Актуально про культуру 2020

Рік видання: 2020

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Сектор наукової інформації з питань культури і мистецтва 

 

 

 Актуально про культуру

 

  

 

 

Вінниця, 2020

Поділитися:

МКМС: Уряд призначив Ольгу Россошанську головою Державного агентства з питань мистецької освіти України

19 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження про призначення Ольги Россошанської на посаду голови Державного агенства з питань мистецької освіти України. Головним пріоритетом діяльності агентства буде реалізація політик МКМС. А саме: диверсифікація та профілізація освітніх програм мистецьких коледжів та закладів вищої освіти; розширення доступності якісної мистецької освіти усіх рівнів; розробка стандартів початкової профільної та фахової передвищої мистецької освіти для мистецьких ліцеїв та коледжів; створення інструментів фінансування закладів вищої мистецької освіти на основі критеріїв ефективності їх діяльності; створення механізмів модернізації матеріально - технічної бази мистецьких коледжів та ЗВО із залученням грантів та допомоги меценатів; підвищення рівня залученості всіх членів суспільства до громадського життя через навчання мистецтву та мистецькі практики; створення Єдиної національної системи учнівських та студентських мистецьких конкурсів – забезпечення престижності конкурсів в сфері мистецької освіти.

МКМС: Уряд призначив Галину Григоренко головою Державного агентства з питань мистецтв України

19 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження про призначення Галини Григоренко на посаду голови Державного агенства з питань мистецтв. Головним пріоритетом діяльності агентства буде реалізація політик МКМС. А саме: збільшення вдвічі кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально; впровадження стандартів забезпечення населення культурними послугами; удосконалення проектно - цільового механізму фінансування системи надання культурних послуг через стимулювання залучення різних джерел фінансування різних рівнів для реалізації культурних проектів надання культурних послуг; створення ефективних моделей управління театрально та концертно - видовищними закладами; запровадження стандартів замовлення і виконання театрами, концертними залами, філармоніями сучасних українських і сучасних світових мистецьких творів (не менше 20%); розробка концепції та запровадження Інституту перформативних мистецтв.

МКМС: Олена Богдан про перемогу в конкурсі на голову Держетнополітики

19 лютого 2020 року переможниця конкурсу на посаду Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан в інтерв'ю інтернет-порталу Релігійно-інформаційна служба України розповіла про перемогу в конкурсі та плани на посаді.

МКМС: Уряд призначив Марину Кудерчук головою Держкіно

19 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження про призначення Марини Кудерчук Державного агентства України з питань кіно. Нагадаємо, що згідно з Положенням про Державне агентство України з питань кіно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року № 277, Держкіно України відповідно до покладених на нього завдань:узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та подає їх в установленому порядку Міністрові культури; проводить аналіз діяльності суб’єктів кінематографії, за результатами якого готує висновки щодо тенденцій розвитку національної кінематографії; розробляє пропозиції щодо структурного вдосконалення та реформування національної кіноіндустрії, розвитку продюсерської системи; виконує програми виробництва фільмів за державним замовленням, розробляє економічне обґрунтування та проводить розрахунки граничних обсягів видатків державного бюджету; розробляє пропозиції до програми створення та розповсюдження національних фільмів; укладає угоди про виробництво фільмів на умовах державного замовлення та державної фінансової підтримки; взаємодіє з вітчизняними та іноземними науково-дослідними установами і навчальними закладами з метою обміну досвідом з питань реалізації державної політики у сфері кінематографії; сприяє збереженню та раціональному використанню національної та світової кінематографічної спадщини; веде Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів; веде Державний реєстр фільмів; видає державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів; бере участь в організації конкурсу з відбору інвестиційних та інноваційних проектів у сфері кінематографії; розробляє пропозиції щодо умов прокату, тиражування, розповсюдження і публічного показу або демонстрування фільмів з індексами, що мають обмеження глядацької аудиторії; здійснює контроль за дотримання квоти демонстрування національних фільмів під час використання національного екранного часу, умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, та за наявністю зазначеного державного посвідчення; складає протоколи про адміністративні правопорушення у сфері кінематографії; здійснює контроль за тиражуванням фільмокопій на відеоносіях, їх продажем, передачею у прокат і оренду для публічного показу через відеоустановку, а також за тиражуванням фільмокопій на кіноплівці, передачею їх у прокат, демонструванням фільмокопій на кіноплівці у призначених для цього приміщеннях; надає консультаційну та організаційно-методичну допомогу у сфері кінематографії; бере участь в організації та проведенні кінофестивалів, кіновиставок, кінопрем’єр, прес-конференцій, інших заходів з популяризації національної кіноіндустрії; відповідно до законодавства бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до повноважень Держкіно; здійснює співробітництво з вітчизняними і зарубіжними кіноархівами; вносить в установленому порядку подання стосовно представлення державних службовців та працівників апарату Держкіно до відзначення державними нагородами, здійснює нагородження заохочувальними відзнаками Агентства; здійснює відповідно до законодавства підготовку, розповсюдження та тиражування аудіовізуальних творів; надає відповідно до міжнародних договорів аудіовізуальним творам в Україні статус продукту спільного виробництва; надає в установленому порядку аудіовізуальним творам статус національного; порушує в установленому порядку клопотання про надання суб’єктам кінематографії статусу національного; утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкіно; виконує у межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління; здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держкіно, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; здійснює інші повноваження, визначені законом.

Заява МКМС щодо інформації про звільнення бібліотекарів і закриття бібліотек у Херсоні

Міністерство культури молоді та спорту обурене інформацією, яка поширюється у ЗМІ щодо ліквідації комунальних публічних бібліотек для дорослих та дітей м. Херсона і вважає такі рішення неприпустимими для країни, де найвищою цінністю є людина і її права. Ще 11.02.2020 року МКМС листом (№ 1834/4.10.3) звернулось до Херсонської міської ради із запитом у дводенний термін надіслати вичерпну інформацію щодо роз’яснення чи спростування інформації у ЗМІ, або надання вагомих аргументів стосовно рішень, які ухвалені або можуть бути ухвалені Херсонською міською радою. Станом на 20.02.2020 року жодних пояснень так і не надійшло. Реалізація такої ініціативи Херсонської міської ради порушує норми чинного законодавства, зокрема, відповідно до статей 15 та 27 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, що є у державній або комунальній власності визначається відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за погодженням із Міністерством культури, молоді та спорту. Також забороняється переміщення бібліотек без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів.

Володимир Бородянський: Крим - це Україна

26 лютого 2020 року, в Києві проходив Форум «Age of Crimea» (Час Криму), присвячений Дню кримського спротиву російській окупації. Вперше за 6-ти річну історію проведення форуму на ньому виступив Президент України. Участь у заході взяли лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, а також вище керівництво держави, дипломати, експерти, правозахисники та інші. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський виступив на заході з промовою.

ХXІІ Міжнародна науково-практична конференція «Геополітика та Церква: місце України та глобальній релігійній мапі світу», 27-28.03.2020 р., м. Львів

Офіційний партнер ВГО Українська бібліотечна асоціація – Український католицький університет щиро запрошує студентів та молодих науковців взяти участь у ХXІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Геополітика та Церква: місце України та глобальній релігійній мапі світу». Україна знаходиться на перетині різних культур та цивілізацій. Українська православ’я стало центром обговорень всього православного світу. В той же час ми маємо найбільшу Східну Католицьку Церкву у світі. Українські об’єднання баптистів є чи не найбільшими на континенті. Чи можемо ми говорити про належність України виключно до однієї з типів конфесійних макроугруповань? Яке місце України на світовій релігійній мапі? Які впливи українські церкви мають на свої конфесійні традиції та яку користь це може принести українському суспільству? Важливо почути думки молодих науковців та студентів у цій царині, обмінятися досвідом і випрацювати спільне бачення заявлених проблем. Конференція відбудеться в Українському католицькому університеті за адресою: м. Львів, вул. Свєнціцького, 17. Інститут забезпечує учасникам конференції проживання (хостел) та харчування. Проїзд за власний кошт учасників, також зауважуємо про необхідність сплатити реєстраційний внесок у розмірі 100 гривень. Реєстраційна анкета та вимоги до доповіді додаються. За довідками звертатись в Інститут релігії та суспільства УКУ, e-mail: irs@ucu.edu.ua, або за телефоном 032-240-99-40 (внутрішній 3252 та 3117).

Тренінг «Підліткове читання: щоб перше не було останнім», 12.03.2020 р., м. Київ

ВГО Українська бібліотечна асоціація спільно з Goethe-Institut в Україні та «Видавничим центром «Академія» 12 березня 2020 р. проведе тренінг для членів УБА на тему «Підліткове читання: щоб перше не було останнім».

Спікери:

Олена Рижко, докт. наук із соц. комун., письменниця, експертка підліткового читання, авторка чотирьох книг про і для підлітків («Дівчина з міста», «Знає тільки Мару», «Король Даркнету», «Мишоловка»).

Анастасія Євдокимова, кураторка освітніх програм мистецьких фестивалів, учителька української мови й літератури, начальниця відділу промоції читання Українського інституту книги.

Модераторка: Аня Яблучна, проект-менеджерка «Видавничого центру «Академія».

Під час семінару будуть розглянуті такі питання: 1) Перше знайомство з підлітковою книжкою: як зробити так, щоб воно не стало останнім; 2) «Стоп-слова»: як варто й не варто говорити про книжки, а про підліткові – особливо; 3) Як сформувати цікаві й корисні читацькі звички – кейс для підлітків та дорослих. Участь у тренінгу за попереднім записом.

II Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення», 2-3.04.2020 р., м. Київ

ВГО Українська бібліотечна асоціація запрошує взяти участь у 2-й Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення», яка відбудеться 2-3 квітня 2020 р. у Науково-технічній бібліотеці ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 37. Конференція розрахована на керівників та провідних фахівців бібліотек, інформаційних, освітніх та соціокультурних установ. Робочі мови конференції: українська та англійська. Реєстрація участі – до 1 березня 2020 року за посиланням.

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу», 8-9.04.2020 р., м. Київ

Організатор заходу – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України.

Напрями роботи конференції:

бібліотеки і соціально-гуманітарний розвиток суспільства;

публічні бібліотеки як інформаційні та соціокультурні центри громад;

бібліотеки і подолання  цифрової нерівності у суспільстві;

роль бібліотек у формуванні цілісного інформаційно-культурного простору;

бібліотеки як платформи для забезпечення прав громадян на інформальну освіту.

