність і в кількості членів, і в залученості до членства бібліотекарів з різних мереж, і в активностях для розвитку професійної компетентності бібліотекарів Вінниччини. Важливим чинником для розвитку успішної громадської організації є професійність та небайдужість її лідера. Без сумніву, пані Лариса є таким лідером.

Щиро Оксана БРУЙ,

президентка Української бібліотечної асоціації,
директорка науково-технічної бібліотеки,
Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Ну, що можна сказати про пані Ларису Сеник, народжену в рік Орла за 32-річним Авестійським календарем, що ним користувалися ще наші древні предки – арії, під планетою-управителькою Венерою, значить, з любов’ю до людей, і тотемною квіткою Мімоза, що символізує працьовитість, відданість обраній справі?! Я попрохав свого друга, відомого астролога, сказати найголовніше про нашу ювілярку, і ось що він прислав: «Ті, у кого проявився тотем Орла, вирізняються гордою поставою, гарним, ніби чеканним профілем, добре поставленим голосом, вмінням гідно триматися в будь-якому суспільстві. Ці люди не уявляють себе поза колективом, поза свого клану, вони спроможні принести себе в жертву великій справі. Люди-Орли передбачають майбутнє. Вони – захисники державності. Їх не лякають ніякі перешкоди та перепони. Багато хто не любить їх за аристократизм, високі ідеали, лицарську поведінку. В особистому житті ці люди досить аскетичні…» Як на мене, усе це стовідсотково відповідає образу нашої пані Лариси, жінки з потрясаючою енергетикою, не сірої пташечки, а позначеної Богом гордої орлиці, з гарно розвинутою інтуїцією, берегині родини і свого трудового колективу. Ну, і ще: Орли, вони літають не зграями, високо і бачать далі і більше від інших, приземлених. З роси і води Вам, пані Ларисо, берегине нашої подільської літератури!

Вадим ВІТКОВСЬКИЙ,

голова Вінницької обласної організації
Національної спілки письменників України,
директор обласної комунальної установи
Видавничий Дім «Моя Вінниччина»
 

 

Лариса Борисівна Сеник у моїх очах завжди була, є і буде Людиною з великої літери. Знаю її вже не один рік. І лише з найкращого боку. Вона – вмілий організатор, високопрофесійний фахівець, людина із сонячною душею, теплим, добрим серцем. Відома своєю щирістю, людяністю, товариськістю. Ніколи не боялася труднощів, сміливо долала, здавалося б, недосяжні життєві вершини. Вірна донька Матері-України, з раннього дитинства закохана в рідний край. Тож недарма – член Національної спілки краєзнавців України. Постійно докладає максимум зусиль, щоб любов’ю до малої батьківщини проймалися інші, берегли та примножували пам’ятки історії, культури, народні звичаї та традиції. Саме очолюваний нею найбільший і навідоміший в області бібліотечний заклад є своєрідною Меккою для краєзнавчого активу Вінниччини, традиційним місцем проведення їхніх дослідницько-творчих заходів (наукових, науково-краєзнавчих, науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, краєзнавчих годин, презентацій новітніх напрацювань авторів, літературних читань, тематичних фестивалів тощо), а ретельно збережена в нинішній буремний час інформаційна база слугує для всіх небайдужих до долі рідної держави невичерпним джерелом знань, надійним світоглядним фундаментом. Тому висловлюю на адресу Лариси Борисівни найщиріші слова подяки. Бажаю їй «многая-многая» літа, нових здобутків та перемог на тернистому шляху до професійного Олімпу!

Сергій ГАЛЬЧАК,

доктор історичних наук, професор,
голова правління Вінницької обласної організації
Національної спілки краєзнавців України,
заслужений працівник культури України,
почесний краєзнавецьУкраїни

 

  

За роком рік – суцвіття літ натхнених

Із книгами й тямущими людьми,

Прекрасний ювілей Лариси Сеник

Пригорне доля світлими крильми.

 

Достойний керівник, вродлива жінка,

Якій все по плечу і до снаги,

Перегортає ще одну сторінку,

Щоб творчістю наповнить береги.

 

В шляхетній тишині бібліотечній,

Де мудрість книги і душі політ…

Борисівно, ми Вас вітаєм гречно,

Нових здобутків, гарних мирних літ!

Жанна ДМИТРЕНКО,

член Національної спілки письменників України,
провідний методист ОЦНТ, відмінник освіти України
 

 

Чотири роки працювала її заступником. Однозначно можу сказати, що Лариса Борисівна – справжній бібліопрофі, керівник, який поєднує в собі інтелект, теплоту та відданість своїй справі. А головне – вона безмежно любить свою роботу. Я навіть не уявляю, ким би вона могла бути ще. Бібліотека – це її місце сили, особиста реалізація та постійний рух вперед. Вона не зупиняється на досягнутому, ставить собі нові цілі і, як правило, – досягає їх.

Олена ЗАКВАЦЬКА,

директорка
ЗК «Вінницька міська централізована бібліотечна система»
 

 

«Учителем школа стоїть», – говорив Іван Франко в одному зі своїх творів. А ким «стоїть» бібліотека? Бібліотека «стоїть» директором, оскільки саме директор бібліотеки відповідає за згуртованість колективу, за комплектування й поповнення фондів, за їх збереження, за культурно-освітню роботу, за залучення до цієї роботи читачів.

Таку відповідальну державницьку місію здатен пронести далеко не кожен. Вінницькій обласній науковій бібліотеці, якій у 2022 році присвоєно ім’я Валентина Отамановського, пощастило, коли її очолила Сеник Лариса Борисівна, справжній фахівець своєї справи, людина, для якої поняття книга, культура, освіта, народні звичаї зрозумілі й дорогі. Із молодечим запалом Лариса Борисівна ініціює проведення різноманітних книжкових виставок, обговорень та презентацій, зустрічей з відомими людьми.

У творчих планах директора бібліотеки ще багато цікавих заходів, які в цей тривожний час, чи, як писав Герасим Смотрицький, «во врем’я люте і плача достойно» допоможуть згуртувати людей, вселити віру в перемогу нашого народу над ненависним ворогом. Тож нехай Господь поблагословить її на цьому шляху!

Євген ПШЕНИЧНИЙ,

кандидат філологічних наук,
читач бібліотеки від 1971 року

 

Колектив Музею Вінниці з нагоди ювілею Лариси Борисівни Сеник висловлює їй вдячність та повагу за багаторічну співпрацю між ВОУНБ ім. В. Д. Отамановського та Центром історії Вінниці – тепер Музеєм Вінниці. За цей час вдалося реалізувати чимало важливих наукових, культурно-освітніх проєктів, заходів та подій. Лариса Борисівна – фахівець своєї справи, з інноваційним підходом до роботи. Завжди готова до співпраці та може знайти вихід у складній ситуації. Відзначаємо її щире прагнення до пошуку нових рішень та можливостей як для власного фахового зростання, так і для всього колективу бібліотеки.

З повагою – Олександр ФЕДОРИШЕН та команда Музею Вінниці

Вибране. Повні тексти опублікованих статей Л. Б. Сеник

 

Колекції рідкісних і цінних видань у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва: формування, збереження, оцифрування

 

Справжнім скарбом і гордістю Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва є зібрання стародруків та рідкісних і цінних книг, що мають історико-культурне значення, відіграють непересічну роль у формуванні історичної свідомості та колективної соціальної пам’яті суспільства.

З часу заснування Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (відкритої у 1907 році як Гоголівська бібліотека) з різних джерел формувався унікальний фонд рідкісних і цінних видань.

Колективу Вінницької книгозбірні вдалося зберегти до наших днів близько 500 книг з фонду Гоголівської бібліотеки, книги з бібліотек подільських навчальних закладів, церков, адміністративних установ, просвітницьких та громадських організацій нашого краю, фрагменти садибних бібліотек польських аристократів тощо. Значна частина видань поповнила фонд бібліотеки у 1930 році, після приєднання Вінницької філії Всенародної бібліотеки України при ВУАН, що формувалася після націоналізації приватних бібліотек Поділля наприкінці 1920 року. Серед рідкісних книг є прижиттєві видання класиків української літератури: Т. Г. Шевченка, М. М. Коцюбинського, П. О. Куліша, І. С. Нечуя-Левицького, І. Я. Франка, О. Ю. Кобилянської, М. С. Грушевського, С. В. Руданського та ін. Окрему групу пам’яток становлять книги письменників «Розстріляного відродження», які кілька десятків років перебували в так званому спецфонді.

Останні 20 років до бібліотеки надходять нові видання, які по праву вважаються цінними і поповнюють фонд відділу рідкісних і цінних видань.

У 2000 році з метою створення оптимальних умов для довготермінового зберігання документів, їхньої повної реєстрації та всебічного дослідження було створено самостійний структурний підрозділ – відділ рідкісних і цінних видань. На сьогодні фонд відділу налічує понад 39 тис. документів, які охоплюють видання XV–XXI ст.  Серед них – книги, альбоми, атласи, репродукції, нотні та періодичні видання, в т. ч. 8 тис. пр. видань іноземними мовами. За хронологією зібрання відкриває одна з найвідоміших інкунабул-велетнів – «Книга хронік» (Нюрнберг, 1493) німецького гуманіста Гартмана Шеделя, ілюстрована розфарбованим від руки розкішним ініціалом і численними дереворитами. Серед пам’яток друку – палеотипи, книги кирилівського шрифту XVI–XVIII ст., книги гражданського шрифту XVIII – першої чверті XIX ст., прижиттєві й рідкісні видання творів класиків української та світової науки, літератури і мистецтва, політичних і громадських діячів, видання періоду Української революції 1917–1921 рр., цінні видання XX – поч. XXI ст.

Починаючи з 2006 року фахівці відділу рідкісних і цінних видань працювали над виявленням  і формуванням книжкових колекцій. У наказі Міністерства культури України «Про затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання» від 14.06.2016 р. № 437 визначено, що однією з груп, які вносяться до Реєстру, є: «Колекції – книжкові пам’ятки (код групи – ККП) – зібрання одиничних книжкових пам’яток та/або книги і періодичні видання, що в сукупності становлять цінний для держави (світу) історико-культурний об’єкт».

Наразі у фонді відділу рідкісних і цінних видань нараховується п’ятнадцять книжкових колекцій, зокрема:

 • Колекція стародруків XVI ст.;
 • Колекція стародруків XVII ст.;
 • Колекція видань Святого Письма;
 • Колекція видань з автографами Софії Потоцької;
 • Колекція видань Маврикія Осиповича Вольфа;
 • Книги видавництва Брокгауза і Єфрона;
 • Книги з бібліотеки вінницької «Просвіти» (1917–1923);
 • Прижиттєві видання польських письменників другої половини XVIII – початку ХХ ст.;
 • Прижиттєві видання польських учених-істориків ХVІІІ – початку ХХ ст.;
 • Колекція видань з друкарні С. В. Кульженка;
 • Колекція видань творів Т. Г. Шевченка;
 • Колекція видань з бібліотеки Г. С. Строганова (м. Рим);
 • Колекція видань з приватної бібліотеки Г. С. Строганова (період проживання в Російській імперії);
 • Колекція видань з родової бібліотеки Грохольських;
 • Колекція видань українських стародруків.

Найцінніші видання входять до складу Колекції стародруків XVI століття. Це 18 примірників видань різної тематики, що побачили світ у XVI ст. Вони обліковані як 12 одиниць збереження, з яких 2 конволюти, що містять 9 алігатів. Найдавнішими є два французькі палеотипи – твори Горація, надруковані в Парижі 1519 р. Книга побачила світ у друкарні відомого французького гуманіста і письменника Йоссе Баде (1462–1535). Видатною книжковою пам’яткою є атлас «Theatrura Orbis Terrarium» Абрагама Ортеліуса (1527–1598) – фламандського картографа. Це перший у світі географічний атлас, своєрідна картографічна енциклопедія, що засвідчила рівень географічної обізнаності європейців кінця XVI ст. зі світом. Після появи першого видання 1570 р. його неодноразово доповнювали і передруковували. Атлас став свого роду «географічною біблією» для мореплавців кінця XVI – початку XVII століть. Решта книг вийшли з друкарень наприкінці століття, і випуск кожної з них був особливою подією.

Підсумком роботи зі створення колекції стало видання ілюстрованого каталогу «Стародруки XVI ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва», що побачив світ у 2012 р.

108 видань увійшли до Колекції стародруків XVII ст. Це 79 одиниць збереження, адже частина раритетів репрезентована видавничими або власницькими конволютами. Хронологічно більша частина книг побачила світ у другій половині століття, що є цілком логічним з огляду на зростання видавничої активності в Європі. У колекції представлено книги латинською (52 видання), польською (16), французькою (16), німецькою (9), італійською (7), нідерландською (6), церковнослов’янською (2), грецькою (1), англійською (1) мовами. Унікальними є два краківські видання праць відомого історика Шимона Старовольського «Життєопис Вінцентія Кадлубека» (1642) та «Монументи сарматів» (1655).

Більшість видань (104) потрапили в бібліотеку внаслідок націоналізації дворянських родових зібрань радянською владою та чистки фондів загальнодоступних бібліотек від видань дореволюційної орфографії.

Колекція знайшла своє відображення в каталозі «Стародруки XVII ст. відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва», що вийшов друком у 2018 р.

Невеликою за своєю чисельністю є Колекція видань Святого Письма, що виходили впродовж п’яти століть в європейських країнах різними мовами і шрифтами, у різних форматах й оформленні. Ці книги були надбанням релігійних конфесій (православної, католицької, протестантської). Більшість із них походить з націоналізованих у 1920 році бібліотек. Дві книги придбані бібліотекою на аукціоні та в приватної особи. Колекція налічує 19 одиниць зберігання, 17 назв, серед них – 3 конволюти, що містять 8 алігатів.

Найдавніше видання Біблії датовано 1577 р. і вийшло в друкарні Миколи Шарфенберга в Кракові польською мовою. Вперше М. Шарфенберг випустив католицьку Біблію у 1561 р. У передмові до видання друкар розповідає, що він отримав від невідомої особи (цією особою зазвичай вважають сповідника короля Сигізмунда Августа-Леонарда) рукопис Біблії, який віддав виправити ксьондзу Яну Леополіті, проповіднику краківському, тому це видання широко відоме під назвою «Біблія Леополіти». У складі колекції – лондонське перевидання Женевської Біблії 1560 р. Це перший переклад, зроблений англійськими протестантами (1611).

Окрасою колекції є Євангеліє, яке вийшло з друкарні Львівського братства у 1722 р. Книга має високу історико-культурну, художню цінність та належить до книжкових пам’яток національного значення.

Надзвичайно цікавою є Колекція видань з автографами Софії Потоцької з бібліотеки Тульчинського маєтку графів Потоцьких. Потоцькі належали до тих польських магнатських родів, які залишили слід в історії України і відіграли помітну роль у розвитку культури на Поділлі у XVIII–XIX ст. Фундатором Тульчинської бібліотеки був генерал коронної артилерії, руський воєвода (1782–1791), маршалок Торговицької конфедерації Станіслав Щенсний Потоцький, який перетворив Тульчин на свою головну резиденцію серед неосяжних родинних угідь. Бібліотеку формували не лише власник маєтку, а й інші члени родини. Його друга дружина, Юзефа Амалія Потоцька з Мнішків, мала власне книжкове зібрання, яке ввійшло до складу Тульчинської бібліотеки. Софія Потоцька, третя дружина С. Потоцького, у першому шлюбі дружина коменданта Кам’янецької фортеці Ю. 3. Вітта, додала до Тульчинської бібліотеки книги свого першого чоловіка та свекра, а також сама займалася поповненням книгозбірні.

Фонд бібліотеки нараховував близько 10 тис. томів. Хронологічно видання охоплювали XVI – першу чверть XIX ст., більшість з них – XVIII ст. Основний склад фонду становили західноєвропейські видання. Бібліотека вміщувала історичну, суспільно-політичну, юридичну літературу, біблеїстику, твори античних авторів і французьких просвітителів, енциклопедичні та періодичні видання, твори з військової справи, садово-паркової архітектури, природничих наук. Типова магнатська бібліотека відображала коло інтересів власників і тогочасну літературну моду. До складу «вінницької колекції» нині належить 92 книги, з яких 4 конволюти. Загалом 101 одиниця зберігання.

Колекція видань з приватної бібліотеки Г. С. Строганова (м. Рим) містить книги XVII – поч. XX ст. Її фундатором був відомий державний діяч, меценат, колекціонер граф Григорій Сергійович Строганов (1829–1910). З 1882 р. він постійно проживав у Римі й володів бібліотекою, яка налічувала понад 30 тис. томів. Книги зберігалися в старовинних шафах, які мали літерну нумерацію (латиницею) та поличну – від 1 до 6 (6 полиць у шафі). Кожен примірник мав власний порядковий номер на полиці, про що свідчить топографічний ярлик на форзаці, та був прикрашений екслібрисом у вигляді стилізованої барочної раковини, який виготовив Г. Штерн. Унікальний за технікою виконання раритетний примірник книги французького поета, журналіста і політичного діяча Андре Марі де Шеньє «Буколики». Їх було надруковано на замовлення лише 177. Примірник з колекції нашої книгозбірні має 81 номер і був надрукований спеціально для Г. С. Строганова.

Після смерті Строганова у 1910 p. його донька М. Г. Щербатова й онуки перевезли з Рима частину бібліотеки в Немирівський родовий палац на Поділлі. У 20-х рр. минулого століття (після націоналізації панських маєтків) книгозбірню передали до Вінницької філії Всенародної бібліотеки України при ВУАН.

Колекція нараховує 62 одиниці зберігання, серед них – 6 конволютів.

Цінною є Колекція видань українських стародруків. До її складу входять 20 одиниць зберігання, серед них – 1 конволют, що містить 6 алігатів, з яких 3 – 1830 р., 3 – 1831 р. (18 назв видань). Найстаріші українські стародруки – це польськомовні збірники поезії Лазаря Барановича «Źywotyświetych» («Житіє святих»; 1670) та «Lutnia Apollinowa» («Лютня Аполлонова»; 1671), видані в друкарні Києво-Печерської лаври. У 2009 р. колекція українських стародруків поповнилася Біблією (Київ, 1758), а у 2016-му – цінним примірником «Анфологіона», який побачив світ у Новгород-Сіверській друкарні 1678 р.

Знаковою є Колекція видань творів Т. Г. Шевченка (68 назв у 93 томах), з них – 18 пр. малоформатних і 2 – мініатюрних.

Перлина колекції – прижиттєве видання «Кобзаря» (третє й останнє), надруковане в 1860 р. коштом П. Ф. Симиренка, відомого цукрозаводчика та мецената. Книга вийшла тиражем 6050 пр. у друкарні П. О. Куліша. Збірка зазнала цензурних заборон – крапками замінено 59 рядків тексту. Одним із власників примірника був одеський філолог Б. В. Юрківський (1881–196?), про що засвідчує шрифтовий штамп дореволюційної орфографії «Борис Витальевич Юркевский. Киев». Примірник придбаний 1961 р. у вінницькому букіністичному магазині.

Викликає інтерес науковців Колекція прижиттєвих видань польських письменників другої половини XVIII – початку ХХ ст. Унікальну її частину становлять прижиттєві видання польських письменників Г. Сенкевича, Е. Ожешко, А. Міцкевича, Б. Пруса, А. Фредро, Ю. Словацького, Ю. Крашевського. Загальна кількість – 248 одиниць зберігання, з них – 16 конволютів.

Наша книгозбірня пишається Колекцією книг з бібліотеки вінницької «Просвіти» (1917–1923). Зі встановленням радянської влади в Україні наприкінці 1920 р. керівництво вінницької «Просвіти» вирішило передати книжковий фонд своєї бібліотеки до складу Вінницької філії Всенародної бібліотеки України при ВУАН, яку в 30-х рр. ХХ ст. було передано до фонду нашої бібліотеки.

Колекція складається з 381 одиниці зберігання, 203 назв видань. За хронологією література охоплює незначний проміжок часу від середини ХІХ до початку ХХ ст., верхня хронологічна межа – 1920 р. За мовною ознакою переважають книги українською мовою, і є лише невелика кількість видань російською. Географія друку охоплює практично всі регіони України (Київ, Львів, Полтава, Черкаси, Чернігів, Вінниця, Кам’янець-Подільський та ін.) і Росію (Санкт-Петербург, Москва). Колекція має гуманітарне спрямування та складається переважно з художньої літератури, книг з історії, етнографії. Це відповідало просвітницьким завданням товариства – піднесенню та поширенню культурно-просвітнього стану українського народу.

У 2012 р. було видано каталог «Книги з бібліотеки вінницької «Просвіти» (1917–1920 рр.)‏ у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва».

Думаючи про майбутнє, ми не лише зберігаємо раритети, що залишилися нам у спадок, а й придбаваємо цінні видання останніх років. Це лімітовані номерні книги українських видавництв – «Fata morgana» М. М. Коцюбинського, «Антологія правової думки», «100 відомих українців», факсимільні видання – «История запорожских козаков» Д. І. Яворницького, «Украинский народ» М. С. Грушевського, книга Г. Л. Гордасевич «Степан Бандера: людина і міф» та ін.

Значна копітка й системна робота проводиться в бібліотеці з метою вивчення фонду рідкісних і цінних видань. У разі необхідності документ ідентифікується, встановлюються вихідні дані тощо. Бібліографічні описи створюються за чинними правилами наукового опису стародрукованих видань, зокрема вони містять обов’язкові елементи, достатні для ідентифікації раритету. Для розкриття всіх особливостей видання в описі вказується оригінальна інформація про повноту та склад книжкового блока наявного примірника; інформація про власницькі записи й друковані екслібриси особових бібліотек, установ; короткий опис оправи – формат, особливості оформлення оправи й обрізу, дефектність видання. У бібліотеці наразі створено дві окремі електронні бази даних – «Рідкісні та цінні видання», яка вміщує понад 24 тис. записів, та «РІЦ-аналітика» (понад 18 тис. записів) в АБІС «ІРБІС», що дає змогу якісно й оперативно здійснювати пошук інформації для користувачів.

Одним із першочергових завдань бібліотек, що володіють фондами рідкісних і цінних видань, є збереження стародруків і рідкісних видань пізнішого часу, які є складовою державного культурного спадку.

Заходи щодо зберігання книжкових пам’яток передбачають дотримання температурно-вологісного, санітарно-гігієнічного та світлового режимів. Саме з цією метою у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в 2005 р. в книгосховищі відділу рідкісних і цінних видань встановлено систему кондиціонування повітря Liebert HIROSS HPM. Продукція компанії Emerson Network Power (США, Італія) має високу репутацію у всьому світі. Все обладнання відповідає європейському стандарту ISO 9001 і має відповідні сертифікати на використання на території України. Liebert HIROSS HPM – одна з серій шафових повітряних кондиціонерів, призначена для управління температурою і вологістю.

Фонд стародруків і рідкісних видань розміщується в ізольованому від загального фонду приміщенні. Найцінніші видання та колекції зберігаються в спеціальних дерев’яних шафах. До проблеми збереження документних фондів варто віднести нестачу площ сховищ, обладнання і матеріалів.

З метою збереження створюються страхові копії, зроблені шляхом електронно-цифрових та лазерних технологій, з одночасним збільшенням обсягів інформації, що закладається на зберігання.

Оцифрування дає можливість копіювання без зниження якості в кожній наступній копії; мережевого збереження, доступу та копіювання в будь-якій точці світу в будь-який час; одночасного доступу до копії кількох користувачів; економії фізичного місця та ін. Частина фонду рідкісних і цінних видань нашої бібліотеки оцифрована, й понад 170 видань уже представлені в розділі «Електронна бібліотека» вебсайту. Крім того, Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва бере участь у поповненні електронної бібліотеки «Культура України», яка дає змогу акумулювати електронні копії друкованих документів для збереження культурної спадщини країни та забезпечити можливість безкоштовного доступу до них користувачам за допомогою інтернет-мережі. Наразі передано 47 електронних копій документів, серед яких є книги, що ввійшли до наших колекцій. Проте є питання щодо оцифрування видань початку ХХ ст., адже їхня поліграфічна якість недосконала, зокрема вони надруковані на неякісному папері, з типографськими дефектами, тому не завжди цифрові копії відповідають вимогам до сканування Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

З метою якіснішого оцифровування рідкісних і цінних видань у жовтні 2015 р. у відділі рідкісних і цінних видань було встановлено сканер марки Scan Snap SV600 фірми Fujitsu (Японія), що дає змогу створювати цифрову копію безконтактним способом з документів формату A3, не пошкоджуючи конструкцію книги. Такий апарат має певні недоліки, наприклад, недостатньо високу розподільну здатність сканування залежно від розміру документа, також не доступні для оцифрування документи великого формату (А2). Крім того, модуль сканування закріплений нерухомо, без можливості повороту в горизонтальній площині.

Ми працюємо над питанням щодо придбання потужного сканера. Так, до Плану заходів з реалізації у 2018–2020 рр. Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (рішення 27 сесії обласної ради 7 скликання № 575 від 20 грудня 2017 р.) вміщено пункт щодо оцифрування фонду бібліотеки, для цього передбачено виділення понад 1 млн грн. Тож ми з 2018 р. систематично звертаємося до управління культури і мистецтв Вінницької ОДА про сприяння щодо виділення цих коштів і маємо надію, що до кінця 2020 р. ми їх освоїмо.

Цікавим є досвід «позичання» технічних засобів у польських бібліотеках. Так, Краківська воєводська бібліотека, оцифрувавши практично всі свої фонди, надає в тимчасове користування потужні сканери регіональним бібліотекам. Таким чином відбувається раціональне використання ресурсів, тож цей приклад може бути корисним і для нас.

Ми розуміємо, що сьогодні рідкісні і цінні видання – це вже історія, бібліографічні раритети, фактично пам’ятки книговидавництва, і наша праця має бути спрямована на збереження цих скарбів людської думки для майбутніх поколінь.

