Велет науки. До 65-річчя з дня народження Анатолія Олександровича Бабича

Рік видання: 2001

Місце зберігання: Відділ зберігання

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва
Наші видатні земляки

Велет науки

До 65-річчя з дня народження Анатолія Олександровича Бабича

Вінниця
2001


Все життя я працюю, щоб 

наша країна розквітала,

люди були багатими, здоровими 

і жили довго. 

А. О. Бабич 

КОРИФЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ АГРАРНОЇ НАУКИ 

В історії української аграрної науки одне з почесних місць належить нашому земляку – видатному вченому, доктору сільськогосподарських наук, професору Анатолію Олександровичу Бабичу, ім’я і наукові праці якого добре відомі в Україні і далеко за її межами. Свою багатолітню плідну діяльність в науці він присвятив комплексному вивченню земельних, продовольчих і кормових ресурсів, розробці проблем кормів і рослинного білка, стратегії розвитку сільського господарства України. 

Анатолій Олександрович народився 6 серпня 1936 р. в с. Павлівка Васильківського району Дніпропетровської області в селянській сім’ї трударів-хліборобів. В 1959 р. закінчив з відзнакою Дніпропетровський сільськогос-подарський інститут, почесним професором якого є з1998 р. 

Дипломованим спеціалістом повернувся А.О. Бабич в рідну Павлівку, де працював агрономом колгоспу. 

Але невдовзі майбутній вчений вибирає шлях в науку і вступає до аспірантури Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи (нині Інститут зернового господарства УААН; 1961-1964). Під науковим керівни-цтвом відомого вченого професора А.П. Гіренка він працює над проблемою кормів і кормового білка. В 1965 році успішно захищає кандидатську, а в 1979 – докторську дисертації. 

З 1980 року і понині Анатолій Олександрович Бабич очолює Український науково-дослідний інститут кормів (м. Вінниця), тепер Інститут кормів УААН. 

Саме тут найбільше проявився його талант як вченого і організатора аграрної науки. З ім’ям А. Бабича пов’язане становлення Інституту кормів, розвиток нових ключових напрямків аграрної науки, створення наукової школи, у складі якої понад 50 докторів і кандидатів наук, аспірантів і докторантів. 

 Під його керівництвом колектив Інституту кормів розробив Концепцію розвитку кормовиробництва, працює над стратегією розвитку цієї галузі на перспективу, координує роботу 42-х наукових установ різних регіонів. Академік А. Бабич є керівником державних програм з кормовиробництва. 

Великий вклад Анатолія Олександровича в організацію селекції кормових зернобобових культур, створення вихідного матеріалу і сортів в Інституті кормів і регіонах України. За роки його роботи директором Інституту створено понад 70 сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Він є автором і співавтором 52 сортів кормових, зернобобових і зернових культур, які занесено до Реєстру сортів рослин України і Росії.

За короткий час очолюваний А.О. Бабичем Інститут став відомим науковим центром, а наукові розробки його колективу набули вітчизняного і світового визнання. 

Анатолію Олександровичу у 1987 р. присвоєно вчене звання професора за спеціальністю “Рослинництво”. У 1988 р. він обирається членом-кореспондентом ВАСГНІЛ, членом бюро відділення кормовиробництва ВАСГНІЛ (Москва). 

В 1989 р. наш видатний земляк обраний президентом Української соєвої асоціації, а в 2000 р. переобраний на новий строк. 

В 1990-1996 рр. А.О. Бабич – член Президії УААН, з 1990-2001 р. – заступник академіка-секретаря та член бюро відділення рослинництва УААН. 

А.О. Бабич нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, відзнакою Президента України, орденами “За заслуги” ІІІ (1992) і ІІ (1997) ступенів, Міжнародною нагородою Американської соєвої асоціації (1992). Лауреат Державної премії СРСР у галузі науки (1988), премії “За видатні досягнення в аграрній науці” (1997). За видатні досягнення його ім’я занесено до “Залу слави” Міжнародного довідника видатних лідерів (США, АБІ, 2000), довід-ників “Тисяча впливових світових лідерів” (США, 2000), “Хто є хто в Україні”, “Нові імена”, “Імена України”, до “Золотої Книги ділової еліти України” (2000). Нагороджений Золотою зіркою Міжнародним біографічним центром (Кембрідж, Англія, 2000 р.). Двічі визнавався Людиною року в США (1992, 1998). 

