Берегиня народної культури Вінниччини

Рік видання: 2016

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Вінницький обласний центр народної творчості

Діячі культури і мистецтв краю

Берегиня народної культури Вінниччини

До 65-річчя від дня народження Т. О. Цвігун,

директора Вінницького обласного центру народної творчості,

заслуженого працівника культури України

 

Бібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2016


УДК 016:929 ББК 91.9:83

Б 48

 

Берегиня народної культури Вінниччини: до 65-річчя від дня народж. Т.О. Цвігун, дир. Вінниц. обл. центру нар. творчості, заслуж. працівника культури України : бібліогр. покажч. / уклад. Н. Г. Стойко; вступ, ст. О. І. Назарець; ред. С. В. Лавренюк; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінниц. обл. центр нар. творчості.-Вінниця, 2016.- 64 с., іл.

 

Бібліографічний покажчик підготовлений до ювілею культуро­лога, краєзнавця, директора Вінницького обласного центру народної творчості, заслуженого працівника культури України, кавалера орде­на княгині Ольги III ступеня Тетяни Омелянівни Цвігун.

До покажчика включено окремі видання, автором, укладачем і відповідальною за випуск яких є Т. О. Цвігун, у тому числі ті, що вийшли на базі ОЦНТ, статті, інтерв’ю, опубліковані у збірниках, пе­ріодичних виданнях, а також рецензії на них, матеріали про ювілярку.

Видання розраховане на представників влади, ЗМІ, науковців, працівників культури, краєзнавців, освітян, студентську і учнівську молодь та всіх, хто цікавиться звичаями і традиціями подільського ре­гіону, культурою краю та внеском кращих представників у її розвиток.

 

© Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва


Від укладача

Бібліографічний покажчик «Берегиня народної культу­ри Вінниччини» виходить з нагоди 65-річчя від дня народ­ження культуролога, краєзнавця, директора Вінницького обласного центру народної творчості, заслуженого праців­ника культури України, кавалера ордена княгині Ольги III ступеня, лауреата мистецької Подільської премії «Кришта­лева вишня» та відзнаки «За заслуги перед Вінниччиною» Тетяни Омелянівни Цвігун. Це видання продовжує серію «Діячі культури і мистецтв краю».

Любов до української пісні та народного мистецтва Тетяна Омелянівна успадкувала від своїх пращурів та успішно передає наступним поколінням викристалізовану у традиціях народну культуру та звичаєве буття.

Ювілярка є автором багатьох статей, упорядником, ре­дактором та відповідальною за випуск низки професійних видань у сфері народознавства. Тетяна Омелянівна-це ке­рівник творчого колективу й організатор безлічі мистець­ких проектів та масових заходів.

Покажчик складається з текстової та бібліографічної частин. Відкриває видання вступна стаття заступника директора обласного центру народної творчості, наро­дознавця Олени Іванівни Назарець «...В дитинстві відкри­ваєш материк, котрий назветься потім-Батьківщина» та «поетична присвята» Жанни Дмитренко ювілярці.

Бібліографічна частина представлена у чотирьох роз­ділах:

  • Статті, інтерв’ю Т. О. Цвігун;
  • Автор, редактор, відповідальна за випуск професій­них видань;
  • Керівник, організатор творчих проектів та масових заходів;
  • Матеріали про Т. О. Цвігун.

У першому розділі вміщені статті та інтерв’ю Т. О. Цві­гун за період її професійної діяльності.

Окремо виділений другий розділ, у якому Т.о. Цвігун представлена як упорядник, редактор та відповідальна за випуск низки професійних видань.

До третього розділу включені статті та видання, які розкривають Т. О. Цвігун як організатора різноманітних творчих проектів та масових заходів.

Четвертий-присвячений життю і творчій діяльності ювілярки. До нього увійшли матеріали довідкового та бі­бліографічного характеру, публікації про премії та нагоро­ди, якими відзначена Тетяна Омелянівна.

Друковані джерела в усіх розділах розміщені в хроно­логічній послідовності.

Видання супроводжує допоміжний «Іменний покаж­чик», у якому в алфавітному порядку подані прізвища ав­торів, редакторів, упорядників, осіб, що згадуються у про­нумерованих бібліографічних описах. Номерами, взятими у круглі дужки, позначені матеріали, присвячені тій чи ін­шій особі.

При підготовці покажчика використовувалися держав­ні літописи газетних та журнальних статей, краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат і електронні бази даних (ЕБД) бібліотеки та мережа Інтернет. Опрацьовано ма­теріали з фонду Вінницького обласного центру народної творчості та особистого архіву, наданого Тетяною Омеля­нівною Цвігун.

Включені у покажчик матеріали здебільшого пе­реглянуто de visu. Даний посібник не претендує на ви­черпну повноту. Відбір матеріалів закінчено у вересні 2016 року.

Видання розраховане на представників влади, ЗМІ, науковців, культурно-освітніх працівників, краєзнавців, педагогів, бібліотечних фахівців, студентську і учнівську молодь та всіх, хто цікавиться звичаями і традиціями сво­го регіону, культурою краю та внеском кращих представ­ників у її розвиток.