Список використаних джерел

 1. Валігура, І. М. Бібліотечне зібрання Григорія Строганова з Немирівського палацу / І. М. Валігура // Подільський книжник : альманах. Вип. 8 (2015 р.) – 9 (2016 р.) / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Кароєва ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – Вип. 9 (2016 р.). – С. 42–54.
 2. Валігура, І. М. Польські стародруки ХVІІ століття у фондах відділу рідкісних і цінних видань / І. М. Валігура // Подільський книжник : альманах. Вип. 6 (2013 р.) – 7 (2014 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Кароєва ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2015. – Вип. 7 (2014 р.). – С. 10–19.
 3. Валігура, І. М. Святе Письмо у фондах відділу рідкісних і цінних видань / І. М. Валігура // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Соломонова ; ред.: М. Г. Спиця, О. І. Кізян ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2010. – Вип. 2 (2009 р.). – С. 17–28.
 4. Кароєва, Т. Рідкісні видання творів Тараса Шевченка в обласній книгозбірні / Тетяна Кароєва // Вінниччина. – 2018. – 23 трав.
 5. Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917–1920 рр.)‏ у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : каталог / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; авт. вступ. ст., уклад. кат. О. В. Сафронова ;  ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2012. – 108 с.
 6. Сафронова, О. В. Бібліотека вінницького товариства «Просвіта» (1917–1923) / О. В. Сафронова // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Соломонова ; ред.: М. Г. Спиця, О. І. Кізян ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2010. – Вип. 2 (2009 р.). – С. 61–72.
 7. Сафронова, О. В. Видання голландських друкарів ХVІІ століття у фондах відділу рідкісних і цінних видань / О. В. Сафронова // Подільський книжник : альманах. Вип. 6 (2013 р.) – 7 (2014 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Кароєва ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2015. – Вип. 7 (2014 р.). – С. 19–35.
 8. Сеник, Л. Б. Колекція прижиттєвих видань польських письменників другої половини ХVIII – початку ХХ ст. : [з фонду Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Л. Б. Сеник, Т. О. Марчук // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Соломонова ; ред.: М. Г. Спиця, О. Г. Поліщук ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2012. – Вип. 4 (2011 р.). – С. 27–42.
 9. Соломонова, Т. Р. «Вінницька колекція» з родової бібліотеки Потоцьких у Тульчині / Т. Р. Соломонова // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Соломонова ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2009. – Вип. 1 (2008 р.). – С. 13–54.
 10. Стародруки XVI ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : іл. кат. /  вступ. ст., уклад. Т. Р. Соломонова ; худож. оформ. Н. В. Спиця, Т. Р. Соломонова. – Вінниця : ПП "ТД "Едельвейс і К", 2012. – 24 с. : іл.
 11. Стародруки XVII ст. відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : каталог / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Т. Р. Кароєва, О. В. Сафронова ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2018. – 92 с. : іл.
 12. Ціборовська-Римарович, І. О. Стародруки Тульчинської бібліотеки магнатів Потоцьких у фондах Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва: шлях надходження та історико-книгознавча характеристика / І. О. Ціборовська-Римарович // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 242–267.

 

Передрук зі збірника: Бібліотека і книга в контексті часу [Електронний ресурс] : тема року: «Бібліотечні фонди: актуальні питання управління» : зб. матеріалів XII Всеукр. наук.-практ. конф. : [21–22 трав. 2019 р.] / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Т. І. Богуш, О. В. Зозуля ; наук. ред. Н. І. Розколупа. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2019. – С. 127–136. – Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=11159 (дата звернення: 12.09.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Вінницька ОУНБ: робимо внесок у Перемогу!

 

24 лютого залишиться в історії України як найтрагічніша дата XXI ст. Російсько-українська війна, яку президент рф путін зі своїми поплічниками цинічно назвав «спеціальною воєнною операцією», принесла величезне горе українському народу, спричинила руйнацію багатьох міст та інших населених пунктів країни.

У 2022 р. колектив Вінницької ОУНБ увійшов з багатьма цікавими планами та ідеями. Провівши низку наукових та соціокультурних заходів у перші мирні тижні року, наш заклад передбачав долучитися наприкінці лютого до відзначення 90-річчя утворення Вінницької області, а також відсвяткувати у вересні 115-у річницю заснування Вінницької ОУНБ (на той час – Вінницька міська публічна бібліотека ім. М. Гоголя) в межах місячника, приуроченого до Всеукраїнського дня бібліотек.

Проте всі плани порушила російська агресія, поділивши життя бібліотеки, як і всього українського народу, на «до» і «після»...

У перші ж дні війни бібліотека публічно оголосила про намір забрати зі своєї назви ім’я К. А. Тімірязєва. Питання перейменування нашого закладу порушувалося ще на початку 90-х рр. минулого століття. Знову до нього ми повернулися вже нещодавно, коли в Україні почався активний процес декомунізації. Війна прискорила це рішення, формальності виконуватимуться впродовж року.

З 8 березня бібліотека відновила обслуговування користувачів у відділі попереднього замовлення, МБА та видачі літератури (ВПЗ), згодом запрацювали й інші відділи та читальні зали. Постійні та нові користувачі, у т. ч. переселенці з регіонів України, де відбуваються бойові дії, отримують різноманітні бібліотечно-інформаційні послуги.

Слід зауважити, що людей, які приїхали до Вінниці вперше, зацікавили видання про визначні та пам’ятні місця нашого краю.

Набула іншого забарвлення тематика заходів з популяризації літератури, творів мистецтва. Не втрачають актуальності заходи, спрямовані на патріотичне виховання, а також ті, що висвітлюють європейські прагнення України. Назвемо лише деякі з них. Відділ рідкісних і цінних видань анонсував книгу «Україна: герби та прапори» (2010) та збірочку, де вміщена дума М. Левитського «Туга України», яка побачила світ ще у 1900 р., а була покладена на музику у 1902-му. Слова, написані більше ніж 100 років тому, актуальні й сьогодні. Вчитаймося в ці рядки:

Ой ти ненько Україно,

Ти ж рідная мати,

За що ж маєш, сиротино,

Отак пропадати...

Доки ж будуть так прилюдно

Тебе грабувати,

Злі ж сусіди тебе, бідну –

Отак обдирати?

Ой чи довго ж вони будуть

Наш край розривати,

Та ще доки ж вони будуть

Степи розбирати?

Відділ краєзнавства представляє на бібліотечній сторінці патріотичні вірші вінницьких письменників. Центр європейської інформації, що діє в бібліотеці, підготував виставку «Європейський вибір України – досягнення і виклики».

Неабиякий інтерес у відвідувачів ВПЗ викликала книжкова виставка «Звірі з безодні: гітлер і путін», епіграфом до якої стала цитата з поеми Т. Шевченка «Сон»: «У всякого своя доля /1 свій шлях широкий: / Той мурує, той руйнує, / Той неситим оком / За край світа зазирає, / Чи нема країни, / Щоб загарбать і з собою / Взять у домовину». В експозиції представлено літературу, що висвітлює агресивну суть і дії цих двох диктаторів.

Фотовиставку муралів «Мистецтво проти війни», підготовлену відділом художньої культури та мистецтв, представлено на вебсайті бібліотеки. Фахівці цього підрозділу так анонсували у фейсбуці свою добірку «Картини замість тисячі слів», де 57 днів війни висвітлені в 57 картинах сучасних художників: «Минув 57-й день війни... 57 днів розпачу й віри, смутку й надії, болю й молитви... 57 днів небаченого до того єднання, рішучості, дії... Кожен у ці дні намагається не стояти осторонь, не спостерігати здалеку, не бути байдужим. Не є винятком і “мистецький фронт”.

Відділ медичних наук для своїх користувачів підготував добірку книг актуальної тематики «Домедична допомога в умовах бойових дій», віртуальні книжкові виставки «Бойові поранення: сучасний досвід лікування» та «Психологічна підтримка» (до Всеукраїнського дня психолога). Зважаючи на останні події на Чорнобильській АЕС, яка була тимчасово зайнята російськими окупантами, та 36-у річницю аварії на ЧАЕС, представлено віртуальні виставки: «Чорнобиль – жива рана землі нашої», «Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи». Не менш важливу тему висвітлили фахівці відділу новітніх технологій, економічних і юридичних наук на книжковій виставці «Кібербезпека для бізнесу під час війни». Віртуальний бібліографічний огляд «Рашизм – неофашистська ідеологія путінської росії» підготували фахівці відділу наукової інформації та бібліографії.

До Всесвітнього дня книги та авторського права, який відзначали 23 квітня, організовано віртуальну виставку «Великі майстри слова», що вміщує твори кращих письменників світової літератури, які підтримали Україну та засудили вторгнення росії на нашу землю, серед них – Стівен Кінґ, Ніл Ґейман, Джоан Роулінґ та ін.

Бібліотека влаштовує і планові творчі акції та організовує виставки різноманітної тематики, які представлені на її вебсайті та в соціальних мережах.

Це, зокрема, заходи, що популяризують звичаєву культуру українців. До великодніх свят у циклі «У звичаях й традиціях Поділля пізнавай» пройшов етнозахід, у межах якого проведено майстер-клас із розпису писанки. Участь в етнозаході взяли тимчасово переміщені особи з Київщини, Луганщини, Харківщини та мешканці Вінниці.

Не менш цікавою була виставка авторських ляльок-мотанок «Лялька-мотанка – дух українського роду», організована відділом художньої культури та мистецтв для вінничан, а також гостей міста – дорослих та дітей, які змушені були покинути рідні домівки через небезпеку. Після відкриття виставки волонтерка та майстриня В. Погребняк провела майстер-клас з виготовлення ляльки-оберега для внутрішньо переміщених осіб, в якому взяли участь усі охочі.

Значну роботу проводить науково-методичний відділ, який збирає та оприлюднює інформацію про діяльність бібліотек Вінниччини в умовах російської агресії. Одне з перших повідомлень, яке мало назву «У кожного з нас своя площина оборони», було представлено на вебсайті ВГО Українська бібліотечна асоціація та у блозі «Бібліоконтинент Вінниччина».

7 квітня 2022 р. бібліотека організувала інформаційно-методичний вебінар на тему «До кейса знань бібліотекаря: декілька правил допомоги в умовах воєнного стану», до якого долучилися 62 бібліотекарі області. З правилами домедичної допомоги в умовах війни ознайомив інструктор Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф С. Тишкул. А тему «Психологічне обґрунтування збереження ресурсних можливостей особистості в екстремальних умовах» висвітлив канд. пед. наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського В. Штифурак. Він же провів з бібліотекарями два психологічні тести. На завершення відбулася демонстрація відеоролика «Стресові розлади та медична допомога на догоспітальному етапі».

Фахівці Центральної публічної бібліотеки Тульчинської територіальної громади 6 квітня на площі перед приміщенням книгозбірні провели акцію – виклали 165 дитячих книг на спомин про дівчаток та хлопчиків, які загинули внаслідок російської збройної агресії проти України та які вже ніколи їх не прочитають. Учасники акції також поклали іграшки, запалили свічки та лампадки.

Співробітники ОУНБ та бібліотек Вінниччини активно долучилися до надання допомоги воїнам ЗСУ, тероборони та тимчасово переміщеним особам, а також до волонтерського руху (плетіння захисних сіток, пошиття спецодягу, збирання та передавання продуктів, ліків, предметів першої необхідності, військової амуніції, спортивного одягу, окремих технічних засобів, склотари для виготовлення м’ясних консервів, іншої гуманітарної допомоги). Працівники ОУНБ забезпечують харчуванням військовослужбовців та тероборонівців у їдальнях міста. Неодноразово захисники ласували смаколиками, випеченими бібліотечними господинями. Також вони отримали теплі шкарпетки, турботливо сплетені нашими колегами, та ляльки-обереги, зроблені ними.

Воїни ЗСУ отримують чималу фінансову підтримку від працівників Вінницької ОУНБ, у т. ч. перекази так званої ковідної тисячі. Жінки бібліотеки також запропонували профкому перерахувати кошти, виділені їм на подарунки до 8 Березня, на потреби армії. Значну фінансову допомогу від працівників бібліотеки отримує і наш колега, який воює, та його побратими. Ці кошти воїни використовують на ремонт військової техніки, інші нагальні потреби. Підтримуємо ми й інших військових, з якими бібліотеку пов’язують давні партнерські зв’язки.

Наш заклад тісно співпрацює з благодійними громадськими організаціями та фондами, в т. ч. з ГО «Мольфар» (керівник Ю. Вотчер) у питаннях надання допомоги ЗСУ.

Фахівці відділу новітніх технологій, економічних і юридичних наук бібліотеки долучилися до співпраці з координатором по Вінницькому регіону від ГО «КримSOS» С. Дмитрієвою щодо оформлення для своїх користувачів документів на отримання грошової допомоги від UNHCR Ukraine – Агентства ООН у справах біженців в Україні.

Чимало співробітників бібліотеки надавали прихисток у власних будинках і квартирах людям, які переїздили в інші регіони України та за кордон, тимчасово зупиняючись у Вінниці. Допомагали наші колеги й тим людям, які нетривало проживали на території міста й області, а після звільнення своїх населених пунктів, поверталися в рідні домівки.

Долучилися наші працівники й до реалізації проєкту щодо допомоги особам з інвалідністю, адже з початком повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави такі люди переживають нелегкі часи.

За фінансової підтримки фінського фонду «Абіліс» членам ГО «Соціальна Інклюзія» було підготовлено й роздано продовольчі набори. Роботу із закупівлі продуктів, а також їхнє доставляння взяли на себе працівники Центру обслуговування людей з інвалідністю INVA-INFORM, що діє у Вінницькій ОУНБ.

Більшість бібліотекарів області приєдналися до штабів старостинських округів, де виконують різноманітні доручення: збір, пакування та відправлення гуманітарної допомоги, інформування жителів села та громадян, що прибули на територію населеного пункту, про події, що відбуваються в країні, обслуговування книгою як безпосередньо в бібліотеці, так і в місцях відпочинку, а мешканців поважного віку, людей з інвалідністю – вдома.

У межах акції «Бібліотека українського воїна», яку реалізують уже не перший рік, співробітники Вінницької ОУНБ підготували й передали кілька добірок книг військовослужбовцям, що проходять реабілітацію в медичних закладах нашого міста, а також тимчасово переміщеним особам з інших регіонів. Долучилися до формування бібліотечок вінницькі письменники, співробітники ОУНБ, небайдужі громадяни, які поповнили добірки із власних зібрань. Нові книги, що вийшли за кошти місцевого бюджету в межах програми підтримки видання творів вінницьких авторів, передав Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації.

Зворушило воїнів звернення-подяка наших працівників, яке ми вмістили в книги: «Дорогі наші захисники! Ми щиро вдячні вам за ваш подвиг, силу духу і волі, за те, що ми й наші діти завдяки вам відчуваємо себе захищеними від підступного ворога. Наша вдячність безмірна, як шана і любов, ви уже герої для нас і України.

Ми турбуємося, хвилюємося і молимося за кожного з вас. Одужуйте якнайшвидше і повертайтеся живими з перемогою. Пам’ятайте, що ми завжди душею і серцем разом з вами. Працівники Вінницької обласної наукової бібліотеки всіма можливими засобами допомагають Збройним Силам України. Разом ми обов'язково переможемо.

Слава Україні! Слава вам, ГЕРОЇ! Все буде Україна!».

Не менш зворушливими для захисників були й малюнки, які підготували діти наших співробітників, учні Сутисківського ліцею та вінницьких шкіл.

Цю роботу ми продовжуватимемо й надалі.

До слова, переселенцям, які тимчасово проживають у місті та області, видають книги додому. Крім того, до Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою внесено зміни і доповнення, що передбачають під час дії воєнного стану безкоштовне оформлення щорічного комплекту документів користувача для військовослужбовців, медичних працівників та внутрішньо переміщених осіб.

У плані міжнародного співробітництва на початку війни провідні фахівці нашого закладу намагалися «достукатися» до працівників провідних бібліотек рф, проте адекватної реакції не отримали.

Вінницьке обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація підтримало «Звернення...» до президента, правління та членів ІФЛА від 28 лютого 2022 р. із проханням виключити російську бібліотечну асоціацію та всі установи країни-агресора з членів ІФЛА, а їхніх представників – з усіх керівних органів Федерації.

У квітні 2022 р. відбулися зустрічі членів Української бібліотечної асоціації з бібліотекарями Грузії та США на платформі Zoom, де українські бібліотекарі розповіли, як вони протистоять російській агресії та зберігають культурну спадщину. Вінницьку ОУНБ представляли член Президії Асоціації, автор цієї статті та завідувач сектору «Американська студія» К. Скомаровська.

Ми вважаємо, що кожний може зробити свій посильний внесок у перемогу, як це робить колектив нашої бібліотеки та інші книгозбірні Вінниччини. Намагаємося всіма можливими засобами забезпечувати разом з громадою та своїм професійним товариством надійний і дієвий тил у період воєнного стану.

Слава Україні! Разом ми сильні й ми переможемо!

 

Передрук із журналу: Бібл. планета. – 2022. – № 2. – С. 22–24.

Бібліотеки області в реаліях війни: сталість чи рестарт?

 

Війна в Україні триває вже другий рік, і українське суспільство зазнало докорінних змін в усіх аспектах – від побуту до поглядів на світ і ціннісних орієнтирів. Ми вже ніколи не будемо такими, як раніше, бо війна, окрім утрат, несе можливості – почати, продовжувати, змінити, використати та вирости для нового рестарту.

Після шоку, що супроводжував початок воєнних дій росії проти України, швидко настав час внутрішньої мобілізації. Ті, хто не збирався виїздити за межі країни, ставили собі запитання: «Чим я можу допомогти спротиву ворогу?». Ми, бібліотекарі, як і весь український народ, не мали часу на зневіру та розпач! І дуже швидко слово «волонтерство» приміряли на себе. Як показало наше немирне життя: у працівників бібліотечних закладів Вінниччини виявився широкий спектр волонтерства. Це і передача власних коштів на підтримку ЗСУ й переселенців, надання свого житла для біженців і допомога в організації їхнього розміщення в центрах тимчасового перебування, збір гуманітарної допомоги, зокрема продуктів харчування для Вінницького шпиталю. Бібліотекарі громад ліпили вареники, пекли пиріжки, заготовляли тушонку для ЗСУ, тероборони та переселенців. Група працівників ВОУНБ ім. В. Отамановського взяла на себе щоденну організацію процесу обслуговування військових в одній з їдалень міста.

Сільські бібліотекарі громад області влилися в штаби старостинських округів, де взялися до виконання першочергових завдань: збір, пакування і відправка гуманітарної допомоги; інформування жителів села; перепис осіб, що прибули в населені пункти; приготування їжі. Роблять все, що вимагає час. Це бібліотекарі Джулинської, Липовецької, Лука-Мелешківської, Погребищенської, Тростянецької, Уланівської та інших громад.

Бібліотекарі активно доєдналися до волонтерської діяльності на допомогу ЗСУ. Окрім безпосереднього донату коштів, активно організовують ярмарки, творчі марафони, акції щодо збору коштів на потреби Збройних Сил України. Завдяки проведенню акції «Все буде Україна» бібліотекарі Вінницької міської ЦБС зібрали 15000 грн на потреби ЗСУ. По всіх філіях КЗ «Гніванська публічна бібліотека» було оголошено акцію «Здай російську книгу – допоможи ЗСУ», завдяки якій було зібрано 3000 грн, які передано на потреби військових. Бібліотекарі Крижопільської громади долучилися до благодійної акції «Смілива гривня» Національного банку України.

Більшість головних бібліотек громад стали й залишаються на сьогодні центрами плетіння маскувальних сіток, «кікімор». Так, протягом березня – серпня 2023 року в головній бібліотеці Тульчинської громади виготовлено 46 маскувальних сіток, а в Ситковецькій публічній бібліотеці Райгородської сільської ради лише за липень – серпень – 21. І звичайно, бібліотекарі в’яжуть теплі шкарпетки та постійно проводять збір книг для військових.

На сьогодні  завдяки ЗСУ ми не маємо в області руйнацій агресором приміщень публічних бібліотек, за винятком липневого 2022 року бомбардування Вінниці, коли постраждала  філія Вінницької міської ЦБС.

Викликами в бібліотечній галузі області залишається збереження мережі бібліотек. Так, протягом 2022 року, року російської агресії, мережа публічних бібліотек області скоротилася на 29 закладів. Найбільших змін (за погодженням з Міністерством культури та інформаційної політики України) зазнала мережа публічних бібліотек Чернівецької громади. Ліквідовано 7 сільських бібліотек. І вже в цьому році у Вендичанській громаді, теж за  погодженням профільного міністерства, закрито 4 сільські бібліотеки.

Відповідно до державних статистичних даних в області, на 1.01.2023 року функціонувало 865 бібліотек системи Міністерства культури та інформаційної політики України, але електронну звітність у системі ЕСМаР подано від 779 бібліотек. Основною причиною неподання звіту від 66 публічних бібліотек є відсутність працівника, і як показує система ЕСМаР, вакансії в цих бібліотеках не заповнюють по декілька років. Так, Верхівська сільська бібліотека у Копайгородській громаді з цієї причини  не надає бібліотечно-інформаційні послуги з 2018 року, Комаровецька та Івановецька сільські бібліотеки Барської громади вже третій рік не надають послуги, а в зону обслуговування кожної з них входить понад тисячу осіб. І зовсім неприйнятною є ситуація, яка склалася з Могилів-Подільською районною бібліотекою. Бібліотека, яка заснована в 1904 році, не працює з 2021 року, 12 працівників звільнено. На жаль, від влади громади отримати належну відповідь щодо її подальшого функціонування не вдається.

Загалом по області необхідно привести у відповідність до наявних реалій (забезпечити працівника, узгодити закриття з МКІП України) у Барській громаді – 9 бібліотек; у Копайгородській та Могилів-Подільській по 5 бібліотек; Северинівській, Станіславчицькій, Літинській, Чернівецькій по 4 бібліотеки; Немирівській, Дашівській, Теплицькій по 3 бібліотеки; Махнівській, Ольгопільській, Жмеринській, Стрижавській по 2; Городківській, Ободівській, Краснопільській по 1 бібліотеці.

Міцним фундаментом конструювання майбутнього щодо сталості мережі публічних бібліотек та їхньої організаційно-функціональної структури в територіальних громадах є  дотримання правового поля України. І насамперед постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні». Відповідно до пункту 15 цієї постанови рекомендовано в територіальній громаді мати організаційну структуру мережевого функціонування бібліотек як «публічна бібліотека з бібліотеками-філіями». Цей процес не складний, бо саме орган місцевого самоврядування територіальної громади на пленарному засіданні відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на базі мережі публічних бібліотек, що функціонують на її території, утворює публічну бібліотеку з філіями.

В області на кінець вересня 2023 року в 48 громадах області бібліотеки функціонують в організаційно-правовій структурі мережевої взаємодії (2 – ЦБС, 46 – Публічна бібліотека). У цьому році враховано ці рекомендації і організовано Публічну бібліотеку з бібліотеками-філіями у Вендичанській, Кунківській громадах, але водночас вже дев’ятий місяць не завершується процес повернення до статуту Публічної бібліотеки в Тиврівській громаді. Викликає занепокоєння порушення правового поля щодо функціонування бібліотек у Барській, Бершадській, Могилів-Подільській, Копайгородській, Іванівській, Краснопільській, Лука-Мелешківській, Самгородоцькій громадах. Також, окрім правового поля, не відповідає завданням і цілям бібліотек внесення їх як структурних підрозділів до Центрів культури і дозвілля в Агрономічній, Стрижавській, Сутисківській, Турбівській, Теплицькій, Северинівській, Станіславчицькій громадах.

Потужне функціонування бібліотечної галузі області – це професійний, з широким колом компетенцій персонал! На жаль, тенденція зменшення персоналу в бібліотеках області утрималася і в 2022 році, а саме: на 42 бібліотекарі стало менше.

Відрадно, що фаховий показник персоналу бібліотек понад 80 % становить у Ладижинській, Агрономічній, Вендичанській, Шаргородській, Бершадській, Іллінецькій, Тульчинській, Чернівецькій, Джуринській, Мурованокуриловецькій, Теплицькій, Томашпільській громадах.

Проте значно зменшився показник фахової освіти бібліотечного персоналу області. Так, у 2015 році він становив 69 %, а у 2022 році – 60 % від загальної кількості бібліотекарів. Критичне становище склалося в Іванівській громаді, де цей показник становить – 8 % (12 працівників, з них лише 1 з фаховою освітою), Станіславчицькій – 17 % (6 працівників, з них лише 1 з фаховою освітою) тощо.

Аналізуючи стан бібліотечного персоналу області, необхідно вказати, що 58 % бібліотекарів працюють на неповний робочий день. Особливо це характерно для сільських бібліотек, і при цьому не враховується ні зона обслуговування (кількість жителів), ні те, що основні функції бібліотечно-інформаційного обслуговування, величезний обсяг роботи з актуалізації бібліотечного фонду (вилучення та процес списання), а також прибирання приміщення бібліотеки, волонтерство, залучення до виконання різної роботи та заходів у населеному пункті – всі ці обов’язки покладаються на одну особу. І зовсім ганебна практика, яка використовується в деяких громадах, а саме, коли «з метою економії коштів», не маючи на це в області ніяких підстав, бібліотекарів відправляють на простій.

У своєму виступі перед європарламентарями український письменник, поет, музикант і волонтер Сергій Жадан зазначив, що війна росії проти України – це не лише війна цивілізаційних систем, це й ідеологічна війна, не лише війна армій і політиків, а це війна культур. А оскільки основним культурним, цивілізаційним, ідеологічним ресурсом бібліотеки в очах суспільства залишається книга, то питання актуалізації бібліотечних фондів українських бібліотек є абсолютно природним і вмотивованим.

Для управління та стимулювання цього процесу Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з консультативно-дорадчим органом – Радою з питань розвитку бібліотечної справи – у травні 2022 року розробили «Рекомендації щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України».

Згідно зі статистичними даними, на 1 січня 2022 року частка книг російською мовою в бібліотечних фондах обласних та публічних бібліотек становила 46 %. І тільки за рік війни, на 1 січня 2023 року показник впав до 40 %.

Першим кроком з актуалізації фондів публічних бібліотек у Вінницькій області було вилучення книг російських авторів з відкритого доступу. Так, на першому етапі в березні 2022 року Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського було здійснено аналіз бібліотечного фонду на наявність книжкових видань, внесених до відповідних переліків за посиланнями, вказаними в рекомендаціях. Вилучено з відкритого доступу на абонементі та в читальних залах художню літературу російських авторів, книги з історії та військової справи росії, суспільних та політичних наук, біографії російських діячів – все, що могло провокувати конфлікт в умовах війни й підігрівати певні настрої серед читачів. Уже в серпні 2022 року з абонемента головної книгозбірні було списано 399 книжкових видань. У коло вилучення потрапили книжки сучасних російських авторів різних жанрів, зокрема книги Тетяни Устінової, Олександри Марініної, Дар’ї Донцової, Чингіза Абдуллаєва, Фрідріха Незнанського, Миколи Леонова, Ігоря Воронова, а також література серії «Сталкер» тощо.

Цей досвід транслювався для публічних бібліотек області на всіх методичних заходах ВОУНБ ім. В. Отамановського. Зокрема, в рамках занять Школи керівника бібліотеки, методичних днів, семінарів Вінницького обласного навчально-методичного центру галузі культури, мистецтв та туризму, виїздів на місця та індивідуальних консультацій.

