Актуально про культуру 2020

Рік видання: 2020

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Сектор наукової інформації з питань культури і мистецтва 

 

 

 Актуально про культуру

 

  

 

 

Вінниця, 2020

Поділитися:

МКМС: Уряд призначив Ольгу Россошанську головою Державного агентства з питань мистецької освіти України

19 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження про призначення Ольги Россошанської на посаду голови Державного агенства з питань мистецької освіти України. Головним пріоритетом діяльності агентства буде реалізація політик МКМС. А саме: диверсифікація та профілізація освітніх програм мистецьких коледжів та закладів вищої освіти; розширення доступності якісної мистецької освіти усіх рівнів; розробка стандартів початкової профільної та фахової передвищої мистецької освіти для мистецьких ліцеїв та коледжів; створення інструментів фінансування закладів вищої мистецької освіти на основі критеріїв ефективності їх діяльності; створення механізмів модернізації матеріально - технічної бази мистецьких коледжів та ЗВО із залученням грантів та допомоги меценатів; підвищення рівня залученості всіх членів суспільства до громадського життя через навчання мистецтву та мистецькі практики; створення Єдиної національної системи учнівських та студентських мистецьких конкурсів – забезпечення престижності конкурсів в сфері мистецької освіти.

МКМС: Уряд призначив Галину Григоренко головою Державного агентства з питань мистецтв України

19 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження про призначення Галини Григоренко на посаду голови Державного агенства з питань мистецтв. Головним пріоритетом діяльності агентства буде реалізація політик МКМС. А саме: збільшення вдвічі кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально; впровадження стандартів забезпечення населення культурними послугами; удосконалення проектно - цільового механізму фінансування системи надання культурних послуг через стимулювання залучення різних джерел фінансування різних рівнів для реалізації культурних проектів надання культурних послуг; створення ефективних моделей управління театрально та концертно - видовищними закладами; запровадження стандартів замовлення і виконання театрами, концертними залами, філармоніями сучасних українських і сучасних світових мистецьких творів (не менше 20%); розробка концепції та запровадження Інституту перформативних мистецтв.

МКМС: Олена Богдан про перемогу в конкурсі на голову Держетнополітики

19 лютого 2020 року переможниця конкурсу на посаду Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан в інтерв'ю інтернет-порталу Релігійно-інформаційна служба України розповіла про перемогу в конкурсі та плани на посаді.

МКМС: Уряд призначив Марину Кудерчук головою Держкіно

19 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження про призначення Марини Кудерчук Державного агентства України з питань кіно. Нагадаємо, що згідно з Положенням про Державне агентство України з питань кіно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року № 277, Держкіно України відповідно до покладених на нього завдань:узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та подає їх в установленому порядку Міністрові культури; проводить аналіз діяльності суб’єктів кінематографії, за результатами якого готує висновки щодо тенденцій розвитку національної кінематографії; розробляє пропозиції щодо структурного вдосконалення та реформування національної кіноіндустрії, розвитку продюсерської системи; виконує програми виробництва фільмів за державним замовленням, розробляє економічне обґрунтування та проводить розрахунки граничних обсягів видатків державного бюджету; розробляє пропозиції до програми створення та розповсюдження національних фільмів; укладає угоди про виробництво фільмів на умовах державного замовлення та державної фінансової підтримки; взаємодіє з вітчизняними та іноземними науково-дослідними установами і навчальними закладами з метою обміну досвідом з питань реалізації державної політики у сфері кінематографії; сприяє збереженню та раціональному використанню національної та світової кінематографічної спадщини; веде Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів; веде Державний реєстр фільмів; видає державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів; бере участь в організації конкурсу з відбору інвестиційних та інноваційних проектів у сфері кінематографії; розробляє пропозиції щодо умов прокату, тиражування, розповсюдження і публічного показу або демонстрування фільмів з індексами, що мають обмеження глядацької аудиторії; здійснює контроль за дотримання квоти демонстрування національних фільмів під час використання національного екранного часу, умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, та за наявністю зазначеного державного посвідчення; складає протоколи про адміністративні правопорушення у сфері кінематографії; здійснює контроль за тиражуванням фільмокопій на відеоносіях, їх продажем, передачею у прокат і оренду для публічного показу через відеоустановку, а також за тиражуванням фільмокопій на кіноплівці, передачею їх у прокат, демонструванням фільмокопій на кіноплівці у призначених для цього приміщеннях; надає консультаційну та організаційно-методичну допомогу у сфері кінематографії; бере участь в організації та проведенні кінофестивалів, кіновиставок, кінопрем’єр, прес-конференцій, інших заходів з популяризації національної кіноіндустрії; відповідно до законодавства бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до повноважень Держкіно; здійснює співробітництво з вітчизняними і зарубіжними кіноархівами; вносить в установленому порядку подання стосовно представлення державних службовців та працівників апарату Держкіно до відзначення державними нагородами, здійснює нагородження заохочувальними відзнаками Агентства; здійснює відповідно до законодавства підготовку, розповсюдження та тиражування аудіовізуальних творів; надає відповідно до міжнародних договорів аудіовізуальним творам в Україні статус продукту спільного виробництва; надає в установленому порядку аудіовізуальним творам статус національного; порушує в установленому порядку клопотання про надання суб’єктам кінематографії статусу національного; утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкіно; виконує у межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління; здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держкіно, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; здійснює інші повноваження, визначені законом.

Заява МКМС щодо інформації про звільнення бібліотекарів і закриття бібліотек у Херсоні

Міністерство культури молоді та спорту обурене інформацією, яка поширюється у ЗМІ щодо ліквідації комунальних публічних бібліотек для дорослих та дітей м. Херсона і вважає такі рішення неприпустимими для країни, де найвищою цінністю є людина і її права. Ще 11.02.2020 року МКМС листом (№ 1834/4.10.3) звернулось до Херсонської міської ради із запитом у дводенний термін надіслати вичерпну інформацію щодо роз’яснення чи спростування інформації у ЗМІ, або надання вагомих аргументів стосовно рішень, які ухвалені або можуть бути ухвалені Херсонською міською радою. Станом на 20.02.2020 року жодних пояснень так і не надійшло. Реалізація такої ініціативи Херсонської міської ради порушує норми чинного законодавства, зокрема, відповідно до статей 15 та 27 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, що є у державній або комунальній власності визначається відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за погодженням із Міністерством культури, молоді та спорту. Також забороняється переміщення бібліотек без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів.

Володимир Бородянський: Крим - це Україна

26 лютого 2020 року, в Києві проходив Форум «Age of Crimea» (Час Криму), присвячений Дню кримського спротиву російській окупації. Вперше за 6-ти річну історію проведення форуму на ньому виступив Президент України. Участь у заході взяли лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, а також вище керівництво держави, дипломати, експерти, правозахисники та інші. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський виступив на заході з промовою.

ХXІІ Міжнародна науково-практична конференція «Геополітика та Церква: місце України та глобальній релігійній мапі світу», 27-28.03.2020 р., м. Львів

Офіційний партнер ВГО Українська бібліотечна асоціація – Український католицький університет щиро запрошує студентів та молодих науковців взяти участь у ХXІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Геополітика та Церква: місце України та глобальній релігійній мапі світу». Україна знаходиться на перетині різних культур та цивілізацій. Українська православ’я стало центром обговорень всього православного світу. В той же час ми маємо найбільшу Східну Католицьку Церкву у світі. Українські об’єднання баптистів є чи не найбільшими на континенті. Чи можемо ми говорити про належність України виключно до однієї з типів конфесійних макроугруповань? Яке місце України на світовій релігійній мапі? Які впливи українські церкви мають на свої конфесійні традиції та яку користь це може принести українському суспільству? Важливо почути думки молодих науковців та студентів у цій царині, обмінятися досвідом і випрацювати спільне бачення заявлених проблем. Конференція відбудеться в Українському католицькому університеті за адресою: м. Львів, вул. Свєнціцького, 17. Інститут забезпечує учасникам конференції проживання (хостел) та харчування. Проїзд за власний кошт учасників, також зауважуємо про необхідність сплатити реєстраційний внесок у розмірі 100 гривень. Реєстраційна анкета та вимоги до доповіді додаються. За довідками звертатись в Інститут релігії та суспільства УКУ, e-mail: irs@ucu.edu.ua, або за телефоном 032-240-99-40 (внутрішній 3252 та 3117).

Тренінг «Підліткове читання: щоб перше не було останнім», 12.03.2020 р., м. Київ

ВГО Українська бібліотечна асоціація спільно з Goethe-Institut в Україні та «Видавничим центром «Академія» 12 березня 2020 р. проведе тренінг для членів УБА на тему «Підліткове читання: щоб перше не було останнім».

Спікери:

Олена Рижко, докт. наук із соц. комун., письменниця, експертка підліткового читання, авторка чотирьох книг про і для підлітків («Дівчина з міста», «Знає тільки Мару», «Король Даркнету», «Мишоловка»).

Анастасія Євдокимова, кураторка освітніх програм мистецьких фестивалів, учителька української мови й літератури, начальниця відділу промоції читання Українського інституту книги.

Модераторка: Аня Яблучна, проект-менеджерка «Видавничого центру «Академія».

Під час семінару будуть розглянуті такі питання: 1) Перше знайомство з підлітковою книжкою: як зробити так, щоб воно не стало останнім; 2) «Стоп-слова»: як варто й не варто говорити про книжки, а про підліткові – особливо; 3) Як сформувати цікаві й корисні читацькі звички – кейс для підлітків та дорослих. Участь у тренінгу за попереднім записом.

II Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення», 2-3.04.2020 р., м. Київ

ВГО Українська бібліотечна асоціація запрошує взяти участь у 2-й Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення», яка відбудеться 2-3 квітня 2020 р. у Науково-технічній бібліотеці ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 37. Конференція розрахована на керівників та провідних фахівців бібліотек, інформаційних, освітніх та соціокультурних установ. Робочі мови конференції: українська та англійська. Реєстрація участі – до 1 березня 2020 року за посиланням.

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу», 8-9.04.2020 р., м. Київ

Організатор заходу – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України.

Напрями роботи конференції:

бібліотеки і соціально-гуманітарний розвиток суспільства;

публічні бібліотеки як інформаційні та соціокультурні центри громад;

бібліотеки і подолання  цифрової нерівності у суспільстві;

роль бібліотек у формуванні цілісного інформаційно-культурного простору;

бібліотеки як платформи для забезпечення прав громадян на інформальну освіту.

Місце проведення конференції – м. Київ, вул. М. Грушевського, 1, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Для участі у конференції необхідно до 12.03.2020 р. надіслати на електронну адресу method@nplu.org.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві», 4-5.06.2020 р., м. Миколаїв

Основні питання, які розглядатимуться на Конференції:

Освітянські бібліотеки України як центри науково-методичної та інформаційно-бібліографічної підтримки та створення власних інформаційних ресурсів.

Розвиток бібліотек освітніх установ різного рівня та підпорядкування в умовах «суспільства знань».

Сучасні та перспективні послуги бібліотек на підтримку неформальної освіти дорослих.

Попередньо планується робота трьох секцій:

бібліотеки закладів загальної середньої освіти,

бібліотеки вищих навчальних закладів,

публічні бібліотеки-центри неформальної освіти дорослих.

Категорії учасників:

Конференція орієнтована на представників бібліотек освітніх установ різного рівня та підпорядкування та спеціалістів із інформаційно-бібліотечного обслуговування, а також на працівників публічних бібліотек, на базі яких працюють освітні центри (у тому числі з неформальної освіти дорослих). Участь у конференції - безкоштовна.

Науково-практична інтернет-конференція «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій», 15-19 червня 2020 р., м. Ужгород

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету - офіційній партнер УБА - запрошує взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій», яка відбудеться 15-19 червня 2020 р., м. Ужгород на базі Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. Організатор: Наукова бібліотека Ужгородського національного університету. Цільова аудиторія: керівники та провідні фахівці бібліотек, інформаційних, освітніх та соціокультурних установ, викладачі, студенти, аспіранти, молоді вчені та всі інші, зацікавлені тематикою конференції.

Питання конференції:

 1. Інноваційний розвиток вузівських бібліотек України: пошук нових форматів.
 2. Бібліотечно-інформаційний ресурс як шлях до перетворення бібліотеки в потужний інформаційний центр.
 3. Наукові комунікації бібліотеки як запорука інноваційного досвіду в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
 4. Розвиток електронних бібліотечно-інформаційних технологій як складова іміджу сучасної бібліотеки.
 5. Аналітика публікаційної активності науковця та її значення в інституційній політиці вузу.
 6. Кібербезпека інформаційних комунікацій – нагальне завдання для бібліотек.
 7. Інноваційно-методична робота бібліотек як підвищення професійної компетентності бібліотечних працівників.

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

МКМС: Національна премія України імені Тараса Шевченка–2020: перезавантаження

Відбулася пресконференція «Національна премія України імені Тараса Шевченка–2020: перезавантаження» за участі: С. Фоменко – заступника міністра культури, молоді і спорту України; А. Біденко – державного секретаря Міністерства культури, молоді та спорту України; Ю. Макарова – голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка; В. Селеги – генерального директора Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України; В. Шкурби – креативного директора ISD Group.

МКМС: Уряд призначив Світлану Фоменко т.в.о. міністра

10 березня 2020 року, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра культури, молоді та спорту України на С. Фоменко.

Тренінг «Підліткове читання: щоб перше не було останнім», 12.03.2020 р., м. Київ

ВГО «Українська бібліотечна асоціація спільно» з Goethe-Institut в Україні та «Видавничим центром «Академія» провела тренінг для членів УБА на тему «Підліткове читання: щоб перше не було останнім».

Під час семінару будуть розглянуті такі питання:

1) Перше знайомство з підлітковою книжкою: як зробити так, щоб воно не стало останнім.

2) «Стоп-слова»: як варто й не варто говорити про книжки, а про підліткові – особливо.

3) Як сформувати цікаві й корисні читацькі звички – кейс для підлітків та дорослих.

МКМС підписало меморандум про співпрацю з історичним факультетом КНУ ім. Тараса Шевченка

12 березня 2020 року МКМС провела експертну зустріч, яка започаткувала практичну роботу щодо реалізації Музею сучасного мистецтва. Міністерство культури, молоді та спорту працює над питанням створення Музею сучасного мистецтва. Створення відповідної інституції є одним із важливих завдань Уряду України та внесено до Плану роботи Кабінету Міністрів України. В заході також прийняли участь представники НХМУ, Одеського художнього музею, PinchukArtCentre, спільноти колекціонерів та міжнародних інституцій, експерти галузі сучасного мистецтва та музейної справи, депутати Верховної Ради України та представники Офісу Президента України.

Дизайн-мислення для українських бібліотекарів (13.03.2020)

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» розпочинає реалізацію нового міжнародного проекту під назвою «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги», що підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Основна мета проєкту, який триватиме з березня по грудень 2020 р., – навчити бібліотекарів з України та Білорусі створювати інноваційні бібліотечні послуги, які розвиватимуть культурні та творчі індустрії цих країн, з використанням спеціальної методології «Дизайн-мислення для бібліотек». Ця методологія була розроблена Публічною бібліотекою м. Чикаго (США) та Публічними бібліотеками м. Орхуса (Данія) за підтримки Фонду Білла та М. Гейтс. У межах проєкту ВГО «Українська бібліотечна асоціація» на конкурсній основі відбере 30 бібліотекарів з України та Білорусі, які пройдуть два тижневих тренінги (1-5 червня 2020 р., 30 червня - 4 липня 2020 р.) за участю датських та українських тренерів.