Місце проведення конференції – м. Київ, вул. М. Грушевського, 1, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Для участі у конференції необхідно до 12.03.2020 р. надіслати на електронну адресу method@nplu.org.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві», 4-5.06.2020 р., м. Миколаїв

Основні питання, які розглядатимуться на Конференції:

Освітянські бібліотеки України як центри науково-методичної та інформаційно-бібліографічної підтримки та створення власних інформаційних ресурсів.

Розвиток бібліотек освітніх установ різного рівня та підпорядкування в умовах «суспільства знань».

Сучасні та перспективні послуги бібліотек на підтримку неформальної освіти дорослих.

Попередньо планується робота трьох секцій:

бібліотеки закладів загальної середньої освіти,

бібліотеки вищих навчальних закладів,

публічні бібліотеки-центри неформальної освіти дорослих.

Категорії учасників:

Конференція орієнтована на представників бібліотек освітніх установ різного рівня та підпорядкування та спеціалістів із інформаційно-бібліотечного обслуговування, а також на працівників публічних бібліотек, на базі яких працюють освітні центри (у тому числі з неформальної освіти дорослих). Участь у конференції - безкоштовна.

Науково-практична інтернет-конференція «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій», 15-19 червня 2020 р., м. Ужгород

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету - офіційній партнер УБА - запрошує взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій», яка відбудеться 15-19 червня 2020 р., м. Ужгород на базі Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. Організатор: Наукова бібліотека Ужгородського національного університету. Цільова аудиторія: керівники та провідні фахівці бібліотек, інформаційних, освітніх та соціокультурних установ, викладачі, студенти, аспіранти, молоді вчені та всі інші, зацікавлені тематикою конференції.

Питання конференції:

 1. Інноваційний розвиток вузівських бібліотек України: пошук нових форматів.
 2. Бібліотечно-інформаційний ресурс як шлях до перетворення бібліотеки в потужний інформаційний центр.
 3. Наукові комунікації бібліотеки як запорука інноваційного досвіду в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
 4. Розвиток електронних бібліотечно-інформаційних технологій як складова іміджу сучасної бібліотеки.
 5. Аналітика публікаційної активності науковця та її значення в інституційній політиці вузу.
 6. Кібербезпека інформаційних комунікацій – нагальне завдання для бібліотек.
 7. Інноваційно-методична робота бібліотек як підвищення професійної компетентності бібліотечних працівників.

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

МКМС: Національна премія України імені Тараса Шевченка–2020: перезавантаження

Відбулася пресконференція «Національна премія України імені Тараса Шевченка–2020: перезавантаження» за участі: С. Фоменко – заступника міністра культури, молоді і спорту України; А. Біденко – державного секретаря Міністерства культури, молоді та спорту України; Ю. Макарова – голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка; В. Селеги – генерального директора Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України; В. Шкурби – креативного директора ISD Group.

МКМС: Уряд призначив Світлану Фоменко т.в.о. міністра

10 березня 2020 року, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра культури, молоді та спорту України на С. Фоменко.

Тренінг «Підліткове читання: щоб перше не було останнім», 12.03.2020 р., м. Київ

ВГО «Українська бібліотечна асоціація спільно» з Goethe-Institut в Україні та «Видавничим центром «Академія» провела тренінг для членів УБА на тему «Підліткове читання: щоб перше не було останнім».

Під час семінару будуть розглянуті такі питання:

1) Перше знайомство з підлітковою книжкою: як зробити так, щоб воно не стало останнім.

2) «Стоп-слова»: як варто й не варто говорити про книжки, а про підліткові – особливо.

3) Як сформувати цікаві й корисні читацькі звички – кейс для підлітків та дорослих.

МКМС підписало меморандум про співпрацю з історичним факультетом КНУ ім. Тараса Шевченка

12 березня 2020 року МКМС провела експертну зустріч, яка започаткувала практичну роботу щодо реалізації Музею сучасного мистецтва. Міністерство культури, молоді та спорту працює над питанням створення Музею сучасного мистецтва. Створення відповідної інституції є одним із важливих завдань Уряду України та внесено до Плану роботи Кабінету Міністрів України. В заході також прийняли участь представники НХМУ, Одеського художнього музею, PinchukArtCentre, спільноти колекціонерів та міжнародних інституцій, експерти галузі сучасного мистецтва та музейної справи, депутати Верховної Ради України та представники Офісу Президента України.

Дизайн-мислення для українських бібліотекарів (13.03.2020)

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» розпочинає реалізацію нового міжнародного проекту під назвою «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги», що підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Основна мета проєкту, який триватиме з березня по грудень 2020 р., – навчити бібліотекарів з України та Білорусі створювати інноваційні бібліотечні послуги, які розвиватимуть культурні та творчі індустрії цих країн, з використанням спеціальної методології «Дизайн-мислення для бібліотек». Ця методологія була розроблена Публічною бібліотекою м. Чикаго (США) та Публічними бібліотеками м. Орхуса (Данія) за підтримки Фонду Білла та М. Гейтс. У межах проєкту ВГО «Українська бібліотечна асоціація» на конкурсній основі відбере 30 бібліотекарів з України та Білорусі, які пройдуть два тижневих тренінги (1-5 червня 2020 р., 30 червня - 4 липня 2020 р.) за участю датських та українських тренерів.

Семінар «Збережи книгу – збережи здоров’я. Сучасний досвід з гігієни бібліотечних фондів», 21.03.2019 р., м. Київ

Українська бібліотечна асоціація спільно з Goethe-Institut провела семінар для членів УБА на тему: «Збережи книгу – збережи здоров’я. Сучасний досвід з гігієни бібліотечних фондів». Семінар відбувся у м. Київ. Лектор: Є. Панченко, директор ТОВ «Десна-Дніпро-Тандем». ТОВ «Десна-Дніпро-Тандем» – сучасна, інноваційна компанія, основним напрямком діяльності якої є обслуговування бібліотечних, музейних фондів та приватних колекцій.

На семінарі розгядали такі питання:

 1. Сучасний досвід та технології збереження бібліотечних фондів. Порівняння, переваги.

- Чому важливий комплексний та плановий підхід до гігієни бібліотечних фондів.

- Як оцінити потребу у заходах по збереженню фондів у своєму закладі.

 1. Здоров’я персоналу та відвідувачів бібліотек. Екологічна складова.
 2. Вартість заходів зі збереження фондів. Як залучати кошти на збереження бібліотечних фондів. Програми, гранти, фонди.

Уряд перейменував МКМС на Міністерство культури та інформаційної політики України

23 березня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову № 238, згідно з якою Міністерство культури, молоді та спорту України перейменовано на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Європейський тиждень цифрової грамотності (23-29 березня 2020 року)

ВГО «Українська бібліотечна асоціація», підтримуючи ініціативу офіційного партнера УБА – Запорізької ОУНБ, пропонує бібліотекарям та бібліотекам України долучитися до відзначення Європейського тижня цифрової грамотності. Бібліотеки можуть планувати і здійснювати інформаційні кампанії, присвячені таким темам, як:

 • Цифрова освіта та базові цифрові навички
 • Цифрова держава
 • STEM
 • Медіаграмотність та критичне мислення
 • Цифрова культурна спадщина.

25 березня МКМС розпочинає освітній проєкт «Бранці Кремля»

МКМС розпочинає у 2020 році освітній проєкт «Бранці Кремля» в рамках зустрічей Героя України В. Жемчугова зі студентами/курсантами закладів вищої освіти України. З метою поширення суспільно важливої інформації, спрямовану на національне ‒ патріотичне виховання молоді. Проєкт «Бранці Кремля» розпочався у вересні 2018 року. За навчальний 2018-2019 рік командою проєкта було проведено 62 зустрічі зі студентами, курсантами, ліцеїстами, учнями різних навчальних закладів та громадськими активістами в 15 містах країни. Зустрічі проходитимуть у форматі «відкритого мікрофону», де кожен матиме змогу поставити питання і взяти участь в обговоренні. Під час заходів відбудеться презентація стрічки «Бранці Кремля», знятої на замовлення Міністерства інформаційної політики України у лютому 2018 року. Наприкінці зустрічі учасники отримають інформаційні матеріали – книги, брошури.

Школа каталогізатора, 27-29 березня 2019 р., м. Львів

Бібліотека Українського католицького університету, Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Українська бібліотечна асоціація запрошують усіх, хто цікавиться міжнародними стандартами каталогізації, на Школу каталогізатора, яка відбулася 27-29 березня 2019 року у Львові. Мета навчання – сформувати у слухачів предметні (професійні) компетентності щодо реалізації завдань ведення бібліографічних та авторитетних баз даних відповідно до сучасних міжнародних стандартів.

Дистанційний курс «Бібліотека в цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та кросмедійний контент» (з 30 березня по 10 квітня 2020 року)

Харківське обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація оголошує набір на дистанційний курс «Бібліотека в цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та кросмедійний контент», що відбудеться 30.03-10.04.2020 р.

Тематичний план:

 • Бібліотека в цифровому середовищі. Персоналізація обслуговування користувачів: інструменти і технології.
 • Кросплатформні сервіси: можливості для бібліотек. Опановуємо сервіс Canva.
 • Мобільні технології: як апгрейдити бібліотечний сервіс. Опановуємо сервіс Kahoot.
 • Інформаційна соціалізація, інформаційне самообслуговування.
 • Віртуальна виставка. Теорія, практичні рекомендації, робота над помилками. Вивчаємо сервіс Genial.ly.
 • Лонгрід: можливості для бібліотек. Нотатки у Фейсбуці.
 • Бібліотечна інфографіка: навіщо і як робити. Візуалізуємо бібліотечну діяльність у сервісі Piktochart.
 • Нові формати книг. Рекомендаційні продукти та сервіси.
 • Проєкт QR-books Корпорації «Ранок».
 • Сучасний стан та майбутнє бібліотек.

Конкурси та відзнаки ВГО «Українська бібліотечна асоціація» у 2020 р. (31.03.2020)

Президія ВГО «Українська бібліотечна асоціація» оголошує щорічний Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року 2020». Проводиться спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України. Звання «Бібліотека року» присвоюється бібліотеці за кращий впроваджений інноваційний проєкт, що підтверджується відповідним дипломом. Термін подання документів – до 1 вересня 2020 року. Умови конкурсу викладені у Положенні.

Всеукраїнський конкурс «Творчий злет: молодий бібліотекар року 2020»

Проводиться Президією та Молодіжною секцією ВГО «Українська бібліотечна асоціація». Участь у конкурсі можуть брати молоді бібліотечні фахівці віком до 35 років, які мають стаж роботи у бібліотеці не менше 1 року. Термін подання заявки на І етап конкурсу – до 1 вересня 2020 року. Умови конкурсу викладені у Положенні.