Необхідно зазначити, що на Школі керівника бібліотеки 12 квітня 2023 року директори комунальних закладів «Немирівська публічна бібліотека», «Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради», «Ситковецька публічна бібліотека Райгородської сільської ради» ділилися досвідом щодо стану актуалізації бібліотечних фондів публічних бібліотек у їхніх територіальних громадах.

Круглий стіл «Актуалізація бібліотечних фондів в умовах збройної агресії рф проти України» (в офлайн / онлайн форматах) за участі представників державної влади й місцевого самоврядування, науковців, видавців, бібліотечних фахівців був проведений 25 травня 2023 року у ВОУНБ ім. В. Отамановського. На заході обговорювали питання світоглядних, видавничих аспектів, бібліотечних практик та захисту інформаційного простору.

За оперативними даними, з бібліотечного фонду публічних бібліотек територіальних громад Вінницької області протягом 2022–2023 років вибуло 1 млн 817 тис. примірників російськомовних книг на суму 2 млн 728 тис. грн. Це становить 10,5 % від загального бібліотечного фонду бібліотек області системи Міністерства культури та інформаційної політики України.

Сьогодення актуальності бібліотеки, її сталості, перезавантаження послуг лежить у площині якомога швидшого оновлення бібліотечних фондів, насамперед за кошти місцевих бюджетів. Так, дворічна дія постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» надала законодавчу можливість органам місцевого самоврядування не закладати кошти на закупівлю книг та передплату періодичних видань, але з 19.05.2023 до цього Порядку внесено зміни, які дозволяють придбання книг та періодичних видань до бібліотечних фондів. Тож тепер оновлення бібліотечних фондів передусім залежить від органів місцевого самоврядування, а саме щодо закладення суми коштів цих видатків на 2024 рік у бюджет кожної громади. І водночас варто констатувати, що органи місцевого самоврядування Вінницької, Ободівської, Крижопільської, Тростянецької, Тульчинської, Калинівської, Хмільницької громад знайшли можливість у 2023 році за кошти місцевого бюджету придбати книги для бібліотек.

До Всеукраїнського дня бібліотек за кошти місцевого бюджету закуплено книги до бібліотек Лука-Мелешківської, Ладижинської громад. Крім того, за кошти місцевого бюджету здійснено передплату періодичних видань на друге півріччя 2023 року до бібліотек 17 громад (Тульчинської, Ямпільської, Тростянецької, Теплицької, Ободівської, Ольгопільської, Кунківської, Ладижинської, Гайсинської, Дашівської, Джулинської, Тиврівської, Сутисківської, Погребищенської, Літинської, Вінницької, Гніванської, Липовецької).

Якість бібліотечних фондів – це в цілому складова гуманітарного середовища територіальної громади, у кінцевому підсумку це – майбутнє нашої країни. З приємністю чекаємо на нові книги, які вже незабаром з’являться на полицях наших бібліотек. Адже правильно укомплектований бібліотечний фонд, що планомірно поповнюється, є запорукою інтелектуального розвитку суспільства та державотворення.

Сьогодні більшість бібліотек області виконують свої основні завдання та функції, які направлені на задоволення інформаційних, освітніх, культурних, соціальних, дозвіллєвих потреб як жителів територіальних громад, так і переселенців. Загалом у публічних бібліотеках області по-новому налагоджено роботу з переселенцями та тимчасово переміщеними особами, додатково організовано комфортні місця для дистанційної роботи, інформаційні зони, облаштовані ігрові простори для дітей. Так, у січні 2023 року в Крижопільській громаді на базі КЗ «Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради» в бібліотеці для дітей відкрився простір завдяки підтримці чеської гуманітарної організації «Людина в біді» та співпраці Вінницького обласного  молодіжного центру «Квадрат». Для облаштування відремонтованого центру придбано меблі та технічне оснащення. Загальна сума гранту становила понад 180 тис. грн Окрім цього, в центрі працює професійний психолог.

Для внутрішньо переміщених осіб у багатьох бібліотеках області започатковано й успішно працюють клуби, гуртки, цикли занять удосконалення української мови «Говорімо українською», проведено перегляд українських фільмів у рамках національного кіномистецького туру-проєкту «Кіно заради Перемоги!». Бібліотекарі Жмеринської міської громади, залучаючи своїх користувачів-переселенців, спільно з працівниками Центру культури і дозвілля та Міським історичним музеєм реалізували мистецько-патріотичний проєкт «Україна – це любов».

Публічні бібліотеки Вінницької області, чиї послуги за наявності комп’ютерів та мережі «Інтернет» інноваційно адаптувалися у цифровому ландшафті. Більшість бібліотек активно ведуть сторінки в соціальних мережах, намагаючись постійно підтримувати зв’язок з читачами, організовують віртуальні виставки та різноманітні зустрічі, влаштовують флешмоби, конкурси, вікторини тощо.

Окрім того, 265 бібліотек області зареєстровані як бібліотеки-Хаби цифрової освіти й активно співпрацюють у проєкті «Розвиток спроможності бібліотек-Хабів цифрової освіти», який реалізує ВГО Українська бібліотечна асоціація за підтримки Програми розвитку ООН («Проєкт підтримки Дія») та Міністерства цифрової трансформації України.

Грантові проєкти щодо уникнення ризиків і загроз при користуванні цифровими технологіями в громадах реалізують ВОУНБ ім. В Отамановського – проєкт «Кібербулінг: від проблеми до рішення» та Немирівська публічна бібліотека – проєкт «Кібербезпека».

Загалом необхідно констатувати, що публічні бібліотеки свою проєктно-грантову діяльність стали більш тісно пов’язувати з допомогою своїй громаді. Так, Барська міська бібліотека та ГО Асоціація користувачів Барської бібліотеки «Світ інформації» завдяки виграним проєктам  передали на місцеву лікарню операційний  механіко-гідравлічний стіл вартістю 200 тис. гривень та операційну лампу вартістю 117 тисяч гривень. А в межах грантового проєкту «Забезпечення умов спрощеного харчування дітей в закладах загальної середньої освіти Барської ТГ» (міжнародний) придбано для загальноосвітніх шкіл Барської ТГ 26 термопотів. Загальна ж сума проєкту – 600 тис. грн.

КЗ «Публічна бібліотека Тульчинської міської ради» стала переможцем конкурсу від міжнародного фонду «EVZ» та розпочала реалізацію проєкту «Розширимо діалог: покращене дозвілля людей похилого віку, які пережили фашизм в м. Тульчині  і навколишніх селах» вартістю 8 тисяч євро. Бібліотекарі та волонтери проєкту відвідують людей похилого віку. Він охопив 20 осіб, переважно це мешканці навколишніх сіл. Ця сама бібліотека реалізовує грантовий проєкт на 24 тис. євро та за співфінансування з міського бюджету 70 тис. грн щодо облаштування та функціонування Молодіжного центру в структурі закладу.

У межах відзначення 660-ї річниці з часу заснування Вінниці та Дня міста для жителів і гостей Вінницька міська централізована бібліотечна система, ГО «Культурний Всесвіт», БФ «Відкрита книга» провела 10-й ювілейний фестиваль «VinBookFest».

Війна внесла свої корективи та перетворила бібліотечні заклади області на центри гуманітарної допомоги, пункти цивільного захисту населення, пункти обігріву та незламності, платформи психоемоційної підтримки для мешканців територіальних громад. Прикметою часу для публічних бібліотек області стали навчання з надання домедичної допомоги. До проведення таких тренінгів бібліотекарі залучають медиків та співробітників Червоного Хреста.

Проте книги залишилися одним із основних ресурсів бібліотеки, а особливо в боротьбі із стресовим станом населення. За спостереженнями бібліотекарів, найбільший попит серед читачів мали книги патріотичної тематики, історичні, сучасних українських авторів і, звичайно, дитяча література. І водночас бібліотеки області працюють у кіберпросторі проти дезінформації; створюють тематичні колекції інформаційних ресурсів; виконують функцію центрів просвітництва; розвивають інформаційно-консультативну діяльність з правових, соціальних, екологічних напрямків, питань охорони здоров’я, залучаючи відповідних фахівців.

І все це ще раз підтверджує, наскільки бібліотеки та бібліотекарі сильні й адаптивні, як швидко знаходимо рішення та вміємо протистояти зовнішнім і внутрішнім викликам. Тим самим демонструючи і сталість, і перезавантаження та рестарт.

І як підтвердження знову цитата Сергія Жадана, що сказана під час сьогоднішньої великої війни: «Бібліотеки для мене – це місце сили, особливо в тій ситуації, що склалася у нас зараз, у нинішній культурній парадигмі».

Використані джерела

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2020–2021 рр.» / Вінниц. ОУНБ ; уклад.: Т. М. Марченко, Н. М. Мельник, Т. П. Кристофорова, Г. В. Качуринська ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2022. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/statistichnij-ekspres-2020-2021-rr 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2021–2022 рр.» / ВОУНБ ім. В. Отамановського ; уклад.: Т. М. Марченко, Т. П. Кристофорова, Н. Г. Супрун, Г. В. Качуринська ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2023. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/statistichnij-ekspres-2021-2022-rr 

 

Передрук зі збірника: Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІV Наук.-практ. конф. (до Всеукраїнського дня бібліотек) 27 верес. 2023 р., м. Вінниця / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського, Вінниц. обл. від-ня ВГО УБА ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; редкол.: Г. М. Слотюк (голова) [та ін.], упоряд.: П. І. Цимбалюк, Т. П. Кристофорова. – Вінниця, 2023. – С. 9–14.

1. Бібліографія видань та публікацій Лариси Сеник 

1.1. Статті та інтерв’ю, вміщені у збірниках, альманахах, періодичних виданнях

 

Відділ рідкісних і цінних видань : [зав. від. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва про фонд б-ки] / Л. Б. Сеник // Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство : довід.-інформ. вид. – Вінниця, 2004. – С. 52–58 : фот. 

Зібрання стародруків : [про стародруки, що зберігаються у фонді ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Лариса Сеник // Подолія. – 2004. – 24 верес. – С. 15–16. 

Історичні джерела у дослідженнях козацької доби в Україні : [за матеріалами з фонду рідкіс. і цін. вид. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Л. Б. Сеник // Історичні витоки козацького роду в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2004. – Ч. 8 : Тема козацтва у бібліотечно-бібліографічній діяльності бібліотек. – С. 10–19. 

Електронний каталог «Рідкісна книга»: досвід та проблеми створення : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Л. Б. Сеник // Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 106–108. 

Автографи українських діячів у фонді рідкісних і цінних видань / Л. Б. Сеник // Подільський книжник : альманах / уклад. Т. Р. Соломонова. – Вінниця, 2009. – Вип. 1 (2008 р.). – С. 59–71 : фот. 

Автографи українських діячів : [зав. від. рідкіс. і цін. вид. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва – про виявлення під час роботи з фондом видань з автографами та дарчими написами] / Л. Б. Сеник // Пульсуючі джерела. – 2009. – 12 лют. – С. 3 ; Пульсуючі джерела. – 2009. – 14 квіт. – С. 3. 

Всесвіт видавництва «Брокгауз і Єфрон» / Л. Б. Сеник // Подільський книжник : альманах / уклад. Т. Р. Соломонова. – Вінниця, 2010. – Вип. 2 (2009 р.). – С. 34–52 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.           

Студентські літографовані навчальні видання другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. / Л. Б. Сеник // Подільський книжник : альманах / уклад. Т. Р. Соломонова. – Вінниця, 2011. – Вип. 3 (2010 р.). – С. 20–39. – Бібліогр. в кінці ст. 

«Бібліоміст» продовжує свій поступ : [30 листоп. 2012 р. відбулося відкриття інтернет-центру в б-ці с. Буша Ямпіл. р-ну] / Л. Сеник // Наші новини. – 2012. – Вип. 5. – С. 7. 

Колекція прижиттєвих видань польських письменників другої половини ХVIII – початку ХХ ст. : [з фонду ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Л. Б. Сеник, Т. О. Марчук // Подільський книжник : альманах. – Вінниця, 2012. – Вип. 4 (2011 р.). – С. 27–42. 

Подоляни у війні 1812 року : історіографічна розвідка за матеріалами одного видання / Лариса Сеник // Русалка Дністровая : літ.-краєзнав. зб. / голов. ред. Михайло Каменюк. – Вінниця, 2013. – С. 57–59. 

Участь населення Поділля у франко-російській війні 1812 року : історіогр. розвідка за матеріалами одного вид. / Л. Б. Сеник // Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2012 р. – Вінниця, 2013. – С. 99–100. 

Хроніка. Події : [перелік відображає найцікавіші події, пов’язані з популяризацією книг, які відбулися у 2012 р. у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / підгот. Л. Б. Сеник // Подільський книжник : альманах. – Вінниця, 2013. – Вип. 5 (2012 р.). – С. 143–160.

Хроніка. Події : [перелік заходів ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва з популяризації книги у 2013 р.] / підгот. Л. Б. Сеник // Подільський книжник : альманах. Вип. 6 (2013 р.) – 7 (2014 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. ОДА, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2015. – Вип. 6 (2013 р.). – С. 144–161. 

Хроніка. Події : [перелік заходів, які відбулися у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у 2014 р., спрямованих на популяризацію книги і читання] / підготувала Л. Б. Сеник // Подільський книжник : альманах. Вип. 6 (2013 р.) – 7 (2014 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. ОДА, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2015. – Вип. 7 (2014 р.). – С. 99–119. 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського [Електронний ресурс] : [ст. створено 21.01.2016 р., остан. раз редаговано 10.05.2023 р.] / Л. Б. Сеник, Н. І. Морозова // УБЕ : Українська бібліотечна енциклопедія : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://surl.li/pqnvg (дата звернення: 06.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 10.05.2023. 

Колекції рідкісних і цінних видань у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва: формування, збереження та оцифрування [Електронний ресурс] / Л. Б. Сеник // Бібліотека і книга в контексті часу : зб. матеріалів X Всеукр. наук.-практ. конф. : тема року: «Бібліотеки України в контексті євроінтеграційних процесів» / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. О. Зозуля]. – Київ, 2017. – С. 127–136. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=11159 (дата звернення: 06.09.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Розвиток персоналу – важливий фактор успішної діяльності бібліотеки / Лариса Сеник // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали наук.-практ. конф. 12 верес. 2017 р., Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; редкол.: Г. М. Слотюк, Л. Б. Сеник [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані (163422208 байт). – Вінниця, 2017. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кольор. – Систем. вимоги: Pentium-II ; 128 Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з диска. – (До 110-ї річниці заснування ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва). – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/Konf2017/proceeding.html (дата звернення: 06.09.2023), вільний. – Назва з екрана. 

«Тімірязєвка»: в центрі уваги книга та її читач [Електронний ресурс] : [дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва – про б-ку, її історію та перспективи] / Лариса Сеник // Газета «Місто» : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://misto.vn.ua/news/item/id/12162 (дата звернення: 06.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 26.09.2018. 

Шановні учасники зібрання, колеги, гості! : [привітання] / Л. Б. Сеник // Усна історія: теорія, метод, джерело : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. 24–26 жовт. 2018 р., м. Вінниця / Департамент інформ. діяльності та комунікацій з громадськістю Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, ГО «Асоц. б-к Вінниччини» ; відп. за вип. Г. М. Слотюк. – Вінниця, 2018. – С. 5. 

Бібліотеки Вінниччини в умовах децентралізації: моделі розвитку / Лариса Сеник // Інфраструктура закладів культури: стан, тенденції розвитку в умовах децентралізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 жовт. 2019 р., м. Вінниця / Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і мистецтв, Вінниц. обл. навч.-метод. центр галузі культури, мистецтв та туризму. – Вінниця, 2019. – С. 53–57. – Бібліогр. в кінці ст. 

Жінка, «...яка живе у книжковій стихії» : до 70-річчя від дня народження заслуженого працівника культури України Павліни Іванівни Цимбалюк / Л. Сеник // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2020 року : хронол. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. ОДА, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2019. – С. 71–75. – Бібліогр. в кінці ст. 

Колекції рідкісних і цінних видань у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва: формування, збереження, оцифрування [Електронний ресурс] / Л. Б. Сеник // Бібліотека і книга в контексті часу. Тема року: «Бібліотечні фонди: актуальні питання управління» : зб. матеріалів XII Всеукр. наук.-практ. конф. : [21–22 трав. 2019 р.] / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Т. І. Богуш, О. В. Зозуля ; наук. ред. Н. І. Розколупа. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2019.  – С. 127–136. – Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=11159 (дата звернення: 12.09.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Моделі функціонування бібліотек в умовах реформ та створення ОТГ: вінницький формат [Електронний ресурс] / Л. Б. Сеник // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього: матеріали ІІ наук.-практ. конф. / упоряд.: Г. М. Слотюк, О. В. Стояльникова, П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://library.vn.ua/Konf2019/index.htm (дата звернення: 12.09.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Про найвагоміші видання творів Леонтовича та книги про його життя і творчість [Електронний ресурс] : [про вид. творів Леонтовича та кн. про його життя і творчість, які є у фонді Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва розповідає дир. б-ки Лариса Сеник] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 03:39 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=TnP6L5CIWEM (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 05.11.2019. – Канал користувача на YouTube: Valentina Kirilchuk.           

Хроніка. Події : [рубрика відображає найяскравіші події ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у 2015 р. та 2016 р. з популяризації кн. та читання, а також презентації нових вид. сучас. літераторів] / підгот. Л. Б. Сеник // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. ОДА, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2019. – Вип. 8 (2015 р.) – 9 (2016 р.). – С. 185–204, 105–124.           

Хроніка. Події : [рубрика відображає найяскравіші заходи ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ювілейного 2017 р. з популяризації кн. та читання, а також презентації нових видань сучас. авт.] / підготувала Л. Б. Сеник // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. ОДА, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2020. – Вип. 10 (2017 р.) – 11 (2018 р.). – С. 115–131. 

Інша бібліотека: інноваційні можливості розвитку / Л. Б. Сеник // Формування нової моделі фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали II обл. наук.-практ. конф., 11 берез. 2020 р., [м. Тульчин] / Тульчин. коледж культури. – Тульчин, 2020. – С. 17–21. – Бібліогр. в кінці ст. 

«Нехай надія так безмовно не згаса...» : [про творчість поетеси С. Травневої] / Лариса Сеник // Життя одвічна дивина : літ.-мист. альм. / упоряд.: С. Травнева, А. Хомчук, Р. Григор’єв. – Вінниця, 2021. – Вип. 3. – С. 25–26. 

Трансформація системи надання публічних послуг бібліотеками Вінниччини в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Л. Б. Сеник // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІІІ Наук.-практ. конф. (до Всеукраїнського дня бібліотек) 28 верес. 2021 р., м. Вінниця / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Упр. культури та креат. індустрій, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінниц. обл. від-ня ВГО УБА. – Вінниця, 2021. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/materiali-3-naukovo-praktichnoii-konferencziii-2021  (дата звернення: 12.09.2023), вільний. – Назва з екрана.           

Шановні колеги, всі учасники конференції! [Електронний ресурс] / Л. Б. Сеник // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІІІ Наук.-практ. конф. (до Всеукраїнського дня бібліотек) 28 верес. 2021 р., м. Вінниця / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Упр. культури та креат. індустрій, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінниц. обл. від-ня ВГО УБА. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2021. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/materiali-3-naukovo-praktichnoii-konferencziii-2021 (дата звернення: 12.09.2023), вільний. – Назва з екрана.           

Шановні учасники Конференції! : [привітання] / Л. Б. Сеник // Усна історія: теорія і практика досліджень на сучасному етапі : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 жовт. 2020 р., м. Вінниця / Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і мистецтв, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва, Держ. архів Вінниц. обл., Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Каф. історії та культури України. – Вінниця, 2021. – С. 5. 

Шановні учасники наукового зібрання, колеги та шанувальники творчості Василя Стуса! [Електронний ресурс] : [привітання] / Л. Б. Сеник // Василь Стус – син України, велич світова : матеріали наук.-практ. конф. (до 83-ї річниці від дня народж. укр. поета, Героя України) 28 січ. 2021 р., м. Вінниця / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2021. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/vasil-stus-sin-ukraiini-velich-svitova (дата звернення: 12.09.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Вінницька ОУНБ: внесок у перемогу / Лариса Сеник // Вінниц. край. – 2022. – № 1/2. – С. 124–127. 

Вінницька ОУНБ: робимо внесок у Перемогу / Лариса Сеник // Бібл. планета. – 2022. – № 2. – С. 22–24. 

Переднє слово : [вступ. слово до вид.] / Лариса Сеник // Вінницька ОУНБ: інноваційний поступ продовжується (2007–2021 рр.) : наук.-інформ. зб. / авт. кол.: Сеник Л. Б., Слотюк Г. М., Цимбалюк П. І. [та ін.] ; Департамент гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., Вінниц. ОУНБ ; ред.: С. В. Лавренюк, О. А. Ткачук. – Вінниця, 2022. – С. 3. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinniczka-ounb-innovaczijnij-postup-prodovzhuetsya (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана.           

Шановні колеги, всі учасники зібрання! [Електронний ресурс] : [привітання] / Л. Б. Сеник // Василь Стус у контексті часу й вічності : матеріали наук.-практ. конф. : (до 84-ї річниці від дня народж. укр. поета, правозахисника, Героя України) : 26 січ. 2022 р. [Електронний ресурс] / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2022. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/vasil-stus-u-konteksti-chasu-j-vichnosti (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Бібліотеки області в реаліях війни: сталість чи рестарт? / Л. Б. Сеник // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІV Наук.-практ. конф. (до Всеукраїнського дня бібліотек) 27 верес. 2023 р., м. Вінниця / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського, Вінниц. обл. від-ня ВГО УБА ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; редкол.: Г. М. Слотюк (голова) [та ін.] ; упоряд.: П. І. Цимбалюк, Т. П. Кристофорова. – Вінниця, 2023. – С. 9–14. 

Бібліотеки стали центрами добра : [напередодні Всеукр. дня б-к інтерв’ю з дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Ларисою Сеник та її заст. з наук. роботи та інформатизації Галиною Слотюк] / Лариса Сеник, Галина Слотюк ; записав Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2023. – 27 верес. – С. 6–7 : фот. 

Шановне товариство! : [привітання з відкриттям VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Усна історія: теорія, практика та перспективи»] / Л. Б. Сеник // Усна історія: теорія, практика та перспективи : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25–26 жовтня 2022 р., м. Вінниця / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2023. – С. 5–6. 

Шановні колеги, учасники конференції! : [вітал. слово з нагоди відкриття IV Наук.-практ. конф. «Бібліотеки в умовах сучасності і конструювання майбутнього», приуроч. до Всеукр. дня бібліотек] / Л. Б. Сеник // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІV Наук.-практ. конф. 27 верес. 2023 р., м. Вінниця / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського, Вінниц. обл. від-ня ВГО УБА ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; редкол.: Г. М. Слотюк (голова) [та ін.], упоряд.: П. І. Цимбалюк, Т. П. Кристофорова. – Вінниця, 2023. – С. 7–8. 

1.2. Укладач, відповідальна за випуск, член редколегій

 

Від ремесла до творчості : бібліогр. список / уклад.: Н. Юхимчук, Л. Сеник. – Вінниця : Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва, 1998. – 6 с. 

Українська художня книга XIX – поч. XX ст.: з фонду рідкісних і цінних видань Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Л. Б. Сеник, С. І. Мумро ; ред. Л. Б. Сеник. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2007. – 48 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/ukraiinska-xudozhnya-kniga-xix-xx-st (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Родові бібліотеки на теренах Східного Поділля [Електронний ресурс] : книжкові знаки : [за матеріалами від. рідкіс. і цін. вид. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / підгот. Т. Р. Соломонова ; ред. Л. Б. Сеник ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2009. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/rodovi-biblioteki-na-terenax-sxidnogo-podillya (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Книжкових виставок сузір’я : кращі виставки 2008–2009 рр. : метод. рек. б-кам / Вінниц ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Т. Марченко, Л. Сеник, Т. Марчук [та ін.] ; ред.: М. Спиця, О. Кізян, О. Поліщук ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : [б. в.], 2010. – Вип. 9. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/knizhkovix-vistavok-suzirya-9 (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Litera scripta manet : каталог автографів на книгах відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / авт. кол.: Т. Р. Кароєва (Соломонова), О. В. Сафронова, Л. Б. Сеник ; ред.: О. Г. Поліщук, С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. ОДА, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : Рогальська І. О., 2016. – 88 с. : іл. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/karoeva-t.-litera-scripta-manet (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. 25–26 жовт., м. Вінниця / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Каф. історії і культури України ф-ту історії, етнології і права ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Держ. архів Вінниц. обл., КВНЗ «Вінниц. акад. неперерв. освіти», Обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, ГО «Асоц. б-к Вінниччини», ГО «Вінниц. іст. т-во» ; редкол.: Г. М. Слотюк, Л. Б. Сеник [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2016. – 160 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/usnoistorichni-doslidzhennya-suchasni-tendencziii (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали наук.-практ. конф. 12 верес. 2017 р., Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; редкол.: Г. М. Слотюк, Л. Б. Сеник [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані (163422208 байт). – Вінниця, 2017. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кольор. – Систем. вимоги: Pentium-II ; 128 Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з диска. – (До 110-ї річниці заснування ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва). – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/biblioteka-v-umovax-suchasnosti-i-konstruyuvannya-majbutnogo (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2019 року : хронол. довід. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2018. – 208 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-vinnichchini-2019-roku (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Стародруки XVIІ ст. відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : каталог / Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і мистецтв, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; уклад.: Т. Р. Кароєва, О. В. Сафронова. – Вінниця : Консоль, 2018. – 92 с. : іл. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/starodruki-xvii-st (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

То пам’ять стоїть при свічі [Електронний ресурс] : до 85-х роковин Голодомору 1932–1933 рр. : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. С. Ф. Коваль ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2018. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/to-pamyat-stoiit-pri-svichi (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

«Я – потік, в якого серце – хвиля...» : до 70-річчя від дня народж. поета, публіциста, драматурга, перекладача, громад. діяча Михайла Каменюка : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Н. В. Березюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2018. – 140 с. – (Письменники Вінниччини). – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/ya-potik-v-yakogo-sercze-xvilya (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Анатолій Пачевський – творець високих здобутків [Електронний ресурс] : до 80-річчя від дня народж. Героя України : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. Л. Шпичак ; авт. вступ. ст. «Син землі, гордість та слава Вінниччини» С. Гальчак ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2019. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/anatolij-pachevskij-tvorecz-visokix-zdobutkiv  (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2019 р. / ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Ф.  Гуменюк ;  ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця : [Б. в.], 2019. – 42 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-2019 (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2020 року : хронол. довід. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Ю. Антонюк, Г. М. Авраменко ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – 208 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-vinnichchini-2020-roku (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Історик, педагог, краєзнавець Анатолій Кононович Лисий : зб. матеріалів : до 75-річчя від дня народж. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця : Балюк І. Б., 2019. – 148 с. : портр. – (Вчені нашого краю). – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/istorik-pedagog-kraeznavecz-anatolij-kononovich-lisij (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Козачун, Л. Мої дивовижні Бабчинці : іст. нарис с. Бабчинці / Леонід Козачун ; ред. серії Михайло Каменюк ; редкол. серії кн.: Олександр Крученюк, Світлана Василюк, Вадим Вітковський, Сергій Гальчак, Лариса Сеник [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2019. – 308 с. : фот. – (Моя Вінниччина ; вип. 35). 