Семінар «Збережи книгу – збережи здоров’я. Сучасний досвід з гігієни бібліотечних фондів», 21.03.2019 р., м. Київ

Українська бібліотечна асоціація спільно з Goethe-Institut провела семінар для членів УБА на тему: «Збережи книгу – збережи здоров’я. Сучасний досвід з гігієни бібліотечних фондів». Семінар відбувся у м. Київ. Лектор: Є. Панченко, директор ТОВ «Десна-Дніпро-Тандем». ТОВ «Десна-Дніпро-Тандем» – сучасна, інноваційна компанія, основним напрямком діяльності якої є обслуговування бібліотечних, музейних фондів та приватних колекцій.

На семінарі розгядали такі питання:

 1. Сучасний досвід та технології збереження бібліотечних фондів. Порівняння, переваги.

- Чому важливий комплексний та плановий підхід до гігієни бібліотечних фондів.

- Як оцінити потребу у заходах по збереженню фондів у своєму закладі.

 1. Здоров’я персоналу та відвідувачів бібліотек. Екологічна складова.
 2. Вартість заходів зі збереження фондів. Як залучати кошти на збереження бібліотечних фондів. Програми, гранти, фонди.

Уряд перейменував МКМС на Міністерство культури та інформаційної політики України

23 березня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову № 238, згідно з якою Міністерство культури, молоді та спорту України перейменовано на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Європейський тиждень цифрової грамотності (23-29 березня 2020 року)

ВГО «Українська бібліотечна асоціація», підтримуючи ініціативу офіційного партнера УБА – Запорізької ОУНБ, пропонує бібліотекарям та бібліотекам України долучитися до відзначення Європейського тижня цифрової грамотності. Бібліотеки можуть планувати і здійснювати інформаційні кампанії, присвячені таким темам, як:

 • Цифрова освіта та базові цифрові навички
 • Цифрова держава
 • STEM
 • Медіаграмотність та критичне мислення
 • Цифрова культурна спадщина.

25 березня МКМС розпочинає освітній проєкт «Бранці Кремля»

МКМС розпочинає у 2020 році освітній проєкт «Бранці Кремля» в рамках зустрічей Героя України В. Жемчугова зі студентами/курсантами закладів вищої освіти України. З метою поширення суспільно важливої інформації, спрямовану на національне ‒ патріотичне виховання молоді. Проєкт «Бранці Кремля» розпочався у вересні 2018 року. За навчальний 2018-2019 рік командою проєкта було проведено 62 зустрічі зі студентами, курсантами, ліцеїстами, учнями різних навчальних закладів та громадськими активістами в 15 містах країни. Зустрічі проходитимуть у форматі «відкритого мікрофону», де кожен матиме змогу поставити питання і взяти участь в обговоренні. Під час заходів відбудеться презентація стрічки «Бранці Кремля», знятої на замовлення Міністерства інформаційної політики України у лютому 2018 року. Наприкінці зустрічі учасники отримають інформаційні матеріали – книги, брошури.

Школа каталогізатора, 27-29 березня 2019 р., м. Львів

Бібліотека Українського католицького університету, Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Українська бібліотечна асоціація запрошують усіх, хто цікавиться міжнародними стандартами каталогізації, на Школу каталогізатора, яка відбулася 27-29 березня 2019 року у Львові. Мета навчання – сформувати у слухачів предметні (професійні) компетентності щодо реалізації завдань ведення бібліографічних та авторитетних баз даних відповідно до сучасних міжнародних стандартів.

Дистанційний курс «Бібліотека в цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та кросмедійний контент» (з 30 березня по 10 квітня 2020 року)

Харківське обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація оголошує набір на дистанційний курс «Бібліотека в цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та кросмедійний контент», що відбудеться 30.03-10.04.2020 р.

Тематичний план:

 • Бібліотека в цифровому середовищі. Персоналізація обслуговування користувачів: інструменти і технології.
 • Кросплатформні сервіси: можливості для бібліотек. Опановуємо сервіс Canva.
 • Мобільні технології: як апгрейдити бібліотечний сервіс. Опановуємо сервіс Kahoot.
 • Інформаційна соціалізація, інформаційне самообслуговування.
 • Віртуальна виставка. Теорія, практичні рекомендації, робота над помилками. Вивчаємо сервіс Genial.ly.
 • Лонгрід: можливості для бібліотек. Нотатки у Фейсбуці.
 • Бібліотечна інфографіка: навіщо і як робити. Візуалізуємо бібліотечну діяльність у сервісі Piktochart.
 • Нові формати книг. Рекомендаційні продукти та сервіси.
 • Проєкт QR-books Корпорації «Ранок».
 • Сучасний стан та майбутнє бібліотек.

Конкурси та відзнаки ВГО «Українська бібліотечна асоціація» у 2020 р. (31.03.2020)

Президія ВГО «Українська бібліотечна асоціація» оголошує щорічний Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року 2020». Проводиться спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України. Звання «Бібліотека року» присвоюється бібліотеці за кращий впроваджений інноваційний проєкт, що підтверджується відповідним дипломом. Термін подання документів – до 1 вересня 2020 року. Умови конкурсу викладені у Положенні.

Всеукраїнський конкурс «Творчий злет: молодий бібліотекар року 2020»

Проводиться Президією та Молодіжною секцією ВГО «Українська бібліотечна асоціація». Участь у конкурсі можуть брати молоді бібліотечні фахівці віком до 35 років, які мають стаж роботи у бібліотеці не менше 1 року. Термін подання заявки на І етап конкурсу – до 1 вересня 2020 року. Умови конкурсу викладені у Положенні.

Всеукраїнський конкурс імені Л. Б. Хавкіної серед молодих бібліотечних фахівців на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт

Проводиться з нагоди 150-річчя від дня народження (2021 р.) видатної бібліотекознавиці, однієї з фундаторок Харківської бібліотечної школи Л. Б. Хавкіної. Засновниками Конкурсу є ВГО «Українська бібліотечна асоціація» (УБА), Харківське обласне відділення (філія) ВГО «Українська бібліотечна асоціація» (Харківське ОВ УБА) за підтримки Харківської державної академії культури (ХДАК), Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (ХДНБ ім. В. Г. Короленка). Конкурс проводиться у період з 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 року. Термін подання документів – до 31 грудня 2020 року. У Конкурсі можуть брати участь:

молоді вчені, аспіранти, магістри, бакалаври ЗВО. Бакалаври допускаються до участі в конкурсі за умови представлення ними рекомендацій, підписаних науковим керівником;

фахівці бібліотек (віком до 35 років);

молодіжні професійні колективи (вік 2/3 учасників не повинен перевищувати 35 років). Умови конкурсу викладені у Положенні.

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

Розпочинається конкурсний відбір куратора національного культурного проекту для представлення України на 59-ій Венеціанській бієнале сучасного мистецтва

У рамках підготовки до представлення України на 59-й Венеціанській бієнале сучасного мистецтва Міністерство культури та інформаційної політики України оголошує конкурсний відбір куратора національного культурного проекту. Конкурсні кураторські пропозиції підприємств, установ та організацій мають бути надіслані на офіційну поштову адресу Міністерства (вул. І.Франка, 19, м. Київ, 01030) та на електронну адресу info@mkms.gov.ua. Кінцевий термін подання документів - 31 травня 2020 року.

Спроможні бібліотеки сприяють досягненню Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року

З квітня 2020 року ВГО «Українська бібліотечна асоціація» розпочав реалізацію нового проєкту «Спроможні бібліотеки сприяють досягненню Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року». Основна мета проєкту, який триватиме 9 місяців, – підвищити інституційну спроможність 10-ти обраних за внутрішнім конкурсом бібліотек Донецької та Луганської областей. Проєкт передбачає навчання бібліотекарів основам стратегічного управління, у результаті чого спільно з місцевими громадськими активістами будуть розроблені стратегії діяльності бібліотек та актуальні плани бібліотечних заходів з урахуванням потреб громади. Окремим компонентом тренінгів будуть напрями діяльності бібліотек для досягнення цілей сталого розвитку (ЦСР), завдяки чому у кожній бібліотеці за підтримки громадських організацій буде впроваджена принаймні одна нова бібліотечна послуга, яка покращить якість життя у місцевій громаді.

Вебінар «Навички стресостійкості для бібліотекарів»

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» спільно з Goethe-Institut в Україні 09 квітня 2020 р. провела вебінар для членів ВГО «Українська бібліотечна асоціація» на тему: «Навички стресостійкості для бібліотекарів». Під час вебінару розглянуто такі питання: як використовувати знання про стрес собі на користь; як зберігати стійкість в умовах загальної небезпеки; як продовжувати жити й працювати, незважаючи на невизначеність; як знаходити нові можливості, адаптуючись до змін.

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу», 8-9.04.2020 р., м. Київ

Офіційний партнер ВГО «Українська бібліотечна асоціація» – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Тема – «Бібліотеки України в контексті державної гуманітарної політики». Організатор заходу – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України. Напрями роботи конференції: бібліотеки і соціально-гуманітарний розвиток суспільства; публічні бібліотеки як інформаційні та соціокультурні центри громад; бібліотеки і подолання цифрової нерівності у суспільстві; роль бібліотек у формуванні цілісного інформаційно-культурного простору; бібліотеки як платформи для забезпечення прав громадян на інформальну освіту.

МКІП: Відбувся онлайн-тренінг щодо використання YouTube для державних установ та організацій культури

9 квітня 2020 року відбувся онлайн-тренінг щодо використання YouTube для державних організацій і організацій культури, у тому числі бібліотек, музеїв і державних театрів за сприяння представників компанії Google. Під час тренінгу зробили фокус на практичних порадах для створення й успішного ведення каналу, зокрема зосередили увагу на таких підтемах:

1) Основні переваги платформи YouTube для роботи з аудиторією

2) З чого почати: як створити новий канал; як завантажувати відео; як правильно працювати з метаданими;

3) Що таке копірайт/авторське право, і як з ним працювати на платформі YouTube;

4) Що таке «прем'єри», і як з ними працювати.

Колективу Національного академічного оркестру народних інструментів України 50 років

Вітання з 50-річним ювілеєм творчої діяльності Національного академічного оркестру народних інструментів України. Вже півстоліття колектив – гордість нашої держави. Завдяки його творчості, Україну у світі знають як країну, яка шанує свої традиції, але і йде в ногу з часом. Творчість Оркестру – зразковий приклад стильного поєднання народного, академічного і сучасного.

VIIІ Всеукраїнська онлайн школа бібліотечного журналіста «Мультплатформна бібліотечна журналістика. Instagram: базові навички» (13 – 25 квітня 2020 р.)

Харківське обласне відділення ВГО «Українська бібліотечна асоціація» оголошує набір на VIIІ Всеукраїнську онлайн школу бібліотечного журналіста «Мультплатформна бібліотечна журналістика. Instagram: базові навички». Організатори: Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка; Харківське обласне відділення (філія); ВГО «Українська бібліотечна асоціація» Формат навчання: дистанційний, платформа: Facebook (закрита група), вартість: безоплатний курс.

Тематичний план:

 1. «Мультплатформна бібліотечна журналістика. Тренди у нових медіа».
 2. «Instagram: для чого він бібліотеці».
 3. «Постинґ в Instagram: пишемо тексти, які читатимуть».
 4. «Особливості зйомки на мобільний телефон. Редактори обробки фотографій».
 5. «Instavisual: онлайн-сервіси графічного дизайну».
 6. «Додатки для створення відеоісторій в Інстаграм і IGTV».

Результати конкурсу за проєктом «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги»

З 13 березня по 3 квітня 2020 р. тривав конкурс серед публічних бібліотек України та Білорусі на участь у проєкті «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги», що реалізується ВГО «Українська бібліотечна асоціація» за підтримки Європейського Союзу (програма «Дім Європи»). Усього на конкурс надійшло 103 заявки з усіх областей України. Технічний відбір пройшли 75 заявок та були розглянуті незалежним експертним журі. Оголошено бібліотеки, які перемогли у конкурсі й стали учасницями проєкту «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги». Їхні бібліотекарі пройдуть двотижневе навчання за участю датських та українських тренерів, а також розроблять та впровадять нову бібліотечну інноваційну послугу для розвитку креативних індустрій.

Безпека бібліотек, читачів і співробітників під час і після пандемії COVID-19 

9 квітня 2020 р. Одеським центром «Вікно в Америку», який працює на базі Одеської національної наукової бібліотеки, було проведено вебінар, присвячений питанням безпеки - безпеки користувачів бібліотек, бібліотечних колекцій і бібліотекарів під час і після пандемії COVID-19. В основу розмови поклали пост Лари Евен "Як дезінфікувати колекції в умовах пандемії" в блозі "American Libraries Magazine" від 27 березня 2020 р. З матеріалами цього посту українською мовою можна ознайомитися у блозі «Методична служба публічних бібліотек Києва». Під час вебінару бібліотекарі-координатори восьми центрів «Вікно в Америку» з різних областей України розповіли про організацію карантину в своїх бібліотеках, про організацію віддаленої роботи з користувачами, проаналізували погляди кількох провідних американських бібліотекарів щодо небачених викликів, які спричинила пандемія COVID-19 і закриття бібліотек через загрозу поширення інфекції.

Нові чотири грантові програми від Дому Європи

Останні кілька тижнів стали випробуванням для сектору культури України, і House of Europe не міг стояти осторонь кризових змін, які стали наслідком епідемії COVID-19. Завдяки фінансуванню Європейського Союзу House of Europe виділив понад 0,8 мільйонів євро на негайні гранти та іншу підтримку культури та креативних індустрій України. Обсяг фінансування ЄС буде розширено, якщо криза триватиме. Дім Європи пропонує спеціалістам та організаціям з сектору культури та креативних індустрій України чотири нові грантові програми, які підтримають їх фінансово і знаннями. Інфраструктурні гранти (https://bit.ly/2xuXbBS) допоможуть вижити культурним організаціям в Україні, фінансуючи придбання обладнання для роботи на відстані, а також витрати на оренду та зарплату – до 9000 євро на кожну організацію. Цифрові гранти співпраці (https://bit.ly/2K30Olj) фінансуватимуть інновацій – до 25 000 євро на кожен проєкт. Хататон Hack the Culture (https://bit.ly/2Vb5wn6) – інтернет-ідеятон, ініційований Goethe-Institut Ukraine. Онлайн-подія збере разом технологічну та культуру спільноти України аби знайти рішення для продовження мистецьких та творчих ініціатив – найперспективніші зможуть отримати гранти від “Дому Європи” на суму до 25 000 євро кожен. Онлайн-університет (https://bit.ly/2V7v8Br), бібліотека онлайн-курсів для професіоналів культури, що постійно поповнюється. За проходження курсів слухачі отримуватимуть стипендію у розмірі 3 000 гривень. Усі програми відсьогодні активні та чекають на заявки на www.houseofeurope.org.ua.