Всеукраїнський конкурс імені Л. Б. Хавкіної серед молодих бібліотечних фахівців на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт

Проводиться з нагоди 150-річчя від дня народження (2021 р.) видатної бібліотекознавиці, однієї з фундаторок Харківської бібліотечної школи Л. Б. Хавкіної. Засновниками Конкурсу є ВГО «Українська бібліотечна асоціація» (УБА), Харківське обласне відділення (філія) ВГО «Українська бібліотечна асоціація» (Харківське ОВ УБА) за підтримки Харківської державної академії культури (ХДАК), Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (ХДНБ ім. В. Г. Короленка). Конкурс проводиться у період з 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 року. Термін подання документів – до 31 грудня 2020 року. У Конкурсі можуть брати участь:

молоді вчені, аспіранти, магістри, бакалаври ЗВО. Бакалаври допускаються до участі в конкурсі за умови представлення ними рекомендацій, підписаних науковим керівником;

фахівці бібліотек (віком до 35 років);

молодіжні професійні колективи (вік 2/3 учасників не повинен перевищувати 35 років). Умови конкурсу викладені у Положенні.

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

Розпочинається конкурсний відбір куратора національного культурного проекту для представлення України на 59-ій Венеціанській бієнале сучасного мистецтва

У рамках підготовки до представлення України на 59-й Венеціанській бієнале сучасного мистецтва Міністерство культури та інформаційної політики України оголошує конкурсний відбір куратора національного культурного проекту. Конкурсні кураторські пропозиції підприємств, установ та організацій мають бути надіслані на офіційну поштову адресу Міністерства (вул. І.Франка, 19, м. Київ, 01030) та на електронну адресу info@mkms.gov.ua. Кінцевий термін подання документів - 31 травня 2020 року.

Спроможні бібліотеки сприяють досягненню Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року

З квітня 2020 року ВГО «Українська бібліотечна асоціація» розпочав реалізацію нового проєкту «Спроможні бібліотеки сприяють досягненню Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року». Основна мета проєкту, який триватиме 9 місяців, – підвищити інституційну спроможність 10-ти обраних за внутрішнім конкурсом бібліотек Донецької та Луганської областей. Проєкт передбачає навчання бібліотекарів основам стратегічного управління, у результаті чого спільно з місцевими громадськими активістами будуть розроблені стратегії діяльності бібліотек та актуальні плани бібліотечних заходів з урахуванням потреб громади. Окремим компонентом тренінгів будуть напрями діяльності бібліотек для досягнення цілей сталого розвитку (ЦСР), завдяки чому у кожній бібліотеці за підтримки громадських організацій буде впроваджена принаймні одна нова бібліотечна послуга, яка покращить якість життя у місцевій громаді.

Вебінар «Навички стресостійкості для бібліотекарів»

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» спільно з Goethe-Institut в Україні 09 квітня 2020 р. провела вебінар для членів ВГО «Українська бібліотечна асоціація» на тему: «Навички стресостійкості для бібліотекарів». Під час вебінару розглянуто такі питання: як використовувати знання про стрес собі на користь; як зберігати стійкість в умовах загальної небезпеки; як продовжувати жити й працювати, незважаючи на невизначеність; як знаходити нові можливості, адаптуючись до змін.

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу», 8-9.04.2020 р., м. Київ

Офіційний партнер ВГО «Українська бібліотечна асоціація» – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Тема – «Бібліотеки України в контексті державної гуманітарної політики». Організатор заходу – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України. Напрями роботи конференції: бібліотеки і соціально-гуманітарний розвиток суспільства; публічні бібліотеки як інформаційні та соціокультурні центри громад; бібліотеки і подолання цифрової нерівності у суспільстві; роль бібліотек у формуванні цілісного інформаційно-культурного простору; бібліотеки як платформи для забезпечення прав громадян на інформальну освіту.

МКІП: Відбувся онлайн-тренінг щодо використання YouTube для державних установ та організацій культури

9 квітня 2020 року відбувся онлайн-тренінг щодо використання YouTube для державних організацій і організацій культури, у тому числі бібліотек, музеїв і державних театрів за сприяння представників компанії Google. Під час тренінгу зробили фокус на практичних порадах для створення й успішного ведення каналу, зокрема зосередили увагу на таких підтемах:

1) Основні переваги платформи YouTube для роботи з аудиторією

2) З чого почати: як створити новий канал; як завантажувати відео; як правильно працювати з метаданими;

3) Що таке копірайт/авторське право, і як з ним працювати на платформі YouTube;

4) Що таке «прем'єри», і як з ними працювати.

Колективу Національного академічного оркестру народних інструментів України 50 років

Вітання з 50-річним ювілеєм творчої діяльності Національного академічного оркестру народних інструментів України. Вже півстоліття колектив – гордість нашої держави. Завдяки його творчості, Україну у світі знають як країну, яка шанує свої традиції, але і йде в ногу з часом. Творчість Оркестру – зразковий приклад стильного поєднання народного, академічного і сучасного.

VIIІ Всеукраїнська онлайн школа бібліотечного журналіста «Мультплатформна бібліотечна журналістика. Instagram: базові навички» (13 – 25 квітня 2020 р.)

Харківське обласне відділення ВГО «Українська бібліотечна асоціація» оголошує набір на VIIІ Всеукраїнську онлайн школу бібліотечного журналіста «Мультплатформна бібліотечна журналістика. Instagram: базові навички». Організатори: Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка; Харківське обласне відділення (філія); ВГО «Українська бібліотечна асоціація» Формат навчання: дистанційний, платформа: Facebook (закрита група), вартість: безоплатний курс.

Тематичний план:

 1. «Мультплатформна бібліотечна журналістика. Тренди у нових медіа».
 2. «Instagram: для чого він бібліотеці».
 3. «Постинґ в Instagram: пишемо тексти, які читатимуть».
 4. «Особливості зйомки на мобільний телефон. Редактори обробки фотографій».
 5. «Instavisual: онлайн-сервіси графічного дизайну».
 6. «Додатки для створення відеоісторій в Інстаграм і IGTV».

Результати конкурсу за проєктом «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги»

З 13 березня по 3 квітня 2020 р. тривав конкурс серед публічних бібліотек України та Білорусі на участь у проєкті «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги», що реалізується ВГО «Українська бібліотечна асоціація» за підтримки Європейського Союзу (програма «Дім Європи»). Усього на конкурс надійшло 103 заявки з усіх областей України. Технічний відбір пройшли 75 заявок та були розглянуті незалежним експертним журі. Оголошено бібліотеки, які перемогли у конкурсі й стали учасницями проєкту «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги». Їхні бібліотекарі пройдуть двотижневе навчання за участю датських та українських тренерів, а також розроблять та впровадять нову бібліотечну інноваційну послугу для розвитку креативних індустрій.

Безпека бібліотек, читачів і співробітників під час і після пандемії COVID-19 

9 квітня 2020 р. Одеським центром «Вікно в Америку», який працює на базі Одеської національної наукової бібліотеки, було проведено вебінар, присвячений питанням безпеки - безпеки користувачів бібліотек, бібліотечних колекцій і бібліотекарів під час і після пандемії COVID-19. В основу розмови поклали пост Лари Евен "Як дезінфікувати колекції в умовах пандемії" в блозі "American Libraries Magazine" від 27 березня 2020 р. З матеріалами цього посту українською мовою можна ознайомитися у блозі «Методична служба публічних бібліотек Києва». Під час вебінару бібліотекарі-координатори восьми центрів «Вікно в Америку» з різних областей України розповіли про організацію карантину в своїх бібліотеках, про організацію віддаленої роботи з користувачами, проаналізували погляди кількох провідних американських бібліотекарів щодо небачених викликів, які спричинила пандемія COVID-19 і закриття бібліотек через загрозу поширення інфекції.

Нові чотири грантові програми від Дому Європи

Останні кілька тижнів стали випробуванням для сектору культури України, і House of Europe не міг стояти осторонь кризових змін, які стали наслідком епідемії COVID-19. Завдяки фінансуванню Європейського Союзу House of Europe виділив понад 0,8 мільйонів євро на негайні гранти та іншу підтримку культури та креативних індустрій України. Обсяг фінансування ЄС буде розширено, якщо криза триватиме. Дім Європи пропонує спеціалістам та організаціям з сектору культури та креативних індустрій України чотири нові грантові програми, які підтримають їх фінансово і знаннями. Інфраструктурні гранти (https://bit.ly/2xuXbBS) допоможуть вижити культурним організаціям в Україні, фінансуючи придбання обладнання для роботи на відстані, а також витрати на оренду та зарплату – до 9000 євро на кожну організацію. Цифрові гранти співпраці (https://bit.ly/2K30Olj) фінансуватимуть інновацій – до 25 000 євро на кожен проєкт. Хататон Hack the Culture (https://bit.ly/2Vb5wn6) – інтернет-ідеятон, ініційований Goethe-Institut Ukraine. Онлайн-подія збере разом технологічну та культуру спільноти України аби знайти рішення для продовження мистецьких та творчих ініціатив – найперспективніші зможуть отримати гранти від “Дому Європи” на суму до 25 000 євро кожен. Онлайн-університет (https://bit.ly/2V7v8Br), бібліотека онлайн-курсів для професіоналів культури, що постійно поповнюється. За проходження курсів слухачі отримуватимуть стипендію у розмірі 3 000 гривень. Усі програми відсьогодні активні та чекають на заявки на www.houseofeurope.org.ua.

Вебінар «Як бібліотеки згуртовують громаду під час карантину»

Прес-клуби бібліотек проєкту ПУЛЬС/IREX запросили членів ВГО «Українська бібліотечна асоціація» взяти участь у вебінарі «Як бібліотеки згуртовують громаду під час карантину», який відбувся 28 квітня 2020 р. Ключові спікери – фахівці публічних бібліотек України поділилися досвідом співпраці, психологічної та інформаційної підтримки громади в умовах соціальної ізоляції, організації соціальних і навчальних проєктів. Під час заходу оприлюднено попередні результати експрес-опитувань науково-методичного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого «Бібліотекарі на карантині».