Академік А.О. Бабич є автором понад 860 наукових і популярних статей, з них 111 виданих за рубежем, у тому числі монографій “Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси”, “Кормові і білкові ресурси світу”, “Сучасне виробництво і використання сої”, “Проблема білка і вирощування зернобобових”, “Соя для здоров’я і життя на планеті Земля”, “Кормові і лікарські рослини у ХХ-ХХІ століттях”, “Народонаселення і продовольство на рубежі другого і третього тисячоліть”, а також 680 звітів, відгуків, рецензій і повідомлень.

Протягом двох десятиліть він є незмінним головним редактором республіканського збірника “Корми і кормовиробництво”, членом редколегії “Вісник аграрної науки”, “Кормопроизводство” (Росія), “Тваринництво України”, “Вісник Дніпропетровського аграрного університету”. 

В останні роки у наукових працях академіка А.О. Бабича все більшого значення набувають як наукові, так і соціально-економічні та філософські проблеми росту народонаселення, забезпечення людства продовольчими ресурсами. Це вчений з поглядом у майбутнє. 

Наукові праці А.О. Бабича за останні роки 

Основні праці А.О. Бабича

Гіренко А.П., Лівенський А.І., Бабич А.О. Вирощування кукурудзи з зернобобовими на силос. – К.: Урожай, 1964. – 90 с.

Бабич А.О. Вирощування зернобобових на корм. – К.: Урожай, 1972. – 172 с.

Бабич А.А. Соя на корм. – М.: Колос, 1974. – 112 с. (Б-ка по производству кормов).

Бабич А.О. Вирощування зернобобових на корм. – 2-е вид. – К.: Урожай, 1975. – 232 с.

Лещенко А.К., Бабич А.О. Соя . – К.: Урожай, 1977. – 104 с.

Зернобобові культури / За ред. А.О. Бабича. – К.: Урожай, 1984. – 160 с. – (Б-ка агронома).

Бабич А.А., Буряков Ю.П., Головашич А.П. Индустриальная технология производства сои. – М.: Россельхозиздат, 1985. – 238 с.

Кормовиробництво – спеціальна галузь / За ред. д-ра с.-г. наук А.О. Бабича. – К.: Урожай, 1986. – 183 с.

Бабич А.О., Хіміч В.В., Кулик М.Ф. Технологія приготування кормів з кукурудзи. – К.: Урожай, 1989. – 128 с.

Бабич А.О., Петриченко В.Ф. Соя // Зернобобові культури в інтенсив-ному землеробстві. – К.: Урожай, 1990. – С. 51-79.

Бабич А.А. Соя – культура ХХІ века // Вестн. с.-х. науки. – 1991. – № 7. – С. 27-37.

Бабич А.О. Наукова концепція розвитку кормовиробництва на Україні // Корми і кормовиробництво: Респ. міжвід. тем. наук. зб. – 1991. – Вип. 32. – С. 3-11.

Бабич А.О. Кормові і лікарські рослини в ХХ-ХХІ століттях. – К.: Аграр. наука, 1996. – 822 с.

Бабич А.О. Соя для здоров’я і життя на планеті Земля. – К.: Аграр. наука, 1998. – 330 с.

Методика проведення дослідів з кормовиробництва і годівлі тварин / Під ред. акад. А.О. Бабича. – К.: Аграр. наука, 1998. – 80 с. 

Бабич А.О., Побережна А.А. Народонаселення і продовольство на рубежі другого і третього тисячоліть. – К.: Аграр. наука, 2000. – 155 с.

Бабич А., Омер Р., Побережна А. Соя і соєвий шрот в годівлі тварин, птиці і риби. – К., 2000. – 90 с.

 

Література про життя і діяльність

Захар’яш Є. Український академік – Людина року в Америці // Сіл. вісті. – 1992. – 1 жовт. – С. 1.

Білозерова Л. Вірний першій леді Америки: [Про акад. А.О. Бабича] // Вінниц. газ. – 1993. – 19 лют. – С. 2.

Романченко Г.А., Шатилов И.С., Зубец М.Ф. и др. А.А. Бабичу – 60 лет // Аграр. наука. – 1996. – № 5. – С. 36.