Вебінар «Як бібліотеки згуртовують громаду під час карантину»

Прес-клуби бібліотек проєкту ПУЛЬС/IREX запросили членів ВГО «Українська бібліотечна асоціація» взяти участь у вебінарі «Як бібліотеки згуртовують громаду під час карантину», який відбувся 28 квітня 2020 р. Ключові спікери – фахівці публічних бібліотек України поділилися досвідом співпраці, психологічної та інформаційної підтримки громади в умовах соціальної ізоляції, організації соціальних і навчальних проєктів. Під час заходу оприлюднено попередні результати експрес-опитувань науково-методичного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого «Бібліотекарі на карантині».

Вебінар «Управління конфліктами у бібліотеках»

ВГО «Українська бібліотечна асоціація»  спільно з Goethe-Institut в Україні 30 квітня 2020 р. провела вебінар для членів ВГО «Українська бібліотечна асоціація» на тему: «Управління конфліктами у бібліотеках». Під час вебінару дізналися: що таке конфлікти та їх причини; основи ефективної комунікації; як керувати своїми емоціями в «гострих» ситуаціях; стратегії вирішення конфліктів. Вебінар безкоштовний для дійсних членів ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та представників офіційних партнерів Асоціації.

Україна та Італія зміцнюють культурні зв'язки

Усвідомлюючи те, що культура не має «зупинятися», а також важливість солідарності між націями в цих надзвичайних обставинах пандемії, яка радикально змінює життя всіх нас, Міністерство культури та інформаційної політики України, Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, Посольство Італії та Італійський інститут культури в Україні вирішили не переривати спільну діяльність, підтримуючи постійний діалог з публікою та продовжуючи плідне багаторічне співробітництво з метою зміцнення культурних відносин між нашими країнами та поширення безцінної світової музичної спадщини. Водночас, цей проект є посланням солідарності та дружби, що мистецька спільнота України висловлює Італії та її мистецькій спільноті з надією якнайшвидше подолати разом цей безпрецедентний глобальний виклик та впевнено дивитися у спільне майбутнє.

Готуємося до виходу з карантину

Пропонуємо Вашій увазі рекомендації Національної бібліотеки Польщі щодо організації роботи після скасування заборони на бібліотечну діяльність. Зняття Урядом заборони на бібліотечну діяльність не означає розпорядження про їх відкриття. Рішення про відкриття бібліотеки приймає її директор. Таке рішення слід приймати, коли бібліотека буде готова до безпечного функціонування під час епідемії. При ухваленні рішень слід враховувати кількість користувачів та умови перебування, включаючи розмір приміщення, в якому будуть знаходитися користувачі. Після зняття Урядом заборони на бібліотечну діяльність та прийняттям рішення про відкриття бібліотеки директором, Бібліотека Народова рекомендує наразі відкрити лише абонементи для користувачів та обмежити вільний доступ до фондів та інших приміщень бібліотеки. Користувачам та бібліотекарям рекомендується залишатися у бібліотеці в масках і рукавичках. Доцільно організувати попередній запис на відвідування бібліотеки у визначений час телефоном або електронною поштою, щоб уникнути черг. Рекомендується встановити захисний бар'єр (наприклад, з оргскла) у контактній точці (наприклад, на бібліотечній кафедрі видачі) користувача з бібліотекарем. Необхідно дотримуватися безпечної відстані, якщо користувач виявляє симптоми хвороби або знаходиться в приміщенні без маски. Бібліотека Народова закликає забезпечити по можливості місця для миття та дезінфекції рук, доступ до одноразових рукавичок та масок.

Не слід відкривати бібліотеку, навіть абонемент, якщо бібліотекарі не забезпечені масками, рукавичками та дезінфікуючими засобами. Після прийняття книг від користувача поверхню меблів, на якій лежали книги, необхідно щоразу дезінфікувати. Прийняті книги слід відкласти на карантин терміном від 10 до 14 днів у ящику, коробці, сумці або на окремих полицях на складі, в іншому приміщенні. Ізольовані примірники повинні бути позначені датою повернення та виключені з обігу до закінчення карантину, після чого вони знову можуть бути позичені читачами. У подальшому при роботі з такими примірниками слід використовувати рукавички. Окремих карантинних кімнат не потрібно, оскільки вірус не поширюється сам по собі. Повернені до бібліотеки документи не можна дезінфікувати дезінфікуючими засобами. Крім того, рекомендується провітрювати приміщення якомога частіше, дезінфікувати ящики для повернення книг (бібліобокси), дверні ручки, клавіатури, телефони, вимикачі світла та інші поверхні або предмети обладнання, які часто використовуються. Детальніше про правила безпеки: працівники бібліотеки повинні суворо дотримуватися принципів профілактики, оголошених Головною санітарною інспекцією та Міністерством охорони здоров'я; на видному для користувачів місці слід розмістити інструкції з гігієни рук, дезінфекції рук, способів надягати та знімати захисні маски; до скасування карантину Бібліотека Народова не рекомендує відкривати читальні зали для користувачів; не рекомендується також вільний доступ до карткових каталогів, фондів книг та журналів; рекомендується заохочувати користувачів використовувати доступні ресурси в Інтернеті; якщо коронавірусна інфекція виявлена у працівників бібліотеки, необхідно діяти за інструкцією Міністерства охорони здоров’я.

 

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

Громадське обговорення проєкту Порядку відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів  (05.05.2020)

Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує до громадського обговорення проєкт Порядку відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, розроблений відповідно до статті 8 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», підпункту 53 пункту 4 Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885, пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 638.

Публічні бібліотеки - хаби активних громадян (07.05.2020)

Шість бібліотек з України, Румунії та Республіки Молдова розпочали проєкт «Публічні бібліотеки як хаби для активних громадян», що реалізується Progress Foundation (Румунія) за підтримки Black Sea Trust of Regional Cooperation (Чорноморський траст регіонального співробітництва). Проєкт спрямований на підтримку публічних бібліотек та громадських організацій задля створення публічних просторів у бібліотеках, які сприятимуть навчанню та практиці активного громадянства. Залучення громадян безперечно призводить до значних змін у житті громад, це насправді може покращити якість життя людей. Проте, щоб стати дійсно активними громадянами, мешканцям України, Румунії та Республіки Молдова потрібні місця для зустрічей, обговорення питань, що становлять загальний інтерес. Місце, в якому можна вчитися, обмінюватися ідеями, спілкуватися та співпрацювати – це публічні бібліотеки. За сприяння ВГО «Українська бібліотечна асоціація» дві українські бібліотеки та їхні партнерські громадські організації беруть участь у цьому проєкті, а саме: Луганська обласна універсальна наукова бібліотека (партнер – ГО «Inventors») та Центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки м Львова (партнер – Молодіжне об'єднання «Граніт»). Важливо, що громадські організації відбирались за умови наявного досвіду співпраці з бібліотеками та ті, що працюють з громадою.

Продовження членства у ВГО «Українська бібліотечна асоціація» онлайн  (08.05.2020)

Під час карантину є можливість продовжити своє членство у ВГО «Українська бібліотечна асоціація», сплативши добровільні пожертвування онлайн. Це можна зробити це через Виконавчий офіс УБА (для всіх охочих зі всієї України та інших країн) або через регіональні відділення УБА. Дійсні члени ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та офіційні партнери Асоціації отримують низку переваг, таких як оперативне інформування про події в бібліотечно-інформаційній сфері, участь у вебінарах, семінарах та інших професійно-освітніх заходах, можуть брати участь у конкурсах, акціях, отримувати відзнаки, рекомендації на поповнення фондів тощо.

Рекомендації для зйомок в Україні (фільми, реклама, кліпи)

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, розроблено рекомендації, що визначають порядок та основні вимоги до організації процесу зйомок фільмів, реклами та кліпів в Україні на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Рада прийняла за основу зміни до законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму 13 травня 2020 року Верховна Рада прийняла за основу Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (№3377). Законопроектом пропонується внести зміни до: Цивільного кодексу України, законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про рекламу», «Про культуру», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про Український культурний фонд», «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», «Про оренду державного та комунального майна», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» з метою актуалізації, вдосконалення правових відносин у багатьох сферах життєдіяльності, які зазнали змін у зв’язку із поширенням коронавірусу COVID-19.

Міжнародний фонд культурного розмаїття оголошує 11-й конкурс проєктів на отримання фінансової допомоги

Міжнародний фонд культурного розмаїття (МФКР), заснований відповідно до статті 18 Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року, оголошує конкурс проєктів на отримання фінансової допомоги. Заявки можуть подавати: державні органи/установи; неурядові громадські організації (неприбуткові громадські організації, що діють у сфері культури або супровідних галузях); міжнародні неурядові організації (неприбуткові громадські організації, що діють у сфері культури або супровідних галузях) подаються за окремою процедурою.Сума фінансування: 100 000 доларів США максимально; період реалізації: 12 – 24 місяці; мова подання заявки: англійська чи французька; кінцевий термін: продовжено до 16 червня 2020 року.

Оголошено нові дати проведення 59-ї Венеціанської бієнале сучасного мистецтва

18 травня 2020 р. організатори La Biennale di Venezia анонсували нові дати проведення 59-ї Міжнародної художньої виставки Венеціанська бієнале сучасного мистецтв з 23 квітня по 27 листопада 2022 р. Відповідне рішення прийняте у зв’язку з перенесенням через пандемію Covid-19 17-ої Міжнародної архітектурної виставки на 2021 рік. Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра культури та інформаційної політики С. Фоменко найближчим часом надасть роз’яснення щодо участі України у 59-й Венеціанській бієнале сучасного мистецтва.

Онлайнова конференція «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19», 19 травня 2020 р.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та Український інститут книги провели онлайн конференцію «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19» В програмі конференції було передбачено 3 сесії: безпека користувачів та бібліотекарів: умови виходу з карантину; сервіси бібліотек у дистанційному режимі; процедури відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2020 р.

16 травня 2020 р. святкуємо День Європи в Україні

З 2003 року третьої суботи травня в Україні відзначається День Європи відповідно до Указу Президента № 339/2003 від 19 квітня 2003 року. У 2020 році День Європи в Україні припадає на 16 травня. Повсюди відбуваються святкові концерти, вистави, іноземці з усіх європейських спільнот, які знаходяться на території України, розповідають українцям про життя у Європі, про історію та культуру інших держав. Різні святкові заходи проходять і в бібліотеках, щоб показати українцям, що вступ до Європейського Союзу – це дуже потрібний крок для нашої країни. Пункти європейської інформації, що створені за проектом ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та функціонують в українських бібліотеках, вже четвертий рік поспіль готують спеціальні заходи та урочистості до Дня Європи. Проте цього року через пандемію та карантинні обмеження бібліотеки не мають змоги організовувати публічні зустрічі для відзначення Дня Європи в Україні для своєї громади. Міністерство культури закликає працівників бібліотек розробити спеціальні тематичні дистанційні заходи, наприклад: онлайн-тренінги з прав людини, толерантності; віртуальні подорожі столицями та іншими відомими місцями європейських країн; віртуальні виставки кращих перекладів творів культових європейських авторів; ЄвроКВЕСТ онлайн; онлайнові ігри-вікторини на європейську тематику; конкурси фотоколажів та малюнків «Ми подорожуємо Європою», «Україна – держава європейська»; конкурси читців європейської поезії; конкурси есе європейської тематики; онлайн-презентації програм та проєктів, які реалізуються ЄС в Україні; онлайнові дискусії, дебати, «круглі столи» тощо.

20 травня відбулося громадське обговорення проєкту ЗУ "Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

20 травня в форматі онлайн-конференції в рамках проведення громадського обговорення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (нова редакція) Міністерством культури та інформаційної політики України проведено презентацію з метою роз’яснення ключових новел законопроєкту та відповіді на найпоширеніші запитання.

Національний музей історії України, 26 травня 2020 р.

Музей пропонує бажаючим відвідати віртуальну екскурсію http://virtual.nmiu.com.ua/. Музей розпочав свою діяльність археологічною виставкою у 1899 році як Музей старожитностей та мистецтв у недобудованому приміщенні по вул. Олександрівській (вул. Грушевського, 6). Будівлю для музею спроектував видатний київський архітектор Владислав Городецький, а кошти на її спорудження зібрали кияни. Найпершим у музеї був сформований археологічний відділ, який очолив знаний український археолог Вікентій Хвойка. У 1904 році музей освятили і урочисто відкрили під новою назвою - Київський художньо-промисловий і науковий музей ім. государя імператора Миколи Олександровича. Музей підтримували відомі меценати, зокрема родини Терещенків та Ханенків. Вони фінансували археологічні експедиції, сприяли формуванню історичних та етнографічних колекцій. Щорічно заклад отримував пожертви – предмети прикладного мистецтва, нумізматичні колекції. У 1909 р. археологічний відділ музею нараховував 15 тис. одиниць, етнографічний – близько 13 тисяч, історичний – понад 600, художньо-промисловий – близько 400, бібліотека – понад 1,7 тисяч. Сьогодні за кількістю і значенням колекцій Національний музей історії України є одним із провідних музеїв України. Станом на 1 січня 2020 р. основний фонд НМІУ складає 628 243, а науково-допоміжний – 174 539 одиниць зберігання.

Уряд перейменував Держагентство з питань мистецтв на Держагентство з питань мистецтв та мистецької освіти

27 травня 2020 р. Кабінет Міністрів на своєму засіданні прийняв постанову про перейменування Державного агентства з питань мистецтв на Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти. Відповідно до рішення Уряду цей центральний орган виконавчої влади реалізовуватиме державну політику у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти. Постанова також передбачає ліквідацію Державного агентства з питань мистецької освіти.

Вебінар «Як організувати віддалену роботу колективу університетської бібліотеки в умовах невизначеності?», 29.05.2020 р.

Науково-технічна бібліотека Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна та Секція університетських бібліотек ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошують на вебінар «Як організувати віддалену роботу колективу університетської бібліотеки в умовах невизначеності?».

Під час вебінару можна дізнатись: про організаційний клімат університетської бібліотеки та умови його змінення; які моделі віддалено працюючих команд університетських бібліотек мають місце в Україні; про практики швидкого переходу НТБ ДНУЗТ до ефективної моделі віддаленої роботи колективу; як мінімізувати стрес і максимізувати успіх дистанційних бібліотечних команд в новому онлайн-середовищі. Вебінар проводитиметься на платформі Zoom.

Підписано меморандум про співробітництво між Міністерством культури та інформаційної політики України та Всеукраїнським громадським об’єднанням «Національна асамблея людей з інвалідністю України»

Тимчасово виконувач обов'язків Міністра культури та інформаційної політики С. Фоменко та виконавчий директор Всеукраїнського громадського об’єднанням «Національна асамблея людей з інвалідністю України» Н. Скрипка підписали Меморандум про співробітництво, зосередивши особливу увагу на питанні підвищення доступності закладів мистецької освіти та розвитку інклюзивного навчання. Обидві сторони прагнуть, щоб заклади мистецької освіти стали доступними для усіх, хто прагне навчатися мистецтву і бажає розкрити свій талант, і на заваді цьому прагненню не повинні стати жодні бар’єри - ні фізичні, ні психологічні. Для практичної реалізації цих прагнень започатковано пілотний проєкт «Мистецька освіта без обмежень», завдяки якому вже у наступному навчальному році мистецькі школи, які хочуть прийняти на навчання учнів з особливими освітніми потребами, зокрема з інвалідністю, отримають необхідні фахові консультації та супровід експертів.