Вебінар «Управління конфліктами у бібліотеках»

ВГО «Українська бібліотечна асоціація»  спільно з Goethe-Institut в Україні 30 квітня 2020 р. провела вебінар для членів ВГО «Українська бібліотечна асоціація» на тему: «Управління конфліктами у бібліотеках». Під час вебінару дізналися: що таке конфлікти та їх причини; основи ефективної комунікації; як керувати своїми емоціями в «гострих» ситуаціях; стратегії вирішення конфліктів. Вебінар безкоштовний для дійсних членів ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та представників офіційних партнерів Асоціації.

Україна та Італія зміцнюють культурні зв'язки

Усвідомлюючи те, що культура не має «зупинятися», а також важливість солідарності між націями в цих надзвичайних обставинах пандемії, яка радикально змінює життя всіх нас, Міністерство культури та інформаційної політики України, Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, Посольство Італії та Італійський інститут культури в Україні вирішили не переривати спільну діяльність, підтримуючи постійний діалог з публікою та продовжуючи плідне багаторічне співробітництво з метою зміцнення культурних відносин між нашими країнами та поширення безцінної світової музичної спадщини. Водночас, цей проект є посланням солідарності та дружби, що мистецька спільнота України висловлює Італії та її мистецькій спільноті з надією якнайшвидше подолати разом цей безпрецедентний глобальний виклик та впевнено дивитися у спільне майбутнє.

Готуємося до виходу з карантину

Пропонуємо Вашій увазі рекомендації Національної бібліотеки Польщі щодо організації роботи після скасування заборони на бібліотечну діяльність. Зняття Урядом заборони на бібліотечну діяльність не означає розпорядження про їх відкриття. Рішення про відкриття бібліотеки приймає її директор. Таке рішення слід приймати, коли бібліотека буде готова до безпечного функціонування під час епідемії. При ухваленні рішень слід враховувати кількість користувачів та умови перебування, включаючи розмір приміщення, в якому будуть знаходитися користувачі. Після зняття Урядом заборони на бібліотечну діяльність та прийняттям рішення про відкриття бібліотеки директором, Бібліотека Народова рекомендує наразі відкрити лише абонементи для користувачів та обмежити вільний доступ до фондів та інших приміщень бібліотеки. Користувачам та бібліотекарям рекомендується залишатися у бібліотеці в масках і рукавичках. Доцільно організувати попередній запис на відвідування бібліотеки у визначений час телефоном або електронною поштою, щоб уникнути черг. Рекомендується встановити захисний бар'єр (наприклад, з оргскла) у контактній точці (наприклад, на бібліотечній кафедрі видачі) користувача з бібліотекарем. Необхідно дотримуватися безпечної відстані, якщо користувач виявляє симптоми хвороби або знаходиться в приміщенні без маски. Бібліотека Народова закликає забезпечити по можливості місця для миття та дезінфекції рук, доступ до одноразових рукавичок та масок.

Не слід відкривати бібліотеку, навіть абонемент, якщо бібліотекарі не забезпечені масками, рукавичками та дезінфікуючими засобами. Після прийняття книг від користувача поверхню меблів, на якій лежали книги, необхідно щоразу дезінфікувати. Прийняті книги слід відкласти на карантин терміном від 10 до 14 днів у ящику, коробці, сумці або на окремих полицях на складі, в іншому приміщенні. Ізольовані примірники повинні бути позначені датою повернення та виключені з обігу до закінчення карантину, після чого вони знову можуть бути позичені читачами. У подальшому при роботі з такими примірниками слід використовувати рукавички. Окремих карантинних кімнат не потрібно, оскільки вірус не поширюється сам по собі. Повернені до бібліотеки документи не можна дезінфікувати дезінфікуючими засобами. Крім того, рекомендується провітрювати приміщення якомога частіше, дезінфікувати ящики для повернення книг (бібліобокси), дверні ручки, клавіатури, телефони, вимикачі світла та інші поверхні або предмети обладнання, які часто використовуються. Детальніше про правила безпеки: працівники бібліотеки повинні суворо дотримуватися принципів профілактики, оголошених Головною санітарною інспекцією та Міністерством охорони здоров'я; на видному для користувачів місці слід розмістити інструкції з гігієни рук, дезінфекції рук, способів надягати та знімати захисні маски; до скасування карантину Бібліотека Народова не рекомендує відкривати читальні зали для користувачів; не рекомендується також вільний доступ до карткових каталогів, фондів книг та журналів; рекомендується заохочувати користувачів використовувати доступні ресурси в Інтернеті; якщо коронавірусна інфекція виявлена у працівників бібліотеки, необхідно діяти за інструкцією Міністерства охорони здоров’я.

 

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

Громадське обговорення проєкту Порядку відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів  (05.05.2020)

Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує до громадського обговорення проєкт Порядку відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, розроблений відповідно до статті 8 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», підпункту 53 пункту 4 Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885, пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 638.

Публічні бібліотеки - хаби активних громадян (07.05.2020)

Шість бібліотек з України, Румунії та Республіки Молдова розпочали проєкт «Публічні бібліотеки як хаби для активних громадян», що реалізується Progress Foundation (Румунія) за підтримки Black Sea Trust of Regional Cooperation (Чорноморський траст регіонального співробітництва). Проєкт спрямований на підтримку публічних бібліотек та громадських організацій задля створення публічних просторів у бібліотеках, які сприятимуть навчанню та практиці активного громадянства. Залучення громадян безперечно призводить до значних змін у житті громад, це насправді може покращити якість життя людей. Проте, щоб стати дійсно активними громадянами, мешканцям України, Румунії та Республіки Молдова потрібні місця для зустрічей, обговорення питань, що становлять загальний інтерес. Місце, в якому можна вчитися, обмінюватися ідеями, спілкуватися та співпрацювати – це публічні бібліотеки. За сприяння ВГО «Українська бібліотечна асоціація» дві українські бібліотеки та їхні партнерські громадські організації беруть участь у цьому проєкті, а саме: Луганська обласна універсальна наукова бібліотека (партнер – ГО «Inventors») та Центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки м Львова (партнер – Молодіжне об'єднання «Граніт»). Важливо, що громадські організації відбирались за умови наявного досвіду співпраці з бібліотеками та ті, що працюють з громадою.

Продовження членства у ВГО «Українська бібліотечна асоціація» онлайн  (08.05.2020)

Під час карантину є можливість продовжити своє членство у ВГО «Українська бібліотечна асоціація», сплативши добровільні пожертвування онлайн. Це можна зробити це через Виконавчий офіс УБА (для всіх охочих зі всієї України та інших країн) або через регіональні відділення УБА. Дійсні члени ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та офіційні партнери Асоціації отримують низку переваг, таких як оперативне інформування про події в бібліотечно-інформаційній сфері, участь у вебінарах, семінарах та інших професійно-освітніх заходах, можуть брати участь у конкурсах, акціях, отримувати відзнаки, рекомендації на поповнення фондів тощо.

Рекомендації для зйомок в Україні (фільми, реклама, кліпи)

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, розроблено рекомендації, що визначають порядок та основні вимоги до організації процесу зйомок фільмів, реклами та кліпів в Україні на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Рада прийняла за основу зміни до законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму 13 травня 2020 року Верховна Рада прийняла за основу Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (№3377). Законопроектом пропонується внести зміни до: Цивільного кодексу України, законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про рекламу», «Про культуру», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про Український культурний фонд», «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», «Про оренду державного та комунального майна», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» з метою актуалізації, вдосконалення правових відносин у багатьох сферах життєдіяльності, які зазнали змін у зв’язку із поширенням коронавірусу COVID-19.

Міжнародний фонд культурного розмаїття оголошує 11-й конкурс проєктів на отримання фінансової допомоги

Міжнародний фонд культурного розмаїття (МФКР), заснований відповідно до статті 18 Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року, оголошує конкурс проєктів на отримання фінансової допомоги. Заявки можуть подавати: державні органи/установи; неурядові громадські організації (неприбуткові громадські організації, що діють у сфері культури або супровідних галузях); міжнародні неурядові організації (неприбуткові громадські організації, що діють у сфері культури або супровідних галузях) подаються за окремою процедурою.Сума фінансування: 100 000 доларів США максимально; період реалізації: 12 – 24 місяці; мова подання заявки: англійська чи французька; кінцевий термін: продовжено до 16 червня 2020 року.

Оголошено нові дати проведення 59-ї Венеціанської бієнале сучасного мистецтва

18 травня 2020 р. організатори La Biennale di Venezia анонсували нові дати проведення 59-ї Міжнародної художньої виставки Венеціанська бієнале сучасного мистецтв з 23 квітня по 27 листопада 2022 р. Відповідне рішення прийняте у зв’язку з перенесенням через пандемію Covid-19 17-ої Міжнародної архітектурної виставки на 2021 рік. Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра культури та інформаційної політики С. Фоменко найближчим часом надасть роз’яснення щодо участі України у 59-й Венеціанській бієнале сучасного мистецтва.

Онлайнова конференція «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19», 19 травня 2020 р.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та Український інститут книги провели онлайн конференцію «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19» В програмі конференції було передбачено 3 сесії: безпека користувачів та бібліотекарів: умови виходу з карантину; сервіси бібліотек у дистанційному режимі; процедури відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2020 р.

16 травня 2020 р. святкуємо День Європи в Україні

З 2003 року третьої суботи травня в Україні відзначається День Європи відповідно до Указу Президента № 339/2003 від 19 квітня 2003 року. У 2020 році День Європи в Україні припадає на 16 травня. Повсюди відбуваються святкові концерти, вистави, іноземці з усіх європейських спільнот, які знаходяться на території України, розповідають українцям про життя у Європі, про історію та культуру інших держав. Різні святкові заходи проходять і в бібліотеках, щоб показати українцям, що вступ до Європейського Союзу – це дуже потрібний крок для нашої країни. Пункти європейської інформації, що створені за проектом ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та функціонують в українських бібліотеках, вже четвертий рік поспіль готують спеціальні заходи та урочистості до Дня Європи. Проте цього року через пандемію та карантинні обмеження бібліотеки не мають змоги організовувати публічні зустрічі для відзначення Дня Європи в Україні для своєї громади. Міністерство культури закликає працівників бібліотек розробити спеціальні тематичні дистанційні заходи, наприклад: онлайн-тренінги з прав людини, толерантності; віртуальні подорожі столицями та іншими відомими місцями європейських країн; віртуальні виставки кращих перекладів творів культових європейських авторів; ЄвроКВЕСТ онлайн; онлайнові ігри-вікторини на європейську тематику; конкурси фотоколажів та малюнків «Ми подорожуємо Європою», «Україна – держава європейська»; конкурси читців європейської поезії; конкурси есе європейської тематики; онлайн-презентації програм та проєктів, які реалізуються ЄС в Україні; онлайнові дискусії, дебати, «круглі столи» тощо.