Любацька, Л. Вікно в Пеньківку / Людмила Любацька ; ред. серії Михайло Каменюк ; редкол. серії кн.: Олександр Крученюк, Світлана Василюк, Вадим Вітковський, Сергій Гальчак, Лариса Сеник [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2019. – 520 с. : фот. – (Моя Вінниччина ; вип. 32). 

Мартинюк, А. Скоморошки – як сайти, відкриваються небесам... / Анатолій Мартинюк ; ред. серії Михайло Каменюк ; редкол. серії кн.: Олександр Крученюк, Світлана Василюк, Вадим Вітковський, Сергій Гальчак, Лариса Сеник [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2019. – 260 с. : фот. – (Моя Вінниччина ; вип. 34). 

Подільський книжник : альманах. Вип. 8 (2015 р.) – 9 (2016 р.) / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Кароєва ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця : Балюк І. Б., 2019. – 336 с. : іл., табл. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/podilskij-knizhnik-vipusk-8-9 (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Родіон Скалецький – видатний культурний діяч Поділля [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. І. Кізян ; ред. С. В. Лавренюк ; дизайн обкладинки Н. В. Спиця ; опрацювання фотоматеріалів О. А. Пашкова ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2019. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/rodion-skaleczkij-vidatnij-kulturnij-diyach-podillya (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Роки ідуть – пам’ять живе. Вінниччина у Другій світовій війні 1939–1945 рр. : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк, О. М. Зелена ; авт. передм. «Вінниччина в період нацистського геноциду та визволення її від гітлерівських загарбників» С. Д. Гальчак ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – 456 с. – (До 75-ї річниці звільнення Вінниччини від нацистських загарбників у Другій світовій війні). – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/roki-idut-pamyat-zhive-2019 (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Скорук, П. Могилівчани / Петро Скорук ; ред. серії Михайло Каменюк ; редкол. серії кн.: Олександр Крученюк, Світлана Василюк, Вадим Вітковський, Сергій Гальчак, Лариса Сеник [та ін.]. – вид. 3-тє, випр., допов. – Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2019. – 512 с. : фот. – (Моя Вінниччина ; вип. 36). 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2016–2017 рр.» / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва; уклад.: Т. М. Марченко, Н. М. Мельник, Т. П. Кристофорова, Г. В. Качуринська, В. О. Лаукарт ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – 93 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/statistichnij-ekspres-2017-2018-rr (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Ткачук, П. Уладівко, доле моя! / Павло Ткачук ; ред. серії Михайло Каменюк ; редкол. серії кн.: Олександр Крученюк, Світлана Василюк, Вадим Вітковський, Сергій Гальчак, Лариса Сеник [та ін.]. – 2-ге вид., скор. – Житомир : «505», 2019. – 400 с. : фот. – (Моя Вінниччина ; вип. 45). 

Вінницький полковник Іван Богун – яскрава постать в історії Козаччини (близько 1618 – 17.02.1664) : бібліогр. покажч. / Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і мистецтв, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; наук. ред. І. М. Романюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Житомир : Євенок О. О., 2020. – 152 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinniczkij-polkovnik-ivan-bogun (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Жити Україною : до 80-річчя від дня народження Анатолія Мусійовича Подолинного – літературознавця, письменника, фольклориста, краєзнавця [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. С. Ф. Коваль ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2020. – (Творчі імена Вінниччини). – Режим доступу: https://library.vn.ua/news-and-events/novini/zhiti-ukraiinoyu (дата звернення: 12.12.2023), вільний. – Назва з екрана.           

За літами... Вадиму Вітковському – 60 : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Н. В. Березюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця : Балюк І. Б., 2020. – 144 с. : кольор. фот. – (Письменники Вінниччини). – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/za-litami  (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниця на 2020 р. / ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Ф. Гуменюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця : [Б. в.], 2020. – 42 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-2020 (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2021 року : хронол. довід. / уклад. О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2020. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2021-roku (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Історія магдебурзького права у Вінниці [Електронний ресурс] : до 380-річчя з часу надання : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Центр історії Вінниці ; уклад.: О. Ю. Антонюк, О. М. Зелена ; ред. П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2020. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/istoriya-magdeburzkogo-prava-u-vinniczi (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Колесник, В. Бронниця – серце моє / Володимир Колесник ; ред. серії Михайло Каменюк ; редкол. серії кн.: Ігор Івасюк, Світлана Василюк, Вадим Вітковський, Сергій Гальчак, Лариса Сеник [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2020. – 360 с. : фот. – (Моя Вінниччина ; вип. 50). 

«Краю мій лелечий, ти живеш в мені…» [Електронний ресурс] : до 70-річчя від дня народж. Світлани Травневої – учителя-методиста, поетеси-піснярки, журналістки, громад. і культур. діяча : бібліогр. список літ. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. М. Зелена ; вступ. ст.: М. Каменюка, Р. Григор’єва ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2020. – (Творчі імена Вінниччини). – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/krayu-mij-lelechij-ti-zhivesh-v-meni  (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

П. І. Чайковський і Вінниччина [Електронний ресурс] : до 180-річчя від дня народж. видат. композитора, диригента й педагога : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. І. Кізян, Т. С. Пахомова ; ред. С. В. Лавренюк ; дизайн обкладинки О. А. Пашкова ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2020. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/chajkovskij-i-vinnichchina (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана.  

Подільський книжник : альманах. Вип. 10 (2017 р.) – 11 (2018 р.) / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Кароєва ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця : Балюк І. Б., 2020. – 278 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/podilskij-knizhnik-vipusk-10-11 (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2018–2019 рр.» [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Т. М. Марченко, Н. М. Мельник, Т. П. Кристофорова, Г. В. Качуринська, В. О. Лаукарт ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2020. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/statistichnij-ekspres-2018-2019 (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2019–2020 рр.» / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Т. М. Марченко, Н. М. Мельник, Т. П. Кристофорова, Г. В. Качуринська, Н. В. Солодюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2020. – 59 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/statistichnij-ekspres-2019-2020 (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Юхимчук, В. Розкошівський скарб / Володимир Юхимчук ; ред. серії Михайло Каменюк ; редкол. серії кн.: Ігор Івасюк, Світлана Василюк, Вадим Вітковський, Сергій Гальчак, Лариса Сеник [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2020. – 416 с. : фот. – (Моя Вінниччина ; вип. 52). 

Аркадій Васильович Сорока – патріарх українського живопису (1921–2010) [Електронний ресурс] : до 100-річчя від дня народж. вінниц. художника, члена Нац. спілки художників України, нар. художника України : бібліогр. покажч. / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Н. А. Войтюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2021. – 32 с. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/arkadij-vasilovich-soroka (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. (до Всеукраїнського дня бібліотек) 28 верес. 2021 р., м. Вінниця / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Упр. культури та креат. індустрій, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінниц. обл. від-ня ВГО УБА ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2021. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/materiali-3-naukovo-praktichnoii-konferencziii-2021 (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Василь Стус – син України, велич світова [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. конф. (до 83-ї річниці від дня народж. укр. поета, Героя України) 28 січ. 2021 р., м. Вінниця [Електронний ресурс] / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2021. – 52 с. Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/vasil-stus-sin-ukraiini-velich-svitova (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Вінниччина в контексті Української революції 1917–1921 років : до 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк; авт. ст.: А. В. Войнаровський, О. М. Кравчук, С. Л. Калитко, І. І. Ратушняк ; ред.: Г. М. Слотюк, С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2021. – 512 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinnichchina-v-konteksti-ukraiinskoii-revolyucziii-1917-1921-rokiv (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

«Душа – мов розтривожена струна» [Електронний ресурс] : до 70-річчя від дня народж. педагога, відмінника освіти України, поетеси, культуролога, журналістки, громад. діячки Жанни Віталіївни Дмитренко : бібліогр. покажч. / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Упр. культури та креат. індустрій, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Н. В. Березюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2021. – 124 с. – (Письменники Вінниччини). – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/dusha-mov-roztrivozhena-struna (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Економіка України: книги вінницьких видавництв : до 30-річчя незалежності України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. О. Марчук ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2021. – 32 с. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/ekonomika-ukraiini (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана.  

Збирач скарбів народних [Електронний ресурс] : до 120-річчя від дня народж. Гната Танцюри – фольклориста, етнографа, педагога, краєзнавця : бібліогр. покажч. / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. М. Зелена ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2021. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/zbirach-skarbiv-narodnix (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниця на 2021 р. / ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Ф. Гуменюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця : [Б. в.], 2021. – 44 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-2021 (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2022 року [Електронний ресурс] : хронол. довід. / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Упр. культури та креат. індустрій, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2021. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2022-roku (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана.  

Подільський книжник [Електронний ресурс] : альманах. Вип. 12 (2019 р.) / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Кароєва ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2021. – 140 с. : іл. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/podilskij-knizhnik-vipusk-12 (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана.  

Подільський книжник [Електронний ресурс] : альманах. Вип. 13 (2020 р.) / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Кароєва ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2021. – 152 с. : іл. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/podilskij-knizhnik-vipusk-13 (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Український літератор, журналіст, краєзнавець Анатолій Гончар : до 80-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад. Ю. М. Момотюк ; авт. вступ. ст. С. Д. Гальчак ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : Балюк І. Б., 2021. – 60 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/ukraiinskij-literator-zhurnalist-kraeznavecz-anatolij-gonchar (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Усна історія: теорія і практика досліджень на сучасному етапі : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. 29–30 жовт. 2020 р., м. Вінниця / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2021. – 200 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/materiali-vii-mizhnarodnoii-naukovo-praktichnoii-konferencziii (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана.  

Василь Стус у контексті часу й вічності : матеріали наук.-практ. конф. : (до 84-ї річниці від дня народж. укр. поета, правозахисника, Героя України) 26 січ. 2022 р. [Електронний ресурс] / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2022. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/vasil-stus-u-konteksti-chasu-j-vichnosti (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана.           

Вінницька ОУНБ: інноваційний поступ продовжується (2007–2021 рр.) : наук.-інформ. зб. / авт. кол.: Сеник Л. Б., Слотюк Г. М., Цимбалюк П. І. [та ін.] ; Департамент гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., Вінниц. ОУНБ ; ред.: С. В. Лавренюк, О. А. Ткачук. – Вінниця, 2022. – 288 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinniczka-ounb-innovaczijnij-postup-prodovzhuetsya (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана.  

З поглядом у минуле та сьогодення історії : до 60-річчя від дня народж. науковця Івана Мироновича Романюка : біобібліогр. покажч. / Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Упр. культури та креат. індустрій, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського ; уклад. О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця : Балюк І. Б., 2022. – 180 c. – (Вчені нашого краю). – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/z-poglyadom-u-minule-ta-sogodennya-istoriii (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2023 року [Електронний ресурс] : хронол. довід. / уклад. О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; Департамент гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., Вінниц. ОУНБ. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2022. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2023-roku (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Історія міст і сіл Вінницької області (1932–2022 рр.) [Електронний ресурс] : до 90-річчя утворення Вінницької області : бібліогр. покажч. / Департамент гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., Вінниц. ОУНБ ; уклад.: Н. В. Березюк, О. М. Зелена ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2022. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/istoriya-mist-i-sil-vinniczkoii-oblasti (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Кирило Стеценко і Вінниччина [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 140-річчя від дня народж. укр. композитора, педагога, громад. діяча / Вінниц. ОУНБ ; уклад. О. І. Кізян ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2022. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/kirilo-steczenko-i-vinnichchina (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Метабібліографія Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки (1907–2022) [Електронний ресурс] : метабібліогр. посіб. / Департамент гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., Вінниц. ОУНБ ; уклад. О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2022. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/metabibliografiya-vinniczkoii-oblasnoii-universalnoii-naukovoii-biblioteki (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Миронюк Володимир Олександрович : до 75-річчя від дня народж. заслуж. лікаря України : зб. матеріалів / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва, Від. мед. наук ; уклад.: Ю. В. Виноградська, О. Є. Гаєвик ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2022. – 36 с. : фот. – (Серія «Охорона здоров’я Вінниччини в особах» ; вип. 5). – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/mironyuk-volodimir-oleksandrovich (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Наукові публікації лікарів Вінниччини в періодичних виданнях за 2019–2020 роки [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва, Від. мед. наук ; уклад. Гаєвик О. Є. ; ред.: Ю. В. Виноградська, С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2022. – 23 с. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/naukovi-publikacziii-likariv-vinnichchini-v-periodichnix-vidannyax-za-2019-2020-roki (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2020–2021 рр.» [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ; уклад.: Т. М. Марченко, Н. М. Мельник, Т. П. Кристофорова, Г. В. Качуринська ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2022. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/statistichnij-ekspres-2020-2021-rr (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Україномовна галузева книга 1882–1923 рр. з фонду рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ [Електронний ресурс] / уклад. О. В. Сафронова ; вступ. ст. Т. Р. Кароєвої ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; Департамент гуманітар. політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2022. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/ukraiinomovna-galuzeva-kniga-1882-1923-rr (дата звернення: 15.12.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Белканія Георгій Север’янович : до 80-річчя від дня народж. професора медицини : біобібліогр. покажч. / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Отамановського, Від. мед. наук ; уклад.: Ю. В. Виноградська, О. Є. Гаєвик ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця : Рема-Принт, 2023. – 64 с. : фот. – (Медицина Вінниччини в особах). – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/belkaniya-georgij-severyanovich (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Бібліотека – вибір на все життя. Бібліотекарі та бібліотекарки – заслужені працівники культури України (Вінницька область) : довідник / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського ; уклад. П. І. Цимбалюк ; переднє слово О. М. Дернова ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2023. – 72 с. : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/biblioteka-vibir-na-vse-zhittya (дата звернення: 15.12.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІV Наук.-практ. конф. (до Всеукраїнського дня бібліотек) 27 верес. 2023 р., м. Вінниця / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського, Вінниц. обл. від-ня ВГО УБА ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; редкол.: Г. М. Слотюк (голова) [та ін.] ; упоряд.: П. І. Цимбалюк, Т. П. Кристофорова. – Вінниця, 2023. – 167 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/biblioteka-v-umovax-suchasnosti-i-konstruyuvannya-majbutnogo-4 (дата звернення: 30.12.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Василь Земляк та його слово [Електронний ресурс] : до 100-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського ; уклад. С. Ф. Коваль ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2023. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/vasil-zemlyak-ta-jogo-slovo (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Володимир Антонович: громадянин, учений, людина : біобібліогр. покажч. / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського ; уклад. О. І. Кізян ; ред. С. В. Лавренюк ; дизайн обкл. Т. М. Мазур ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2023. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/volodimir-antonovich-gromadyanin-uchenij-lyudina (дата звернення: 10.01.2024), вільний. – Назва з екрана. 

Голоси правди та справедливості. Спогади та свідчення очевидців про Голодомор-геноцид 1932–1933 рр. на Вінниччині / упоряд.: В. Лациба (голов. ред.), М. Вижга (керівник групи упоряд.), В. Білоконь, К. Завальнюк, Н. Іванова, С. Калитко, Н. Камінська, П. Кравченко, І. Мельничук, В. Петренко, О. Струкевич ; обл. редкол.: Н. Заболотна (голова редкол.), С. Юзвак (заст. голови редкол.), В. Лациба (заст. голови редкол.), П. Кравченко (секр. редкол.), М. Вижга, К. Висоцька, В. Вітковський, Б. Галайко, Ю. Зінько, І. Івасюк, Ю. Легун, Р. Подкур, Л. Севастьянова, Л. Сеник, Г. Якубович. – Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2023. – 528 с. : іл. 

Джерело наснаги Арсена Зінченка : до 75-річчя від дня народж. укр. історика, доктора історичних наук, професора, громадського діяча : бібліогр. покажч. / Департамент гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського, Держ. архів Вінниц. обл., Музей Вінниці ; уклад. О. М. Зелена ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 100 с. – (Вчені нашого краю). – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/dzherelo-nasnagi-zinchenka  (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2024 року [Електронний ресурс] : хронол. довід. / уклад. О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; Департамент гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін. ; ВОУНБ ім. В. Отамановського. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2023. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2024-roku  (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Книга пам’яті полеглих за Україну. Вінницька область / заг. ред. і упоряд. Коляструк О. А. [та ін.] ; редкол.: В. В. Буняк, К. І. Висоцька, А. В. Войнаровський, Л. Б. Сеник [та ін.]. – Вінниця : Він. обл. друк., 2023. – Кн. 1 : 18.02.2014–23.02.2022. Вінничани, які загинули у боротьбі за суверенітет України: учасники Революції Гідності та російсько-української війни. – 320 с. : іл. 

Наукові публікації лікарів Вінниччини в періодичних виданнях за 2021 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / ВОУНБ ім. В. Отамановського, Від. мед. наук ; уклад. Гаєвик О. Є. ; ред.: Ю. В. Виноградська, С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2023. – 22 с. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/naukovi-publikacziii-likariv-vinnichchini-v-periodichnix-vidannyax-za-2021-rik (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Подільський книжник [Електронний ресурс] : альманах. Вип. 14 (2021 р.) / уклад. Т. Р. Кароєва ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; Упр. культури та креатив. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2023. – 116 с. : іл. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/podilskij-knizhnik-vipusk-14 (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Подолянин Яків Гандзюк [Електронний ресурс] : до 150-річчя від дня народж. укр. військ. діяча часів Перших визвол. змагань, отамана бригади Армії УНР : бібліогр. покажч. / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського ; уклад. Н. В. Березюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2023. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/podolyanin-yakiv-gandzyuk (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2021–2022 рр.» [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. В. Отамановського ; уклад.: Т. М. Марченко, Т. П. Кристофорова, Н. Г. Супрун, Г. В. Качуринська ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2023. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/statistichnij-ekspres-2021-2022-rr (дата звернення: 15.08.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Усна історія: теорія, практика та перспективи : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25–26 жовтня 2022 р., м. Вінниця / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2023. – 342 с.

2. 2. Література про життя та діяльність 

Сеник Лариса Борисівна [Електронний ресурс] : дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського // Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://library.vn.ua/pro-biblioteku/administration/direktor (дата звернення: 12.12.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Сеник Лариса Борисівна, Членкиня Президії [Електронний ресурс] : [коротка біогр. довідка] // Українська бібліотечна асоціація : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://ula.org.ua/komanda/prezidiya/1201-prezydiia-vho-ukrainska-bibliotechna-asotsiatsija-2021-2024/4947-senik-larisa-borisivna (дата звернення: 12.12.2023), вільний. – Назва з екрана. 

Вінниччина бібліотечна : довідник / кер. авт. кол. В. Ф. Циганюк, уклад. П. І. Цимбалюк. – Вінниця : [Б. в.], 2003. – 224 с. : кольор. фот. – Зі змісту: Структурні підрозділи бібліотеки та їх керівники : [подано інформацію про відділ рідкісних і цінних видань та його завідувачку – Сеник Л. Б.]. – С. 21. 

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення : монографія / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; упоряд. тексту: М. Г. Спиця, О. І. Кізян, Н. І. Морозова ; авт. проєкту В. Ф. Циганюк ; авт.-уклад. Г. М. Авраменко [та ін.]. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. – 312 с. : фот., архів. док. – Зі змісту: [у розділі «2000–2007 рр.» розповідається про створення у б-ці від. рідкіс. і цін. видань (РіЦ), який очолила Л. Б. Сеник]. – С. 247–293.           

Скорук, П. Лариса Борисівна Сеник : [дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського] / Петро Скорук // Ми – Могилівчани! / Петро Скорук. – Вінниця, 2021. – С. 618–619 : фот.  

[60 років від дня народження Лариси Борисівни Сеник (24.02.1964, с. Жеребилівка Могилів-Поділ. р-ну), директора Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Отамановського, голови Вінницького обласного відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація, члена НСКУ] [Електронний ресурс] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2024 року : хронол. довід. / уклад. О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; Департамент гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін. ; ВОУНБ ім. В. Отамановського. – Вінниця, 2023. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2024-roku (дата звернення: 22.12.2023), вільний. – Назва з екрана.

 

***

2012 

Мороз, О. Стусівські читання відкривають світ видатної особистості : [заст. дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Л. Сеник розповіла про верес. Стусів. читання] / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2012. – 14 верес. – С. 13. 

Новосад, К. «Він мови знає майже всі, англійську – “yes”, іспанську – “si”. У нього з рідною біда: де треба “так”, говорить “да” : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся літ.-мист. вечір «До рідного слова торкаюсь душею», присвяч. Дню укр. писемності та мови і 100-річчю від дня народж. укр. поета-лірика Андрія Малишка. Відкрила захід заст. дир. б-ки Лариса Сеник] / Катерина Новосад // Вінниц. газ. – 2012. – 13 листоп. – С. 8 : фот. 

Кобець, В. Терниста дорога Василя Стуса : [у Вінниці відбулося вшанування поета сучасності, Героя України Василя Стуса біля пам’ятника йому за участі Конгресу укр. інтелігенції Вінниччини, ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінниц. НСПУ, студентства та ін. Про життєвий і твор. шлях поета говорила заст. дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Л. Б. Сеник] / Василь Кобець // Собор. – 2012. – № 2. – С. 46 : фот. 

2014 

Вітенко, О. Справжність. До 180-ї річниці з дня народження М. О. Вілінської (Марка Вовчка), 190-ї річниці з дня народження О. В. Марковича та 155-ї річниці з часу першої публікації «Народних оповідань» : [18 груд. 2013 р. відбулось святкування ювілеїв у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. З вітал. словом виступила заст. дир. Л. Б. Сеник] / Олена Вітенко // Вінничанка. – 2014. – № 1. – С. 9 : фот. 

Гасюк, В. «Під знаком Кирила і Мефодія» відбулися літературні читання у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : [захід відкрила заст. дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Л. Б. Сеник] / Віра Гасюк // Вінниччина. – 2014. – 28 трав. – С. 8 : фот. 

Мороз, О. Дитяча кімната – в «дорослій» бібліотеці : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва напередодні новоріч. свят відкрили дит. кімнату «Пізнайко». Залишити дитину можна на будь-який час з 10.00 до 19.00. Про цю безкоштовну послугу розповіла заст. дир. Л. Б. Сеник] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2014. – 26 груд. – С. 16 : фот.

 

2015 

Шуткевич, О. Як бібліотекарі гроші воякам збирали : [до Дня Святого Валентина працівники ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва влаштували благодійний ярмарок. Захід відкрила заст. дир. Л. Б. Сеник] / Олеся Шуткевич // Вінниц. газ. – 2015. – 17 лют. – С. 8 : фот.

 

2016 

Безуглий, Ю. У Вінниці відзначили День автономії Криму : [у День АРК у Вінниці провели культурно-просвіт. заходи: в кінотеатрі «Родина» демонструвалися док. й худож. фільми про Крим, у 13-й філ. міськ. б-ки відбувся круглий стіл на тему «Крим – краса України». У ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва влаштували кн.-іл. вист. «Кримський півострів: історія крізь віки», презентація якої відбулася за участі заст. дир. Л. Б. Сеник] / Юрій Безуглий // Вінниц. газ. – 2016. – 22 січ. – С. 2, 9 : фот. 

Майже 200 тисяч євреїв було знищено на Вінниччині під час Голокосту [Електронний ресурс] : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва до Міжнар. дня пам’яті жертв Голокосту відбувся вечір «Голокост, як попередження людству». Відкрила захід заступ. дир. Лариса Сеник] // VLASNO.INFO : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://vlasno.info/kultura/6/patriotichni-aktsiji/item/8554-maizhe-200-tysiach-ievreiv-bulo-znyshcheno-na-vinnychchyni-pid-chas-holokostu (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.01.2016. 

Сегеда, Ю. На ювілеї поетичної душі : [про ювіл. вечір поетеси, журналістки Валентини Сторожук, який відбувся у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в рамках засід. Клубу твор. інтелігенції Вінниччини «Інтермеццо». Ведучим вечора був М. Каменюк. З вітал. словом виступила заст. дир. Л. Б. Сеник] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2016. – 1 квіт. – С. 11 : фот. 

Вінниччина вшанувала пам’ять Василя Стуса : [вінничани відзначили 31-річчя з дня смерті свого земляка Василя Стуса. Стусів. читання відбулися з ініціативи ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Захід відкрила заст. дир. Л. Б. Сеник] // Новини Вінниччини. – 2016. – 7 верес. – С. 1 : фот.

 

2017 

Вінницька ОУНБ ім. К. А.Тімірязєва: нові грані розвитку (2007–2016) : до 110-ї річниці з часу заснування: бібліогр. покажчик / Упр. культури і мистецтв Вінниц. ОДА, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк, Г. А. Біловус ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2017. – 288 с. – Зі змісту: [ст. Л. Б. Сеник та інформація про неї згідно з позиціями імен. покажч.]. – 16, 43, 52, 143, 157, 202, 203, 215, 221, 240, 267, 269, 301, 304, 305, 365, 816. 

Презентація мистецької виставки Вінницького дитячо-молодіжного художнього центру «Барви України» : [у від. мистецтв ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 17 січ. 2017 р. відбулась презентація вист. живопису, фітоживопису, фітодизайну, петриків. розпису, соломо- та лозоплетіння. Захід відкрила заст. дир. Л. Б. Сеник] // Освіта Вінниччини. – 2017. – 3 берез. – С. 4–5 : фот. 

Вінницький дитячо-молодіжний художній центр «Барви України» презентував мистецьку виставку «У межах безмежного» [Електронний ресурс] : [у від. мистецтв ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 27 листоп. 2017 р. відбулася презентація вист. живопису, петриків. розпису та графіки « У межах безмежного» Вінниц. дит.-молодіж. худож. центру «Барви України»] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://osite.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/7131-vinnytskyi-dytiacho-molodizhnyi-khudozhnii-tsentr-barvy-ukrainy-prezentuvav-mystetsku-vystavku-u-mezhakh-bezmezhnoho (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 28.11.2017.