Рекомендації щодо забезпечення збереження предметів Музейного фонду України на період карантину

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою забезпечення збереження музейних предметів Музейного фонду України Національним науково-дослідним реставраційним центром України розроблено рекомендації, що визначають порядок та основні вимоги до організації процесу збереження предметів, колекцій, зібрань Музейного фонду України на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського став організатором цілої низки унікальних мистецьких проєктів в дистанційному форматі

В умовах карантину, коли концертна діяльність зупинилася, а освітня повністю перейшла в онлайн, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського став організатором цілої низки унікальних мистецьких проєктів в дистанційному форматі. Перший проєкт «Підтримаємо один одного», ініційований університетом, є міжнародним. До нього доєдналися іноземні партнери з Консерваторії музики міста Віго (Conservatorio Superior de Musica de Vigo), Вищої школи музики та виконавських мистецтв Політехнічного інституту Порту (Escola Superior de Musica e Artes do Espetaculo Politecnico do Porto) та Віденської консерваторії у Будапешті (Vienna Konservatorium Budapest). Вже не один рік Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського плідно співпрацює з вищезазначеними закладами Іспанії, Португалії та Угорщини. Результатом співпраці харків’ян із зарубіжними музикантами став відео-ролік із музичними дарунками та онлайн-зверненнями учасників до усіх із щирими побажанням добра, взаємної підтримки. Представлений проєкт спрямований на підтримку суспільства, яке вимушене обмежити зазвичай живе «спілкування» з публікою. Другий проєкт об’єднав вже не викладачів, а студентів. Вперше у дистанційному форматі об’єдналися співаки хорів трьох університетів: Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Національного технічного університету «ХПІ». 65 студентів різних спеціальностей разом заспівали хор “Va, pensiero” з опери Дж. Верді «Набукко», який в усьому світі вважається символом свободи. Початкові слова «Полети, думко, на золотих крилах» як ніколи актуальні для кожного з нас! Студентський симфонічний оркестр Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревского, святкуючи 250-річний ювілей Людвіга ван Бетховена, виконав фрагмент Симфонії № 1 німецького композитора. Заклик «Будьте мужні, мільйони!» символізує нескореність духу в боротьбі з пандемією.

«Великий академічний Слобожанський ансамбль пісні і танцю» оголошує конкурс

«Великий академічний Слобожанський ансамбль пісні і танцю» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: артист балету ІІ категорії – 4 вакансії (повна зайнятість, контрактна форма роботи). Кваліфікаційні вимоги: базова або повна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, спеціаліст, магістр), без вимог до стажу роботи. Артист балету вищої категорії – 1 вакансія (повна зайнятість, контрактна форма роботи). Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією артиста балету не менше 3 років. Артист хору ІІ категорії – 1 вакансія (повна зайнятість, контрактна форма роботи). Кваліфікаційні вимоги: базова або повна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, спеціаліст, магістр), без вимог до стажу роботи. Артист оркестру вищої категорії (відповідальний третього пульту групи скрипок) – 1 вакансія (повна зайнятість, контрактна форма роботи). Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр) та підвищення кваліфікації, стаж роботи у професійному оркестрі на І категорії не менше 3 років. Артист оркестру вищої категорії (цимбали) – 1 вакансія (повна зайнятість, контрактна форма роботи). Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією артиста оркестру народних інструментів (ансамблю) І категорії не менше 3 років. Документи приймаються до 03.06.2020 року

Рекомендації щодо завершення 2019-2020 та початку 2020/2021 навчальних років у мистецьких школах

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, та карантином, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби Міністерство культури та інформаційної політики надає керівникам державних та комунальних мистецьких шкіл такі рекомендації: щодо завершення поточного навчального року: враховуючи, що доступ учнів до мистецьких шкіл, як і до всіх інших закладів освіти, буде обмежено, рекомендуємо педагогічним радам прийняти рішення про дистанційне закінчення 2019-2020 навчального року у травні 2020 р.; щодо початку 2020-2021 навчального року: вступні прослуховування та перегляди для зарахування на навчання до мистецьких шкіл (якщо це передбачено правилами прийому до мистецької школи) провести після 20 серпня 2020 р. Більш детальна інформація https://mkip.gov.ua/files/pdf/6549870,3.pdf

Розпочинається конкурсний відбір куратора національного культурного проекту для представлення України на 59-ій Венеціанській бієнале сучасного мистецтва

У рамках підготовки до представлення України на 59-й Венеціанській бієнале сучасного мистецтва Міністерство культури та інформаційної політики України оголошує конкурсний відбір Куратора національного культурного проекту. Конкурсні кураторські пропозиції підприємств, установ та організацій мають бути надіслані на офіційну поштову адресу Міністерства (вул. І.Франка, 19, м. Київ, 01030) та на електронну адресу info@mkms.gov.ua. Кінцевий термін подання документів - 31 травня 2020 року.

Положення про Всеукраїнський конкурс «Творчий злет: молодий бібліотекар року», 2020 р.

Положення про Всеукраїнський конкурс «Творчий злет: молодий бібліотекар року» у 2020 р. Затверджено Президією ВГО «Українська бібліотечна асоціація».

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає мету та завдання конкурсу «Творчий злет: молодий бібліотекар року» (далі – Конкурс), для молодих бібліотечних фахівців, які працюють у бібліотеках України, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

1.2. Конкурс організовується та проводиться Президією та Молодіжною секцією Української бібліотечної асоціації (далі – МС УБА) на засадах відкритості, прозорості та гласності щорічно.

 1. Мета та завдання Конкурсу

2.1. Мета Конкурсу: підвищення соціального статусу та престижу професії бібліотечного фахівця серед молоді та в суспільстві в цілому; виявлення та підтримка яскравих, різнобічно розвинених особистостей, які прагнуть до самореалізації та саморозвитку в бібліотечній галузі; стимулювання творчої ініціативи та розвитку професійної компетентності молодих спеціалістів.

 1. Оргкомітет та журі конкурсу

3.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється оргкомітет і журі. Склад оргкомітету і журі Конкурсу затверджується щорічно рішенням Президії Української бібліотечної асоціації. До оргкомітету і журі Конкурсу включаються провідні фахівці бібліотечної справи та культурні діячі.

3.2. Оргкомітет Конкурсу: доводить до відома бібліотечної громадськості України інформацію про умови та терміни проведення Конкурсу; затверджує форми заявок на участь у Конкурсі та перелік документів і матеріалів, необхідних для участі; затверджує перелік учасників Конкурсу за результатами попереднього розгляду поданих заявок;

виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

 1. Умови Конкурсу

4.1. Участь у Конкурсі можуть брати молоді бібліотечні фахівці віком до 35 років, які мають стаж роботи у бібліотеці не менше 1 року.

4.2. Конкурс відбувається у два етапи. І-й етап проходить з 01.04.2020 р. по 01.09.2020 р. ІІ-й етап – з 1.09.2020 р. по 19.11.2020 р. 

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23

e-mail: sektorkultury@library.vn.ua 

Оголошення конкурсу на здобуття державної премії України імені Олександра Довженка 2020 року

Щорічно в Україні відбувається оголошення конкурсу на здобуття державної премії України імені Олександра Довженка 2020 року. Премія, що носить ім’я видатного українського кінорежисера і письменника Олександра Довженка, присуджується як окремим кінематографістам, так і творчим колективам. Премію можуть отримати громадяни України та інших держав, а також особи без громадянства. Одна й та ж кандидатура не може одночасно висуватися на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка по двох і більше творах. Повторно премія може бути присуджена митцеві за наявності нових визначних досягнень у галузі кіномистецтва, але не раніше, ніж за п’ять років після попереднього присудження.

Європейська прем'єра фільму «1944. Крим. Депортація»

Прем'єра документального повнометражного фільму «1944. Крим. Депортація» відбудеться в рамках "Beyond the Borders" International Documentary Festival, який пройде з 23 по 30 серпня 2020 року на острові Кастелорізо, Греція. Фільм буде представляти Україну в міжнародній конкурсній програмі. Виробництво фільму здійснювала компанія Fresh Production Group на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

Вебінар «Історична книга для дітей – привід для діалогу» від Видавничо-освітнього проєкту «ПОРТАЛ», 2.06.2020 р.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» провела  вебінар «Історична книга для дітей - привід для діалогу» від видавничо-освітнього проєкту «ПОРТАЛ». Ідея популяризації читання є дуже актуальною у світі, де з’явилося чимало конкурентних розваг (телебачення, комп’ютерні ігри, соцмережі). Втім, книга – це більше, ніж розвага, це можливий шлях зростання особистості, спосіб осмислення зовнішнього світу і гармонізація світу внутрішнього. На вебінарі розглянуто два приклади роботи з книгою:  як обговорювати з дітьми трагедії без травматизації; як з простої на перший погляд книги розгорнути глибокий практикум. Висвітлено особливості роботи з книгою як індивідуально (наприклад, для батьків з дитиною), так і в групі (в класі, гуртках, бібліотеках).

Олександра Ткаченка призначено Міністром культури та інформаційної політики

4 червня Верховна Рада України призначила О. Ткаченка Міністром культури та інформаційної політики. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати. О. Ткаченко у 2019 році був обраний народним депутатом від політичної партії «Слуга народу». В парламенті очолював Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

5000 комп’ютерів передадуть бібліотекам завдяки проєкту «Дія. Цифрова освіта»  (05.06.2020)

Міністерство цифрової трансформації завдяки проєкту «Дія. Цифрова освіта» отримало можливість комп’ютеризувати міста та села і передати за сприяння Української бібліотечної асоціації 5000 одиниць комп’ютерної техніки бібліотекам. Першою бібліотекою, якій 5 червня 2020 року передали 150 комп’ютерів, стала Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції В. Іонан підкреслила велику роль бібліотек як хабів цифрової освіти, доступної кожному громадянину. 

Стали відомі переможці освітньо-тренінгової програми «Академія культурного лідера»

Міністерство культури та інформаційної політики України інформує про результати конкурсного відбору для участі у другій освітньо-тренінговій програмі «Академія культурного лідера» на 2020-2021 роки. До міністерства надійшло 72 заявки з 23 областей України. Метою Програми є допомога у створенні спроможних та ефективних команд всередині об’єднаних територіальних громад, які набудуть необхідних знань та практичних навичок для вирішення суспільно важливих проблем своєї громади через культурно-мистецькі проєкти. Більше 200 учасників впродовж 12 місяців працюватимуть над проєктами для своїх громад та отримають навички з проектного та грантового менеджменту. Крім того, команди-учасниці матимуть змогу для спілкування та обміну досвідом, розробки спільних проєктів під час міжмодульних конференцій. А на найбільш активних і успішних чекають навчальні візити до Німеччини, Чехії та Швеції. Перший випуск Академії відбувся в червні 2019 року – 72 випускники отримали сертифікати від Міністерства культури України. Друге коло Академії відбувається за підтримки Програми House of Europe, Гете-Інституту в Україні, ГО «Інститут культурної політики»

Уряд схвалив ратифікацію угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Україною та Канадою

10 червня 2020 року Кабінет Міністрів на своєму засіданні схвалив законопроект «Про ратифікацію Угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Канади». Ратифікація Угоди дасть змогу започаткувати спільні українсько-канадські проекти з виробництва аудіовізуальних творів, розширить можливість просування українських креативних індустрій, зокрема, аудіовізуальних творів шляхом постійного обміну та міжкультурного діалогу між двома країнами, участі українських виробників аудіовізуальних творів у міжнародних кінопроектах, а також популяризації українського мистецтва за кордоном.

Вебінар «10 принципів ідеальної бібліотеки», 11 червня 2020 р.

Супертехнологічною чи затишною – якою має бути сучасна бібліотека, аби книголюби шикувалися в чергу перед її дверима? Які тенденції книгозбірень зараз популярні в Європі? Отримали відповіді на ці запитання під час вебінару, організованому Smart Foundation, за участю PR-менеджерки ВГО «Українська бібліотечна асоціація» О. Бояринової. Розмовляли про досвід Данії, про те, що таке «відкриті бібліотеки», про зв’язок із бібліотекарем онлайн, про мобільні додатки для замовлення книжок в бібліотеці та про відкриті бібліотечні фонди. І найголовніше – дізналися, як Данії вдалося поєднати в бібліотеках книгозбірні, простори для саморозвитку й самоосвіти та навіть інколи центри для надання державних послуг, де можна отримати новий паспорт, водійські права, ID-card, проголосувати, отримати довідку про зміну місця проживання тощо.

У Києві обговорили децентралізацію та реформу культурних послуг

11 червня 2020 року заступник міністра культури та інформаційної політики С. Фоменко взяла участь у онлайн-презентації та обговоренні результатів проєкту «Децентралізація та реформа культурних послуг». «Децентралізація дала можливість громадам акумулювати весь їх культурно-ресурсний потенціал – культурні традиції, спадщину, практики та інфраструктуру – та направити їх на місцевий розвиток. Багато громад скористались цими можливостями та запровадили культурні практики, які не поступаються кращим європейським зразкам та якими ми можемо пишатися», - зазначила вона у своєму виступі. Участь у заході також взяли представники центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадські діячі, соціологи, експерти та інші стейкхолдери. Проєкт «Децентралізація та реформа культурних послуг» реалізовується громадською організацією «Товариство дослідників України», за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC), у співпраці з  Міністерством культури та інформаційної політики України та Асоціацією об'єднаних територіальних громад. Проєкт орієнтований на розробку нової політики у сфері управління культурою, а також запровадження нового підходу у наданні якісних та доступних культурних послуг на рівні громади.

Новий проєкт ВГО «Українська бібліотечна асоціація» «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності» (16.06.2020)

Проєкт «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності», розроблений ВГО «Українська бібліотечна асоціація», здобув перемогу в грантовій програмі Українського культурного фонду в рамках напряму посилення мереж у сфері культури. Мета проєкту – допомогти бібліотекарям та представникам органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних команд, які відповідають за надання культурних послуг населенню, створити принципово нові публічні бібліотечні простори та наповнити їх інноваційними бібліотечними і культурними послугами. У рамках проєкту буде розроблена інноваційна модель бібліотеки як поєднання чотирьох просторів: простір навчання, простір натхнення, місце зустрічі та простір подій. Проєкт реалізується у партнерстві з Фундацією Д. Жолдак. Матеріали будуть подані в електронному виданні з рекомендаціями, як практично організувати роботу публічної бібліотеки в умовах трансформацій. Посібник буде містити рішення щодо дизайнерського оформлення просторів, описані послуги та сервіси, якими можна наповнити ці 4 простори. До написання посібника будуть долучені експерти з Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Офіційна онлайн-презентація посібника відбудеться у вересні 2020 р. Другим етапом проєкту буде проведення у жовтні 2020 р. онлайн-форуму для міні-команд об’єднаних територіальних команд, відібраних на конкурсній основі. У програмі онлайн-форуму: презентація інноваційної моделі бібліотеки; командний інтерактив для створення власних моделей функціонування бібліотек на основі загальної моделі (посібника); консультації експертів щодо створення кожного з чотирьох бібліотечних просторів.

Уряд призначив Ларису Петасюк заступницею міністра культури та інформаційної політики

За поданням міністра культури та інформаційної політики О. Ткаченка 17 червня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв розпорядження про призначення Л. Петасюк заступницею міністра культури та інформаційної політики. Пізніше О. Ткаченко представив заступницю на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. У найближчі дні відбудеться підписання наказу по міністерству щодо призначення Л. Петасюк на посаду, після чого вона офіційно приступить до виконання обов’язків. Раніше Л. Петасюк обіймала посаду заступниці керівника секретаріату Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики. До цього понад 16 років працювала в Міністерстві культури, де, зокрема, обіймала посаду начальниці управління правового забезпечення.