20 травня відбулося громадське обговорення проєкту ЗУ "Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

20 травня в форматі онлайн-конференції в рамках проведення громадського обговорення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (нова редакція) Міністерством культури та інформаційної політики України проведено презентацію з метою роз’яснення ключових новел законопроєкту та відповіді на найпоширеніші запитання.

Національний музей історії України, 26 травня 2020 р.

Музей пропонує бажаючим відвідати віртуальну екскурсію http://virtual.nmiu.com.ua/. Музей розпочав свою діяльність археологічною виставкою у 1899 році як Музей старожитностей та мистецтв у недобудованому приміщенні по вул. Олександрівській (вул. Грушевського, 6). Будівлю для музею спроектував видатний київський архітектор Владислав Городецький, а кошти на її спорудження зібрали кияни. Найпершим у музеї був сформований археологічний відділ, який очолив знаний український археолог Вікентій Хвойка. У 1904 році музей освятили і урочисто відкрили під новою назвою - Київський художньо-промисловий і науковий музей ім. государя імператора Миколи Олександровича. Музей підтримували відомі меценати, зокрема родини Терещенків та Ханенків. Вони фінансували археологічні експедиції, сприяли формуванню історичних та етнографічних колекцій. Щорічно заклад отримував пожертви – предмети прикладного мистецтва, нумізматичні колекції. У 1909 р. археологічний відділ музею нараховував 15 тис. одиниць, етнографічний – близько 13 тисяч, історичний – понад 600, художньо-промисловий – близько 400, бібліотека – понад 1,7 тисяч. Сьогодні за кількістю і значенням колекцій Національний музей історії України є одним із провідних музеїв України. Станом на 1 січня 2020 р. основний фонд НМІУ складає 628 243, а науково-допоміжний – 174 539 одиниць зберігання.

Уряд перейменував Держагентство з питань мистецтв на Держагентство з питань мистецтв та мистецької освіти

27 травня 2020 р. Кабінет Міністрів на своєму засіданні прийняв постанову про перейменування Державного агентства з питань мистецтв на Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти. Відповідно до рішення Уряду цей центральний орган виконавчої влади реалізовуватиме державну політику у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти. Постанова також передбачає ліквідацію Державного агентства з питань мистецької освіти.

Вебінар «Як організувати віддалену роботу колективу університетської бібліотеки в умовах невизначеності?», 29.05.2020 р.

Науково-технічна бібліотека Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна та Секція університетських бібліотек ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошують на вебінар «Як організувати віддалену роботу колективу університетської бібліотеки в умовах невизначеності?».

Під час вебінару можна дізнатись: про організаційний клімат університетської бібліотеки та умови його змінення; які моделі віддалено працюючих команд університетських бібліотек мають місце в Україні; про практики швидкого переходу НТБ ДНУЗТ до ефективної моделі віддаленої роботи колективу; як мінімізувати стрес і максимізувати успіх дистанційних бібліотечних команд в новому онлайн-середовищі. Вебінар проводитиметься на платформі Zoom.

Підписано меморандум про співробітництво між Міністерством культури та інформаційної політики України та Всеукраїнським громадським об’єднанням «Національна асамблея людей з інвалідністю України»

Тимчасово виконувач обов'язків Міністра культури та інформаційної політики С. Фоменко та виконавчий директор Всеукраїнського громадського об’єднанням «Національна асамблея людей з інвалідністю України» Н. Скрипка підписали Меморандум про співробітництво, зосередивши особливу увагу на питанні підвищення доступності закладів мистецької освіти та розвитку інклюзивного навчання. Обидві сторони прагнуть, щоб заклади мистецької освіти стали доступними для усіх, хто прагне навчатися мистецтву і бажає розкрити свій талант, і на заваді цьому прагненню не повинні стати жодні бар’єри - ні фізичні, ні психологічні. Для практичної реалізації цих прагнень започатковано пілотний проєкт «Мистецька освіта без обмежень», завдяки якому вже у наступному навчальному році мистецькі школи, які хочуть прийняти на навчання учнів з особливими освітніми потребами, зокрема з інвалідністю, отримають необхідні фахові консультації та супровід експертів.

Рекомендації щодо забезпечення збереження предметів Музейного фонду України на період карантину

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою забезпечення збереження музейних предметів Музейного фонду України Національним науково-дослідним реставраційним центром України розроблено рекомендації, що визначають порядок та основні вимоги до організації процесу збереження предметів, колекцій, зібрань Музейного фонду України на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського став організатором цілої низки унікальних мистецьких проєктів в дистанційному форматі

В умовах карантину, коли концертна діяльність зупинилася, а освітня повністю перейшла в онлайн, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського став організатором цілої низки унікальних мистецьких проєктів в дистанційному форматі. Перший проєкт «Підтримаємо один одного», ініційований університетом, є міжнародним. До нього доєдналися іноземні партнери з Консерваторії музики міста Віго (Conservatorio Superior de Musica de Vigo), Вищої школи музики та виконавських мистецтв Політехнічного інституту Порту (Escola Superior de Musica e Artes do Espetaculo Politecnico do Porto) та Віденської консерваторії у Будапешті (Vienna Konservatorium Budapest). Вже не один рік Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського плідно співпрацює з вищезазначеними закладами Іспанії, Португалії та Угорщини. Результатом співпраці харків’ян із зарубіжними музикантами став відео-ролік із музичними дарунками та онлайн-зверненнями учасників до усіх із щирими побажанням добра, взаємної підтримки. Представлений проєкт спрямований на підтримку суспільства, яке вимушене обмежити зазвичай живе «спілкування» з публікою. Другий проєкт об’єднав вже не викладачів, а студентів. Вперше у дистанційному форматі об’єдналися співаки хорів трьох університетів: Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Національного технічного університету «ХПІ». 65 студентів різних спеціальностей разом заспівали хор “Va, pensiero” з опери Дж. Верді «Набукко», який в усьому світі вважається символом свободи. Початкові слова «Полети, думко, на золотих крилах» як ніколи актуальні для кожного з нас! Студентський симфонічний оркестр Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревского, святкуючи 250-річний ювілей Людвіга ван Бетховена, виконав фрагмент Симфонії № 1 німецького композитора. Заклик «Будьте мужні, мільйони!» символізує нескореність духу в боротьбі з пандемією.

«Великий академічний Слобожанський ансамбль пісні і танцю» оголошує конкурс

«Великий академічний Слобожанський ансамбль пісні і танцю» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: артист балету ІІ категорії – 4 вакансії (повна зайнятість, контрактна форма роботи). Кваліфікаційні вимоги: базова або повна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, спеціаліст, магістр), без вимог до стажу роботи. Артист балету вищої категорії – 1 вакансія (повна зайнятість, контрактна форма роботи). Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією артиста балету не менше 3 років. Артист хору ІІ категорії – 1 вакансія (повна зайнятість, контрактна форма роботи). Кваліфікаційні вимоги: базова або повна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, спеціаліст, магістр), без вимог до стажу роботи. Артист оркестру вищої категорії (відповідальний третього пульту групи скрипок) – 1 вакансія (повна зайнятість, контрактна форма роботи). Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр) та підвищення кваліфікації, стаж роботи у професійному оркестрі на І категорії не менше 3 років. Артист оркестру вищої категорії (цимбали) – 1 вакансія (повна зайнятість, контрактна форма роботи). Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією артиста оркестру народних інструментів (ансамблю) І категорії не менше 3 років. Документи приймаються до 03.06.2020 року

Рекомендації щодо завершення 2019-2020 та початку 2020/2021 навчальних років у мистецьких школах

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, та карантином, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби Міністерство культури та інформаційної політики надає керівникам державних та комунальних мистецьких шкіл такі рекомендації: щодо завершення поточного навчального року: враховуючи, що доступ учнів до мистецьких шкіл, як і до всіх інших закладів освіти, буде обмежено, рекомендуємо педагогічним радам прийняти рішення про дистанційне закінчення 2019-2020 навчального року у травні 2020 р.; щодо початку 2020-2021 навчального року: вступні прослуховування та перегляди для зарахування на навчання до мистецьких шкіл (якщо це передбачено правилами прийому до мистецької школи) провести після 20 серпня 2020 р. Більш детальна інформація https://mkip.gov.ua/files/pdf/6549870,3.pdf

Розпочинається конкурсний відбір куратора національного культурного проекту для представлення України на 59-ій Венеціанській бієнале сучасного мистецтва

У рамках підготовки до представлення України на 59-й Венеціанській бієнале сучасного мистецтва Міністерство культури та інформаційної політики України оголошує конкурсний відбір Куратора національного культурного проекту. Конкурсні кураторські пропозиції підприємств, установ та організацій мають бути надіслані на офіційну поштову адресу Міністерства (вул. І.Франка, 19, м. Київ, 01030) та на електронну адресу info@mkms.gov.ua. Кінцевий термін подання документів - 31 травня 2020 року.

Положення про Всеукраїнський конкурс «Творчий злет: молодий бібліотекар року», 2020 р.

Положення про Всеукраїнський конкурс «Творчий злет: молодий бібліотекар року» у 2020 р. Затверджено Президією ВГО «Українська бібліотечна асоціація».

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає мету та завдання конкурсу «Творчий злет: молодий бібліотекар року» (далі – Конкурс), для молодих бібліотечних фахівців, які працюють у бібліотеках України, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

1.2. Конкурс організовується та проводиться Президією та Молодіжною секцією Української бібліотечної асоціації (далі – МС УБА) на засадах відкритості, прозорості та гласності щорічно.

 1. Мета та завдання Конкурсу

2.1. Мета Конкурсу: підвищення соціального статусу та престижу професії бібліотечного фахівця серед молоді та в суспільстві в цілому; виявлення та підтримка яскравих, різнобічно розвинених особистостей, які прагнуть до самореалізації та саморозвитку в бібліотечній галузі; стимулювання творчої ініціативи та розвитку професійної компетентності молодих спеціалістів.

 1. Оргкомітет та журі конкурсу

3.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється оргкомітет і журі. Склад оргкомітету і журі Конкурсу затверджується щорічно рішенням Президії Української бібліотечної асоціації. До оргкомітету і журі Конкурсу включаються провідні фахівці бібліотечної справи та культурні діячі.