 

2018

На Вінниччині розпочала роботу виставка «Погляд АТО: 1000 облич» [Електронний ресурс] : [у від. мистецтв ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулося відкриття персон. фотовист. Леоніда Шрайбікуса «Погляд АТО: 1000 облич». У заході взяла участь заст. дир. б-ки Лариса Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://osite.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/8080-na-vinnychchyni-rozpochala-robotu-vystavka-pohliad-ato-1000-oblych (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 15.01.2018. 

Маліновська, М. «Виставка «Погляд АТО: 1000 облич» закінчиться у Кремлі» – автор світлини Леонід Шрайбікус [Електронний ресурс] : [у від. мистецтв ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулося відкриття персон. вист. Леоніда Шрайбікуса «Погляд АТО: 1000 облич», яка експонуватиметься до 31 січ. У відкритті взяла участь заст. дир. б-ки Л. Б. Сеник] / М. Маліновська // VLASNO.INFO : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2018. – Режим доступу: http://vlasno.info/kultura/6/patriotichni-aktsiji/item/22072-vystavka-pohliad-ato-1000-oblych-za (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.01.2018.           

У Вінниці відкрилась фотовиставка «Погляд АТО: 1000 облич» [Електронний ресурс] : [у від. мистецтв ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулося відкриття персон. вист. Леоніда Шрайбікуса «Погляд АТО: 1000 облич», яка експонуватиметься до 31 січ. У відкритті взяла участь заст. дир. б-ки Л. Б. Сеник] // MyVin : Моя Вінниця : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.myvin.com.ua/ua/news/culture/53363.html (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.01.2018. 

ХІІІ-ті літературні читання «Під знаком Кирила і Мефодія» [Електронний ресурс] : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Зі словами привітань виступила заст. дир. Лариса Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://osite.vin.gov.ua/upravlinnia-u-spravakh-natsionalnostei-ta-relihii/11201-khiii-ti-literaturni-chytannia-pid-znakom-kyryla-i-mefodiia (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 24.05.2018. 

Ларису Сеник призначено директором обласної бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва [Електронний ресурс] : [під час сесії депутати підтримали проєкт рішення «Про керівника Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва», відповідно до якого дир. б-ки призначено Ларису Сеник. Контракт з нею укладено терміном на 5 років] // Вінницька обласна Рада : офіц. інформ. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/larisu-senik-priznacheno-direktorom-oblasnoi-biblioteki-im-ka-timiryazeva.htm (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 19.07.2018. 

Ковальський, Р. В бібліотеці Тімірязєва новий директор [Електронний ресурс] : [19 лип. 2018 р. на сесії обл. Ради депутати підтримали проєкт рішення «Про керівника Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва». Так дир. б-ки було призначено Ларису Сеник, контракт із нею укладено терміном на 5 років] / Роман Ковальський // 33-й канал : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://33kanal.com/v-biblioteci-timiryazyeva-novij-direktor.html (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.07.2018. 

Бобрусь, О. У Вінниці призначили директора обласної бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва [Електронний ресурс] : [Л. Б. Сеник] / Ольга Бобрусь // 20 хвилин : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vn.20minut.ua/Podii/u-vinnitsi-priznachili-direktora-oblasnoyi-biblioteki-im-ka-timiryazev-10706487.html (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 21.07.2018. 

У обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва новий керівник [Електронний ресурс] : [голова облради Анатолій Олійник представив труд. колективу керівника Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Ларису Сеник] // Вінницька обласна Рада : офіц. інформ. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/u-oblasnij-universalnij-naukovij-biblioteci-im-ka-timiryazeva-novij-kerivnik.htm (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 23.07.2018. 

Зотов, М. У бібліотеці ім. Тімірязєва – нова директорка : [на сесії облради 19 лип. 2018 р. підтримали проєкт рішення «Про керівника Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва», відповідно до якого дир. б-ки призначено Ларису Сеник] / Максим Зотов // Місто. – 2018. – 25 лип. – С. 3. 

Бібліотекам Вінниччини децентралізація дала шанс на розвиток [Електронний ресурс] : [заняття Школи керівників б-к області на тему «Бібліотека в системі координат культурного простору територіальної громади» 21 серп. 2018 р. на базі ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. У заході взяла участь дир. Лариса Сеник] // Децентралізація : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/9519 (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 21.08.2018. 

«Тімірязєвка» запрошує на серпневий етнодень [Електронний ресурс] : [вітала присут. дир. б-ки Л. Б. Сеник] // Вінницька обласна Рада : офіц. інформ. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/timiryazevka-zaproshue-na-serpnevij-etnoden.htm (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 21.08.2018. 

На Вінниччині обговорили механізми утвердження державотворення та формування громадянського суспільства [Електронний ресурс] : [напередодні Дня Незалежності України, 22 серп. 2018 р., у приміщенні філ. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулося засід. круглого столу з тематики державотворення та розбудови громадян. сусп-ва як невід’ємної його частини. У заході взяла участь дир. б-ки Лариса Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://osite.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/12931-na-vinnychchyni-obhovoryly-mekhanizmy-utverdzhennia-derzhavotvorennia-ta-formuvannia-hromadianskoho-suspilstva  (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 23.08.2018.           

День пам’яті земляка – Василя Стуса [Електронний ресурс] : [захід організовано Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Дир. б-ки Лариса Сеник розповіла про історію Стусів. читань, які приуроч. до дня народж. поета та днів пам’яті видат. земляка] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/den-pamyati-zemlyaka-vasylya-stusa/ (дата звернення: 17.09.2023). – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 04.09.2018. 

На Вінниччині розпочалася VI Міжнародна науково-практична конференція «Усна історія: теорія, метод, джерело» [Електронний ресурс] : [вітала присут. дир. б-ки Л. Б. Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/14144-na-vinnychchyni-rozpochalasia-vi-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-usna-istoriia-teoriia-metod-dzherelo (дата звернення: 17.09.2023). – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 24.10.2018. 

У Вінниці українські та польські науковці обговорюють дослідження усної історії [Електронний ресурс] : [на Міжнар. краєзнав. конф., що відбулася на базі ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. З вітал. словом виступила дир. б-ки Л. Б. Сеник] // Стожари : інформ. сайт укр. діаспори. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://svitua.org/novyny/ukraina/item/7963-u-vinnytsi-ukrainski-ta-polski-naukovtsi-obhovoriuiut-doslidzhennia-usnoi-istorii.html (дата звернення: 17.09.2023). – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.10.2018.

 

2019 

24 травня 2018 р. : [до Дня слов’ян. писемності і культури у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулися XIII літ. читання «Під знаком Кирила і Мефодія». З вітал. словом виступили Алла Ратинська, Лариса Сеник, Назарій Давидовський] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2018 р.) (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2019. – Кн. 3. – С. 65. 

10 жовтня 2018 р. : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася твор. зустріч з голов. ред. газ. «Культура і життя» Євгеном Букетом та ген. дир. Нац. газ.-журн. вид-ва Андрієм Щекуном. Вітал. слова та щирі побажання висловила дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2018 р.) (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2019. – Кн. 3. – С. 114–115. 

24-26 жовтня 2018 р. : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Усна історія: теорія, метод, джерело». З вітал. словом до учасників конф. звернулась дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2018 р.) (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2019. – Кн. 3. – С. 120–125. 

Чи вечеряв Ісус з Володимиром Яворівським? [Електронний ресурс] : [Вінниччину, свою малу батьківщину, відвідав з серією твор. зустрічей Володимир Яворівський – письменник, політик, громад. діяч. 15 січ. 2019 р. прозаїк зустрівся зі своїми прихильниками у стінах ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. З вітал. словом виступила дир. б-ки Лариса Сеник] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/chy-vecheryav-isus-z-volodymyrom-yavorivskym/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 15.01.2019. 

Стусівські читання у Вінниці [Електронний ресурс] : [ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва дала старт традиц. Стусів. читанням, які проводяться на Вінниччині з нагоди дня народж. земляка – укр. поета, політв’язня, Героя України Василя Стуса. Відкривала читання і запалювала символіч. свічу на знак пам’яті дир. б-ки Лариса Сеник] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/stusivski-chytannya-u-vinnytsi-2/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.01.2019. 

У Вінниці розпочалися Стусівські читання [Електронний ресурс] : [ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва дала старт традиц. Стусів. читанням, які проводять з нагоди дня народж. укр. поета, політв’язня, Героя України Василя Стуса. Свічу на знак пам’яті запалила дир. б-ки Лариса Сеник] // Главком : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://glavcom.ua/vinnytsia/news/u-vinnici-rozpochalisya-stusivski-chitannya-561445.html (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.01.2019. 

У Вінниці розпочалися Стусівські читання [Електронний ресурс] : [відкривала захід з нагоди річниці від дня народж. Василя Стуса й запалювала символіч. свічу на знак пам’яті про поета дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Лариса Сеник] // Буквоїд : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/events/culture/2019/01/17/134356.html (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 17.01.2019. 

Митець зі Жмеринки отримав літературно-мистецьку премію «Кришталева вишня» [Електронний ресурс] : [вручення премій літераторам відбулося 15 січ. 2019 р. в рамках традиц. Стусів. читань, які відбулися у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Премію отримав Володимир Горлей. Захід відкрила дир. б-ки Л. Сеник] // Жмеринка.City : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zhmerynka.city/read/ludy/22436/mitec-zi-zhmerinki-otrimav-literaturno-mistecku-premiyu-krishtaleva-vishnya- (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 22.01.2019. 

Завальнюк, Л. Унікальну енциклопедію презентували у Вінниці [Електронний ресурс] : [справжні скарби поділ. фольклору зібрані в одну енциклопедію і нещодавно були презентовані у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Авт. вид. – Микола Дмитренко – відомий укр. учений, фольклорист, етнограф, літературознавець, журналіст, громад. діяч, видавець, доктор філол. наук, зав. від. фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, провід. співробітник від. укр. та зарубіж. фольклористики. Виступила на заході дир. б-ки Л. Б. Сеник] / Любов Завальнюк // VLASNO.INFO : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://vlasno.info/kultura/item/28790-unikalnu-entsyklopediiu-prezentuva?fbclid=IwAR1AI05Y3n587GQJhN1siutnYS3pnj3dILVQCnsD8qcdVoW8TEuLG_DPlKo (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.02.2019. 

Шевченківський вечір в «Тімірязєвці» [Електронний ресурс] : [6 берез. 2019 р. у чит. залі від. док. із гуманітар., тех. та природн. наук ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулися Шевченків. читання «Шевченко – наш. Він для усіх століть…» з нагоди відзначення 205-ї річниці від дня народж. видат. укр. письменника. Відкрила захід дир. б-ки Лариса Сеник] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/shevchenkivskyj-vechir-v-timiryazjevtsi/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 07.03.2019. 

Шевченківські читання з нагоди відзначення 205-ї річниці від дня народження видатного українського письменника Т. Г. Шевченка відбулися в ВОУНБ імені Тімірязєва [Електронний ресурс] : [відкрила захід дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Л. Б. Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/17449-shevchenkivski-chytannia-z-nahody-vidznachennia-205-i-richnytsi-vid-dnia-narodzhennia-vydatnoho-ukrainskoho-pysmennyka-t-h-shevchenka-vidbulysia-v-vounb-imeni-timiriazieva (дата звернення: 17.09. 2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 07.03.2019. 

Фахівці з Вінниччини долучились до обговорення реалізації Стратегії популяризації української мови до 2030 року [Електронний ресурс] : [14 берез. 2019 р., в Департаменті інформ. діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА в режимі відеоконф. відбулася Уряд. експерт. зустріч, до якої долучилися представники упр. культури і мистецтв облдержадмін. та директори Вінниц. обл. б-к. У Вінниц. студії до обговорення долучилась Лариса Сеник – дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/17600-fakhivtsi-z-vinnychchyni-doluchylys-do-obhovorennia-realizatsii-stratehii-populiaryzatsii-ukrainskoi-movy-do-2030-roku (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 14.03.2019. 

На Вінниччині відбулись ІІ Липківські читання до 155-ї річниці від дня народження Митрополита Василя Липківського [Електронний ресурс] : [у чит. залі від. док. із гуманітар., техн. та природн. наук Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулися ІІ Липків. читання з нагоди відзначення 155-ї річниці від дня народж. Митрополита Василя Липківського. Відкрила читання дир. б-ки Л. Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/17625-na-vinnychchyni-vidbulys-ii-lypkivski-chytannia-do-155-i-richnytsi-vid-dnia-narodzhennia-mytropolyta-vasylia-lypkivskoho (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 15.03.2019. 

Редько, Т. Український Митрополит повернувся на батьківщину через 155 років. Тут «І віра, і мова, і армія». Але хто його зустрічав? : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулися ІІ Липківські читання. Відкрила захід дир. б-ки Л. Б. Сеник] / Тетяна Редько // 33-й канал. – 2019. – 20 берез. – С. 6. 

На Вінниччині презентовано літературно-художнє видання «КНИГА ДОБРА: Міжнародний соціальний проект» [Електронний ресурс] : [3 квіт. 2019 р. у чит. залі від. док. із гуманітар., техн. та природн. наук Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася презентація літ.-худож. вид. «КНИГА ДОБРА» (упоряд.: В. Плахта, Л. Боднарчук) у рамках Міжнар. соц. проєкту. У презентації взяла участь дир. б-ки Л. Б. Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/18055-na-vinnychchyni-prezentovano-literaturno-khudozhnie-vydannia-knyha-dobra-mizhnarodnyi-sotsialnyi-proekt (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 03.04. 2019. 

Соціальний проект «Книга добра» [Електронний ресурс] : [у чит. залі від. док. із гуманітар., техн. та природн. наук ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася презентація літ.-худож. вид. «КНИГА ДОБРА» у рамках Міжнар. соц. проєкту. У презентації взяла участь дир. б-ки Л. Сеник] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 02:20 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=XR5z6YVBpFg (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 03.04.2019. – Канал користувача на YouTube: UA: ВіННИЦЯ. 

Успіхи громад Вінниччини: оновлений сільський будинок культури відкрився у с. Василівка Іллінецької ОТГ [Електронний ресурс] : [2 квіт. 2019 р. у с. Василівка відкрився оновлений заклад – сіл. будинок культури. На уроч. захід зібрались мешканці Василівки, сусід. насел. пунктів громади, серед запрош. гостей – дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Лариса Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/18041-uspikhy-hromad-vinnychchyny-onovlenyi-silskyi-budynok-kultury-vidkryvsia-u-svasylivka-illinetskoi-oth (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 03.04.2019. 

Кавун, М. Василівський будинок культури – гордість Іллінецької ОТГ : [про відкриття реконструйов. Василів. будинку культури включно із сіл. б-кою, яке переросло у справжнє свято всієї ОТГ та району. Дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Л. Б. Сеник була на святі та подарувала кн. для поповнення фонду сіл. книгозбірні] / Микола Кавун // Вінниччина. – 2019. – 5 квіт. – С. 6. 

Діалоги. «Мамай мандрує»! [Електронний ресурс] : [мист. вист. під такою назвою презентували у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Ведуча – Світлана Бусілкова, гість програми – Лариса Сеник, дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 27:14 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=2MJqpBppaY8 (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 06.05.2019. – Канал користувача на YouTube: Телеканал ВІННИЧЧИНА. 

З рідкісним та цінним фондом бібліотеки Тімірязєва ознайомилися депутати обласної Ради [Електронний ресурс]: [в рамках роботи коміс. з питань обліку та ефективності використання комунал. майна спіл. власності територіал. громад Вінниц. обл. члени комісії, депутати обл. Ради поцікавилися кн. фондом ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Дир. б-ки Лариса Сеник показала гостям сектор газет. періодики, де зібрані всі вип. період. друк. вид., також депутатам вдалось побувати у від. рідкіс. і цін. вид.] // Вінницька обласна Рада : офіц. інформ. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/z-ridkisnim-ta-cinnim-fondom-biblioteki-timiryazeva-oznajomilisya-deputati-oblasnoi-radi.htm (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 24.05.2019. 

З рідкісним та цінним фондом бібліотеки Тімірязєва ознайомилися депутати обласної ради [Електронний ресурс] : [дир. б-ки Лариса Сеник показала гостям сектор газет. періодики та від. рідкіс. і цін. вид.] // Лента новостей Винницы : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://topnews.vn.ua/society/2019/05/24/87585.html (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 24.05.2019. 

Скрипник, В. Депутатам показали каретну бібліотеку : [із незвич. добіркою мініатюр. кн. ознайомили депутатів Вінниц. облради працівники Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, зокрема дир. Лариса Сеник розповіла, як саме ці кн. потрапили до фонду б-ки] / Віктор Скрипник // Голос України. – 2019. – 1 черв. – С. 13. 

Науковці ВДПУ ім. М. Коцюбинського взяли участь у круглому столі, приуроченому Дню Конституції України [Електронний ресурс] : [на базі Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся круглий стіл, присвяч. 23-й річниці Конституції України. Зі своєю доп. виступила дир. б-ки Лариса Сеник] // Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vspu.edu.ua/index.php?event=1045 (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 26.06.2019. 

В бібліотеці Тімірязєва відкрили Центр обслуговування людей з інвалідністю (Фото) [Електронний ресурс] : [про створення Центру для людей з інвалідністю «INVA-INFORM» у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва та щодо безбар’єрності та безперешкодності отримання інформації розповіла дир. б-ки Л. Б. Сеник] // Vinbazar : Вінниц. бізнес портал : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinbazar.com/news/suspilstvo/v-bibliotetsii-timiryazva-vidkrili-tsientr-obslugovuvannya-lyudey-z-invalidnistyu-foto (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 28.08.2019. 

В обласній бібліотеці відкрито Центр обслуговування для людей з інвалідністю «INVA-INFORM» [Електронний ресурс] : [28 серп. 2019 р. у вестибюлі ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулось відкриття Центру обслуговування людей з інвалідністю «INVA-INFORM». У відкритті взяла участь дир. б-ки Л. Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/20814-v-oblasnii-bibliotetsi-vidkryto-tsentr-obsluhovuvannia-dlia-liudei-z-invalidnistiu-inva-inform (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 28.08.2019. 

В обласній книгозбірні запрацював Центр обслуговування людей з інвалідністю «INVA-INFORM» [Електронний ресурс] : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Відкрила Центр дир. б-ки Лариса Сеник] // UA: Вінниця : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vn.suspilne.media/news/36280 (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 28.08.2019.

Шуткевич, О. У Вінницькій «Тімірязєвці» відкрили центр обслуговування для людей з інвалідністю [Електронний ресурс] : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відкрили центр «INVA-INFORM», де користувачі з інвалідністю можуть самостійно шукати та отримувати інформацію. У відкритті Центру взяла участь дир. б-ки Л. Сеник] // День : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/280819-u-vinnyckiy-timiryazyevci-vidkryly-centr-obslugovuvannya-dlya-lyudey-z-invalidnistyu (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 28.08.2019. 

В обласній бібліотеці відкрито Центр обслуговування для людей з інвалідністю «INVA-INFORM» [Електронний ресурс] : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. У відкритті взяла участь дир. б-ки Л. Сеник] // Національна Асамблея людей з інвалідністю України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://naiu.org.ua/v-oblasnij-bibliotetsi-vidkryto-tsentr-obslugovuvannya-dlya-lyudej-z-invalidnistyu-inva-inform/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 29.08.2019. 

Дядюк, К. Вінницьку обласну бібліотеку зробили доступнішою для людей з інвалідністю. ФОТО [Електронний ресурс] : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва створили інклюзив. центр для обслуговування людей з інвалідністю «INVA-INFORM». Про безбар’єр. доступ до літ. розповіла дир. б-ки Лариса Сеник] / Катерина Дядюк // Vежа : вінниц. інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vezha.ua/vinnytsku-oblasnu-biblioteku-zrobyly-dostupnishoyu-dlya-lyudej-z-invalidnistyu-foto/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 29.08.2019. 

Скрипник, В. До стелажів можна під’їхати і на візку : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва створили інклюзив. центр для обслуговування людей з інвалідністю. Про безбар’єр. доступ до літ. розповіла дир. б-ки Л. Сеник] / Віктор Скрипник // Голос України. – 2019. – 31 серп. – С. 9. 

Вересневі Стусівські читання [Електронний ресурс] : [4 верес. 2019 р. у Вінниці пройшли традиц. вересн. Стусів. читання. Одним з організаторів проведення виступила ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. З вітал. словом до присут. звернулась дир. б-ки Л. Сеник] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/veresnevi-stusivski-chytannya/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 04.09.2019. 

«Журавлем небесним на Вкраїну вернусь…» – на Вінниччині пройшли Стусівські читання [Електронний ресурс] : [захід організовано ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за підтримки Упр. культури і мистецтв Вінниц. ОДА спільно з обл. орг. НСПУ за участю громадськості міста й області. З вітал. словом виступила дир. б-ки Л. Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni–novyny/20992–zhuravlem–nebesnym–na–vkrainu–vernus–na–vinnychchyni–proishly–stusivski–chytannia (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 04.09.2019. 

У Вінниці відбулись Стусівські читання до Дня пам’яті поета (Фото) [Електронний ресурс] : [захід організовано ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за підтримки Упр. культури і мистецтв Вінниц. ОДА спільно з обл. орг. НСПУ за участю громадськості міста й області. На заході виступила дир. б-ки Л. Сеник] // Vinbazar : Вінниц. бізнес портал : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinbazar.com/news/kultura–i–sport/u–vinnitsii–vidbulis–stusivski–chitannya–do–dnya–pamyati–poeta–foto (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 04.09.2019. 

У Вінниці пройшли щорічні «стусівські читання» [Електронний ресурс] : [їх організувала ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. На заході виступила дир. б-ки Л. Сеник] // UA: Вінниця : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vn.suspilne.media/news/37221 (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 04.09.2019. 

«Стусівські читання» [Електронний ресурс] : [4 верес. 2019 р. у Вінниці відбулися Стусів. читання. Одним із організаторів проведення виступила ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Урочисто відкрила захід дир. б-ки Лариса Сеник] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 02:25 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=Txl-mu0LoCk (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 05.09.2019. – Канал користувача на YouTube: UA: Вінниця. – Автор: Віталій Бондарєв. 

Доступність гарантовано : в обласній бібліотеці відкрито Центр обслуговування для людей з інвалідністю «INVA-INFORM» : [урочисто відкрила Центр дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Л. Сеник] // Вінниччина. – 2019. – 6 верес. – С. 8. 

На Вінниччині вивчали можливості співпраці бібліотек і громадських організацій [Електронний ресурс] : [«Партнерство бібліотек і громадських організацій як матриця реалізації соціальних програм і проектів» – під такою назвою у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 5 верес. 2019 р. відбулась школа керівника директорів ЦБС, центр. район., міськ., публіч. б-к ОТГ. У заході взяла участь дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Л. Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/21026-na-vinnychchyni-vyvchaly-mozhlyvosti-spivpratsi-bibliotek-i-hromadskykh-orhanizatsii (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 06.09.2019. 

Всеукраїнська премія Коцюбинського: у Вінниці пройшли літературні читання [Електронний ресурс] : [9 верес. 2019 р., у філ. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва проходили публіч. читання авт.-номінантів на Всеукр. літ.-мист. премію ім. М. Коцюбинського. Серед членів журі – дир. б-ки Лариса Сеник] // Літописець : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://ua-story.com.ua/88026-vseykraїnska-premіia-kocubinskogo-y-vіnnicі-proishli-lіteratyrnі-chitannia.html (дата звернення: 14.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 10.09.2019. 

Організаційна розбудова УБА – створено Вінницьке обласне відділення [Електронний ресурс] : [у бібл. спільноті відбулася важлива подія – створено нове регіон. від-ня ВГО Українська бібліотечна асоціація. Рішенням Президії УБА головою Вінниц. обл. відділення призначено Сеник Ларису Борисівну, дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // Українська бібліотечна асоціація : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://ula.org.ua/novyny-ta-podii/novyny/4373-orhanizatsiina-rozbudova-uba-stvoreno-vinnytske-oblasne-viddilennia (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 11.09.2019. 

До військової частини 3028 передали книги в рамках акції «Бібліотека українського воїна» [Електронний ресурс] : [про «Бібліотеки в умовах сучасності і конструювання майбутнього» говорили на II наук.-практ. конф., яка пройшла на базі Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Про значення б-ки в сусп-ві наголосила дир. б-ки Л. Сеник. Під час конференції передали кн. укр. воїнам] // Вінницька обласна Рада : офіц. інформ. сайт. – Електрон. текст. дані. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/do-vijskovoi-chastini-3028-peredali-knigi-ramkah-akcii-biblioteka-ukrainskogo-voina.htm (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.09.2019. 

До Калинівської військової частини 3028 передали книги. Фото [Електронний ресурс] : [це відбулося в межах акції «Бібліотека українського воїна», що організувала Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Про значення кн. та б-ки в сучас. сусп-ві розповіла дир.  Л. Сеник] // Вінниця.info : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.vinnitsa.info/news/do-kalynivs-koyi-viys-kovoyi-chastyny-3028-peredaly-knyhy-foto.html (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.09.2019. 

Відбулась 39 сесія обласної Ради [Електронний ресурс] : [на порядок ден. депутати винесли понад 60 питань. Грамотою Верховної Ради України нагородили дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Ларису Сеник] // Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://sg.vn.ua/news/vidbulas-39-sesiya-oblasnoyi-rady/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 26.09.2019. 

На службі Богу і Україні – на Вінниччині презентували книгу спогадів військових капеланів різних конфесій [Електронний ресурс] : [23 груд. 2019 р. у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася презентація вид. «Капелани. На службі Богу і Україні» (уклад.: Тетяна Ковтунович, Тетяна Привалко – співробітники УІНП). Дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Лариса Сеник висловила слова подяки за співпрацю і подаров. кн.] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/23343-na-sluzhbi-bohu-i-ukraini-na-vinnychchyni-prezentuvaly-knyhu-spohadiv-viiskovykh-kapelaniv-riznykh-konfesii (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 23.12.2019.

 

2020

Круглий стіл, приурочений Дню Конституції України : [відбувся 25 черв. 2019 р. на базі ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Відкрила захід дир. б-ки Л. Сеник] // Викладачі факультету історії, права і публічного управління в історико-краєзнавчих заходах (2016–2019) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т історії, права і публіч. упр. – Вінниця, 2020. – С. 29–30 : кольор. фот. 

15 січня 2019 р. : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва дано старт Стусів. читанням. Відкрила захід та запалила символ. свічку пам’яті дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України (2019 р.) (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2020. – Кн. 4. – С. 5–6. 