Анатолій Олександрович Бабич // Історія Дніпропетровського державного аграрного університету (1922-1997 рр.). – Дніпропетровськ, 1997. – С. 133-134.

Бабич Анатолій Олександрович // Нові імена: Укр. біограф. вісн. – 1997. – № 1. – С. 5.

Дробчак Г. Сільське господарство світу: [Про кн. акад. А.О. Бабича “Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси”] // Сіл. вісті. – 1997. – 13 берез. – С. 3.

Дончик Т. Рідну землю не можна зрадити: [Інтерв’ю з акад. А.О. Бабичем] // Вінниччина. – 1997. – 17 трав. – С. 2.

Лазаренко В. Професорську мантію вручили земляки // Робітнича газ. – 1998. – 24 лют. – С. 2.

Вишталюк Т. Велет науки: [Про акад. А.О. Бабича] // Панорама. – 1998. – 25 берез. – С. 3.

Леонідов Л. Людиною року вдруге визнано в Америці вінницького вченого // Вінниц. газ. – 1998. – 29 жовт. – С. 1.

Бабич Анатолій Олександрович // Хто є хто в Україні. – К.: К.І. С., 1999. – С. 7-8.

Степаненко А.Г. Академік А.О. Бабич: і визнання, і шана, і довір’я. – Вінниця: Тезис, 1999. – 172 с.

Бабич Анатолій Олександрович: Життя і діяльн. Наук. шк. Бібліограф. покажчик наук. праць. – Вінниця: Тезис, 1999. – 168 с.


Автори передмови: А.Г. Степаненко, кандидат історичних наук, 
доцент Вінницького представництва університету “Україна”, 
заслужений журналіст України , 
К.С. Михайлов, кандидат с.-г. наук, 
старший науковий співробітник Інституту кормів УААН.
Укладач: В.Я. Середюк, зав. відділом літератури та інформації 
з питань сільського господарства.
Редактор: М. Спиця
Комп’ютерний набір та верстка: Н. Спиця, Н. Дорошенко
Тиражування: Г. Стратієнко
Відповідальна за випуск: М. Карягіна
____________

Тираж 50 прим.
Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.
21100, Вінниця, вул. Соборна, 73

Поділитися:

Велет науки


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва
Наші видатні земляки

Велет науки

До 65-річчя з дня народження Анатолія Олександровича Бабича

Вінниця
2001


Все життя я працюю, щоб 

наша країна розквітала,

люди були багатими, здоровими 

і жили довго. 

А. О. Бабич 

КОРИФЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ АГРАРНОЇ НАУКИ 

В історії української аграрної науки одне з почесних місць належить нашому земляку – видатному вченому, доктору сільськогосподарських наук, професору Анатолію Олександровичу Бабичу, ім’я і наукові праці якого добре відомі в Україні і далеко за її межами. Свою багатолітню плідну діяльність в науці він присвятив комплексному вивченню земельних, продовольчих і кормових ресурсів, розробці проблем кормів і рослинного білка, стратегії розвитку сільського господарства України. 

Анатолій Олександрович народився 6 серпня 1936 р. в с. Павлівка Васильківського району Дніпропетровської області в селянській сім’ї трударів-хліборобів. В 1959 р. закінчив з відзнакою Дніпропетровський сільськогос-подарський інститут, почесним професором якого є з1998 р. 

Дипломованим спеціалістом повернувся А.О. Бабич в рідну Павлівку, де працював агрономом колгоспу. 

Але невдовзі майбутній вчений вибирає шлях в науку і вступає до аспірантури Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи (нині Інститут зернового господарства УААН; 1961-1964). Під науковим керівни-цтвом відомого вченого професора А.П. Гіренка він працює над проблемою кормів і кормового білка. В 1965 році успішно захищає кандидатську, а в 1979 – докторську дисертації. 

З 1980 року і понині Анатолій Олександрович Бабич очолює Український науково-дослідний інститут кормів (м. Вінниця), тепер Інститут кормів УААН. 

Саме тут найбільше проявився його талант як вченого і організатора аграрної науки. З ім’ям А. Бабича пов’язане становлення Інституту кормів, розвиток нових ключових напрямків аграрної науки, створення наукової школи, у складі якої понад 50 докторів і кандидатів наук, аспірантів і докторантів. 