Науково-практична інтернет-конференція «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій», 15-19 червня 2020 р., м.Ужгород

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету – офіційний партнер УБА - провела науково-практичну конференцію «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій», яка відбулася 15-19 червня 2020 р., в м. Ужгород на базі Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. На конференції розглянуто такі питання:

 1. Інноваційний розвиток вузівських бібліотек України: пошук нових форматів.
 2. Бібліотечно-інформаційний ресурс як шлях до перетворення бібліотеки в потужний інформаційний центр.
 3. Наукові комунікації бібліотеки як запорука інноваційного досвіду в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
 4. Розвиток електронних бібліотечно-інформаційних технологій як складова іміджу сучасної бібліотеки.
 5. Аналітика публікаційної активності науковця та її значення в інституційній політиці вузу.
 6. Кібербезпека інформаційних комунікацій – нагальне завдання для бібліотек.
 7. Інноваційно-методична робота бібліотек як підвищення професійної компетентності бібліотечних працівників.

Німецько-український науково-практичний онлайновий семінар «Зелені бібліотеки», 21-22.06.2020 р.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та Goethe-Institut в Україні запрошують на німецько-український науково-практичний онлайн семінар «Зелені бібліотеки», що відбудеться 21-22 червня 2020 р. Доповідачі: бібліотечні експерти з Німеччини та України з питань створення та розвитку зелених бібліотек. Єва Хакенберг, завідувачка інформаційно-бібліотечної роботи Goethe-Institut Марокко, волонтерка зі спеціалізованої групи IFLA «Навколишнє середовище, стійкість та бібліотеки» (НENSULIB). Клаус Ульріх Вернер, доктор філології, керівник відділу філософсько-гуманітарних бібліотек та Філологічної бібліотеки Вільного університету (Берлін), член Секції IFLA з питань будівництва та оснащення. Тім Шуманн, директор Міської бібліотеки Генріх Бьоль району Панков міста Берлін. Анна Хоменко, проєктний менеджер Науково-технічної бібліотеки КПІ імені Ігоря Сікорського. Ірина Коваленко, заступник директора Бібліотеки Сумського державного університету. Катерина Сухоребська, зав. відділом обслуговування Львівської обласної бібліотеки для дітей. Ірина Пігура, провідний бібліотекар відділу обслуговування Львівської обласної бібліотеки для дітей, координатор проєкту ЕкоБібліотека. Валентина Неспірна, бібліотекар Бібліотеки ім. Ю. Гагаріна для дітей Централізованої бібліотечної системи Деснянського району м. Києва. Цільова аудиторія семінару: працівники публічних, університетських та шкільних бібліотек, які цікавляться та розвивають екологічний напрям роботи бібліотек.

SMART FOUNDATION стала партнером ВГО «Українська бібліотечна асоціація» (25.06.2020)

Благодійна організація Smart Foundation та ВГО «Українська бібліотечна асоціація» підписали угоду про партнерство на 2020 рік. У рамках угоди планується низка заходів для розвитку українських бібліотек, проведення навчальних вебінарів для бібліотекарів та користувачів бібліотек на Полтавщині, спільне проведення форумів та інших публічних заходів тощо. 

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23

e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

Зелені бібліотеки у світі та в Україні

Карантинні обмеження, спричинені пандемією COVID-19, значно вплинули на діяльність бібліотек та проведення запланованих заходів в усьому світі. Відтак, щорічний дводенний міжнародний семінар, який організовує ВГО «Українська бібліотечна асоціація» з давнім та надійним партнером Goethe-Institut в Україні, пройшов в онлайновому форматі. Цьогоріч він був присвячений питанню створення та розвитку зелених бібліотек. Новий виклик відкрив й нові можливості, тому у семінарі взяли участь три бібліотечних експерти з Німеччини, а саме: Є. Хакенберг, завідувачка інформаційно-бібліотечної роботи Goethe-Institut Марокко, К. Ульріх Вернер, керівник відділу філософсько-гуманітарних бібліотек і Філологічної бібліотеки Вільного університету (Берлін) та Т. Шуманн, директор Міської бібліотеки Г. Бьоль району Панков міста Берлін. Є. Хакенберг у своєму виступі розкрила поняття «зелені бібліотеки» та її складові, нагадала про міжнародні ініціативи IFLA та розповіла про німецькі ініціативи з підтримки сталого розвитку на прикладі роботи Goethe-Institutу Братиславі, Словаччина, Джакарті, Індонезія та низці бібліотек Німеччини. К. Вернер навів яскраві приклади екологічної складової сталого розвитку у будівництві та дизайні бібліотек на прикладі Філологічної бібліотеки Вільного університету у Берліні. Крім дизайну, К. Вернер описав особливості екологічного менеджменту бібліотеки. Т. Шуманн ще раз наголосив на розвитку нового зеленого курсу у світі та детальніше розказав про світові екологічні рухи, наприклад Fridays 4 Future та Libraries4Future. На підтримку цього руху ВГО «Українська бібліотечна асоціація» підготувала переклад Декларації українською мовою, який незабаром з’явиться на ресурсі.

Третій міжнародний ярмарок грантів у сфері культури

2 липня 2020 року Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні та Український культурний фонд організовує свій традиційний літній захід – Третій міжнародний ярмарок грантів у сфері культури. Інформаційні партнери – Громадський Простір та Ресурсний центр ГУРТ: Портал суспільно активних громадян. Цього року формат заходу адаптується під сучасні реалії та перейде в онлайн. Віртуальний ярмарок Culture: Reload – це простір для роздумів, рефлексій та уяви. Програма: панельні дискусії щодо менеджменту культурних проєктів, майбутнього креативних індустрій та міжнародного досвіду українських заявників (серед учасників дискусій: IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives, Odesa International Film Festival, Arthouse Traffic та інші); презентації актуальних грантових програм для українських заявників («КреативнаЄвропа», Український культурний фонд, House of Europe, International Visegrad Fund, Ukrainian Institute – Український інститут, U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Meet up: Deutsch-Ukrainische Jugendbegegnungen Німецько-Українські зустрічі, Міжнародний фонд «Відродження», Zagoriy Foundation таінші).

Проєкт «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності» підтримала Асоціація об`єднаних територіальних громад

10 липня відбулася зустріч ВГО «Українська бібліотечна асоціація», Фундації Дарини Жолдак із Асоціацією об’єднаних територіальних громад. Обговорили поточну ситуацію бібліотек ОТГ та можливі формати співпраці у рамках проєкту «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності». Проєкт має на меті допомогти бібліотекам стати сучасними центрами, де приємно навчатися, творити, організовувати різноманітні зустрічі та події. За інформацією від Асоціації об'єднаних територіальних громад активні територіальні громади вже розпочали трансформацію.

Промоматеріали для бібліотек-хабів проєкту Дія.Цифрова освіта (13.07.2020)

Міністерство цифрової трансформації України продовжує добір у мережу хабів цифрової освіти. На сьогодні створена мережа з більш 1300 хабів по всій Україні. Найбільше мережа представлена саме бібліотеками. Незабаром на офіційному сайті з’явиться інтерактивна карта хабів. Команда проєкту «Дія. Цифрова освіта» планує запустити щомісячний дайджест. Тому просить бібліотеки, які вже приєднались до проєкту, додатково повідомити електронну пошту через форму.

МКІП: Відбулось засідання Комісії з питань призначення держстипендій діячам культури і мистецтва

14 липня 2020 року в приміщенні Міністерства культури та інформаційної політики України відбулось чергове засідання Комісії з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва. На розгляд Комісії було подано 123 кандидатури для отримання державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва. За результатами конкурсного відбору Комісією запропоновано надати 36 довічних та 86 дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва з метою стимулювання їх творчої праці та засвідчення видатних особистих досягнень. Водночас інформуємо, що чергове засідання Комісії з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва заплановано на листопад поточного року. Відповідно до Положення «Про Комісію з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-15#Text) заявки на здобуття стипендій приймаються від будь-яких організацій сфери культури та органів місцевого самоврядування протягом року.

Конкурс на участь в онлайнових курсах для бібліотечно-інформаційних фахівців від Американської бібліотечної асоціації, серпень-грудень 2020 р.  (18.07.2020)

Асоціація бібліотечних колекцій та технічного обслуговування (ALCTS), підрозділ Американської бібліотечної асоціації, приймає заявки від бібліотечних спеціалістів з країн, що розвиваються, в т.ч. з України, на конкурс в отриманні гранту на участь в онлайнових курсах з базових бібліотечних напрямів. Навчання буде проходити з серпня по грудень 2020 року. Мета цієї програми – допомогти бібліотечним працівникам з країн, що розвиваються, бути в курсі останніх тенденцій та розробок у сферах технічних послуг та поглибити їхні професійні знання та навички в галузі бібліотечно-інформаційної справи. Одне безкоштовне місце у сесії буде надано бібліотекарям та інформаційним фахівцям з країн, що розвиваються. Навчання буде проходити англійською мовою. Заявки можуть бути подані до 31 липня 2020 року.

Уряд призначив Ростислава Карандєєва першим заступником міністра культури та інформаційної політики

15 липня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв розпорядження про призначення Ростислава Карандєєва першим заступником Міністра культури та інформаційної політики. В 2016-2019 рр. Р. Карандєєв обіймав посаду державного секретаря Міністерства культури України. До цього з 2015 року був заступником Міністра культури.

МКІП: 30 липня розпочинається прийом заявок на програму УКФ «Культура в часи кризи: інституційна підтримка»

30 липня 2020 року Український культурний фонд розпочинає прийом аплікаційних заявок на конкурсну програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка», розроблену для сприяння стабільному розвитку культурних та креативних індустрій в часи пандемії та підвищенню конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу культурної галузі. Цілі програми: підтримка організаційної спроможності культурних інституцій всіх форм власності, що зазнали впливу внаслідок дії карантинних обмежень; сприяння збільшенню робочих місць в креативних індустріях та убезпечення скорочення працівників; стабілізація роботи суб'єктів культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму через компенсацію збитків у зв’язку із дією карантинних обмежень; підтримка кіноіндустрії в часи пандемії.

МКІП продовжує відбір кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих письменників і митців

Міністерство культури та інформаційної політики України продовжує до 30 липня 2020 року (включно) відбір кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва. З умовами відбору можна ознайомитися за посиланням

Міністерство культури та інформаційної політики України оголошує про початок прийому заявок на здобуття премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини у 2021 році

Премія за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини (далі – Премія) присуджується фольклористам, етнографам, дослідникам, науковцям, збирачам-ентузіастам, фольклорним колективам, солістам (вокалістам, інструменталістам та танцюристам), майстрам-викладачам та керівникам дитячих творчих шкіл народних художніх промислів (далі - претенденти), які своєю діяльністю сприяють виявленню, фіксації, збереженню та популяризації етнокультурної спадщини та регіональних особливостей українського народу. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Міністерства культури та інформаційної політики України професійними творчими спілками та асоціаціями, закладами культури, закладами освіти і науки, культурно-мистецькими та громадськими організаціями. 

 

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

 

МКІП запускає процедуру обрання Наглядової ради Українського культурного фонду

5 серпня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики України розпочало прийом документів від закладів культури та громадських об’єднань для обрання відповідної частини Наглядової ради Українського культурного фонду. Прийом документів триватиме до 5 жовтня. Після цього МКІП проведе рейтингове інтернет-голосування та оприлюднить інформацію про його підсумки на своєму офіційному веб-сайті. Детальніше – читайте за посиланням.

МКІП включило три елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики України включило три елементи нематеріальної культурної спадщини «Звичай виконувати танець Аркан з Ковалівкою в Печеніжинській ОТГ», «Мистецтво виготовлення звукової глиняної забавки «Валківський свищик», «Технологія виготовлення «воскових» вінків на Вінниччині» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України МКІП, враховуючи рекомендації Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, підтримало ініціативи Відділу культури і туризму Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області, комунального закладу «Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва» Управління культури і туризму Харківської ОДА та громадської організації «Етномайстерня коло». Відповідний наказ № 2008 Міністерства культури та інформаційної політики України підписано 5 серпня 2020 року.

ІІ ОдесаБібліоСаміт, 6-9 серпня 2020 року, м. Одеса

Під егідою Міністерства культури та інформаційної політики України Одеська національна наукова бібліотека, XXIV міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля» провели ІІ ОдесаБібліоСаміт. Захід відбувся за підтримки Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної та Одеської міської рад, Українського інституту книги та ВГО «Українська бібліотечна асоціація». ОдесаБібліоСаміт – це професійна програма для працівників бібліотек, музеїв та архівів, метою якої є створення, розвиток і запровадження у роботу закладів культури інноваційних практик, забезпечення ефективності сучасного обслуговування, обговорення актуальних проблем професійної діяльності, обмін досвідом роботи, утвердження та популяризація державної мови. Відбулися онлайн-заходи:

- круглий стіл «Бібліотеки та модерне суспільство» за участі представників влади, громадських організацій та фондів, а також іноземних та українських закладів культури, видавців, науковців, ЗМІ;

- презентація щорічного Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу» за участі старшого наукового співробітника відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Н. Марченко;

- панельна дискусія з актуальних питань видавничої справи та книгорозповсюдження «Українська книга на Одещині: регіональна відповідь загальнонаціональним викликам» за участі президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О. В. Афоніна;

- семінар «Створення національного еталону УДК: історія, сьогодення та перспективи» за участі директора ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» М. І. Сенченка, директора видавництва «Ліра-К» В. І. Зарицького.

Оффлайн-заходи: майстер-клас «Що робити, щоб сучасний підліток читав» за участі директора видавництва «Час майстрів» О. Симоненка;

- презентація настільної гри «Бібліотекар» за участі Л. Бондаренка, ерудита, переможця Всеукраїнської премії «Диво-дитина», лауреата номінації «Ерудит року» та національній премії «Дитина року»;

- екскурсія одеськими бібліотеками.

МКІП запрошує до Експертної ради з питань сучасного мистецтва

З метою напрацювання ефективної стратегії щодо розвитку сфери сучасного мистецтва, фахового підходу до вирішення нагальних питань, у 2016 році Міністерством було створено Експертну раду Міністерства культури України з питань сучасного мистецтва. Основними завданнями Експертної ради є: розробка пропозицій щодо формування державної політики у сфері сучасного мистецтва, налагодження ефективної комунікації та взаємодії між Міністерством та фаховою спільнотою у сфері сучасного мистецтва, напрацювання практичних рекомендацій для забезпечення професійного розвитку і презентації українського сучасного мистецтва в Україні та за кордоном, розгляд питань, ініційованих Міністерством, що належать до компетенції Експертної ради, інші питання, пов’язані з розвитком сучасного мистецтва в Україні. Відповідно до Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань сучасного мистецтва склад Експертної ради затверджується один раз на три роки. У 2020 році персональний склад Експертної ради має бути оновлено не менш як на 1/3 її членів. У зв'язку із зазначеним Міністерство культури та інформаційної політики України звертається до культурних інституцій або осіб, які працюють у сфері сучасного мистецтва з проханням подавати свої пропозиції до складу Експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики з питань сучасного мистецтва. Кандидатами у члени Експертної ради можуть бути особи, які мають вищу освіту, а також відповідають таким критеріям: для художників, організаторів мистецьких проектів та представників культурних інституцій - успішний досвід роботи у сфері сучасного мистецтва (не менше 5 років); досвід участі у мистецьких заходах у сфері сучасного мистецтва або їх організації (більше 10) у державних або приватних галереях, музеях, фондах, арт-центрах тощо, у тому числі організації міжнародних заходів (не менше 3); для фахівців та арт-критиків у сфері сучасного мистецтва - публікація не менше 10 статей у 5 або більше фахових друкованих виданнях та досвід участі у конференціях, лекціях, освітніх програмах. Заявки від культурних інституцій або осіб, які працюють у сфері сучасного мистецтва подаються у довільній формі до Міністерства культури та інформаційної політики України.