14 березня 2019 р. : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулися ІІ Липків. читання. Відкрила читання дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України (2019 р.) (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2020. – Кн. 4. – С. 25–27. 

23 травня 2019 р. : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулися XIV літ. читання «Під знаком Кирила і Мефодія», приуроч. до Дня слов’ян. писемності і культури. З вітал. словом та доп. виступила дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України (2019 р.) (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2020. – Кн. 4. – С. 47–48. 

25 червня 2019 р. : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся круглий стіл, присвяч. 23-й річниці Конституції України. Серед учасників – дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України (2019 р.) (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2020. – Кн. 4. – С. 61–63. 

26–27 червня 2019 р. : [у Вінниці відбулась зустріч відомих вітчизн. істориків, пам’яткоохоронців, музейників, освітян, керівників обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. При зустрічі було вручено член. квитки новоприйнятим членам Спілки, зокрема, дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України (2019 р.) (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2020. – Кн. 4. – С. 63–67. 

7 листопада 2019 р. : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся літ.-мист. захід «Допоки є Шевченка мова, то доти Україна є...», присвяч. Дню укр. писемності та мови. З вітал. словом виступила дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України (2019 р.) (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2020. – Кн. 4. – С. 146–148. 

Шуткевич, О. У Вінниці представили наукові розвідки про Василя Стуса [Електронний ресурс] : [Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва проводить щороку літ. читання з нагоди дня народж. Василя Стуса, укр. поета, Героя України. У рамках Стусів. читань відбулася наук.-практ. конф. «Слово поета: від вічного до земного», яка об’єднала стусознавців з різ. закл. Відкрила конф. дир. б-ки Л. Сеник] / Олеся Шуткевич // День : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/160120-u-vinnyci-predstavyly-naukovi-rozvidky-pro-vasylya-stusa (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.01.2020. 

На Вінниччині відбувся круглий стіл «Соборність України як консолідуюча ідея творення української нації» [Електронний ресурс] : [у секторі прав. інформації Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся круглий стіл «Соборність України як консолідуюча ідея творення української нації» з нагоди відзначення 101-ї річниці проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР. До обговорення питань круглого столу долучилася дир. б-ки Лариса Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/23754-na-vinnychchyni-vidbuvsia-kruhlyi-stil-sobornist-ukrainy-iak-konsoliduiucha-ideia-tvorennia-ukrainskoi-natsii (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 22.01.2020. 

Братаніч, Л. Традиційні стусівські читання в читальній залі Вінницької ОУНБ ім. Тімірязєва [Електронний ресурс] : [16 січ. 2020 р. в чит. залі Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулися традиц. Стусів. читання. Цьогоріч був обраний формат наук.-практ. конф. «Слово поета: від земного до вічного». Дир. б-ки Лариса Сеник запалила свічу пам’яті поета та промовила вступ. слово] / Людмила Братаніч // Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vokl.org/news/tradicijni-stusivski-chitannya-v-chitalni-zali-vinnickoyi-ounb-imtimiryazyeva/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 23.01.2020. 

Прогресивна бібліотека [Електронний ресурс] : [новини 2020-01-27. Дир. б-ки Лариса Сеник взяла участь у відкритті інформ. кіоску у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 02:10 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=yf3OSBX-Keg&feature=emb_logo (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 27.01.2020. – Канал користувача на YouTube: Телеканал ВІТА. 

Прогресивна бібліотека [Електронний ресурс] : [за словами дир. б-ки Лариси Сеник, віднедавна знайти необхід. літ. в один клік – це реальність для читачів ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // Телеканал ВІТАТБ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://vitatv.com.ua/novini/novini/novini-2020-01-27-progresivna-biblioteka/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 27.01.2020. 

Обласна Рада оцінила діяльність керівників низки комунальних закладів Вінниччини [Електронний ресурс] : [30 січ. в облраді розпочала роботу коміс. з оцінки діяльності керівників підприємств, установ та організацій – об’єктів спіл. власності територіал. громад обл. за 2019 р. Також у зазнач. день було оцінено роботу 10 директорів установ та організацій галузі культури, зокрема дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Л. Б. Сеник] // Lada.FM – перший інформаційний : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://lada.fm/2020/02/02/oblasna-rada-ocnila-dyalnst-kervnikv-nizki-komunalnih-zakladv-vnnichchini.html (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 02.02.2020. 

На Вінниччині відзначено Міжнародний день рідної мови [Електронний ресурс] : [20 лют. 2020 р. у чит. залі Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулося літ.-мист. свято «Душа народу бринить у слові», присвяч. Міжнар. дню рід. мови. Відкрила захід дир. б-ки Л. Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/upravlinnia-u-spravakh-natsionalnostei-ta-relihii/24491-na-vinnychchyni-vidznacheno-mizhnarodnyi-den-ridnoi-movy (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 21.02.2020. 

Шуткевич, О. Як «оживити» сільські бібліотеки? : [у ст. розповідається про мережу б-к Вінниц. обл., ОТГ. На неврегульованість нормат. бази бібл. галузі звернула увагу дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Лариса Сеник] / Олеся Шуткевич, Наталія Малімон, Інна Тільнова, Іван Антипенко // День. – 2020. – 19–20 черв. – С. 22–23 : фот. 

Бондарєв, В. Вінницька обласна бібліотека імені К. А. Тімірязєва частково відновила роботу [Електронний ресурс] : [про відновлення роботи ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в умовах карантину розповіла дир. Лариса Сеник] / Віталій Бондарєв // СУСПІЛЬНЕ: НОВИНИ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://suspilne.media/45072-vinnicka-oblasna-biblioteka-imeni-k-a-timirazeva-castkovo-vidnovila-robotu (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 02.07.2020. 

Вінницька обласна бібліотека ім. К. Тімірязєва частково відновила роботу [Електронний ресурс] : [про відновлення роботи б-ки в умовах карантину та про те, яким чином читач може взяти кн. додому, розповіла дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Лариса Сеник] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 02:27 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=M7TYFvj2UEU&feature=emb_logo (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 02.07.2020. – Канал користувача на YouTube: Суспільне. Вінниця. 

Вінницька «Тімірязєвка» частково відновила роботу [Електронний ресурс] : [про відновлення роботи б-ки в умовах карантину, зокрема, дир. закладу Лариса Сеник розповіла, яким чином читач може взяти кн. додому] // Новини Вінниці : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://news.vn.ua/vinnyts-ka-timiriazievka-chastkovo-vidnovyla-robotu/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 03.07.2020. 

07.07.20. Новий день. Бібліотека ім. Тімірязєва відновила роботу [Електронний ресурс] : [гості студії: дир. б-ки Лариса Сеник та зав. від. маркетингу, реклами та соціокультур. діяльності Наталія Крисько] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 30:57 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=tPVIta0Cgfg (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 07.07.2020. – Канал користувача на YouTube: Суспільне. Вінниця. 

У Вінниці вшанували пам’ять громадського діяча Дмитра Марковича [Електронний ресурс] : [захід відбувся у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. З вітал. словом до присут. звернулась дир. б-ки Лариса Сеник] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/u-vinnytsi-vshanuvaly-pamyat-hromadskoho-diyacha-dmytra-markovycha/ (дата звернення: 12.11.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 10.12.2020.

 

2021 

17 січня 2020 р. : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в межах Стусів. читань відбулася наук.-практ. конф. «Слово поета: від земного до вічного». З доп. виступила дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2020 р.). (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2021. – Кн. 5. – С. 5. 

29 січня 2020 р. : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в рамках засід. наук.-краєзнав. клубу «Дослідник краю» відбулася презентація кн. поділ. краєзнавця Богдана Теленька «Коли засурмить Сьомий Ангел», «Соловецький мартиролог Поділля». Участь у засід. взяла дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2020 р.). (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2021. – Кн. 5. – С. 9–10.

24 травня 2020 р. : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в межах Дня слов’ян. писемності і культури пройшли традиц. Кирило-Мефодіїв. читання в онлайн-режимі. Відкрила захід дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2020 р.). (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2021. – Кн. 5. – С. 34. 

4 вересня 2020 р. : [у Вінниці відбулися верес. Стусів. читання. Захід організувала ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (дир. Лариса Сеник), Вінниц. обл. орг. НСПУ, Конгрес укр. інтелігенції Вінниччини (голова Василь Кобець) // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2020 р.). (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2021. – Кн. 5. – С. 71. 

29–30 жовтня 2020 р. : [в онлайн-режимі на базі ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Усна історія: теорія і практика досліджень на сучасному етапі». Відкрила конф. дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2020 р.). (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2021. – Кн. 5. – С. 97–103. 

17 листопада 2020 р. : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у межах засід. наук.-краєзнав. клубу «Дослідник краю» відбулася презентація кн. д-ра іст. наук, проф., громад. діяча Арсена Леонідовича Зінченка. Свій відгук про презент. працю висловила дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2020 р.). (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2021. – Кн. 5. – С. 106–108. 

Науково-практична конференція «Василь Стус – син України, велич світова» [Електронний ресурс] : [8 січ. 2021 р. на базі ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (платформа для відеоконф. ZOOM) відбулася наук.-практ. конф. «Василь Стус – син України, велич світова» (у рамках Стусів. читань, присвяч. 83-й річниці від дня народж. укр. поета, Героя України Василя Стуса). Конф. відкрила дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Л. Б. Сеник] // Хмільницька районна бібліотека для дорослих : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://hm-library.com.ua/index.php?type=news&id=2728 (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 28.01.2021. 

Сегеда, Ю. Стусівські читання відбулись дистанційно : [у рамках Стусів. читань, присвяч. 83-й річниці від дня народж. укр. поета і дисидента Василя Стуса, відбулась наук.-практ. конф., організована ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Відкрила конф. дир. б-ки Л. Б. Сеник] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2021. – 3 лют. – С. 6 : фот. 

Бібліотеки Вінницької області отримають 300 комп’ютерів від «Дії» [Електронний ресурс] : [17 березня бібліотекам Вінниччини передано 300 комп’ютерів у межах проєкту «Дія. Цифрова освіта». Захід відбувся за участю керівників та кураторів проєкту, партнерів, а також обласної і місцевої влади, керівництва профільного департаменту та Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // Новини Вінниці : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.news.vn.ua/biblioteky-vinnyts-koi-oblasti-otrymaiut-300-komp-iuteriv-vid-dii/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 18.03.2021.           

«Вільна поезія»: у Вінниці влаштують поетичний онлайн-марафон [Електронний ресурс] : [поет. марафон «Вільна поезія» влаштувала Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва на платформі для відеоконф. «Zооm». З вітал. словом виступила дир. б-ки Лариса Сеник] // Vежа : вінниц. інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vezha.ua/vilna-poeziya-u-vinnytsi-vlashtuyut-poetychnyj-onlajn-marafon/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 18.03.2021.           

Бібліотеки Вінниччини отримали 300 комп’ютерів у рамках проекту «Дія. Цифрова освіта» [Електронний ресурс] : [завдяки участі у проєкті «Дія. Цифрова освіта» сіл. б-ки Вінниччини отримали 300 комп’ютерів. Дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Лариса Сеник висловила вдячність за підтримку б-к обл.] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/top-novyny/34866-biblioteky-vinnychchyny-otrymaiut-300-kompiuteriv-u-ramkakh-proektu-diia-tsyfrova-osvita-2 (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 19.03.2021.           

Бібліотеки Вінниччини отримали 300 комп’ютерів у рамках проекту «Дія. Цифрова освіта» [Електронний ресурс] : [першою комп’ютери для місц. б-ки отримала громада с. Бохоники Вінниц. р-ну. Захід відбувся за участю керівників та кураторів проєкту, партнерів, а також обл. і місц. влади, керівництва профільного департаменту та Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Лариса Сеник висловила вдячність за підтримку б-к Вінниц. обл.] // Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://sg.vn.ua/news/biblioteky-vinnychchyny-otrymaly-300-komp-yuteriv-u-ramkah-proektu-diya-tsyfrova-osvita/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 19.03.2021.           

Скрипник, В. Вінниця: Триста комп’ютерів для сільських бібліотек [Електронний ресурс] : [на Вінниччині завдяки участі у проєкті «Дія. Цифрова освіта» сіл. б-ки краю отримали 300 комп’ютерів. Дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Лариса Сеник висловила вдячність за підтримку б-к обл.] / Віктор Скрипник // Голос України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/132448 (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 19.03.2021. 

Три сотні комп’ютерів прибули у бібліотеки Вінниччини у рамках проєкту «Дія. Цифрова освіта» [Електронний ресурс] : [першою комп’ютери для місц. б-ки отримала громада с. Бохоники Вінниц. р-ну. Захід відбувся за участю керівників та кураторів проєкту, партнерів, а також обл. і місц. влади, керівництва профільного департаменту та Вінниц. ОУНБ ім. К. А.Тімірязєва. Дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Лариса Сеник висловила вдячність за підтримку б-к Вінниц. обл.] // Lada.FM – перший інформіційний : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://lada.fm/2021/03/19/tri-sotr-kompyuterv-pribuli-u-bbloteki-vnnichchini-u-ramkah-proyektu-dya-cifrova-osvta.html (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 19.03.2021. 

Цифровізація Бохоницької бібліотеки : [17 берез. б-кам Вінниччини передано 300 комп’ютерів у рамках проєкту «Дія. Цифрова освіта». Першою два комп’ютери отримала Бохониц. б-ка. На захід завітали керівники проєкту, а також представники ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, зокрема, дир. б-ки Лариса Сеник] // Поділ. зоря. – 2021. – 25 берез. – С. 2. 

На Вінниччині стартувала онлайн школа для керівників бібліотек [Електронний ресурс] : [модератором занять виступила Лариса Сеник – дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/35257-na-vinnychchyni-startuvala-onlain-shkola-dlia-kerivnyka-biblioteky (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 01.04.2021. 

До 35-их роковин Чорнобильської трагедії у Вінниці презентовано книгу відомого «чорнобильця-ліквідатора» Михайла Ястремського [Електронний ресурс] : [21 квіт. 2021 р. у чит. залі ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася презентація кн. М. Ястремського «Шлях у 25 років: хроніка подій, імена, спогади». Відкрила захід дир. б-ки Л. Б. Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/35883-do-35-ykh-rokovyn-chornobylskoi-trahedii-u-vinnytsi-prezentovano-knyhu-vidomoho-chornobyltsia-likvidatora-mykhaila-yastremskoho (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 21.04.2021. 

До 35-их роковин Чорнобильської трагедії у Вінниці презентовано книгу відомого «чорнобильця-ліквідатора» Михайла Ястремського [Електронний ресурс] : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Захід відкрила дир. б-ки Лариса Сеник] // Уланівська сільська рада : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://ulaniv-rada.gov.ua/news/1619027941/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 21.04.2021. 

У Вінниці презентували книгу розповідь про ліквідаторів аварії на ЧАЕС [Електронний ресурс] : [21 квіт. 2021 р. у чит. залі ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася презентація кн. Михайла Ястремського «Шлях у 25 років: хроніка подій, імена, спогади». Вид. присвяч. 25-й річниці від часу створення Вінниц. міськ. громад. орг. «Союз Чорнобиль України» та 35-річчю роковин аварії на ЧАЕС] // Вінниця Преспоінт : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://presspoint.in.ua/2021/04/22/u-vinnytsi-prezentuvaly-knyhu-rozpovid-pro-likvidatoriv-avarii-na-chaes/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 22.04.2021. 

Літературними читаннями «Під знаком Кирила і Мефодія» Вінниччина вшанувала День слов’янської писемності і культури [Електронний ресурс] : [традиційно 24 трав. 2021 р. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва провела ХVІ літ. читання «Під знаком Кирила і Мефодія», приуроч. до Дня слов’ян. писемності і культури. Відкрила захід дир. б-ки Л. Б. Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/36738-literaturnymy-chytanniamy-pid-znakom-kyryla-i-mefodiia-vinnychchyna-vshanuvala-den-slovianskoi-pysemnosti-i-kultury (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 24.05.2021. 

На Вінниччині День слов’янської писемності і культури відзначили літературним читанням [Електронний ресурс] : [ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва провела ХVІ літ. читання «Під знаком Кирила і Мефодія», приуроч. до Дня слов’ян. писемності і культури. Захід відкрила дир. б-ки Л. Б. Сеник. Є фото] // Новини Вінниці : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.news.vn.ua/na-vinnychchyni-den-slov-ians-koi-pysemnosti-i-kul-tury-vidznachyly-literaturnym-chytanniam/ (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.05.2021. 

«Під знаком Кирила і Мефодія»: Вінниччина вшанувала День слов’янської писемності і культури [Електронний ресурс] : [24 трав. 2021 р. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва провела ХVІ літ. читання «Під знаком Кирила і Мефодія», приуроч. до Дня слов’ян. писемності і культури. Відкрила захід дир. б-ки Л. Б. Сеник] // Lada.FM – перший інформаційний : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://lada.fm/2021/05/25/pd-znakom-kirila-mefodya-vnnichchina-vshanuvala-den-slovyanskoyi-pisemnost-kulturi.html (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.05.2021. 

Бібліотеку військової частини Нацгвардії у Вінниці поповнили на понад дві сотні книг [Електронний ресурс] : [новими вид. поповнилася б-ка в/ч 3008 Нац. гвардії України – 220 кн. передали гвардійцям Департамент інформ. діяльності Вінниц. облдержадмін. та ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Кн. вручала військовим дир. б-ки Лариса Сеник] // ВінницяОК : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://vinnitsaok.com.ua/archives/963686 (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 09.06.2021. 

Скрипник, В. «Військовий прочитав 18 книг за півтора року служби». Незвичний подарунок отримали гвардійці [Електронний ресурс] : [новими вид. поповнилася б-ка в/ч 3008 Нац. гвардії України – 220 кн. передали гвардійцям Департамент інформ. діяльності Вінниц. облдержадмін. та ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Кн. вручали військовим дир. б-ки Лариса Сеник і керівник Департаменту Світлана Василюк] / Віктор Скрипник // 20 хвилин : сайт новин. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vn.20minut.ua/Podii/viyskoviy-prochitav-18-knig-za-pivtora-roku-sluzhbi-nezvichniy-podarun-11298086.html (дата звернення: 17.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 10.06.2021. 

Скрипник, В. Подарували гвардійцям книжки [Електронний ресурс] : [220 кн. передали бійцям Департамент інформ. діяльності Вінниц. облдержадмін. та ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Кн. вручали військовим дир. б-ки Лариса Сеник і керівник Департаменту Світлана Василюк] / Віктор Скрипник // Голос України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/347277 (дата звернення: 25.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 12.06.2021. 

Вийшла книга «Життя одвічна дивина», де надрукований сценарій вистави «Кохання як воно є» [Електронний ресурс] : [кн. присвяч. творчості поетеси-подолянки, культуролога, педагога Світлани Травневої. У вид. представлено сценарій вистави «Кохання як воно є», що готував Барський МХАТ у межах проєкту «Театр рівності». Своїми враженнями від проєкту поділилася дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Лариса Сеник] // БарNews.City : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://barnews.city/articles/151730/vijshla-kniga-zhittya-odvichna-divina-de-nadrukovanij-scenarij-vistavi-kohannya-yak-vono-ye (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 26.06.2021. 

На Вінниччині відбувся круглий стіл «Тридцять років незалежності України: досягнення, проблеми, перспективи» [Електронний ресурс] : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва до 30-ї річниці Незалежності України відбулося засід. круглого столу «Тридцять років незалежності України: досягнення, проблеми, перспективи». На заході виступила дир. б-ки Л. Б. Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/30-rokiv-nezalezhnosti-ukrainy/39151-na-vinnychchyni-vidbuvsia-kruhlyi-stil-trydtsiat-rokiv-nezalezhnosti-ukrainy-dosiahnennia-problemy-perspektyvy (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 19.08.2021. 

На Вінниччині визначили переможців Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені М. Коцюбинського [Електронний ресурс] : [8 верес. 2021 р. у приміщенні ВОУНБ ім. К. А.Тімірязєва відбулось підсумк. засід. журі з визначення переможців Всеукр. літ.-мист. премії ім. М. Коцюбинського. Серед членів журі – дир. б-ки Л. Б. Сеник. Є фото] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/39577-na-vinnychchyni-vyznachyly-peremozhtsiv-vseukrainskoi-literaturno-mystetskoi-premii-imeni-mkotsiubynskoho (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 08.09.2021. 

Названо лауреатів премії ім. М. Коцюбинського за 2021 рік [Електронний ресурс] : [8 верес. у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулося підсумк. засід. журі з визначення переможців Всеукр. літ.-мист. премії ім. М. Коцюбинського. Серед членів журі – дир. б-ки Лариса Сеник] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/nazvano-laureativ-premiji-im-m-kotsyubynskoho-za-2021-rik/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 08.09.2021. 

Лауреатів Всеукраїнської літературної премії імені М. Коцюбинського визначили у Вінниці [Електронний ресурс] : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулося підсумк. засід. журі з визначення переможців Всеукр. літ.-мист. премії ім. М. Коцюбинського. Серед членів журі – дир. б-ки Л. Б. Сеник. Є фото] // Вінниця сьогодні : сайт новин. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://today.vn.ua/laureativ-vseukrayinskoyi-literaturnoyi-premiyi-imeni-m-kotsyubynskogo-vyznachyly-u-vinnytsi/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 09.09.2021. 

Зелененька, І. Переможців премії визначено! Є спеціальні відзнаки! [Електронний ресурс] : [за результатами підсумк. засід. 8 верес. 2021 р. в ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. У засіданні журі взяла участь дир. б-ки Л. Сеник] / І. Зелененька // 33-й канал : сайт новин. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://33kanal.com/news/149268.html (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 10.09.2021. 

Презентація книг Сергія Деркача [Електронний ресурс] : [відбулась у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Свої враження від кн. письменника висловила дир. б-ки Лариса Сеник] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/prezentatsiya-knyh-serhiya-derkacha/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 14.09.2021. 

На Вінниччині презентували книги Сергія Деркача про події на Сході України [Електронний ресурс] : [14 верес. у приміщенні ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва цьогоріч. лауреат Всеукр. літ. премії ім. М. Коцюбинського Сергій Деркач презентував свої кн. з лінії вогню. Своїми враженнями від кн. поділилася дир. б-ки Л. Б. Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/39705-na-vinnychchyni-prezentuvaly-knyhy-serhiia-derkacha-pro-podii-na-skhodi-ukrainy (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 15.09.2021. 

Вінницькі нацгвардійці відвідали презентацію книжок про війну на Сході [Електронний ресурс] : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася презентація кн. вінниц. авт. Сергія Деркача «Айдар. Четвертый тост (интервью на линии огня)», «Мати солдата» та «Дума про добровольця». Своїми враженнями від кн. автора поділилась дир. б-ки Л. Б. Сеник] // Новини Вінниці : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.news.vn.ua/vinnyts-ki-natshvardiytsi-vidvidaly-prezentatsiiu-knyzhok-pro-viynu-na-skhodi/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 21.09.2021. 

На Вінниччині започатковано форум «Золоті роки» [Електронний ресурс] : [1 жовт. з нагоди відзначення Міжнар. дня людей похилого віку у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва розпочався форум «Золоті роки». З вітал. словом виступила дир. б-ки Л. Сеник] // Вінницька обласна державна адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2021. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/40231-na-vinnychchyni-zapochatkovano-forum-zoloti-roky (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 01.10.2021.

 

2022 

6 січня 2021 р. : [про вшанування укр. поета, літературознавця, правозахисника, Героя України на Вінниччині, зокрема згадується ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва та її дир. Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2021 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2022. – Кн. 6. – С. 3–4. 

20 квітня 2021 р. : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся етнозахід «Подільські барви писанкові». Відкрила захід член Нац. спілки краєзнавців України, дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2021 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2022. – Кн. 6. – С. 35. 

21 квітня 2021 р. : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася презентація кн. ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС Михайла Ястремського «Шлях у 25 років: хроніка подій, імена, спогади». Своїми враженнями від кн. поділилась дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2021 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2022. – Кн. 6. – С. 35–37. 

24 травня 2021 р. : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в рамках Дня слов’янської писемності і культури пройшли традиц. Кирило-Мефодіїв. читання. Відкрила захід дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2021 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2022. – Кн. 6. – С. 48–49. 

16 червня 2021 р. : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася презентація монографії відомого науковця Арсена Зінченка «Руські парафії міста Вінниці у XVIII столітті». Своїми враженнями від вид. поділилась дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2021 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2022. – Кн. 6. – С. 61. 

16 серпня 2021 р. : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася презентація кн. Ганни Секрет «Правда життя сумна і весела». Своїми враженнями від кн. ділилась дир. б-ки Л. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2021 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2022. – Кн. 6. – С. 79–80. 

19 серпня 2021 р. : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся круглий стіл «Тридцять років незалежності України: досягнення, проблеми, перспективи». Із доп. виступила дир. б-ки Л. Б. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2021 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2022. – Кн. 6. – С. 82–83. 

4 листопада 2021 р. : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулось засід. наук. круглого столу «Українська революція 1917–1921 рр.: найважливіші події, які змінили історію», приуроч. до 100-річчя революції. Вітал. словом його відкрила дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2021 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2022. – Кн. 6. – С. 121. 

21 грудня 2021 р. : [у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулося засід. вченої ради. Відкрила засід. дир. б-ки Л. Б. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2021 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. – Вінниця, 2022. – Кн. 6. – С. 137. 

Цвігун, Т. Конференція – ще один крок до національного самоусвідомлення : [про наук.-практ. конф. «Кость Широцький в історико-культурному просторі», що відбулась 18 лют. 2022 р. на базі Вінниц. ОУНБ. Серед учасників конф. – дир. б-ки Л. Б. Сеник] / Тетяна Цвігун // Світлиця. – 2022. – № 1. – С. 4–5 : кольор. фот. 

Бахмутов, С. Інформація, презентації, фотосесії й весілля: За чим вінничани ходять у «Тімірязєвку» [Електронний ресурс] : [Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва виповнилося 115 років. Зі слів дир. б-ки Л. Сеник, останні 20 років вона перетворилася зі звич. книгозбірні на потуж. інформ. центр і затиш. громад. простір] / Сергій Бахмутов, Валентина Пустіва // Depo.ua : суспільно-політ. портал : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vn.depo.ua/ukr/vn/informatsiya-prezentatsii-fotosesii-i-vesillya-za-chim-vinnichani-khodyat-u-timiryazevku-202202201426484 (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.02.2022. 