 Під його керівництвом колектив Інституту кормів розробив Концепцію розвитку кормовиробництва, працює над стратегією розвитку цієї галузі на перспективу, координує роботу 42-х наукових установ різних регіонів. Академік А. Бабич є керівником державних програм з кормовиробництва. 

Великий вклад Анатолія Олександровича в організацію селекції кормових зернобобових культур, створення вихідного матеріалу і сортів в Інституті кормів і регіонах України. За роки його роботи директором Інституту створено понад 70 сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Він є автором і співавтором 52 сортів кормових, зернобобових і зернових культур, які занесено до Реєстру сортів рослин України і Росії.

За короткий час очолюваний А.О. Бабичем Інститут став відомим науковим центром, а наукові розробки його колективу набули вітчизняного і світового визнання. 

Анатолію Олександровичу у 1987 р. присвоєно вчене звання професора за спеціальністю “Рослинництво”. У 1988 р. він обирається членом-кореспондентом ВАСГНІЛ, членом бюро відділення кормовиробництва ВАСГНІЛ (Москва). 

В 1989 р. наш видатний земляк обраний президентом Української соєвої асоціації, а в 2000 р. переобраний на новий строк. 

В 1990-1996 рр. А.О. Бабич – член Президії УААН, з 1990-2001 р. – заступник академіка-секретаря та член бюро відділення рослинництва УААН. 

А.О. Бабич нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, відзнакою Президента України, орденами “За заслуги” ІІІ (1992) і ІІ (1997) ступенів, Міжнародною нагородою Американської соєвої асоціації (1992). Лауреат Державної премії СРСР у галузі науки (1988), премії “За видатні досягнення в аграрній науці” (1997). За видатні досягнення його ім’я занесено до “Залу слави” Міжнародного довідника видатних лідерів (США, АБІ, 2000), довід-ників “Тисяча впливових світових лідерів” (США, 2000), “Хто є хто в Україні”, “Нові імена”, “Імена України”, до “Золотої Книги ділової еліти України” (2000). Нагороджений Золотою зіркою Міжнародним біографічним центром (Кембрідж, Англія, 2000 р.). Двічі визнавався Людиною року в США (1992, 1998). 

Академік А.О. Бабич є автором понад 860 наукових і популярних статей, з них 111 виданих за рубежем, у тому числі монографій “Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси”, “Кормові і білкові ресурси світу”, “Сучасне виробництво і використання сої”, “Проблема білка і вирощування зернобобових”, “Соя для здоров’я і життя на планеті Земля”, “Кормові і лікарські рослини у ХХ-ХХІ століттях”, “Народонаселення і продовольство на рубежі другого і третього тисячоліть”, а також 680 звітів, відгуків, рецензій і повідомлень.

Протягом двох десятиліть він є незмінним головним редактором республіканського збірника “Корми і кормовиробництво”, членом редколегії “Вісник аграрної науки”, “Кормопроизводство” (Росія), “Тваринництво України”, “Вісник Дніпропетровського аграрного університету”. 

В останні роки у наукових працях академіка А.О. Бабича все більшого значення набувають як наукові, так і соціально-економічні та філософські проблеми росту народонаселення, забезпечення людства продовольчими ресурсами. Це вчений з поглядом у майбутнє. 

Наукові праці А.О. Бабича за останні роки 

Основні праці А.О. Бабича

Гіренко А.П., Лівенський А.І., Бабич А.О. Вирощування кукурудзи з зернобобовими на силос. – К.: Урожай, 1964. – 90 с.

Бабич А.О. Вирощування зернобобових на корм. – К.: Урожай, 1972. – 172 с.

Бабич А.А. Соя на корм. – М.: Колос, 1974. – 112 с. (Б-ка по производству кормов).

Бабич А.О. Вирощування зернобобових на корм. – 2-е вид. – К.: Урожай, 1975. – 232 с.

Лещенко А.К., Бабич А.О. Соя . – К.: Урожай, 1977. – 104 с.

Зернобобові культури / За ред. А.О. Бабича. – К.: Урожай, 1984. – 160 с. – (Б-ка агронома).

Бабич А.А., Буряков Ю.П., Головашич А.П. Индустриальная технология производства сои. – М.: Россельхозиздат, 1985. – 238 с.