3.2. Оргкомітет Конкурсу: доводить до відома бібліотечної громадськості України інформацію про умови та терміни проведення Конкурсу; затверджує форми заявок на участь у Конкурсі та перелік документів і матеріалів, необхідних для участі; затверджує перелік учасників Конкурсу за результатами попереднього розгляду поданих заявок;

виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

 1. Умови Конкурсу

4.1. Участь у Конкурсі можуть брати молоді бібліотечні фахівці віком до 35 років, які мають стаж роботи у бібліотеці не менше 1 року.

4.2. Конкурс відбувається у два етапи. І-й етап проходить з 01.04.2020 р. по 01.09.2020 р. ІІ-й етап – з 1.09.2020 р. по 19.11.2020 р. 

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23

e-mail: sektorkultury@library.vn.ua 

Оголошення конкурсу на здобуття державної премії України імені Олександра Довженка 2020 року

Щорічно в Україні відбувається оголошення конкурсу на здобуття державної премії України імені Олександра Довженка 2020 року. Премія, що носить ім’я видатного українського кінорежисера і письменника Олександра Довженка, присуджується як окремим кінематографістам, так і творчим колективам. Премію можуть отримати громадяни України та інших держав, а також особи без громадянства. Одна й та ж кандидатура не може одночасно висуватися на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка по двох і більше творах. Повторно премія може бути присуджена митцеві за наявності нових визначних досягнень у галузі кіномистецтва, але не раніше, ніж за п’ять років після попереднього присудження.

Європейська прем'єра фільму «1944. Крим. Депортація»

Прем'єра документального повнометражного фільму «1944. Крим. Депортація» відбудеться в рамках "Beyond the Borders" International Documentary Festival, який пройде з 23 по 30 серпня 2020 року на острові Кастелорізо, Греція. Фільм буде представляти Україну в міжнародній конкурсній програмі. Виробництво фільму здійснювала компанія Fresh Production Group на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

Вебінар «Історична книга для дітей – привід для діалогу» від Видавничо-освітнього проєкту «ПОРТАЛ», 2.06.2020 р.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» провела  вебінар «Історична книга для дітей - привід для діалогу» від видавничо-освітнього проєкту «ПОРТАЛ». Ідея популяризації читання є дуже актуальною у світі, де з’явилося чимало конкурентних розваг (телебачення, комп’ютерні ігри, соцмережі). Втім, книга – це більше, ніж розвага, це можливий шлях зростання особистості, спосіб осмислення зовнішнього світу і гармонізація світу внутрішнього. На вебінарі розглянуто два приклади роботи з книгою:  як обговорювати з дітьми трагедії без травматизації; як з простої на перший погляд книги розгорнути глибокий практикум. Висвітлено особливості роботи з книгою як індивідуально (наприклад, для батьків з дитиною), так і в групі (в класі, гуртках, бібліотеках).

Олександра Ткаченка призначено Міністром культури та інформаційної політики

4 червня Верховна Рада України призначила О. Ткаченка Міністром культури та інформаційної політики. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати. О. Ткаченко у 2019 році був обраний народним депутатом від політичної партії «Слуга народу». В парламенті очолював Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

5000 комп’ютерів передадуть бібліотекам завдяки проєкту «Дія. Цифрова освіта»  (05.06.2020)

Міністерство цифрової трансформації завдяки проєкту «Дія. Цифрова освіта» отримало можливість комп’ютеризувати міста та села і передати за сприяння Української бібліотечної асоціації 5000 одиниць комп’ютерної техніки бібліотекам. Першою бібліотекою, якій 5 червня 2020 року передали 150 комп’ютерів, стала Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції В. Іонан підкреслила велику роль бібліотек як хабів цифрової освіти, доступної кожному громадянину. 

Стали відомі переможці освітньо-тренінгової програми «Академія культурного лідера»

Міністерство культури та інформаційної політики України інформує про результати конкурсного відбору для участі у другій освітньо-тренінговій програмі «Академія культурного лідера» на 2020-2021 роки. До міністерства надійшло 72 заявки з 23 областей України. Метою Програми є допомога у створенні спроможних та ефективних команд всередині об’єднаних територіальних громад, які набудуть необхідних знань та практичних навичок для вирішення суспільно важливих проблем своєї громади через культурно-мистецькі проєкти. Більше 200 учасників впродовж 12 місяців працюватимуть над проєктами для своїх громад та отримають навички з проектного та грантового менеджменту. Крім того, команди-учасниці матимуть змогу для спілкування та обміну досвідом, розробки спільних проєктів під час міжмодульних конференцій. А на найбільш активних і успішних чекають навчальні візити до Німеччини, Чехії та Швеції. Перший випуск Академії відбувся в червні 2019 року – 72 випускники отримали сертифікати від Міністерства культури України. Друге коло Академії відбувається за підтримки Програми House of Europe, Гете-Інституту в Україні, ГО «Інститут культурної політики»

Уряд схвалив ратифікацію угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Україною та Канадою

10 червня 2020 року Кабінет Міністрів на своєму засіданні схвалив законопроект «Про ратифікацію Угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Канади». Ратифікація Угоди дасть змогу започаткувати спільні українсько-канадські проекти з виробництва аудіовізуальних творів, розширить можливість просування українських креативних індустрій, зокрема, аудіовізуальних творів шляхом постійного обміну та міжкультурного діалогу між двома країнами, участі українських виробників аудіовізуальних творів у міжнародних кінопроектах, а також популяризації українського мистецтва за кордоном.

Вебінар «10 принципів ідеальної бібліотеки», 11 червня 2020 р.

Супертехнологічною чи затишною – якою має бути сучасна бібліотека, аби книголюби шикувалися в чергу перед її дверима? Які тенденції книгозбірень зараз популярні в Європі? Отримали відповіді на ці запитання під час вебінару, організованому Smart Foundation, за участю PR-менеджерки ВГО «Українська бібліотечна асоціація» О. Бояринової. Розмовляли про досвід Данії, про те, що таке «відкриті бібліотеки», про зв’язок із бібліотекарем онлайн, про мобільні додатки для замовлення книжок в бібліотеці та про відкриті бібліотечні фонди. І найголовніше – дізналися, як Данії вдалося поєднати в бібліотеках книгозбірні, простори для саморозвитку й самоосвіти та навіть інколи центри для надання державних послуг, де можна отримати новий паспорт, водійські права, ID-card, проголосувати, отримати довідку про зміну місця проживання тощо.

У Києві обговорили децентралізацію та реформу культурних послуг

11 червня 2020 року заступник міністра культури та інформаційної політики С. Фоменко взяла участь у онлайн-презентації та обговоренні результатів проєкту «Децентралізація та реформа культурних послуг». «Децентралізація дала можливість громадам акумулювати весь їх культурно-ресурсний потенціал – культурні традиції, спадщину, практики та інфраструктуру – та направити їх на місцевий розвиток. Багато громад скористались цими можливостями та запровадили культурні практики, які не поступаються кращим європейським зразкам та якими ми можемо пишатися», - зазначила вона у своєму виступі. Участь у заході також взяли представники центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадські діячі, соціологи, експерти та інші стейкхолдери. Проєкт «Децентралізація та реформа культурних послуг» реалізовується громадською організацією «Товариство дослідників України», за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC), у співпраці з  Міністерством культури та інформаційної політики України та Асоціацією об'єднаних територіальних громад. Проєкт орієнтований на розробку нової політики у сфері управління культурою, а також запровадження нового підходу у наданні якісних та доступних культурних послуг на рівні громади.

Новий проєкт ВГО «Українська бібліотечна асоціація» «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності» (16.06.2020)

Проєкт «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності», розроблений ВГО «Українська бібліотечна асоціація», здобув перемогу в грантовій програмі Українського культурного фонду в рамках напряму посилення мереж у сфері культури. Мета проєкту – допомогти бібліотекарям та представникам органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних команд, які відповідають за надання культурних послуг населенню, створити принципово нові публічні бібліотечні простори та наповнити їх інноваційними бібліотечними і культурними послугами. У рамках проєкту буде розроблена інноваційна модель бібліотеки як поєднання чотирьох просторів: простір навчання, простір натхнення, місце зустрічі та простір подій. Проєкт реалізується у партнерстві з Фундацією Д. Жолдак. Матеріали будуть подані в електронному виданні з рекомендаціями, як практично організувати роботу публічної бібліотеки в умовах трансформацій. Посібник буде містити рішення щодо дизайнерського оформлення просторів, описані послуги та сервіси, якими можна наповнити ці 4 простори. До написання посібника будуть долучені експерти з Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Офіційна онлайн-презентація посібника відбудеться у вересні 2020 р. Другим етапом проєкту буде проведення у жовтні 2020 р. онлайн-форуму для міні-команд об’єднаних територіальних команд, відібраних на конкурсній основі. У програмі онлайн-форуму: презентація інноваційної моделі бібліотеки; командний інтерактив для створення власних моделей функціонування бібліотек на основі загальної моделі (посібника); консультації експертів щодо створення кожного з чотирьох бібліотечних просторів.

Уряд призначив Ларису Петасюк заступницею міністра культури та інформаційної політики

За поданням міністра культури та інформаційної політики О. Ткаченка 17 червня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв розпорядження про призначення Л. Петасюк заступницею міністра культури та інформаційної політики. Пізніше О. Ткаченко представив заступницю на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. У найближчі дні відбудеться підписання наказу по міністерству щодо призначення Л. Петасюк на посаду, після чого вона офіційно приступить до виконання обов’язків. Раніше Л. Петасюк обіймала посаду заступниці керівника секретаріату Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики. До цього понад 16 років працювала в Міністерстві культури, де, зокрема, обіймала посаду начальниці управління правового забезпечення.

Науково-практична інтернет-конференція «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій», 15-19 червня 2020 р., м.Ужгород

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету – офіційний партнер УБА - провела науково-практичну конференцію «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій», яка відбулася 15-19 червня 2020 р., в м. Ужгород на базі Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. На конференції розглянуто такі питання:

 1. Інноваційний розвиток вузівських бібліотек України: пошук нових форматів.
 2. Бібліотечно-інформаційний ресурс як шлях до перетворення бібліотеки в потужний інформаційний центр.
 3. Наукові комунікації бібліотеки як запорука інноваційного досвіду в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
 4. Розвиток електронних бібліотечно-інформаційних технологій як складова іміджу сучасної бібліотеки.
 5. Аналітика публікаційної активності науковця та її значення в інституційній політиці вузу.
 6. Кібербезпека інформаційних комунікацій – нагальне завдання для бібліотек.
 7. Інноваційно-методична робота бібліотек як підвищення професійної компетентності бібліотечних працівників.