ГО «Українська бібліотечна асоціація» підписала Меморандум про співпрацю щодо промоції здорового способу життя та свідомого ставлення до здоров'я

ВГО «Українська бібліотечна асоціація», ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та Благодійний фонд «Бібліотечна країна» уклали Меморандум про співпрацю щодо промоції здорового способу життя та свідомого ставлення до здоров'я через бібліотечну мережу України. Бібліотеки як відкриті публічні простори мають значний потенціал щодо систематичної промоції свідомого ставлення до здоров’я: через надання інформації на теми здоров’я (книги та онлайн-ресурси) та забезпечення простору для подій та зустрічі з фахівцями. Світовий досвід демонструє, що здоров'я та благополуччя громадян є одним з ключових напрямків діяльності бібліотек, зокрема у Великобританії бібліотеки є партнерами Національної служби здоров'я. Метою Меморандуму є координація зусиль щодо профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, промоції здорового способу життя та формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного здоров’я, як базової цінності життя.

Уряд призначив Тараса Шевченка заступником міністра культури та інформаційної політики

12 серпня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв розпорядження про призначення Тараса Шевченка заступником міністра культури та інформаційної політики. Т. Шевченко багато років очолював громадську організацію «Центр демократії та верховенства права». З 2020 року є головою Незалежної медійної ради.

Представникам ОТГ презентували проєкт «Чотири простори бібліотеки»

13 серпня, президентка ВГО «Українська бібліотечна асоціація» О. Бруй виступила на загальних зборах Асоціації об'єднаних територіальних громад, де презентувала проєкт «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності». Під час свого виступу пані Оксана наголосила на визначальній ролі бібліотек як інформаційних, культурних та просвітницьких центрів у житті об`єднаних територіальних громад. Вона звернулася до представників Об'єднаних територіальних громад з проханням надати максимальну підтримку в модернізації, реконструкції та розвитку бібліотечних закладів, а також в утриманні їхніх приміщень у належному стані. Учасників з'їзду було запрошено взяти участь в онлайн-форумі, що буде проведений у жовтні 2020 р., під час якого учасники будуть розробляти власні моделі бібліотек, а також дізнаються про фінансові можливості створення оновлених бібліотечних закладів.

МКІП: Уряд затвердив план заходів з відзначення 29-ї річниці незалежності України в умовах карантину

19 серпня 2020 року Кабінет Міністрів прийняв розпорядження «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 29-ї річниці незалежності України», розроблене Міністерством культури та інформаційної політики. Зокрема, заплановано церемонії підняття державного прапора в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах та військових частинах, урочисті заходи, покладання квітів, тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові та інші заходи, спрямовані на донесення до широкого загалу інформації про важливі події та персоналії української історії, вручення державних нагород тощо. Міністерствам та відомствам доручено забезпечити публічну безпеку та порядок під час святкування, а також протиепідемічні заходи з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Фінансове забезпечення реалізації плану здійснюватиметься за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших, не заборонених законодавством джерел фінансування.

Президент доручив розробити заходи з підтримки сфери культури та туризму

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму». Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки. Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити розроблення та реалізацію заходів в рамках програми «Велике будівництво» за трьома ключовими напрямами: охорони, відродження та ефективного використання об’єктів культурної спадщини; розбудови сучасної туристичної інфраструктури України; сприяння розвитку креативної економіки. Окрім того, Кабмін має опрацювати питання щодо залучення додаткових джерел фінансування сфери культури; збільшення, починаючи з 2021 року, видатків на її фінансування відповідно до обґрунтованих потреб; можливості фінансування проектів розвитку культурної інфраструктури за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку; визначення особливостей здійснення державно-приватного партнерства у сфері культури, туризму, управління пам'ятками культурної спадщини тощо. Президент також рекомендував органам місцевого самоврядування передбачати в місцевих бюджетах видатки на реалізацію заходів у сфері культури, розвитку туризму відповідно до обґрунтованих потреб. Згідно з Указом, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено актуалізувати регіональні стратегії розвитку, зокрема в частині цілей і завдань у сферах культури і туризму. Також уряду доручено вжити в установленому порядку заходів щодо удосконалення механізмів фінансування сфери культури, у тому числі щодо запровадження нових підходів умов оплати праці працівників культури з урахуванням показників результативності, ефективності та якості.

Оновлено склад Експертної ради з держпідтримки фільмів патріотичного спрямування

Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 21 серпня 2020 року № 2057 затверджено персональний склад Експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики України з відбору кінопроєктів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування. Наказ

В єдності сила: МКІП оголосило програму Національних «круглих столів»

26 серпня 2020 року, Міністерство культури та інформаційної політики презентувало програму масштабного всеукраїнського культурного діалогу «Національний круглий стіл». Ініціатива МКІП передбачає проведення семи «круглих» столів у різних містах України – Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію. Модератором програми став О. Доній, а співмодератором – І. Козловський. Координуватимуть тематичні круглі столи А. Єрмоленко, І. Патриляк, А. Розлуцька, П. Вишебаба, К. Дорошенко та, вже згадані, О. Доній та І. Козловський. Міністр культури та інформаційної політики О. Ткаченко оголосив, що програма «Національний круглий стіл» розпочнеться 10 вересня у Києві важливою дискусією на тему «Культура діалогу».

МКІП: Театр Франка відзначив своє 100-річчя

28 серпня 2020 року Президент України Володимир Зеленський та Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко взяли участь у ювілейному вечорі з нагоди 100-річчя Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка. Під час заходу Президент вручив ордени та почесні звання акторам театру, а міністр О. Ткаченко зі сцени театру привітав велику театральну родину франківців та звернув увагу на важливий момент підтримки білоруських колег: «Символічно, що директор театру Михайло Захаревич запросив Білоруський Купалівський театр відсвяткувати своє 100-річчя на сцені театру Франка. Так як через участь у Марші Свободи у Білорусі директора театру звільнили, а колектив розформували». 

 

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

 

 

Уряд схвалив присвоєння статусу національного Сумському обласному академічному театру

2 вересня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив проєкт Указу Президента про надання статусу національного Сумському обласному академічному театру драми та музичної комедії імені М. С. Щепкіна, розроблений Міністерством культури та інформаційної політики. «Надати статус національного комунальному закладу культури Сумської обласної ради – Сумському обласному академічному театру драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна й надалі іменувати його – комунальний заклад культури Сумської обласної ради – Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна», – сказано в проєкті Указу. Уряд також прийняв постанову «Про внесення зміни до пункту 21 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710», яка дозволяє МКІП ініціювати присвоєння театру нового статусу. Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна є провідним центром музичного мистецтва не лише Сумщини, а й всієї України. Його колектив та виконавці здобули широке визнання, презентуючи національне музичне мистецтво в Україні та за кордоном.

3 вересня відбудеться презентація та відправлення ГогольTrain-2020 «Київ-Херсон-Київ»

3 вересня 2020 року міністр культури та інформаційної політики України О. Ткаченко взяв участь у презентації та відправленні ГогольTrain-2020 «Київ-Херсон-Київ». Серед інших учасників заходу: М. Демський, директор фестивалю сучасного мистецтва Гогольfest; В. Криклій, міністр інфраструктури України; В. Жмак, голова правління АТ «Укрзалізниця»; В. Селега, генеральний директор Директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента, Д. Угорчук, креативний директор ГогольTrain. ГогольTrain – це унікальне арт-явище в українському культурному просторі. Окремий чартерний потяг цього разу вирушає в Херсон на фестиваль GogolFest DREAM, який відбудеться з 4 до 6 вересня 2020 року. В центрі потяга вагони-ресторани, що перетворюються на час поїздки на осередки сучасного мистецтва на колесах. На повному ходу на пасажирів чекає музична та електронна сцени, бар, «ресторан», виставка, перформативне мистецтво. ГогольTrain-2019 прямував за маршрутом «Київ-Маріуполь-Київ» – це був перший арт-потяг в Європі.

МКІП: Оргкомітет визначив план заходів до 150-річчя Лесі Українки

3 вересня 2020 року відбулося засідання Організаційного комітету з підготовки та відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки. Було визначено план ініціатив та заходів, які варто реалізовувати в рамках святкувань, серед яких – культурні, освітньо-просвітницькі та інфраструктурні проекти. «Нарешті вийдемо за межі підходів, що збереглися ще з радянських часів та організуємо масштабний сучасний захід. З цих причин, а ще через коронавірусні реалії, ряд активностей одразу готуємо під цифрові майданчики для онлайн-перегляду», – зазначив голова оргкомітету, міністр культури та інформаційної політики О. Ткаченко. Зокрема, в рамках відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки заплановано проведення реставрації «Будинку Косачів» у Луцьку та Новоград-Волинського літературно-меморіального музею Лесі Українки, а також капітального ремонту «білого» та «сірого» меморіальних будиночків Колодяжненського літературно-меморіального музею. Також Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Міністерством закордонних справ планує проведення низки міжнародних комунікаційних кампаній. 150 років з дня народження Лесі Українки виповнюється в 2021 році.

Стартував конкурс із відбору міні-команд на онлайн-форум «Модель сучасної бібліотеки для ОТГ» (04.09.2020)

Онлайн-форум «Модель сучасної бібліотеки для ОТГ», проходитиме 1 жовтня 2020 р. на платформі ZOOM. Організатор Форуму: ВГО «Українська бібліотечна асоціація». Форум організовується у межах проєкту «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності», який реалізує ВГО «Українська бібліотечна Асоціація» за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Партнерами проєкту є Фундація Д. Жолдак, Асоціація об`єднаних територіальних громад, Міністерство культури та інформаційної політики України.

УІК затвердив перелік бібліотек для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році

Український інститут книги на підставі пропозицій структурних підрозділів з питань культури обласних, Київської міської державних адміністрацій сформував та затвердив перелік відібраних бібліотек, які отримають книжкові видання для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році. Всього книжкові видання отримають 603 бібліотеки України. Повний список бібліотек знаходиться за посиланням. Нагадаємо, в серпні Інститут книги оголосив про проведення відбору книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році. З оголошенням про проведення відбору можна ознайомитися за лінком.

«Культура діалогу»: 10 вересня в Києві відбудеться перший Національний круглий стіл

10 вересня 2020 року в Києві відбувся перший Національний круглий стіл. У фокусі обговорення науковців тема «Культура діалогу». Координатором першого «круглого столу» став директор Інституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди А. Єрмоленко. Серед учасників: А. Єрмоленко, директор Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України; Йосипенко С. Л., заступник директора Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, доктор філософ. наук; Нечипоренко В. Олександрович науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, канд. філософ. наук; І. Козловський; вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник, громадський діяч; О. Доній, ідеолог, директор «Центру досліджень політичних цінностей»; О. Положинський,  співак, шоумен, радіоведучий; М. Маринович правозахисник, публіцист, релігієзнавець, член-засновник Української Гельсінської групи (Львів скайп); Я. Валетов, український письменник-фантаст і журналіст; В. Паніотто, український соціолог, доктор філософських наук, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор кафедри соціології Університету «Києво-Могилянська Академія»; В. Троїцький, український театральний актор, режисер, драматург і телеведучий.

МКІП: У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилась виставка «Вільні»

10 вересня 2020 р. на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» відбулось відкриття виставки «Вільні», присвяченої сучасним політв’язням – бранцям Кремля. Участь у заході взяв заступник міністра культури та інформаційної політики Т. Шевченко. Виставка «Вільні» розповідає про наших громадян, які через проукраїнські погляди, відкриту громадську позицію, належність до патріотичних організацій були арештовані й засуджені Російською Федерацією до позбавлення волі. Вони пройшли через тортури, показові суди, катівні, але не зламалися, повернулися на Батьківщину під час обмінів між РФ та Україною. Це С. Асєєв, В. Балух, Е. Бекіров, М. Карпюк, О. Кольченко, А. Мухіна, Є. Панов, Б. Пантюшенко, О. Сенцов, О. Сизонович, О. Сорокіна та Р. Сущенко. Виставка розміщена у просторі музейного проєкту «Український Схід», який розповідає про сучасну російсько-українську війну.

Міністерство культури та інформаційної політики України подовжує конкурс на здобуття премії імені А. Ф. Шекери у 2020 році

Премія присуджується балетмейстерам за видатні досягнення у сфері хореографічного мистецтва – постановки, що мають сценічне втілення на професійній сцені. На здобуття Премії висувається завершена постановка або сукупність постановок, прем’єри яких відбулися протягом останніх трьох років, але не пізніше, ніж за місяць до їх висування на здобуття премії. Пропозиції щодо кандидатів на здобуття премії вносяться закладами культури усіх форм власності, які здійснюють професійну діяльність у галузі хореографічного мистецтва, Національною хореографічною спілкою України, Національною академією мистецтв України, іншими творчими спілками, а також громадськими об’єднаннями, які діють у галузі професійного хореографічного мистецтва, вищими навчальними закладами культури і мистецтва.

МКІП оголошує конкурс на здобуття премії імені М. Г. Дерегуса

Премія присуджується до дня народження Михайла Гордійовича Дерегуса – 05 грудня у розмірі двадцяти тисяч гривень за рахунок коштів, передбачених Мінкультури в Державному бюджеті України. У 2020 році премія присуджується художникам за визначні твори живопису (цикл творів), що відзначаються високим професіоналізмом виконання. На здобуття премії подається твір (цикл творів), що створений та оприлюднений протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до його подання на здобуття Премії, має позитивні рецензії у мистецтвознавчій літературі, засобах масової інформації.

Відбір творчих робіт претендентів на здобуття Премії за здійснюються за такими критеріями: професійна майстерність; використання в художніх творах технік, комбінацій, сюжетних ліній, мотивів, образів співзвучних з творчістю М. Г. Дерегуса; участь у всеукраїнських (міжнародних) виставках образотворчого мистецтва (графіка). Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться інститутами громадського суспільства, що спрямовують свою роботу на підтримку культури і мистецтва, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та навчальними закладами сфери культури і мистецтва.

МКІП оголошує конкурс на здобуття премії імені Катерини Білокур

Премія імені Катерини Білокур присуджується щорічно до дня народження Катерини Білокур – 07 грудня майстрам народного мистецтва за твір (цикл творів), що відзначаються автентичністю та високою професійною майстерністю. Грошова винагорода до Премії виплачується у розмірі двадцять тисяч гривень. На здобуття Премії подається твір (цикл творів), що створений та оприлюднений протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до його подання на здобуття Премії, має позитивні рецензії у мистецтвознавчій літературі, засобах масової інформації.