Відгуки та побажання надсилайте на адресу:

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 73,

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Відділ мистецтв

Факс: (0432) 67-03-41

Тел.: (0432) 56-28-24

E-mail: inform@library.vn.ua  


 

Поділитися:

Берегиня народної культури Вінниччини


Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Вінницький обласний центр народної творчості

Діячі культури і мистецтв краю

Берегиня народної культури Вінниччини

До 65-річчя від дня народження Т. О. Цвігун,

директора Вінницького обласного центру народної творчості,

заслуженого працівника культури України

 

Бібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2016


УДК 016:929 ББК 91.9:83

Б 48

 

Берегиня народної культури Вінниччини: до 65-річчя від дня народж. Т.О. Цвігун, дир. Вінниц. обл. центру нар. творчості, заслуж. працівника культури України : бібліогр. покажч. / уклад. Н. Г. Стойко; вступ, ст. О. І. Назарець; ред. С. В. Лавренюк; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінниц. обл. центр нар. творчості.-Вінниця, 2016.- 64 с., іл.

 

Бібліографічний покажчик підготовлений до ювілею культуро­лога, краєзнавця, директора Вінницького обласного центру народної творчості, заслуженого працівника культури України, кавалера орде­на княгині Ольги III ступеня Тетяни Омелянівни Цвігун.

До покажчика включено окремі видання, автором, укладачем і відповідальною за випуск яких є Т. О. Цвігун, у тому числі ті, що вийшли на базі ОЦНТ, статті, інтерв’ю, опубліковані у збірниках, пе­ріодичних виданнях, а також рецензії на них, матеріали про ювілярку.

Видання розраховане на представників влади, ЗМІ, науковців, працівників культури, краєзнавців, освітян, студентську і учнівську молодь та всіх, хто цікавиться звичаями і традиціями подільського ре­гіону, культурою краю та внеском кращих представників у її розвиток.

 

© Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва


Від укладача

Бібліографічний покажчик «Берегиня народної культу­ри Вінниччини» виходить з нагоди 65-річчя від дня народ­ження культуролога, краєзнавця, директора Вінницького обласного центру народної творчості, заслуженого праців­ника культури України, кавалера ордена княгині Ольги III ступеня, лауреата мистецької Подільської премії «Кришта­лева вишня» та відзнаки «За заслуги перед Вінниччиною» Тетяни Омелянівни Цвігун. Це видання продовжує серію «Діячі культури і мистецтв краю».

Любов до української пісні та народного мистецтва Тетяна Омелянівна успадкувала від своїх пращурів та успішно передає наступним поколінням викристалізовану у традиціях народну культуру та звичаєве буття.

Ювілярка є автором багатьох статей, упорядником, ре­дактором та відповідальною за випуск низки професійних видань у сфері народознавства. Тетяна Омелянівна-це ке­рівник творчого колективу й організатор безлічі мистець­ких проектів та масових заходів.

Покажчик складається з текстової та бібліографічної частин. Відкриває видання вступна стаття заступника директора обласного центру народної творчості, наро­дознавця Олени Іванівни Назарець «...В дитинстві відкри­ваєш материк, котрий назветься потім-Батьківщина» та «поетична присвята» Жанни Дмитренко ювілярці.

Бібліографічна частина представлена у чотирьох роз­ділах:

  • Статті, інтерв’ю Т. О. Цвігун;
  • Автор, редактор, відповідальна за випуск професій­них видань;
  • Керівник, організатор творчих проектів та масових заходів;
  • Матеріали про Т. О. Цвігун.

У першому розділі вміщені статті та інтерв’ю Т. О. Цві­гун за період її професійної діяльності.

Окремо виділений другий розділ, у якому Т.о. Цвігун представлена як упорядник, редактор та відповідальна за випуск низки професійних видань.

До третього розділу включені статті та видання, які розкривають Т. О. Цвігун як організатора різноманітних творчих проектів та масових заходів.

Четвертий-присвячений життю і творчій діяльності ювілярки. До нього увійшли матеріали довідкового та бі­бліографічного характеру, публікації про премії та нагоро­ди, якими відзначена Тетяна Омелянівна.

Друковані джерела в усіх розділах розміщені в хроно­логічній послідовності.

Видання супроводжує допоміжний «Іменний покаж­чик», у якому в алфавітному порядку подані прізвища ав­торів, редакторів, упорядників, осіб, що згадуються у про­нумерованих бібліографічних описах. Номерами, взятими у круглі дужки, позначені матеріали, присвячені тій чи ін­шій особі.

При підготовці покажчика використовувалися держав­ні літописи газетних та журнальних статей, краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат і електронні бази даних (ЕБД) бібліотеки та мережа Інтернет. Опрацьовано ма­теріали з фонду Вінницького обласного центру народної творчості та особистого архіву, наданого Тетяною Омеля­нівною Цвігун.

Включені у покажчик матеріали здебільшого пе­реглянуто de visu. Даний посібник не претендує на ви­черпну повноту. Відбір матеріалів закінчено у вересні 2016 року.

Видання розраховане на представників влади, ЗМІ, науковців, культурно-освітніх працівників, краєзнавців, педагогів, бібліотечних фахівців, студентську і учнівську молодь та всіх, хто цікавиться звичаями і традиціями сво­го регіону, культурою краю та внеском кращих представ­ників у її розвиток.

Відгуки та побажання надсилайте на адресу:

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 73,

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Відділ мистецтв

Факс: (0432) 67-03-41

Тел.: (0432) 56-28-24

E-mail: inform@library.vn.ua