Німецько-український науково-практичний онлайновий семінар «Зелені бібліотеки», 21-22.06.2020 р.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та Goethe-Institut в Україні запрошують на німецько-український науково-практичний онлайн семінар «Зелені бібліотеки», що відбудеться 21-22 червня 2020 р. Доповідачі: бібліотечні експерти з Німеччини та України з питань створення та розвитку зелених бібліотек. Єва Хакенберг, завідувачка інформаційно-бібліотечної роботи Goethe-Institut Марокко, волонтерка зі спеціалізованої групи IFLA «Навколишнє середовище, стійкість та бібліотеки» (НENSULIB). Клаус Ульріх Вернер, доктор філології, керівник відділу філософсько-гуманітарних бібліотек та Філологічної бібліотеки Вільного університету (Берлін), член Секції IFLA з питань будівництва та оснащення. Тім Шуманн, директор Міської бібліотеки Генріх Бьоль району Панков міста Берлін. Анна Хоменко, проєктний менеджер Науково-технічної бібліотеки КПІ імені Ігоря Сікорського. Ірина Коваленко, заступник директора Бібліотеки Сумського державного університету. Катерина Сухоребська, зав. відділом обслуговування Львівської обласної бібліотеки для дітей. Ірина Пігура, провідний бібліотекар відділу обслуговування Львівської обласної бібліотеки для дітей, координатор проєкту ЕкоБібліотека. Валентина Неспірна, бібліотекар Бібліотеки ім. Ю. Гагаріна для дітей Централізованої бібліотечної системи Деснянського району м. Києва. Цільова аудиторія семінару: працівники публічних, університетських та шкільних бібліотек, які цікавляться та розвивають екологічний напрям роботи бібліотек.

SMART FOUNDATION стала партнером ВГО «Українська бібліотечна асоціація» (25.06.2020)

Благодійна організація Smart Foundation та ВГО «Українська бібліотечна асоціація» підписали угоду про партнерство на 2020 рік. У рамках угоди планується низка заходів для розвитку українських бібліотек, проведення навчальних вебінарів для бібліотекарів та користувачів бібліотек на Полтавщині, спільне проведення форумів та інших публічних заходів тощо. 

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23

e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

Зелені бібліотеки у світі та в Україні

Карантинні обмеження, спричинені пандемією COVID-19, значно вплинули на діяльність бібліотек та проведення запланованих заходів в усьому світі. Відтак, щорічний дводенний міжнародний семінар, який організовує ВГО «Українська бібліотечна асоціація» з давнім та надійним партнером Goethe-Institut в Україні, пройшов в онлайновому форматі. Цьогоріч він був присвячений питанню створення та розвитку зелених бібліотек. Новий виклик відкрив й нові можливості, тому у семінарі взяли участь три бібліотечних експерти з Німеччини, а саме: Є. Хакенберг, завідувачка інформаційно-бібліотечної роботи Goethe-Institut Марокко, К. Ульріх Вернер, керівник відділу філософсько-гуманітарних бібліотек і Філологічної бібліотеки Вільного університету (Берлін) та Т. Шуманн, директор Міської бібліотеки Г. Бьоль району Панков міста Берлін. Є. Хакенберг у своєму виступі розкрила поняття «зелені бібліотеки» та її складові, нагадала про міжнародні ініціативи IFLA та розповіла про німецькі ініціативи з підтримки сталого розвитку на прикладі роботи Goethe-Institutу Братиславі, Словаччина, Джакарті, Індонезія та низці бібліотек Німеччини. К. Вернер навів яскраві приклади екологічної складової сталого розвитку у будівництві та дизайні бібліотек на прикладі Філологічної бібліотеки Вільного університету у Берліні. Крім дизайну, К. Вернер описав особливості екологічного менеджменту бібліотеки. Т. Шуманн ще раз наголосив на розвитку нового зеленого курсу у світі та детальніше розказав про світові екологічні рухи, наприклад Fridays 4 Future та Libraries4Future. На підтримку цього руху ВГО «Українська бібліотечна асоціація» підготувала переклад Декларації українською мовою, який незабаром з’явиться на ресурсі.

Третій міжнародний ярмарок грантів у сфері культури

2 липня 2020 року Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні та Український культурний фонд організовує свій традиційний літній захід – Третій міжнародний ярмарок грантів у сфері культури. Інформаційні партнери – Громадський Простір та Ресурсний центр ГУРТ: Портал суспільно активних громадян. Цього року формат заходу адаптується під сучасні реалії та перейде в онлайн. Віртуальний ярмарок Culture: Reload – це простір для роздумів, рефлексій та уяви. Програма: панельні дискусії щодо менеджменту культурних проєктів, майбутнього креативних індустрій та міжнародного досвіду українських заявників (серед учасників дискусій: IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives, Odesa International Film Festival, Arthouse Traffic та інші); презентації актуальних грантових програм для українських заявників («КреативнаЄвропа», Український культурний фонд, House of Europe, International Visegrad Fund, Ukrainian Institute – Український інститут, U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Meet up: Deutsch-Ukrainische Jugendbegegnungen Німецько-Українські зустрічі, Міжнародний фонд «Відродження», Zagoriy Foundation таінші).

Проєкт «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності» підтримала Асоціація об`єднаних територіальних громад

10 липня відбулася зустріч ВГО «Українська бібліотечна асоціація», Фундації Дарини Жолдак із Асоціацією об’єднаних територіальних громад. Обговорили поточну ситуацію бібліотек ОТГ та можливі формати співпраці у рамках проєкту «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності». Проєкт має на меті допомогти бібліотекам стати сучасними центрами, де приємно навчатися, творити, організовувати різноманітні зустрічі та події. За інформацією від Асоціації об'єднаних територіальних громад активні територіальні громади вже розпочали трансформацію.

Промоматеріали для бібліотек-хабів проєкту Дія.Цифрова освіта (13.07.2020)

Міністерство цифрової трансформації України продовжує добір у мережу хабів цифрової освіти. На сьогодні створена мережа з більш 1300 хабів по всій Україні. Найбільше мережа представлена саме бібліотеками. Незабаром на офіційному сайті з’явиться інтерактивна карта хабів. Команда проєкту «Дія. Цифрова освіта» планує запустити щомісячний дайджест. Тому просить бібліотеки, які вже приєднались до проєкту, додатково повідомити електронну пошту через форму.

МКІП: Відбулось засідання Комісії з питань призначення держстипендій діячам культури і мистецтва

14 липня 2020 року в приміщенні Міністерства культури та інформаційної політики України відбулось чергове засідання Комісії з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва. На розгляд Комісії було подано 123 кандидатури для отримання державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва. За результатами конкурсного відбору Комісією запропоновано надати 36 довічних та 86 дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва з метою стимулювання їх творчої праці та засвідчення видатних особистих досягнень. Водночас інформуємо, що чергове засідання Комісії з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва заплановано на листопад поточного року. Відповідно до Положення «Про Комісію з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-15#Text) заявки на здобуття стипендій приймаються від будь-яких організацій сфери культури та органів місцевого самоврядування протягом року.

Конкурс на участь в онлайнових курсах для бібліотечно-інформаційних фахівців від Американської бібліотечної асоціації, серпень-грудень 2020 р.  (18.07.2020)

Асоціація бібліотечних колекцій та технічного обслуговування (ALCTS), підрозділ Американської бібліотечної асоціації, приймає заявки від бібліотечних спеціалістів з країн, що розвиваються, в т.ч. з України, на конкурс в отриманні гранту на участь в онлайнових курсах з базових бібліотечних напрямів. Навчання буде проходити з серпня по грудень 2020 року. Мета цієї програми – допомогти бібліотечним працівникам з країн, що розвиваються, бути в курсі останніх тенденцій та розробок у сферах технічних послуг та поглибити їхні професійні знання та навички в галузі бібліотечно-інформаційної справи. Одне безкоштовне місце у сесії буде надано бібліотекарям та інформаційним фахівцям з країн, що розвиваються. Навчання буде проходити англійською мовою. Заявки можуть бути подані до 31 липня 2020 року.

Уряд призначив Ростислава Карандєєва першим заступником міністра культури та інформаційної політики

15 липня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв розпорядження про призначення Ростислава Карандєєва першим заступником Міністра культури та інформаційної політики. В 2016-2019 рр. Р. Карандєєв обіймав посаду державного секретаря Міністерства культури України. До цього з 2015 року був заступником Міністра культури.

МКІП: 30 липня розпочинається прийом заявок на програму УКФ «Культура в часи кризи: інституційна підтримка»

30 липня 2020 року Український культурний фонд розпочинає прийом аплікаційних заявок на конкурсну програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка», розроблену для сприяння стабільному розвитку культурних та креативних індустрій в часи пандемії та підвищенню конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу культурної галузі. Цілі програми: підтримка організаційної спроможності культурних інституцій всіх форм власності, що зазнали впливу внаслідок дії карантинних обмежень; сприяння збільшенню робочих місць в креативних індустріях та убезпечення скорочення працівників; стабілізація роботи суб'єктів культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму через компенсацію збитків у зв’язку із дією карантинних обмежень; підтримка кіноіндустрії в часи пандемії.

МКІП продовжує відбір кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих письменників і митців

Міністерство культури та інформаційної політики України продовжує до 30 липня 2020 року (включно) відбір кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва. З умовами відбору можна ознайомитися за посиланням

Міністерство культури та інформаційної політики України оголошує про початок прийому заявок на здобуття премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини у 2021 році

Премія за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини (далі – Премія) присуджується фольклористам, етнографам, дослідникам, науковцям, збирачам-ентузіастам, фольклорним колективам, солістам (вокалістам, інструменталістам та танцюристам), майстрам-викладачам та керівникам дитячих творчих шкіл народних художніх промислів (далі - претенденти), які своєю діяльністю сприяють виявленню, фіксації, збереженню та популяризації етнокультурної спадщини та регіональних особливостей українського народу. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Міністерства культури та інформаційної політики України професійними творчими спілками та асоціаціями, закладами культури, закладами освіти і науки, культурно-мистецькими та громадськими організаціями. 

 

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

 

МКІП запускає процедуру обрання Наглядової ради Українського культурного фонду

5 серпня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики України розпочало прийом документів від закладів культури та громадських об’єднань для обрання відповідної частини Наглядової ради Українського культурного фонду. Прийом документів триватиме до 5 жовтня. Після цього МКІП проведе рейтингове інтернет-голосування та оприлюднить інформацію про його підсумки на своєму офіційному веб-сайті. Детальніше – читайте за посиланням.