Бондарєв, В. Бібліотека Тімірязєва у Вінниці може змінити назву: у чому причина [Електронний ресурс] : [Вінниц. ОУНБ має позбутися імені рос. науковця К. Тімірязєва – переконані колектив та дир. б-ки Лариса Сеник] / Віталій Бондарєв // СУСПІЛЬНЕ: НОВИНИ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://suspilne.media/213905-biblioteka-timirazeva-u-vinnici-moze-zminiti-nazvu-u-comu-pricina/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 04.03.2022. 

Вінницька бібліотека Тімірязєва позбавляється імені російського вченого [Електронний ресурс] : [Вінниц. ОУНБ планує позбутися імені рос. науковця К. Тімірязєва. З таким зверненням звернулись колектив та дир. ВОУНБ Лариса Сеник] // Вінниця сьогодні : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://today.vn.ua/vinnytska-biblioteka-timiryazyeva-pozbavlyayetsya-imeni-rosijskogo-vchenogo/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 04.03.2022. 

Найбільша бібліотека Вінниці здихається імені російського вченого [Електронний ресурс] : [колектив Вінниц. ОУНБ та її дир. Лариса Сеник планують позбутися імені рос. науковця К. Тімірязєва. Особливо це важливо під час повномасштаб. вторгнення рф в Україну] // Вінниця 24 : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://24.vn.ua/najbilsha-biblioteka-vinnytsi-zdyhayetsya-imeni-rosijskogo-vchenogo/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 04.03.2022. 

Пустіва, В. Дерусифікація в культурі: головна бібліотека Вінниччини хоче позбутися імені російського науковця [Електронний ресурс] : [про питання перейменування Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Подано текст звернення колективу з підписом дир. б-ки Лариси Сеник] / Валентина Пустіва // Depo.ua : суспільно-політ. портал : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vn.depo.ua/ukr/vn/derusifikatsiya-v-kulturi-golovna-biblioteka-vinnichchini-khoche-pozbutisya-imeni-rosiyskogo-naukovtsya-202203041431401 (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 04.03.2022. 

Тригуб, О. Головна бібліотека Вінниччини позбувається імені росіянина [Електронний ресурс] : [недопустимо та аморально мати ім’я рос. вченого під час повномасштаб. вторгнення рф на Україну – в цьому переконані колектив та дир. ВОУНБ Лариса Сеник. Йдеться про питання щодо перейменування книгозбірні] / Олексій Тригуб // АрміяInform : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://armyinform.com.ua/2022/03/05/golovna-biblioteka-vinnychchyny-pozbuvayetsya-imeni-rosiyanyna/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 05.03.2022. 

«З Україною в серці». Як працює вінницька обласна наукова бібліотека [Електронний ресурс] : [вист. під назвою «З Україною в серці» у б-ці розгорнули до 208-ї річниці від дня народж. Кобзаря. Про роботу б-ки під час воєн. стану розповідає дир. Лариса Сеник] // СУСПІЛЬНЕ: НОВИНИ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://suspilne.media/215624-z-ukrainou-v-serci-ak-pracue-vinnicka-oblasna-naukova-biblioteka/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 09.03.2022. 

Відновила роботу Вінницька обласна наукова бібліотека [Електронний ресурс] : [від. поперед. замовлення та видачі літ. відкрили 8 берез. 2022 р. Про роботу б-ки під час воєн. стану розповідає її дир. Лариса Сеник] // Вінниця 24 : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://24.vn.ua/vidnovyla-robotu-vinnytska-oblasna-naukova-biblioteka/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 11.03.2022. 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека відновила роботу [Електронний ресурс] : [про роботу б-ки під час воєн. стану розповідає дир. Лариса Сеник] // Новини Вінниці : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.news.vn.ua/vinnyts-ka-oblasna-universal-na-naukova-biblioteka-vidnovyla-robotu/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 11.03.2022. 

За умов воєнного часу у Вінниці бібліотека ім. Тімірязєва знову відкрила свої двері для відвідувачів [Електронний ресурс] [про роботу б-ки під час воєн. стану розповідає дир. Лариса Сеник] // ВІТАТБ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vitatv.com.ua/misto/za-umov-voyennoho-chasu-u-vinnytsi-biblioteka (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 12.03.2022 ; YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 02:05 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=l-B7zIz0WOE (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 12.03.2022. – Канал користувача на YouTube: Телеканал ВІТА. 

Ковалишена, Ю. «Українська писанка – дуже потужна сила»: у Вінниці для переселенців провели майстер-клас [Електронний ресурс] : [захід відбувся в межах етнопроєкту під назвою «У звичаях й традиціях Поділля пізнавай» у Вінниц. ОУНБ. Про об’єднання людей під час війни та підтримання традицій говорила «Суспільному» дир. б-ки Лариса Сеник] / Юлія Ковалишена // СУСПІЛЬНЕ: НОВИНИ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://suspilne.media/228985-ukrainska-pisanka-duze-potuzna-sila-u-vinnici-dla-pereselenciv-proveli-majster-klas/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 15.04.2022. 

Олійник, Л. Великодні радощі: у Вінниці для переселенців та волонтерів проводять майстер-класи [Електронний ресурс] : [захід відбувся у Вінниц. ОУНБ у межах етнопроєкту під назвою «У звичаях й традиціях Поділля пізнавай», який започаткували у 2018 р. Про об’єднання людей під час війни та підтримання нар. традицій розповіла дир. б-ки Лариса Сеник] / Лариса Олійник // 20 хвилин : сайт новин. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vn.20minut.ua/Podii/ukrayinska-pisanka--potuzhna-sila-u-vinnitsi-dlya-pereselentsiv-provod-11581646.html (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 19.04.2022.

Бондарєв, В. «Ні» російському контенту. У вінницьких книгозбірнях вилучають твори російської літератури [Електронний ресурс] : [зокрема, і у ВОУНБ. Дир. б-ки Лариса Сеник «Суспільному» розповіла про перелік кн. та вид., які потрібно забрати з відкритого доступу. У ньому майже пів тисячі авт.] / Віталій Бондарєв // СУСПІЛЬНЕ: НОВИНИ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://suspilne.media/252478-ni-rosijskomu-kontentu-u-vinnickih-knigozbirnah-vilucaut-tvori-rosijskoi-literaturi/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 21.06.2022. 

Профільна комісія обласної Ради підтримала перейменування Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені К. А. Тімірязєва [Електронний ресурс] : [депутати врахували думку колективу ВОУНБ та її дир. Лариси Сеник. Є фото] // Вінницька обласна Рада : офіц. інформ. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/profilna-komisiya-oblasnoi-radi-pidtrimala-perejmenuvannya-vinnickoi-oblasnoi-universalnoi-naukovoi-biblioteki-imeni-k-a-timiryazeva.htm (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 13.07.2022.

Участь курсантів університету у роботі круглого столу з актуальних питань державотворення в Україні [Електронний ресурс] : [молоді науковці Харків. нац. ун-ту внутр. справ взяли участь у круглому столі «День Української Державності – утвердження історичної справедливості», приуроч. до Дня Української Державності. Захід був орг. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. З вітал. словом до учасників звернулась дир. книгозбірні Лариса Сеник] // Харківський національний університет внутрішніх справ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://univd.edu.ua/uk/news/13518 (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 29.07.2022. 

Круглий стіл «Незалежність України: досягнення та перспективи» [Електронний ресурс] : [до Дня Незалежності України за сприяння від. соц.-гуманітар. роботи курсанти другого курсу ф-ту № 2 Харків. нац. ун-ту внутр. справ взяли участь у круглому столі «Незалежність України: досягнення та перспективи», який проходив онлайн на базі Вінниц. ОУНБ. Захід відкрила дир. б-ки Лариса Сеник] // Харківський національний університет внутрішніх справ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://univd.edu.ua/uk/news/13687 (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 24.08.2022. 

Круглий стіл «Незалежність України: досягнення та перспективи» [Електронний ресурс] : [з нагоди 31 річниці держав. незалежності України Вінниц. ОУНБ спільно з Вінниц. обл. орг. ветеранів України та Вінниц. обл. асоціацією ветеранів сил. структур України провела круглий стіл «Незалежність України: досягнення та перспективи». З доп. виступила дир. б-ки Лариса Сеник] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 01:31:41 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=xd6MeP4l4qM (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.08.2022. – Канал користувача на YouTube: Вінницька ОУНБ. 

Сегеда, Ю. «Руками ветеранів збудована Україна, яка викликає заздрість у ворогів» : [до Дня Незалежності України у Вінниц. ОУНБ відбувся круглий стіл «Незалежність України: досягнення та перспективи». З доп. виступила дир. ВОУНБ Лариса Сеник] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2022. – 31 серп. – С. 11. 

У найбільшій бібліотеці Вінниччини «сховали» Лєрмонтова, Пушкіна та інших російських авторів : [у Вінниц. ОУНБ на полицях уже майже не знайти рос. літ. Ще влітку Мінкульт надав рекомендації щодо вилучення з картк. та електрон. кат. кн. рос. авторів, зазначила дир. б-ки Лариса Сеник] // Вінниця.info : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.vinnitsa.info/news/u-naybil-shiy-bibliotetsi-vinnychchyny-skhovaly-lyermontova-pushkina-ta-inshykh-rosiys-kykh-avtoriv.html (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 14.09.2022. 

«Локальна пам’ять»: дерусифікація на Харківщині та Полтавщині й інші новини регіонів [Електронний ресурс] : [згадується Вінниччина, де 5 верес. у ВОУНБ відбулись традиц. верес. Стусів. читання «Незламний борець правди і свободи». Розпочала захід дир. б-ки Лариса Сеник] // УІНП : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/lokalna-pamyat-derusyfikaciya-na-harkivshchyni-ta-poltavshchyni-y-inshi-novyny-regioniv (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.09.2022. 

У Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці вітали працівників галузі з Всеукраїнським днем бібліотек [Електронний ресурс] : [29 верес. у ВОУНБ відбулися урочистості з нагоди Всеукр. дня б-к та 115-ї річниці від дня заснування ВОУНБ. Вітання приймали колектив та дир. б-ки Лариса Сеник] // Вінницька обласна Рада : офіц. інформ. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/u-vinnickij-oblasnij-universalnij-naukovij-biblioteci-vitali-pracivnikiv-galuzi-z-vseukrainskim-dnem-bibliotek.htm (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 29.09.2022. 

У найбільшій бібліотеці Вінниччини відбулись урочистості з нагоди 115-ї річниці [Електронний ресурс] : [29 верес. у ВОУНБ відбулися урочистості з нагоди Всеукр. дня б-к та 115-ї річниці від дня заснування б-ки. Вітання приймали колектив книгозбірні та її дир. Лариса Сеник] // Телеканал ВІТАТБ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vitatv.com.ua/oblast/u-naybilshiy-bibliotetsi-vinnychchyny (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 29.09.2022. 

Вінницька ОУНБ: інноваційний поступ продовжується (2007–2021 рр.) [Електронний ресурс] : [до 115-ї річниці заснування Вінниц. ОУНБ та відзначення Всеукр. дня б-к підготовлено наук.-інформ. зб. «Вінницька ОУНБ: інноваційний поступ продовжується (2007–2021 рр.)», який вміщує новіт. історію діяльності головної книгозбірні обл., перед. слово до зб. написала дир. б-ки Лариса Сеник] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 08:53 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=9tiM6VAgNlo (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 30.09.2022. – Канал користувача на YouTube: Вінницька ОУНБ ім. В. Отамановського. 

Сегеда, Ю. З днем народження, бібліотеко! : [про відзначення 115-річчя від дня заснування Вінниц. ОУНБ. Вітання приймали працівники б-ки та її дир. Л. Сеник] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2022. – 5 жовт. – С. 3 : фот. 

Ранкове шоу Світанок від 07.10.2022 р. (повний випуск) [Електронний ресурс] : [про бомбосховище у Вінниц. ОУНБ розповідає дир. б-ки Лариса Сеник] // Телеканал ВІТАТБ : офіц. сайт. – Електрон. відеодані (1 файл: 01:30:34 хв.). – Режим доступу: https://vitatv.com.ua/programs/rankove-shou-svitanok/rankove-shou-384 (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 07.10.2022 ; YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 01:30:34 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=jzjdrsCV_A8 (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 07.10.2022. – Канал користувача на YouTube: Телеканал ВІТА. 

Укриття в бібліотеці: де перечекати повітряну тривогу? [Електронний ресурс] : [про сховище обл. б-ки, яке після повномасштаб. вторгнення не змінювали. До цього тут функціонували конференц-зала та гардероб, розповідає дир. ВОУНБ Лариса Сеник] // Телеканал ВІТАТБ : офіц. сайт. – Електрон. відеодані (1 файл: 20:14 хв.). – Режим доступу: https://vitatv.com.ua/misto/ukryttya-v-bibliotetsi-de-perechekaty (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 10.10.2022. 

Укриття в бібліотеці: де перечекати повітряну тривогу? [Електронний ресурс] : [екскурсію укриттям ВОУНБ проводить її дир. Лариса Сеник] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 01:49 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Ty6HZqkwL3Y (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 10.10.2022. 

На засіданні постійної комісії обговорили перейменування Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки [Електронний ресурс] : [дир. ВОУНБ Лариса Сеник подякувала облраді та депутат. корпусу за підтримку ініціативи бібліотекарів щодо звільнення закл. від імені рос. вченого] // Вінницька обласна Рада : офіц. інформ. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/na-zasidanni-postijnoi-komisii-obgovorili-perejmenuvannya-vinnickoi-oblasnoi-universalnoi-naukovoi-biblioteki.htm (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 27.10.2022. 

Бараболя, Ю. Працівниці вінницької бібліотеки в’яжуть шкарпетки під час повітряної тривоги [Електронний ресурс] : [дир. ВОУНБ Лариса Сеник розповіла, що шкарпетки працівники книгозбірні в’яжуть для захисників, роблять добру справу, з користю перечікують повітр. тривоги] / Юлія Бараболя // СУСПІЛЬНЕ: НОВИНИ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://suspilne.media/304060-pracivnici-vinnickoi-biblioteki-vazut-skarpetki-pid-cas-povitranoi-trivogi/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 31.10.2022. 

Чим займаються бібліотекарі вінницької книгозбірні під час повітряних тривог? [Електронний ресурс] : [з інтерв’ю Лариси Сеник, дир. ВОУНБ, можна довідатися про те, як працює б-ка під час війни, чи охоче вінничани беруть кн. та що потрібно для оформ. чит. квитка] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 07:23 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ADa47cz6Z1Q&t=14s (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 21.11.2022. – Канал користувача на YouTube: Телеканал ВІТА ; Телеканал ВІТАТБ : офіц. сайт. – Електрон. відеодані (1 файл: 07:23 хв.). – Режим доступу: https://vitatv.com.ua/kultura/chym-zaymayutsya-bibliotekari-vinnytskoyi (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 21.11.2022. 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека отримала нове ім’я – Валентина Отамановського [Електронний ресурс] : [нова назва бібліотеки вимагає приведення у відповідність док. Тож дир. б-ки Ларисі Сеник доручили здійснити всі орг.-прав. заходи щодо держ. реєстрації змін до відом., що містяться в Єдиному держ. реєстрі юрид. осіб, фіз. осіб-підприємців та громад. формувань, а також Статуту, виклад. в новій ред.] // Вінницька обласна Рада : офіц. інформ. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/vinnicka-oblasna-universalna-naukova-biblioteka-otrimala-nove-imya-valentina-otamanovskogo.htm (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.11.2022. 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека носитиме нове ім’я – Валентина Отамановського [Електронний ресурс] : [нова назва б-ки вимагає приведення у відповідність док. Дир. б-ки Ларисі Сеник доручено здійснити всі орг.-прав. заходи щодо держ. реєстрації змін до відом., що містяться в Єдиному держ. реєстрі юрид. осіб, фіз. осіб-підприємців та громад. формувань, а також Статуту, виклад. в новій ред.] // 24Вінниця : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://24.vn.ua/vinnytska-oblasna-universalna-naukova-biblioteka-nosytyme-nove-im-ya-valentyna-otamanovskogo/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.11.2022. 

У Вінницькій облраді затвердили нову назву обласної універсальної наукової бібліотеки [Електронний ресурс] : [присвоїли назву Вінниц. ОУНБ ім. В. Отамановського, дир. б-ки Ларисі Сеник доручили здійснити всі орг.-прав. заходи щодо держав. реєстрації змін до відом., що містяться в Єдиному держ. реєстрі юрид. осіб, фіз. осіб-підприємців та громад. формувань, а також Статуту, виклад. в новій ред.] // Vежа : вінниц. інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vezha.ua/u-vinnytskij-oblradi-zatverdyly-novu-nazvu-oblasnoyi-universalnoyi-naukovoyi-biblioteky/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.11.2022. 

Вінницькі поліцейські прийняли участь у круглому столі на тему «Захист прав і свобод людини в умовах воєнного стану» [Електронний ресурс] : [з вітал. словом з нагоди відзначення Всеукр. тижня прав людини звернулась до присут. дир. Вінниц. ОУНБ Лариса Сеник, яка наголосила на тому, що правоохоронці відіграють провід. роль у забезпеченні надійного захисту прав і свобод людини, адже їхня діяльність безпосередньо спрямована на виконання такого завдання] // Головне управління Національної поліції у Вінницькій області : офіц. вебпортал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vn.npu.gov.ua/news/vinnytski-politseiski-pryinialy-uchast-u-kruhlomu-stoli-na-temu-zakhyst-prav-i-svobod-liudyny-v-umovakh-voiennoho-stanu (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 07.12.2022. 

Всеукраїнська премія ім. С. Руданського визначила своїх лауреатів [Електронний ресурс] : [серед членів журі – дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Л. Б. Сеник. Є фото] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/vseukrajinska-premiya-im-s-rudanskoho-vyznachyla-svojih-laureativ/ (дата звернення: 30.09.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 15.12.2022.

 

2023           

6 січня 2022 р. : [з нагоди вшанування пам’яті Василя Стуса відбулися Стусів. читання біля пам’ятника поету. З теплими словами про Героя України звернулась до присут. дир. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Л. Б. Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2022 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2023. – Кн. 7. – С. 5–6. 

18 лютого 2022 р. : [на базі ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася наук.-практ. конф. «Кость Широцький в українському історико-культурному просторі». Вступ. словом відкрила конф. дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2022 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2023. – Кн. 7. – С. 20–21. 

Науково-практична конференція, приурочена Костю Широцькому : [захід відбувся у ВОУНБ. На фото є дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2022 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2023. – Кн. 7. – С. 2 вкладки. 

4 березня 2022 р. : [ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва хоче позбутися імені рос. вченого. В інтернет-мережі з’явилось звернення колективу б-ки за підписом дир. Лариси Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2022 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2023. – Кн. 7. – С. 24–25. 

28 липня 2022 р. : [у ВОУНБ відбувся круглий стіл «День Української Державності – утвердження історичної справедливості». Вступ. словом його відкрила дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2022 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2023. – Кн. 7. – С. 67–68. 

18 серпня 2022 р. : [ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва хоче позбутися імені рос. вченого. На громад. обговорення винесено три варіанти назви б-ки. Колектив та дир. закл. Лариса Сеник пропонують як один із варіантів – Вінниц. обл. універс. наук. б-ка] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2022 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2023. – Кн. 7. – С. 70–71. 

6 вересня 2022 р. : [з нагоди вшанування пам’яті Василя Стуса у ВОУНБ відбулися верес. Стусів. читання «Незламний борець правди і свободи». Відкрила захід дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2022 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2023. – Кн. 7. – С. 77–78. 

25–26 жовтня 2022 р. : [на базі ВОУНБ відбулася VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Усна історія: теорія, практика та перспективи». Відкрила її дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2022 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2023. – Кн. 7. – С. 92–99. 

Зимові Стусівські читання-2023 [Електронний ресурс] : [у цьому році Стусів. читання приуроч. до 85-ї річниці від дня народж. поета. Відкрила захід дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського. У своєму виступі Лариса Сеник зауважила, що як письменник і громадянин Василь Стус належить до духов. лідерів укр. народу, важливість яких із плином часу не зменшується, а набуває все більшої ваги. Наразі, в умовах повномасштаб. рос. збройної агресії, його смілива поезія й незламна громад. позиція, як ніколи, актуальна для українців] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/zymovi-stusivski-chytannya-2023/ (дата звернення: 14.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 17.01.2023.

Літературно-мистецький захід «Василь Стус – постать, що єднає Україну» (у рамках Стусівських читань, присвячених 85-й річниці від дня народження українського поета, Героя України Василя Семеновича Стуса (1938–1985)) [Електронний ресурс] : [19 січ. 2023 р. у чит. залі ВОУНБ ім. В. Отамановського відбувся літ.-мист. захід «Василь Стус – постать, що єднає Україну». Відкрила захід дир. б-ки Лариса Сеник] // Вінницька академія безперервної освіти : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://academia.vinnica.ua/index.php/news/1573-literaturno-mistetskij-zakhidi-vasil-stus-postat-shcho-ednae-ukrajinu-u-ramkakh-stusivskikh-chitan-prisvyachenikh-85-j-richnitsi-vid-dnya-narodzhennya-ukrajinskogo-poeta-geroya-ukrajini-vasilya-semenovicha-stusa-1938-1985 (дата звернення: 14.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 19.01.2023. 

Вінницька бібліотека імені Отамановського передала захисникам на передовій книжки [Електронний ресурс] : [до збору долучилися письменники Вінниц. обл. орг. НСПУ, бібліотекарі та читачі книгозбірні. Участь у передачі захисникам кн. взяла дир. б-ки Лариса Сеник. Є фото] // Радіокомпанія «Місто над Бугом» : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mistonadbugom.com.ua/article/vinnicka-biblioteka-imeni-otamanovskogo-peredala-zahisnikam-na-peredoviy-knizhki (дата звернення: 14.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 09.02.2023. 

Вінницька обласна універсальна бібліотека імені В. Отамановського збирає книги бібліотекам Чорнобаївки [Електронний ресурс] : [ВОУНБ ім. В. Отамановського оголосила акцію «Книжкова “валентинка” для Чорнобаївки», приуроч. до Дня дарування книг – 14 лютого. Долучитися до акції поповнення фондів постраждалих б-к можуть усі охочі. За словами дир. б-ки Лариси Сеник, вражає потреба українців у кн., незважаючи на кров, смерть, жахливі випробування війни] // Вінницька обласна військова адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/vinnicka-oblasna-universalna-biblioteka-imeni-votamanovskogo-zbirae-knigi-bibliotekam-chornobaivki.htm (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 09.02.2023. 

Книги для військових зібрали у Вінницькій бібліотеці імені Валентина Отамановського (Фото) [Електронний ресурс] : [до збору долучилися колектив б-ки та її дир. Лариса Сеник. Є фото] // Vinbazar : Вінниц. бізнес портал : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinbazar.com/news/suspilstvo/knigi-dlya-viyskovih-zibrali-u-vinnitsikiy-bibliotetsii-imeni-valentina-otamanovskogo-foto (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 09.02.2023. 

У Вінницькій бібліотеці імені Отамановського збирають книги для бібліотек Чорнобаївки [Електронний ресурс] : [до збору долучилися колектив б-ки та її дир. Лариса Сеник. Є фото] // Vежа : вінниц. інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vezha.ua/u-vinnytskij-bibliotetsi-imeni-otamanovskogo-zbyrayut-knygy-dlya-bibliotek-chornobayivky/ (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 09.02.2023. 

Федоренко, О. Вінницька обласна бібліотека збирає книги для Чорнобаївки [Електронний ресурс] : [україномов. літ. для книгозбірень Чорнобаївки Херсон. обл. збирають у ВОУНБ ім. В. Отамановського. Про це «Суспільному» розповіла дир. закл. Лариса Сеник] / Ольга Федоренко // СУСПІЛЬНЕ: НОВИНИ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://suspilne.media/380162-vinnicka-oblasna-biblioteka-zbirae-knigi-dla-cornobaivki/ (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 09.02.2023. 

Вінницькі письменники для Чорнобаївки [Електронний ресурс] : [ВОУНБ ім. В. Отамановського оголосила акцію «Книжкова “валентинка” для Чорнобаївки», приуроч. до Дня дарування книг – 14 лютого. Долучитися до акції поповнення фондів постраждалих б-к можуть усі охочі. За словами дир. б-ки Лариси Сеник, вражає потреба українців у кн., незважаючи на кров, смерть, жахливі випробування війни] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/vinnytski-pysmennyky-dlya-chornobajivky/ (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 10.02.2023. 

Книги для військових зібрали у Вінницькій бібліотеці імені Валентина Отамановського [Електронний ресурс] : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського збирають кн. для бійців 120-ї бригади територ. оборони ЗСУ до всеукр. акції «Бібліотека українського воїна». До збору долучились колектив б-ки та її дир. Лариса Сеник. Є фото] // НСПУ: Письменники України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://surl.li/ouroe (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 11.02.2023. 

Книги для військових зібрали у Вінницькій бібліотеці імені Валентина Отамановського [Електронний ресурс] : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського збирають кн. для бійців 120-ї бригади територ. оборони ЗСУ до всеукр. акції «Бібліотека українського воїна». Передавала кн. бійцям дир. б-ки Лариса Сеник. Є фото] // Літературна Україна : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://litukraina.com.ua/2023/02/12/knigi-dlja-vijskovih-zibrali-u-vinnickij-biblioteci-imeni-valentina-otamanovskogo/ (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 12.02.2023. 

Романи, повісті, поезії і гуморески будуть читати захисники на передовій [Електронний ресурс] : [вінницькі бібліотекарі передали військовим, які несуть службу на перед. позиціях, україномов. худож. кн. Так працівники ВОУНБ ім. В. Отамановського долучилися до всеукр. акції «Бібліотека українського воїна». Передавали кн. бійцям дир. Лариса Сеник та бібліотекарі книгозбірні] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 00:32 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=dN8igF5v1Fc (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 13.02.2023. – Канал користувача на YouTube: Телеканал ВІТА. 

Ранкове шоу Світанок від 14.02.2023 р. (повний випуск) [Електронний ресурс] : [у рубриці «Новини» інформація про те, як у ВОУНБ ім. В. Отамановського збирали кн. для військових, що несуть службу на перед. позиціях. Так працівники ВОУНБ ім. В. Отамановського долучилися до всеукр. акції «Бібліотека українського воїна». Участь у заході взяла дир. б-ки Лариса Сеник] // Телеканал ВІТАТБ : офіц. сайт. – Електрон. відеодані (1 файл: 01:24:52 хв.). – Режим доступу: https://vitatv.com.ua/programs/rankove-shou-svitanok/rankove-shou-461 (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 14.02.2023. 

У Вінниці зібрали понад 300 книг для Чорнобаївки [Електронний ресурс] : [дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Лариса Сеник розповіла «Суспільному», що літ. приносять містяни й дарують вінниц. письменники] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 03:43 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=VGL7IB7wqrs&t=2s (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.02.2023. – Канал користувача на YouTube: Суспільне Вінниця. 