Кормовиробництво – спеціальна галузь / За ред. д-ра с.-г. наук А.О. Бабича. – К.: Урожай, 1986. – 183 с.

Бабич А.О., Хіміч В.В., Кулик М.Ф. Технологія приготування кормів з кукурудзи. – К.: Урожай, 1989. – 128 с.

Бабич А.О., Петриченко В.Ф. Соя // Зернобобові культури в інтенсив-ному землеробстві. – К.: Урожай, 1990. – С. 51-79.

Бабич А.А. Соя – культура ХХІ века // Вестн. с.-х. науки. – 1991. – № 7. – С. 27-37.

Бабич А.О. Наукова концепція розвитку кормовиробництва на Україні // Корми і кормовиробництво: Респ. міжвід. тем. наук. зб. – 1991. – Вип. 32. – С. 3-11.

Бабич А.О. Кормові і лікарські рослини в ХХ-ХХІ століттях. – К.: Аграр. наука, 1996. – 822 с.

Бабич А.О. Соя для здоров’я і життя на планеті Земля. – К.: Аграр. наука, 1998. – 330 с.

Методика проведення дослідів з кормовиробництва і годівлі тварин / Під ред. акад. А.О. Бабича. – К.: Аграр. наука, 1998. – 80 с. 

Бабич А.О., Побережна А.А. Народонаселення і продовольство на рубежі другого і третього тисячоліть. – К.: Аграр. наука, 2000. – 155 с.

Бабич А., Омер Р., Побережна А. Соя і соєвий шрот в годівлі тварин, птиці і риби. – К., 2000. – 90 с.

 

Література про життя і діяльність

Захар’яш Є. Український академік – Людина року в Америці // Сіл. вісті. – 1992. – 1 жовт. – С. 1.

Білозерова Л. Вірний першій леді Америки: [Про акад. А.О. Бабича] // Вінниц. газ. – 1993. – 19 лют. – С. 2.

Романченко Г.А., Шатилов И.С., Зубец М.Ф. и др. А.А. Бабичу – 60 лет // Аграр. наука. – 1996. – № 5. – С. 36.

Анатолій Олександрович Бабич // Історія Дніпропетровського державного аграрного університету (1922-1997 рр.). – Дніпропетровськ, 1997. – С. 133-134.

Бабич Анатолій Олександрович // Нові імена: Укр. біограф. вісн. – 1997. – № 1. – С. 5.

Дробчак Г. Сільське господарство світу: [Про кн. акад. А.О. Бабича “Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси”] // Сіл. вісті. – 1997. – 13 берез. – С. 3.

Дончик Т. Рідну землю не можна зрадити: [Інтерв’ю з акад. А.О. Бабичем] // Вінниччина. – 1997. – 17 трав. – С. 2.

Лазаренко В. Професорську мантію вручили земляки // Робітнича газ. – 1998. – 24 лют. – С. 2.

Вишталюк Т. Велет науки: [Про акад. А.О. Бабича] // Панорама. – 1998. – 25 берез. – С. 3.

Леонідов Л. Людиною року вдруге визнано в Америці вінницького вченого // Вінниц. газ. – 1998. – 29 жовт. – С. 1.

Бабич Анатолій Олександрович // Хто є хто в Україні. – К.: К.І. С., 1999. – С. 7-8.

Степаненко А.Г. Академік А.О. Бабич: і визнання, і шана, і довір’я. – Вінниця: Тезис, 1999. – 172 с.

Бабич Анатолій Олександрович: Життя і діяльн. Наук. шк. Бібліограф. покажчик наук. праць. – Вінниця: Тезис, 1999. – 168 с.


Автори передмови: А.Г. Степаненко, кандидат історичних наук, 
доцент Вінницького представництва університету “Україна”, 
заслужений журналіст України , 
К.С. Михайлов, кандидат с.-г. наук, 
старший науковий співробітник Інституту кормів УААН.
Укладач: В.Я. Середюк, зав. відділом літератури та інформації 
з питань сільського господарства.
Редактор: М. Спиця
Комп’ютерний набір та верстка: Н. Спиця, Н. Дорошенко
Тиражування: Г. Стратієнко
Відповідальна за випуск: М. Карягіна
____________

Тираж 50 прим.
Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.
21100, Вінниця, вул. Соборна, 73