МКІП включило три елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики України включило три елементи нематеріальної культурної спадщини «Звичай виконувати танець Аркан з Ковалівкою в Печеніжинській ОТГ», «Мистецтво виготовлення звукової глиняної забавки «Валківський свищик», «Технологія виготовлення «воскових» вінків на Вінниччині» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України МКІП, враховуючи рекомендації Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, підтримало ініціативи Відділу культури і туризму Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області, комунального закладу «Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва» Управління культури і туризму Харківської ОДА та громадської організації «Етномайстерня коло». Відповідний наказ № 2008 Міністерства культури та інформаційної політики України підписано 5 серпня 2020 року.

ІІ ОдесаБібліоСаміт, 6-9 серпня 2020 року, м. Одеса

Під егідою Міністерства культури та інформаційної політики України Одеська національна наукова бібліотека, XXIV міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля» провели ІІ ОдесаБібліоСаміт. Захід відбувся за підтримки Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної та Одеської міської рад, Українського інституту книги та ВГО «Українська бібліотечна асоціація». ОдесаБібліоСаміт – це професійна програма для працівників бібліотек, музеїв та архівів, метою якої є створення, розвиток і запровадження у роботу закладів культури інноваційних практик, забезпечення ефективності сучасного обслуговування, обговорення актуальних проблем професійної діяльності, обмін досвідом роботи, утвердження та популяризація державної мови. Відбулися онлайн-заходи:

- круглий стіл «Бібліотеки та модерне суспільство» за участі представників влади, громадських організацій та фондів, а також іноземних та українських закладів культури, видавців, науковців, ЗМІ;

- презентація щорічного Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу» за участі старшого наукового співробітника відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Н. Марченко;

- панельна дискусія з актуальних питань видавничої справи та книгорозповсюдження «Українська книга на Одещині: регіональна відповідь загальнонаціональним викликам» за участі президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О. В. Афоніна;

- семінар «Створення національного еталону УДК: історія, сьогодення та перспективи» за участі директора ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» М. І. Сенченка, директора видавництва «Ліра-К» В. І. Зарицького.

Оффлайн-заходи: майстер-клас «Що робити, щоб сучасний підліток читав» за участі директора видавництва «Час майстрів» О. Симоненка;

- презентація настільної гри «Бібліотекар» за участі Л. Бондаренка, ерудита, переможця Всеукраїнської премії «Диво-дитина», лауреата номінації «Ерудит року» та національній премії «Дитина року»;

- екскурсія одеськими бібліотеками.

МКІП запрошує до Експертної ради з питань сучасного мистецтва

З метою напрацювання ефективної стратегії щодо розвитку сфери сучасного мистецтва, фахового підходу до вирішення нагальних питань, у 2016 році Міністерством було створено Експертну раду Міністерства культури України з питань сучасного мистецтва. Основними завданнями Експертної ради є: розробка пропозицій щодо формування державної політики у сфері сучасного мистецтва, налагодження ефективної комунікації та взаємодії між Міністерством та фаховою спільнотою у сфері сучасного мистецтва, напрацювання практичних рекомендацій для забезпечення професійного розвитку і презентації українського сучасного мистецтва в Україні та за кордоном, розгляд питань, ініційованих Міністерством, що належать до компетенції Експертної ради, інші питання, пов’язані з розвитком сучасного мистецтва в Україні. Відповідно до Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань сучасного мистецтва склад Експертної ради затверджується один раз на три роки. У 2020 році персональний склад Експертної ради має бути оновлено не менш як на 1/3 її членів. У зв'язку із зазначеним Міністерство культури та інформаційної політики України звертається до культурних інституцій або осіб, які працюють у сфері сучасного мистецтва з проханням подавати свої пропозиції до складу Експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики з питань сучасного мистецтва. Кандидатами у члени Експертної ради можуть бути особи, які мають вищу освіту, а також відповідають таким критеріям: для художників, організаторів мистецьких проектів та представників культурних інституцій - успішний досвід роботи у сфері сучасного мистецтва (не менше 5 років); досвід участі у мистецьких заходах у сфері сучасного мистецтва або їх організації (більше 10) у державних або приватних галереях, музеях, фондах, арт-центрах тощо, у тому числі організації міжнародних заходів (не менше 3); для фахівців та арт-критиків у сфері сучасного мистецтва - публікація не менше 10 статей у 5 або більше фахових друкованих виданнях та досвід участі у конференціях, лекціях, освітніх програмах. Заявки від культурних інституцій або осіб, які працюють у сфері сучасного мистецтва подаються у довільній формі до Міністерства культури та інформаційної політики України.

ГО «Українська бібліотечна асоціація» підписала Меморандум про співпрацю щодо промоції здорового способу життя та свідомого ставлення до здоров'я

ВГО «Українська бібліотечна асоціація», ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та Благодійний фонд «Бібліотечна країна» уклали Меморандум про співпрацю щодо промоції здорового способу життя та свідомого ставлення до здоров'я через бібліотечну мережу України. Бібліотеки як відкриті публічні простори мають значний потенціал щодо систематичної промоції свідомого ставлення до здоров’я: через надання інформації на теми здоров’я (книги та онлайн-ресурси) та забезпечення простору для подій та зустрічі з фахівцями. Світовий досвід демонструє, що здоров'я та благополуччя громадян є одним з ключових напрямків діяльності бібліотек, зокрема у Великобританії бібліотеки є партнерами Національної служби здоров'я. Метою Меморандуму є координація зусиль щодо профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, промоції здорового способу життя та формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного здоров’я, як базової цінності життя.

Уряд призначив Тараса Шевченка заступником міністра культури та інформаційної політики

12 серпня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв розпорядження про призначення Тараса Шевченка заступником міністра культури та інформаційної політики. Т. Шевченко багато років очолював громадську організацію «Центр демократії та верховенства права». З 2020 року є головою Незалежної медійної ради.

Представникам ОТГ презентували проєкт «Чотири простори бібліотеки»

13 серпня, президентка ВГО «Українська бібліотечна асоціація» О. Бруй виступила на загальних зборах Асоціації об'єднаних територіальних громад, де презентувала проєкт «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності». Під час свого виступу пані Оксана наголосила на визначальній ролі бібліотек як інформаційних, культурних та просвітницьких центрів у житті об`єднаних територіальних громад. Вона звернулася до представників Об'єднаних територіальних громад з проханням надати максимальну підтримку в модернізації, реконструкції та розвитку бібліотечних закладів, а також в утриманні їхніх приміщень у належному стані. Учасників з'їзду було запрошено взяти участь в онлайн-форумі, що буде проведений у жовтні 2020 р., під час якого учасники будуть розробляти власні моделі бібліотек, а також дізнаються про фінансові можливості створення оновлених бібліотечних закладів.

МКІП: Уряд затвердив план заходів з відзначення 29-ї річниці незалежності України в умовах карантину

19 серпня 2020 року Кабінет Міністрів прийняв розпорядження «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 29-ї річниці незалежності України», розроблене Міністерством культури та інформаційної політики. Зокрема, заплановано церемонії підняття державного прапора в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах та військових частинах, урочисті заходи, покладання квітів, тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові та інші заходи, спрямовані на донесення до широкого загалу інформації про важливі події та персоналії української історії, вручення державних нагород тощо. Міністерствам та відомствам доручено забезпечити публічну безпеку та порядок під час святкування, а також протиепідемічні заходи з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Фінансове забезпечення реалізації плану здійснюватиметься за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших, не заборонених законодавством джерел фінансування.

Президент доручив розробити заходи з підтримки сфери культури та туризму

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму». Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки. Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити розроблення та реалізацію заходів в рамках програми «Велике будівництво» за трьома ключовими напрямами: охорони, відродження та ефективного використання об’єктів культурної спадщини; розбудови сучасної туристичної інфраструктури України; сприяння розвитку креативної економіки. Окрім того, Кабмін має опрацювати питання щодо залучення додаткових джерел фінансування сфери культури; збільшення, починаючи з 2021 року, видатків на її фінансування відповідно до обґрунтованих потреб; можливості фінансування проектів розвитку культурної інфраструктури за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку; визначення особливостей здійснення державно-приватного партнерства у сфері культури, туризму, управління пам'ятками культурної спадщини тощо. Президент також рекомендував органам місцевого самоврядування передбачати в місцевих бюджетах видатки на реалізацію заходів у сфері культури, розвитку туризму відповідно до обґрунтованих потреб. Згідно з Указом, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено актуалізувати регіональні стратегії розвитку, зокрема в частині цілей і завдань у сферах культури і туризму. Також уряду доручено вжити в установленому порядку заходів щодо удосконалення механізмів фінансування сфери культури, у тому числі щодо запровадження нових підходів умов оплати праці працівників культури з урахуванням показників результативності, ефективності та якості.

Оновлено склад Експертної ради з держпідтримки фільмів патріотичного спрямування

Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 21 серпня 2020 року № 2057 затверджено персональний склад Експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики України з відбору кінопроєктів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування. Наказ

В єдності сила: МКІП оголосило програму Національних «круглих столів»

26 серпня 2020 року, Міністерство культури та інформаційної політики презентувало програму масштабного всеукраїнського культурного діалогу «Національний круглий стіл». Ініціатива МКІП передбачає проведення семи «круглих» столів у різних містах України – Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію. Модератором програми став О. Доній, а співмодератором – І. Козловський. Координуватимуть тематичні круглі столи А. Єрмоленко, І. Патриляк, А. Розлуцька, П. Вишебаба, К. Дорошенко та, вже згадані, О. Доній та І. Козловський. Міністр культури та інформаційної політики О. Ткаченко оголосив, що програма «Національний круглий стіл» розпочнеться 10 вересня у Києві важливою дискусією на тему «Культура діалогу».

МКІП: Театр Франка відзначив своє 100-річчя

28 серпня 2020 року Президент України Володимир Зеленський та Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко взяли участь у ювілейному вечорі з нагоди 100-річчя Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка. Під час заходу Президент вручив ордени та почесні звання акторам театру, а міністр О. Ткаченко зі сцени театру привітав велику театральну родину франківців та звернув увагу на важливий момент підтримки білоруських колег: «Символічно, що директор театру Михайло Захаревич запросив Білоруський Купалівський театр відсвяткувати своє 100-річчя на сцені театру Франка. Так як через участь у Марші Свободи у Білорусі директора театру звільнили, а колектив розформували». 

 

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

Актуально про культуру 2020


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Сектор наукової інформації з питань культури і мистецтва 

 

 

 Актуально про культуру

 

  

 

 

Вінниця, 2020