Відбір творчих робіт претендентів на здобуття Премії за здійснюються за такими критеріями:

володіння художніми техніками народного (декоративно-прикладного) мистецтва;

використання у декоративному живописі технік та технологій, художньо-мистецьких прийомів на високому мистецькому рівні;

участь у всеукраїнських, міжнародних виставках народного, декоративно-прикладного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах тощо;

участь у заходах з відродження, розвитку та популяризації національного мистецтва.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії вносяться інститутами громадського суспільства, що спрямовують свою роботу на підтримку культури і мистецтва, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та навчальними закладами сфери культури і мистецтва.

Олександр Ткаченко прозвітував за 100 днів роботи на посаді міністра культури та інформаційної політики

14 вересня 2020 року в Києві відбулась прес-конференція О. Ткаченка з нагоди 100 днів на посаді міністра культури та інформаційної політики. Міністр розповів, що зроблено за цей період, а також окреслив візію та стратегічні цілі Міністерства культури та інформаційної політики. «Наша візія – це створення можливостей для збільшення кількості людей в країні, які споживають культурні послуги та інформацію. Як результат, люди більше читають, частіше відвідують театри, музеї, виставки, створюють більше нових продуктів. Культура – це м’яка сила, тому вага МКІП для країни не менша, ніж вага МВС», – зазначив О. Ткаченко. Серед основних досягнень міністр назвав: розробку дорожньої карти указу Президента щодо підтримки культури, туризму, креативної економіки; виділення 1 мрлд грн. на підтримку сфери в умовах пандемії; запуск програми грантів інституційної підтримки на суму 580 млн грн..; розробку закону про туризм; початок роботи системи рібейтів; старт Всеукраїнського проекту #Мандруй Україною; створення умов для роботи кваліфікаційної ради для протидії чорним археологам; створення Держреєстру національного культурного надбання; розробку регіональних стратегій розвитку туризму та визначення «туристичних магнітів» регіонів; старт проекту з медіа грамотності; старт програми національних «круглих столів» для пошуку порозуміння з чутливих суспільних тем: історії, мистецтва, культури діалогу, мови, релігії та екології; презентацію проекту реконструкції Архіву національної пам’яті; запуск інформаційної кампанії про Крим – «Завжди у серці»; розробку законопроекту про протидію хаотичній забудові; внесення 175 об’єктів культури в тимчасово окупованому Криму до Держреєстру нерухомих пам’яток; приєднання до Гаазької конвенції для захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту; продовження інституціоналізації міністерства та багато інших.

«Вікі любить пам’ятки» – завантажте фотографії для Вікіпедії та змагайтеся за призи!

З 1 по 30 вересня відбудеться найбільший у світі міжнародний фотоконкурс «Вікі любить пам’ятки». Метою проєкту є зібрати світлини всіх пам’яток культурної спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії. Вже понад 20 країн світу заявили про своє бажання провести конкурс у 2020 році. В Україні конкурс пройде вже дев’ятий рік поспіль. На конкурс можна подавати фотографії та відео офіційних пам’яток історико-культурної спадщини: храмів, садиб, замків та інших історичних будівель з усіх областей України, в тому числі Криму. Загалом у списку понад 89 тисяч об’єктів.

XI Львівський міжнародний бібліотечний форум, 15-20 вересня 2020 р.

У межах 27-го BOOKFORUM відбувся XI Львівський міжнародний бібліотечний форум (15-20 вересня 2020 р.). Форум відбувся в онлайн-форматі на платформі Zoom. Цьогорічна тема Бібліотечного форуму: «Бібліотекарі: хто ми є?».

У програмі:  пленарне засідання «Бібліотекар: непроговорене та неусвідомлене».

Ключові спікери: К. Сігов, канд. філос. наук, директор Центру Європейських гуманітарних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія» та науково-видавничого об’єднання «Дух і Літера», громадський діяч; В. Кметь, канд. іст. наук, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Іноземні спікери: Б. Лізон, президент-елект (2019-2021) Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (IFLA), Німеччина; У. Енгелкенмайєр, очільниця Департаменту сервісу та інформації Бібліотеки Дортмундського технічного університету, Німеччина; С. Маннс-Зюсбріх, д-р., працівниця Бібліотеки Лейпцизького університету, членкиня комісії з питань професійної кваліфікації Німецької бібліотечної асоціації

Дискусія «Університетські бібліотекарі ‒ хто ми є …»

Круглий стіл «Бібліотекарі чи ...??? Кого і як готують сучасні заклади вищої освіти» «Книжковий клуб» та інші дієві формати промоції читання від Українського інституту книги

Флеш-семінар «Імідж бібліотекаря в освітньому просторі: злам стереотипів»

Печа-куча «Бібліотекар: вийти за межі» (дистанційні послуги бібліотек в умовах карантину)

«Маннергейм» ментальний: перформанс

Відеозаписи: «Бібліотекар цифрової доби: у лабіринті відображень», «Мистецтво бути бібліотекарем у часи кризи» та «Діалог про бібліотеки та бібліотекарів»

Вечірка у музично-поетичному ритмі «Шалено неочікувані бібліотекарі» та багато інших захоплюючих подій.

Конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової

Конкурс «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової започаткований Міністерством культури України та Одеською кіностудією дарує шанс заявити про себе у великому маленькому кіно. Одеська кіностудія за сто років свого існування відкрила світу не одне величне ім'я. Віра Холодна, Олександр Довженко, Лесь Курбас, Кіра Муратова... Саме Одеська кіностудія колись дала шанс цим та багатьом іншим талантам на перші кроки у кінематографі на шляху до світового визнання. Ми шукаємо: кінопроекти ігрового короткого метру (до 20-ти хвилин). Кого ми чекаємо: молоді люди від 18 до 35 років, які люблять короткий метр та мають спеціальну мистецьку освіту кінематографічного спрямування або проходять навчання в цей період. Прийом заявок: 15 вересня – 1 жовтня 2020 року

30 вересня 2020 р. – Всеукраїнський день бібліотек! Святкуймо разом!  (21.09.2020)

Рекомендації до відзначення Всеукраїнського дня бібліотек: 30 вересня – День Відкритих Дверей, коли усі бібліотеки працюють і проводять різноманітні заходи та акції, учасниками яких можуть бути працівники та читачі бібліотеки, партнери і друзі бібліотеки, учні і студенти, перехожі. Попередньо бажано розповсюдити прес-реліз, організувати розміщення соціальної реклами, запросити місцеві ЗМІ; під час проведення заходів, святкового оформлення приміщення бібліотеки, виготовлення інформаційної та рекламної продукції тощо використовуйте девіз УБА 2020 року «Бібліотека – Всесвіт у зручному форматі» та логотип. Для відзначення Всеукраїнського дня бібліотек 2020 р. Президія та та Виконавчий офіс УБА підготували наступні заходи: плакати накладом 3500 примірників вже надруковані спільно з партнером УБА – Українським інститутом книги – та передані представникам регіональних відділень УБА, партнерам, членам УБА в м. Києві; створена група в соціальній мережі Facebook «Всеукраїнський день бібліотек-2020: скарбничка ідей». Запрошуємо вступати в групу, спілкуватись та розповідати про креативні ідеї Вашої бібліотеки і спільноти щодо відзначення Всеукраїнського дня бібліотек у 2020 р. Розроблена рамка для профілю в мережі Facebook. Для її встановлення Вам потрібно зайти на вашу особисту сторінку, натиснути «Редагувати основне фото», далі натиснути «Додати рамку» і у пошуку ввести – Всеукраїнський день бібліотек 2020.

Міжнародна онлайнова конференція Occupy Library 2020, 22–25 вересня

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує взяти участь в міжнародній онлайновій конференції Occupy Library 2020, що відбулася 22 – 25 вересня 2020 р. Occupy Library ® 2020 – це незалежний захід, організований Progress Foundation (Румунія) за підтримки Next Library®, у співпраці з Наглядовим комітетом Occupy Library, у партнерстві з Національною бібліотекою Румунії та Goethe-Institut, партнерами та спонсорами конференції. Веб-сайт конференції: https://occupylibrary.net/. Occupy Library об'єднує інноваційні ідеї, що впроваджуються в бібліотеках Центральної, Східної Європи, Чорноморського, Кавказького та Каспійського регіонів. Конференція створює віртуальний простір для обміну прогресивним досвідом та підтримує найкращі ідеї як зробити бібліотеки більш залученими у своїх спільнотах.

Переможці конкурсів та нагороджені відзнаками Української бібліотечної асоціації 2020  (27.09.2020)

До Всеукраїнського дня бібліотек за поданням регіональних відділень Президія ВГО «Українська бібліотечна асоціація» визначила переможців конкурсів та нагороджених відзнаками Української бібліотечної асоціації (протокол №5 від 25.09.2020 р.). Почесне звання «Бібліотека року 2020» присвоєно Центральній районній бібліотеці імені Ф. Достоєвського ЦБС Солом’янського району міста Києв за проєкт промоції та популяризації читання «Книжкові медіатори». ІІ місце у конкурсі відповідно до номінацій отримали:

Номінація «Малі бібліотеки»: КЗ Тростянецька публічна бібліотека Тростянецької ОТГ Сумської області за проєкт «Інформаційно-культурний та дозвіллєвий центр громади».

Номінація «Середні бібліотеки»: ЦБС для дорослих м. Львова, бібліотека-філія №18 за проєкт «Сенсотека».

Номінація «Великі бібліотеки»: КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія» за регіональний проєкт Портал «ДніпроКультура».

Визначено переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу «Творчий злет: молодий бібліотекар року 2020»: Галак О., завідуюча Чемеровецькою центральною бібліотекою для дітей, Хмельницька обл.; Горвасюк Н., завідувач сектору інформаційних технологій Сторожинецької районної ЦБС, Хмельницька обл., Ільїна Ж., бібліотекар – куратор у структурному підрозділі Молодіжного центру «М-Формація» Бердичівської центральної міської бібліотеки, Житомирська обл., Козирев О., бібліотекар Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки, Сибирьова Є., провідний бібліотекар патентно-технічного відділу Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія.

Почесними відзнаками Української бібліотечної асоціації у 2020 р. нагороджуються:

За відданість бібліотечній справі: Воробель С. І., зав. відділу інформатизації Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, Іванова В. Г., директор КЗК «Центральна бібліотека ім. І. С. Тургенєва ЦБС Слобідського району м. Харкова», Павленко Т. Б., заступниця директорки з інформаційних технологій Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету, Смирнова С. Ф., завідувач бібліотеки-філії №8 КЗ «ЦСПБ м. Слов’янська», Донецька обл.,Чернова І. Б., завідувач бібліотеки-філії №2 Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва.

Інклюзивна бібліотека: Бібліотека-філія №1 для людей з вадами зору Бахмутської централізованої бібліотечної системи, Донецька обл.

Спеціальними дипломами Української бібліотечної асоціації нагороджуються: «За причетність» – міський голова міста Тростянець Сумської області Бова Ю. А.; «За втілення гуманістичних цінностей» – Центральна районна бібліотека КЗ «Катеринопільська ЦБС», Черкаська обл. за проєкт «Велобібліотека для обслуговування літніх людей».

Грамотами Української бібліотечної асоціації нагороджуються: Арюпіна Л. В., заступник генерального директора з наукової роботи та інформатизації Одеської національної наукової бібліотеки, Вишня Д. А., завідувач районної бібліотеки для дітей КЗ «Катеринопільська ЦБС», Черкаська обл.,

Коломоєць Г. А., завідувач Новоекономічної селищної бібліотеки-філії КЗ «Покровська районна централізована бібліотечна система», Донецька обл., Науменко С. М., завідувач відділу організаційної та науково-методичної роботи Національної наукової медичної бібліотеки України, Осадець Л. М., головний бібліотекар відділу наукової індексації Національної наукової медичної бібліотеки України, Сафронова С. М., завідувач відділу методичної роботи, інновацій та комп’ютеризаціїМіської центральної бібліотеки ім. Лесі Українки м. Дружківка, Донецька обл.

Розвиток цифрових компетенцій громад через послуги бібліотек: онлайн-круглий стіл (27.09.2020)

23 вересня в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся онлайн-«круглий стіл» на тему: «Посилення спроможності публічних бібліотек в контексті цифровізації суспільства». Організаторами події стали Рівненська ОУНБ та громадська організація «Рівненське обласне відділення Української бібліотечної асоціації». Учасниками стали фахівці з бібліотек Рівненської та Харківської областей, представники регіональних відділень УБА. Понад 50 бібліотек приєдналися до трансляції заходу. Програма «круглого столу» пропонувала консультації, презентації практик, практичні кейси з питань формування та розвитку цифрових знань та компетентностей сучасної людини через послуги публічних бібліотек міст та сільської місцевості. На важливості діджиталізації суспільства та залучення бібліотек області в цей процес зупинилася у своєму виступі Романюк Л. В., начальник управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації. Поділилася своїми міркуваннями про культурний образ публічної бібліотеки в цифровому суспільстві Ярощук В. П., канд. іст. наук, директор Рівненської ОУНБ, голова ГО «РОВ УБА», заслужений працівник культури України. «Круглий стіл» працював за такими напрямами:

- Роль інформації та інформаційної грамотності у створенні цифрових компетенцій громади.

- Розвиток цифрових компетенцій для життя : навики, які потрібні громадянину.

- Проблеми формування цифрових компетенцій сучасного бібліотекаря.

В ході «круглого столу» прозвучали досвіди бібліотекарів, які розкрили роботу публічних бібліотек у медіаосвіті дітей, молоді, дорослих; розвитку цифрових компетенцій незрячих та слабозорих, опануванню електронних сервісів літніми людьми для якісного життя, у цифрових можливостях для вивчення іноземних мов. Схвальні відгуки учасників отримав виступ завідуючої бібліотеки с. Бронне (Малинська ОТГ) – Чміль Л. В., яка вразила вмотивованістю та наполегливістю в освоєнні  та впровадженні цифрових послуг для своєї громади. Особливими спікерами професійної події стали колеги з Харківщини: Глазунова Л. В., канд. наук із соціальних комунікацій, заст. директора з наукової роботи Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, голова Харківського обласного відділення (філії) Української бібліотечної асоціації та Вірютіна К. М., завідувач сектору інноватики та професійного розвитку відділу науково-методичної роботи Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. У своєму виступі «DigiSkills бібліотекаря: можливості дистанційної освіти» спікери розповіли про сучасні інструменти та засоби формування інформаційно-цифрової компетентності бібліотекарів, курси, тренінги, соціальні проекти Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка з цифрового навчання бібліотекарів. На завершення учасники обговорили рекомендації, які були підготовлені за результатами «круглого столу».

УІК оновив перелік бібліотек для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році

Український інститут книги на підставі пропозицій структурних підрозділів з питань культури обласних, Київської міської державних адміністрацій сформував та оновив перелік відібраних бібліотек, які отримають книжкові видання для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році. Всього книжкові видання отримають 606 бібліотек України. Повний список бібліотек знаходиться за посиланням. Наказ про зміни до переліку відібраних бібліотек, які отримають книжкові видання для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році, викладений у новій редакції, розміщений за посиланням.

 

 

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

Олександр Ткаченко обговорив з послом Казахстану співпрацю в сферах культури та туризму

5 жовтня 2020 року міністр культури та інформаційної політики України О. Ткаченко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Д. Калетаєвим. Сторони обговорили співпрацю між Україною та Казахстаном у сферах культури та туризму. Зокрема, іноземна делегація підняла питання відновлення казахської зали музею імені Т. Шевченка у Каневі, можливості гастролей театру «Астана Балет» в жовтні-листопаді 2020 року в Україні, а також співпраці Асамблеї народів Казахстану з МКІП. Міністр зі свого боку презентував результати роботи за 4 місяці на чолі Міністерства.