Літературно-мистецьке свято «Рідна мова – серця мого подих» відбулось у Вінниці [Електронний ресурс] : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського. Учасників заходу привітала дир. б-ки Лариса Сеник] // Вінницька обласна військова адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.vin.gov.ua/upravlinnia-u-spravakh-natsionalnostei-ta-relihii/53068-literaturno-mystetske-sviato-ridna-mova-sertsia-moho-podykh-vidbulos-u-vinnytsi (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 22.02.2023. 

Письменники Вінниччини відзначили Всесвітній день поезії [Електронний ресурс] : [21 берез. 2023 р. у ВОУНБ ім. В. Отамановського відсвяткували Всесвіт. день поезії. Присут. на заході привітала зі святом дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Лариса Сеник] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/pysmennyky-vinnychchyny-vidznachyly-vsesvitnij-den-poeziji/ (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 22.03.2023. 

Артапух, Н. Поети Вінниччини боронять Україну словом [Електронний ресурс] : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського пройшов захід, приуроч. до Всесвіт. дня поезії. Свято відбулося у форматі відкритого мікрофона. Свої вірші читали поети-початківці та відомі майстри поет. слова Вінниччини – В. Сторожук, С. Травнева, А. Боровська, Т. Яковенко та ін. Відкрила захід дир. б-ки Лариса Сеник] / Ніна Артапух // Вінниччина. – 2023. – 29 берез. – С. 5 : фот. 

Бібліотека ім. В. Отамановського у Вінниці отримала десять хромбуків [Електронний ресурс] : [ГО «ВільнОсвіта» спільно з партнерами із США «Earthlings Hub» передали ВОУНБ ім. В. Отамановського 10 хромбуків та гарнітури. Дир. закл. Лариса Сеник зазначила, що хромбуки встановлять у від. новіт. технологій, екон. та юрид. наук] // Телеканал ВІТАТБ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vitatv.com.ua/misto/biblioteka-im-v-otamanovskoho-u-vinnytsi (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 30.03.2023. 

Вінницькій науковій бібліотеці імені В. Отамановського передали комплект із 10 хромбуків та гарнітур [Електронний ресурс] : [ГО «ВільнОсвіта» спільно з партнерами зі США «Earthlings Hub» передали ВОУНБ ім. В. Отамановського 10 хромбуків та гарнітури. Дир. закладу Лариса Сеник зазначила, що хромбуки встановлять у від. новіт. технологій, екон. та юрид. наук] // Радіо «Місто над Бугом» : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mistonadbugom.com.ua/article/vinnickiy-naukoviy-biblioteci-imeni-v-otamanovskogo-peredali-komplekt-iz-10-hrombukiv-ta-garnitur (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 30.03.2023. 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Отамановського отримала хромбуки від благодійників [Електронний ресурс] : [ГО «ВільнОсвіта» спільно з партнерами зі США «Earthlings Hub» передали ВОУНБ ім. В. Отамановського 10 хромбуків та гарнітури. Дир. закладу Лариса Сеник зазначила, що хромбуки встановлять у від. новіт. технологій, екон. та юрид. наук] // Вінницька обласна Рада : офіц. інформ. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/vinnicka-oblasna-universalna-naukova-biblioteka-im-v-otamanovskogo-otrimala-hrombuki-vid-blagodijnikiv.htm (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 30.03.2023. 

Круглий стіл «Роль Миколи Міхновського у формуванні української держави» (до 150-річчя від дня народження громадського та політичного діяча, юриста) [Електронний ресурс] : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського відбувся круглий стіл «Роль Миколи Міхновського у формуванні української держави», у якому взяли участь представники влади та громадськості, науковці, викладачі, студент. молодь. З вітал. словом виступила дир. б-ки Лариса Сеник] // Вінницька академія безперервної освіти : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://academia.vinnica.ua/index.php/uk/news/1672-kruglij-stil-rol-mikoli-mikhnovskogo-u-formuvanni-ukrajinskoji-derzhavi-do-150-richchya-vid-dnya-narodzhennya-gromadskogo-ta-politichnogo-diyacha-yurista (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 31.03.2023. 

Круглий стіл «Роль Миколи Міхновського у формуванні української держави» [Електронний ресурс] : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського відбувся круглий стіл «Роль Миколи Міхновського у формуванні української держави», у якому взяли участь представники влади та громадськості, науковці, викладачі, студент. молодь. З вітал. словом виступила дир. б-ки Лариса Сеник] // Харківський національний університет внутрішніх справ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://univd.edu.ua/uk/news/15719 (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 31.03.2023. 

[6 черв. 2023 р., у День журналіста, в обл. медіацентрі голова ОВА Сергій Борзов, голова облради Вячеслав Соколовий та голова обл. орг. НСЖУ Василь Паламарчук відзначили кращих медійників почес. грамотами. У рамках заходу дир. Видав. дому «Моя Вінниччина» Вадим Вітковський презентував кн. «Україна: журналісти на передовій». Після зустрічі примірник кн. В. Вітковський подарував дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Ларисі Сеник] // Вінниц. край. – 2023. – № 2. – С. 50. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація роботи бібліотек в умовах воєнного стану» [Електронний ресурс] : [дир. Хмельниц. ОУНБ Катерина Чабан і дир. Вінниц. ОУНБ ім. В. Отамановського Лариса Сеник розповіли про досвід роботи з ВПО, проєкти, які працюють у б-ках, спрям. на підтримку ВПО, та волонтер. діяльність] // Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://libkor.com.ua/news/5539-vseukrayinska-naukovo-praktichna-konferencija-transformacija-roboti-bibliotek-v-umovah-voennogo-stanu (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.04.2023. 

На Вінниччині відбувся круглий стіл «Диктатори кремля: злочини проти української нації» – ще один крок до відновлення історичної правди про голодомори в Україні [Електронний ресурс] : [25 квіт. 2023 р. у чит. залі ВОУНБ ім. В. Отамановського відбувся круглий стіл «Диктатори кремля: злочини проти української нації». Зі вступ. словом виступила дир. б-ки Лариса Сеник] // Вінницька обласна військова адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.vin.gov.ua/gromada/diialnist-hromadskykh-orhanizatsii-vinnychchyny/54585-na-vinnychchyni-vidbuvsia-kruhlyi-stil-dyktatory-kremlia-zlochyny-proty-ukrainskoi-natsii-shche-odyn-krok-do-vidnovlennia-istorychnoi-pravdy-pro-holodomory-v-ukraini-3 (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 26.04.2023. 

«Школи були напівпорожні, голод забрав 4 млн дітей»: На круглому столі у Вінниці оприлюднили нові факти про Голодомор в Україні [Електронний ресурс] : [у приміщенні ВОУНБ ім. В. Отамановського відбувся круглий стіл «Диктатори Кремля: злочини проти української нації», присвяч. темі геноцидів українців, влашт. Кремлем – від сталін. до путін. режимів. Після завершення заходу гості з Києва передали до б-к Вінниччини комплекти кн. – пр. сучас. укр. учених на тему Голодомору-геноциду. На заході дир. б-ки Лариса Сеник зазначила, що вид. поповнять колекцію книгозбірні та незабаром з’являться у вільному доступі онлайн] // Національна асоціація дослідників Голодомору-геноциду українців : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://genocide.in.ua/blog/shkoli-buli-napivporozhni-golod-zabrav-4-mln-ditej-na-kruglomu-stoli-u-vinnici-oprilyudnili-novi-fakti-pro-golodomor-v-ukrayini (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 27.04.2023. 

Переяславець, Б. Школи були напівпорожні: під час Голодомору-геноциду було знищено 4 млн дітей [Електронний ресурс] : [у приміщенні ВОУНБ ім. В. Отамановського відбувся круглий стіл «Диктатори Кремля: злочини проти української нації», присвяч. темі геноцидів українців, влашт. Кремлем – від сталін. до путін. режимів. Після завершення заходу гості з Києва передали до б-к Вінниччини комплекти кн. – пр. сучас. укр. учених на тему Голодомору-геноциду. На заході дир. б-ки Лариса Сеник зазначила, що вид. поповнять колекцію книгозбірні та незабаром з’являться у вільному доступі онлайн] / Богдан Переяславець // Україна Молода : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/196/175062 (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 02.05.2023. 

Вечір вшанування пам’яті Степана Руданського [Електронний ресурс] : [захід відбувся у ВОУНБ ім. В. Отамановського. Вітала присут. дир. б-ки Лариса Сеник] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/vechir-vshanuvannya-pamyati-stepana-rudanskoho/ (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 05.05.2023. 

«Ми ТІ». Презентація творчості Наталії ПОГРЕБНЯК у Вінницькій ОУНБ ім. В. Отамановського [Електронний ресурс] : [13 квіт. 2023 р. у ВОУНБ ім. В. Отамановського в межах літ. проєкту «У поезії живе людина» відбулася твор. зустріч з відомою тульчин. поетесою Наталією Погребняк та презентація її творчості. Вітала поетесу дир. б-ки Лариса Сеник] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 03:12 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=CdjFZAiNBhM (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 06.05.2023. – Канал користувача на YouTube: Наталія Погребняк. Авторська поезія, пісні. 

Круглий стіл на тему «Актуалізація бібліотечних фондів в умовах збройної агресії рф проти України» [Електронний ресурс] : [25 трав. 2023 р. у Вінниц. ОУНБ ім. В. Отамановського відбувся круглий стіл на тему «Актуалізація бібліотечних фондів в умовах збройної агресії рф проти України». Модерувала захід Сеник Лариса Борисівна, дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського] // Бібліотека Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://lib.vtei.edu.ua/index.php/component/content/article/8-novyny/284-kruhlyi-stil-na-temu-aktualizatsiia-bibliotechnykh-fondiv-v-umovakh-zbroinoi-ahresii-rf-proty-ukrainy?Itemid=108  (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.05.2023. 

Письменники вітають журналістів [Електронний ресурс] : [Вадим Вітковський презентував кн. «Україна: журналісти на передовій». Після зустрічі в медіацентрі Вадим Вітковський з ред. Видав. дому «Моя Вінниччина» Михайлом Каменюком вручили примірник кн. «Україна: журналісти на передовій» дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Ларисі Сеник] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/pysmennyky-vitayut-zhurnalistiv/ (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 07.06.2023. 

Вячеслав Соколовий та директорка Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Отамановського обговорили роботу книгозбірні [Електронний ресурс] : [24 лип. 2023 р. голова Вінниц. обл. Ради Вячеслав Соколовий та його заст. Ігор Івасюк зустрілися з дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Ларисою Сеник. Під час зустрічі поспілкувалися про роботу б-ки, проєкти та плани на майбутнє. Обговорили проблеми й виклики, які постали перед колективом після початку повномасштаб. війни, та шляхи їх вирішення] // Вінницька обласна Рада : офіц. інформ. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/vyacheslav-sokolovij-ta-direktorka-vinnickoi-oblasnoi-universalnoi-naukovoi-biblioteki-im-v-otamanovskogo-obgovorili-robotu-knigozbirni.htm (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 24.07.2023. 

У Вінниці обговорили перспективи розвитку наукової бібліотеки ім. В. Отамановського [Електронний ресурс] : [голова Вінниц. обл. Ради Вячеслав Соколовий та його заст. Ігор Івасюк 24 лип. 2023 р. зустрілися з дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Ларисою Сеник та поспілкувалися про роботу б-ки, проєкти та плани на майбутнє] // Телеканал ВІТАТБ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vitatv.com.ua/misto/u-vinnytsi-obhovoryly-perspektyvy-rozvytku (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.07.2023. 

У Вінницькій обласній Раді обговорили роботу універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Отамановського [Електронний ресурс] : [24 лип. 2023 р. голова Вінниц. обл. Ради Вячеслав Соколовий та його заст. Ігор Івасюк зустрілися з дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Ларисою Сеник. Під час зустрічі поспілкувалися про роботу б-ки, проєкти та плани на майбутнє. Обговорили проблеми й виклики, які постали перед колективом після початку повномасштаб. війни, та шляхи їх вирішення] // 24Вінниця : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://24.vn.ua/u-vinnytskij-oblasnij-radi-obgovoryly-robotu-universalnoyi-naukovoyi-biblioteky-imeni-valentyna-otamanovskogo/ (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.07.2023. 

Тренінги з інформаційної безпеки та протистояння кібербулінгу [Електронний ресурс] : [для вінничан та ВПО організовує ВОУНБ ім. В. Отамановського. Дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Лариса Сеник та зав. від. новіт. технологій, екон. та юрид. наук Лариса Біла розповіли, чого навчатимуть на тренінгах, як стати їхнім учасником, а також про психол. допомогу та арттерапію під час війни] // YouTube : вебсервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 24:52 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=-5gnyhBxKH4 (дата звернення: 15.01.2024), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 17.08.2023. – Канал користувача на YouTube: Суспільне Вінниця. 

Фармацевт – гуманна та необхідна професія [Електронний ресурс] : [у чит. залі від. док. із гуманітар., техн. та природ. наук ВОУНБ ім. В. Отамановського було проведено круглий стіл «Фармацевт – гуманна та необхідна професія» і наук.-практ. семінар. Вітал. слова пролунали від дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Лариси Сеник] // Щотижневик «АПТЕКА» : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.apteka.ua/article/675245 (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 18.09.2023. 

Лазаренко, В. Відкриття виставки Наталі Павлусенко «Герої козацької України» у ВОУНБ ім. В. Отамановського [Електронний ресурс] : [10 жовт. 2023 р. у від. худож. культури та мистецтв ВОУНБ ім. В. Отамановського відбулося відкриття вист. Наталі Павлусенко «Герої козацької України», яку було організовано за підтримки КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» та ГО «ОВВ “Подільський щит”». З вітал. словом виступила дир. б-ки Лариса Сеник] / Володимир Лазаренко // Вінницька академія безперервної освіти : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://academia.vinnica.ua/index.php/uk/news/1883-vidkrittya-vistavki-natali-pavlusenko-geroji-kozatskoji-ukrajini-u-vounb-im-v-otamanovskogo (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 10.10.2023. 

Творчий вечір Віктора Крупки [Електронний ресурс] : [24 жовт. 2023 р. в рамках інтелектуально-просвітн. проєкту «На перетині культур» відбулася твор. зустріч з лауреатом Всеукр. літ. премії ім. Михайла Коцюбинського 2023 р., кандидатом філол. наук, доц. каф. укр. літ. ф-ту філології й журналістики ім. М. Стельмаха ВДПУ ім. М. Коцюбинського, членом НСПУ та НСЖУ Віктором Крупкою. Тепло привітала поета із заслуж. нагородою дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Лариса Сеник] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/tvorchij-vechir-viktora-krupky/ (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.10.2023. 

Вечір пам’яті Василя Кобця [Електронний ресурс] : [захід відбувся у ВОУНБ ім. В. Отамановського. Вітала присут. дир. б-ки Лариса Сеник] // Краснослов : сайт Вінниц. обл. орг. НСПУ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/vechir-pamyati-vasylya-kobtsya/ (дата звернення: 28.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 05.11.2023. 

Визначили переможців щорічної премії імені Степана Руданського на Вінниччині (Фото) [Електронний ресурс] : [серед членів журі – дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Л. Б. Сеник. Є фото] // Vinbazar : Вінниц. бізнес портал : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinbazar.com/news/kultura-i-sport/viznachili-peremojtsiiv-shchorichno-premi-imeni-stepana-rudanskogo-na-vinnichchini-foto (дата звернення: 30.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.12.2023. 

Ковалишена, Ю. На Вінниччині визначили переможців премії імені Степана Руданського [Електронний ресурс] : [на Вінниччині визначили переможців щоріч. премії ім. Степана Руданського. Серед членів журі – дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Л. Б. Сеник. Є фото] / Юлія Ковалишена // СУСПІЛЬНЕ: НОВИНИ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://suspilne.media/643778-na-vinniccini-viznacili-peremozciv-premii-imeni-stepana-rudanskogo/ (дата звернення: 30.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.12.2023. 

Літературна премія Руданського назвала переможців [Електронний ресурс] : [на Вінниччині назвали переможців Всеукр. літ.-мист. премії ім. Степана Руданського, яку вручають за кращі гуморист. та сатир. твори. Серед членів журі – дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Л. Б. Сеник. Є фото] // Укрінформ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3802599-literaturna-premia-rudanskogo-nazvala-peremozciv.html# (дата звернення: 30.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.12.2023. 

На Вінниччині визначили переможців щорічної премії обласної Ради ім. С. Руданського [Електронний ресурс] : [20 груд. 2023 р. заст. голови облради Ігор Івасюк провів засід. журі з присудження щоріч. премії ім. Степана Руданського. Нагородження лауреатів відбудеться 4 січ. 2024 р. у ВОУНБ ім. В. Отамановського. Серед членів журі – дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Л. Б. Сеник. Є фото] // Вінницька обласна Рада : офіц. інформ. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/na-vinnichchini-viznachili-peremozhciv-schorichnoi-premii-oblasnoi-radi-im-s-rudanskogo.htm (дата звернення: 30.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.12.2023. 

Переможців щорічної премії імені Степана Руданського визначили у Вінницькій обласній Раді [Електронний ресурс] : [20 груд. 2023 р. заст. голови обл. Ради Ігор Івасюк провів засід. журі з присудження щоріч. премії ім. Степана Руданського. Серед членів журі – дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Л. Б. Сеник. Є фото] // Вінниця сьогодні : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://today.vn.ua/peremozhtsiv-shhorichnoyi-premiyi-imeni-stepana-rudanskogo-vyznachyly-u-vinnytskij-oblasnij-radi/ (дата звернення: 30.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.12.2023. 

Рудницька, О. На Вінниччині визначили переможців щорічної премії облради імені Степана Руданського [Електронний ресурс] : [серед членів журі – дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Л. Б. Сеник. Є фото] / Олеся Рудницька // Na Парижі : інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://naparise.com/posts/na-vinnychchyni-vyznachyly-peremozhtsiv-shchorichnoi-premii-oblrady-imeni-stepana-rudanskoho (дата звернення: 30.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.12.2023. 

У Вінниці визначили переможців літературно-мистецької премії ім. С. Руданського [Електронний ресурс] : [серед членів журі – дир. ВОУНБ ім. В. Отамановського Л. Б. Сеник. Є фото] // ВІТАТБ : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vitatv.com.ua/kultura/u-vinnytsi-vyznachyly-peremozhtsiv-0 (дата звернення: 30.12.2023), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.12.2023.

 

2024 

ВОУНБ ім. В. Отамановського. Різдвяний етнодень «Віншуємо радість усім на добро» із циклу народознавчих заходів «У звичаях й традиціях Поділля пізнавай» : [фото. Дир. б-ки Лариса Сеник дякує виконавцям] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 1 вкладки. 

11 січня 2023 р. : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського проведено Різдвяний етнодень «Віншуємо радість усім на добро». Зі словами подяки виступила дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 6. 

19 січня 2023 р. : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського з нагоди 85-річчя від дня народж. укр. поета-шістдесятника, перекладача, прозаїка, правозахисника, літературознавця, дисидента, Героя України Василя Стуса проведено Стусів. читання. Дир. б-ки Лариса Сеник у своєму виступі зазначила про актуал. Стусової поезії під час повномасштаб. рос. вторгнення] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 8–9. 

9 лютого 2023 р. : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського для укр. військовослужбовців 120-ї бригади терит. оборони ЗСУ було зібрано кн. у рамках Всеукр. акції «Бібліотека українського воїна». Колектив та дир. б-ки Лариса Сеник передали 172 пр. літ. ] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 14. 

21 лютого 2023 р. : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського з нагоди Міжнар. дня рід. мови відбулося літ.-мист. свято «Рідна мова – серця мого подих». Всіх присут. привітала дир. книгозбірні Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8 – С. 18–20. 

22 лютого 2023 р. : [колектив ВОУНБ ім. В. Отамановського та її дир. Лариса Сеник у рамках орг. допомоги військовослужбовцям в черг. раз придбали та передали одяг та кн. для поран. бійців, які проходять лікування у Вінниц. військ. госпіталі] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 21–22. 

23 лютого 2023 р. : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського, яку очолює Лариса Сеник, відбувся круглий стіл «Ми б’ємося за те, чому нема ціни в усьому світі – за Батьківщину»] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 22–23. 

27 лютого 2023 р. : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського відбувся інформ.-просвіт. захід «Валентин Отамановський – видатний історик України» (до 130-річчя від дня народж.). Відкрила захід дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 25–26.

25 квітня 2023 р. : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського відбувся круглий стіл «Диктатори кремля: злочини проти української нації». Зі вступ. словом виступила дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 42–44. 

Вечір-вшануваня «Живе слово правди Степана Руданського» : [фото. Захід відбувся у ВОУНБ ім. В. Отамановського. У заході взяла участь дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 5 вкладки. 

3 травня 2023 р. : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського відбувся вечір-вшанування «Живе слово правди Степана Руданського» (до150-річчя з дня смерті). Розпочала захід дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 49–51. 

24 травня 2023 р. : [в чит. залі ВОУНБ ім. В. Отамановського відбулася презентація кн. історика та публіциста Володимира В’ятровича. У заході взяла участь дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 68.           

15 червня 2023 р. : [в чит. залі ВОУНБ ім. В. Отамановського відбулася презентація кн. уродженця Мурованих Курилівців, д-ра іст. наук, проф., колиш. ректора Дипломат. акад. при МЗС України (1996–2003 рр.), Надзвичайного і Повноваж. посла України в Республіці Кіпр (2003–2007 рр.; 2012–2019 рр.), нині – зав. кафедри історії міжнар. відносин та гуманітар. студій Укр. держ. ун-ту ім. Михайла Драгоманова Бориса Івановича Гуменюка «Слово – зброя дипломата». Захід орг. обл. б-кою (дир. – член Нац. спілки краєзнавців України Лариса Сеник)] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 82–83. 

20 липня 2023 р. : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського відбулась творча зустріч історика, краєзнавця, письменника, громад. діяча, д-ра іст. наук, проф. Арсена Леонідовича Зінченка з нагоди його 75-річчя. З вітанням на адресу ювіляра виступила дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 99–101. 

8 серпня 2023 р. : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського відбулася презентація кн. Ганни Василівни Секрет «Від “балєту на гарбузіˮ до “театру на городіˮ». З вітал. словом виступила дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 106–107. 

23 серпня 2023 р. : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського відбувся інформ.-просвітн. захід «Вільна, незламна та непереможна», приуроч. до Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України. У ньому взяли участь представники органів місц. самоврядування Вінниці та області, ветеран. орг. Вінниччини, науковці, краєзнавці, зокрема, член Нац. спілки краєзнавців України, дир. обл. книгозбірні Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 109. 

19 жовтня 2023 р. : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського відбулася презентація кн. заслуж. журналіста України, краєзнавця Сергія Івановича Сай-Бондара «Зошит з історії Каришківської школи». На презентації виступила дир. б-ки Лариса Сеник] // З любов’ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2023 р.) : (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. ; авт.-упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2024. – Кн. 8. – С. 140–141. 

Сегеда, Ю. До 190-річчя видатного земляка : [у ВОУНБ ім. В. Отамановського до 190-річчя С. Руданського відбулася наук.-практ. конф. «Постать Степана Руданського в контексті простору регіональної культури». Відкрила зібрання дир. б-ки Лариса Сеник] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2024. – 10 січ. – С. 9.  

Довідково-бібліографічне видання

 

 

 

 

 

Бібліотечна професія – покликання на все життя

 

(до ювілею Лариси Борисівни Сеник)

 

 

 

 

 

Збірник матеріалів

 

 

 

 

 

 

Відповідальна за випуск Г. М. Слотюк,

заступник директора з наукової роботи та інформатизації

ВОУНБ ім. В. Отамановського

 

Редакційна колегія: Н. В. Березюк, С. В. Лавренюк,

Г. М. Слотюк, П. І. Цимбалюк

 

 

 

Укладач, комп’ютерний набір

Н. В. Березюк

 

 

Редагування С. В. Лавренюк

 

 

Дизайн обкладинки А. Ю. Гумінська 

 

Бібліотечна професія – покликання на все життя


Управління культури та креативних індустрій

Департаменту гуманітарної політики

Вінницької обласної військової адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека

імені Валентина Отамановського 

 

 

Діячі культури і мистецтв краю 

 

 

 

Бібліотечна професія – покликання на все життя

 (до ювілею Лариси Борисівни Сеник)

 

   

Збірник матеріалів

  

 

Вінниця, 2024 

 

 

 

УДК УДК 023(477.44)(092)

Б 59

 

 

Відповідальна за випуск Г. М. Слотюк,

заступник директора з наукової роботи та інформатизації

ВОУНБ ім. В. Отамановського

 

Редакційна колегія: Н. В. Березюк, С. В. Лавренюк,

Г. М. Слотюк, П. І. Цимбалюк

 

 

Бібліотечна професія – покликання на все життя : до ювілею Лариси Борисівни Сеник : зб. матеріалів / Упр. культури та креат. індустрій Департаменту гуманітар. політики Вінниц. обл. військ. адмін., ВОУНБ ім. В. Отамановського ; уклад. Н. В. Березюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Г. М. Слотюк. – Вінниця, 2024. – (Діячі культури і мистецтв краю). 

 

 

Збірник матеріалів присвячено життю та діяльності бібліотекознавця, науковця, організатора бібліотечної справи на Вінниччині, директора ВОУНБ ім. В. Отамановського Л. Б. Сеник.

У виданні представлено багаторічну науково-дослідну, науково-організаційну роботу ювілярки. Тут вміщено описи книг, статей, опублікованих у періодичних виданнях, збірниках, альманахах, інтернет-ресурсах.

Збірник буде корисним науковцям, фахівцям культури та мистецтв, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться розвитком бібліотечної справи та діяльністю її відомих особистостей.

  

© ВОУНБ ім. В. Отамановського, 2024

 

 

 

 

 Зміст

 

Від укладача 

Дернова О. Професіоналізм та відданість улюбленій справі Лариси Сеник 

Слово про ювілярку від колег, партнерів, друзів 

Вибране. Повні тексти опублікованих статей Л. Б. Сеник 

Колекції рідкісних і цінних видань у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва: формування, збереження, оцифрування           

Вінницька ОУНБ: робимо внесок у Перемогу!

Бібліотеки області в реаліях війни: сталість чи рестарт? 

1. Бібліографія видань та публікацій Лариси Сеник 

1.1. Статті та інтерв’ю, вміщені в збірниках, альманахах, періодичних виданнях

1.2. Укладач, відповідальна за випуск, член редколегій 

2. Література про життя та діяльність