До уваги суб'єктів кінематографії!

У жовтні 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики оголосило про початок конкурсного відбору проектів телевізійних серіалів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) та розповсюдження яких надаватиметься державна фінансова підтримка (далі – конкурсний відбір). Конкурсний відбір проводитиметься відповідно до Порядку проведення відбору телевізійних серіалів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка, затвердженому наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 4 вересня 2020 року № 2089, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 940/35223, який набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення (заплановано на 9 жовтня цього року). Забезпечення об’єктивного, компетентного, раціонального та прозорого відбору проектів здійснюватиме Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики України з відбору кінопроєктів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування. Організаційне забезпечення проведення конкурсного відбору та прийом заявок для участі у конкурсному відборі здійснюватиме Міністерства культури та інформаційної політики. Офіційне оголошення про прийом заявок для участі у конкурсному відборі буде розміщено орієнтовно з 9 жовтня 2020 року на офіційному вебсайті Міністерства культури та інформаційної політики.

МКІП: Культура приготування борщу увійде до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини

6 жовтня 2020 року відбулося чергове засідання Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України. За підсумками засідання Експертна рада рекомендувала МКІП включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини 5 елементів, серед яких – «Культура приготування українського борщу». Це важливий крок в рамках підготовки номінаційного досьє до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, яку здійснює ГО «Інститут культури України». Окрім культури приготування борщу, до Національного переліку увійдуть: технологія створення клембівської сорочки «з квіткою»; великоднє гуляння «Водити Володара» в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області; борщівська народна вишивка; карпатське ліжникарство.

II Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення», 6-9.10.2020 р., м. Київ

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення», яка відбудеться 6-9 жовтня 2020 р. в онлайн-форматі на платформі ZOOM. Мета конференції: широке обговорення теоретико-методологічних аспектів стратегічного управління та вивчення його практичного застосування в українських та іноземних бібліотеках. Цільова аудиторія: керівники та провідні фахівці бібліотек, інформаційних, освітніх та соціокультурних установ, усі зацікавлені у розвитку бібліотек. Організатори конференції: Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та ВГО «Українська бібліотечна асоціація». Тематика Конференції:

Стратегічне управління: сучасні підходи та інструменти;

Візія, цінності та місія сучасної бібліотеки;

Визначення меж діяльності бібліотеки, клієнти та ціннісна пропозиція бібліотеки;

Розроблення та реалізація стратегії розвитку бібліотеки;

Моніторинг та оцінювання реалізації стратегії бібліотеки;

Статистика та оцінювання ефективності діяльності бібліотеки;

Компетентності бібліотекарів зі стратегічного управління;

Підтримка досліджень як стратегічний пріоритет наукової бібліотеки;

Бібліотека в реалізації Цілей сталого розвитку.

МКІП: Оргкомітет затвердив склад журі конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба

7 жовтня 2020 року під головуванням міністра культури та інформаційної політики О. Ткаченка відбулося засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Як зазначив міністр під час засідання, Великий герб України має використовуватися виключно найвищими органами державної влади та не має спричинити заміну паспортів громадян України та інших документів, де використовується Малий герб України. Оргкомітет затвердив програму та умови конкурсу, а також положення про журі конкурсу та його персональний склад.

Олександр Ткаченко обговорив з послом Польщі співпрацю в сферах культури та інформаційної політики

7 жовтня 2020 року міністр культури та інформаційної політики України О. Ткаченко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Б. Ціхоцкі. Сторони обговорили продовження культурної співпраці між Україною та Польщею в умовах пандемії коронавірусу та спільну роботу в напрямку інформаційної політики.

Відбувся онлайн-форум «Модель сучасної бібліотеки для ОТГ» (07.10.2020)

1 жовтня 2020 року ВГО «Українська бібліотечна асоціація» провела онлайн-форум «Модель сучасної бібліотеки для ОТГ». Його учасниками стали 50 міні-команд, до складу яких увійшли представники управління територіальної громади та бібліотекарі. Форум став підсумковою подією масштабного проєкту «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності», який реалізує ВГО «Українська бібліотечна асоціація» за фінансової підтримки Українського культурного фонду, та потужним стартом трансформації публічних бібліотек України. Партнерами проєкту є Фундація Дарини Жолдак, Асоціація об’єднаних територіальних громад, Міністерство культури та інформаційної політики України. Учасники онлайн-форуму були відібрані на конкурсній основі із 170 заявок від міні-команд з усієї України, 50 з яких вийшли у фінал та взяти участь у форумі «Модель сучасної бібліотеки для ОТГ». Під час форуму учасники дізналися про модель сучасної української бібліотеки: які простори вона включає, як їх організувати та чим наповнити. Дізнались про кращі приклади сучасних бібліотек, а саме: відкриття нової бібліотеки у смт. Козельщина Полтавської області, клієнтоорієнтований підхід у роботі Тростянецької публічної бібліотеки Сумської області, перші кроки в організації чотирьох просторів бібліотеки Тетерівської ОТГ Житомирської області та як працюють сучасні бібліотеки у Канаді. Отримали практичні поради від архітектора бюро Arcite стосовно організації чотирьох просторів у своїй бібліотеці з відносно обмеженими ресурсами. Дізналися про гранти та інші можливості для впровадження моделі «4 простори бібліотеки». Обговорили у групах потреби громад у відкритті оновлених просторів бібліотеки, а також можливості та виклики щодо впровадження цієї моделі.

V Міжнародна конференція «UNIVERSITY LIBRARY AT A NEW STAGE OF SOCIAL COMMUNICATIONS DEVELOPMENT», 8 – 9 жовтня 2020 р.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує взяти участь у V Міжнародній конференції «UNIVERSITY LIBRARY AT A NEW STAGE OF SOCIAL COMMUNICATIONS DEVELOPMENT», що відбудеться 8 – 9 жовтня 2020 р. Тема 2020 р. – «Відкрита наука, відкритий доступ і відкриті освітні ресурси: нові можливості для бібліотек». Місце проведення: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Організаційний комітет уважно слідкує за ситуацією з вірусом COVID-19 та обмеженнями на фізичне пересування. Саме тому раді зустрічам в різних форматах (фізично чи онлайн).

16 жовтня в НМІУ відкривається виставка «Золото Поділля: історія народів»

16 жовтня 2020 року в Національному музеї історії України відбудеться урочисте відкриття виставки «Золото Поділля: історія народів». Виставка презентує найвідоміші старожитності із зібрань Вінницького обласного краєзнавчого музею та НМІУ, пов'язані з археологією Поділля. Вхід на урочисте відкриття за запрошеннями. Представлені експонати відображають матеріальну культуру багатьох народів, які мешкали в цьому регіоні, – від трипільської культури до Середньовіччя. Відвідувачі матимуть змогу побачити комплекс золотих і бронзових прикрас та найбільшу в Європі колекцію бурштинового намиста доби пізньої бронзи (XIV–Х ст. до н. е.) з курганного могильника Гордіївка. Особливе місце в експозиції займають золоті прикраси, коштовна зброя та срібний посуд, виявлені археологами в одному з найбагатших сарматських поховань, яке вважається могилою царя Інісмея, правителя Ольвії. Унікальними є скарби, пов'язані з Великим переселенням народів. Знахідки з майстерні ювеліра біля с. Бернашівка на Дністрі демонструють досконалість ремісництва ранніх слов'ян, а скарби із сотнями срібних арабських монет – високий розвиток міжнародних торговельних зв'язків Східного Поділля за києво-руських часів. «Золото Поділля: історія народів» – перший проєкт, яким Національний музей історії України та Вінницький обласний краєзнавчий музей започатковують міжмузейний обмін, що передбачає комплексні виставки із зібрань музеїв різних регіонів України. Ініціатива спрямована на консолідацію українського суспільства шляхом всебічного представлення історії та регіональних особливостей.

14 жовтня в Національному заповіднику «Гетьманська столиця» відбудеться презентація «Літопису» Самійла Величка

14 жовтня 2020 року, в День українського козацтва, в Національному заповіднику «Гетьманська столиця» відбулася презентація «Літопису» Самійла Величка (350-річчя від народження якого відзначається відповідно Постанови Верховної Ради України від 3 грудня 2019 р. № 325-IX «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році»). Участь у заході візьме міністр культури та інформаційної політики України О. Ткаченко. Літопис є унікальною пам’яткою козацької історичної думки та барокового письменства першої половини ХVІІІ століття. Історично обумовлено, що презентація відбувається саме в Батурині, де автор вісімнадцять років свого життя служив канцеляристом в уряді гетьмана Івана Мазепи. Саме у Батурині зародилася і реалізовувалася ідея формування цього потужного корпусу документів, що ліг в основу праці. Оригінал «Літопису» нині зберігається в Національній бібліотеці Санкт-Петербурга. Жодного разу він не був всебічно досліджений і виданий повністю! Завдяки колосальним зусиллям науковців, видавців, меценатів, які здійснили роботу державної ваги, масштабна праця Величка стане можливою для вивчення в Україні, що дасть змогу кожному з нас повніше оцінити події козацького періоду історії України, переосмислити безліч історіографічних міфів, уточнити конкретні події, усвідомити себе.

15 жовтня МКІП та УКФ проведуть пресконференцію з нагоди старту конкурсних програм 2021 року

15 жовтня, відбулася спільна пресконференція Міністерства культури та інформаційної політики України і Українського культурного фонду з нагоди презентації нового грантового сезону. МКІП та УКФ розкажуть про плани на 2021-й рік, про зміни в конкурсних програмах та про додаткові можливості, що з'явилися для культури України. Учасники пресконференції: О. Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України; Ю. Федів, виконавча директорка Українського культурного фонду.

Олександр Ткаченко та Світлана Фоменко відкрили виставку «Золото Поділля: історія народів»

16 жовтня в Національному музеї історії України міністр культури та інформаційної політики України О. Ткаченко та заступник міністра С. Фоменко відкрили виставку «Золото Поділля: історія народів». Олександр Ткаченко додав, що проводити нові виставки у часи пандемії – дуже хоробрий крок, який заслуговує на повагу. Попри виклики, НМІУ продовжує важливу місію – залучати людей до вивчення свого минулого. Світлана Фоменко подякувала працівникам музеїв, які ініціювали і зробили чудову виставку артефактів. Заступниця міністра побажала, щоб в цей складний коронавірусний період музей не втрачав свою аудиторію, наповнювався, у першу чергу, молоддю та дітьми, і щоб такі виставки і експозиції стали просвітницькими проектами, які відтворюють нашу ідентичність, допомагають мережуватися різним регіонам.

Всесвітній тиждень медійної та інформаційної грамотності – 2020 (20.10.2020)

Враховуючи потужну роль, яку відіграють бібліотеки у навчанні населення медіаграмотності, ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує бібліотеки долучитися до відзначення Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності-2020, який у восьмий раз відзначається у світі за ініціативою ЮНЕСКО. Всесвітній тиждень медійної та інформаційної грамотності, співорганізаторами якого цього року виступають ЮНЕСКО та Республіка Корея, відбуватиметься з 24 по 30 жовтня 2020 р. за темою: «Resisting Disinfodemic: MIL for everyone, by everyone» – «Протидія дезінфодемії: медійна та інформаційна грамотність кожного і для всіх». УБА закликає всі бібліотеки України долучитися до відзначання Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності з 24 по 30 жовтня 2020 року, організувати та провести промоційні кампанії та власні заходи з цієї тематики для користувачів бібліотек і мешканців місцевих громад. УБА також створила групу в мережі Фейсбук, щоб можна ділитися інформацією про свої події та заходи, присвячені тижню «Лікуємо дезінфодемію в бібліотеці!: Всесвітній тиждень медійної та інформаційної грамотності – 2020». Організатори тижня пропонують для використання серію флаєрів (доступні англійською та французькою мовами), які можна розповсюджувати на своїх заходах.

Онлайнове мережування молодих бібліотекарів Української бібліотечної асоціації, 22.10.2020

У зв'язку із запровадженням в Україні карантину для протидії розповсюдженню коронавірусу до 31 жовтня 2020 року, V Міжнародний форум молодих бібліотекарів Української бібліотечної асоціації, який мав відбутися 22-23 квітня 2020 р. у м. Київ на базі Державної архітектурно-будівельної бібліотеки України, перенесено на квітень 2021 року.  Адміністрація Молодіжної секції ВГО «Українська бібліотечна асоціація» пропонує зустрітись й оголошує Онлайнове мережування молодих бібліотекарів Української бібліотечної асоціації, яке відбудеться 22 жовтня 2020 року у форматі онлайнової зустрічі з українськими та іноземними колегами на платформі Zoom.

МКІП: Будинок музею Т.Г. Шевченка на Тарасовій Горі внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток

Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 21 жовтня 2020 року № 2217 до Державного реєстру нерухомих пам’яток України занесено об’єкт культурної спадщини «Будинок музею Т. Г. Шевченка» на Тарасовій Горі у м. Каневі Черкаської області. Первісний меморіал Тараса Шевченка у складі могили, увінчаної величним пам’ятником-хрестом, та хати-сторожки, в якій розмістився народний музей «Тарасова світлиця», сформувався в результаті ґрунтовних робіт із впорядкування могили поета у 1884 році. Саме «Тарасова світлиця» і стала прообразом великого музею, який планували побудувати поблизу могили в 1930-х роках.

МКІП оголошує про формування Експертної ради з питань сучасного мистецтва

Міністерство культури та інформаційної політики України звертається до культурних інституцій або осіб, які працюють у сфері сучасного мистецтва з проханням подавати до 10 листопада 2020 року свої пропозиції до складу Експертної ради Міністерства культури України з питань сучасного мистецтва. Основними завданнями Експертної ради є: розробка пропозицій щодо формування державної політики у сфері сучасного мистецтва; налагодження ефективної комунікації та взаємодії між Міністерством та фаховою спільнотою у сфері сучасного мистецтва; напрацювання практичних рекомендацій для забезпечення професійного розвитку і презентації українського сучасного мистецтва в Україні та за кордоном; розгляд питань, ініційованих Міністерством, що належать до компетенції Експертної ради; інші питання, пов’язані з розвитком сучасного мистецтва в Україні. Відповідно до Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань сучасного мистецтва склад Експертної ради затверджується один раз на три роки. У 2020 році персональний склад Експертної ради має бути оновлено не менш як на 1/3 її членів. Кандидатами у члени Експертної ради можуть бути особи, які мають вищу освіту, а також відповідають таким критеріям: для художників, організаторів мистецьких проектів та представників культурних інституцій – успішний досвід роботи у сфері сучасного мистецтва (не менше 5 років); досвід участі у мистецьких заходах у сфері сучасного мистецтва або їх організації (більше 10) у державних або приватних галереях, музеях, фондах, арт-центрах тощо, у тому числі організації міжнародних заходів (не менше 3); для фахівців та арт-критиків у сфері сучасного мистецтва – публікація не менше 10 статей у 5 або більше фахових друкованих виданнях та досвід участі у конференціях, лекціях, освітніх програмах. Заявки від культурних інституцій або осіб, які працюють у сфері сучасного мистецтва подаються у довільній формі до Міністерства культури та інформаційної політики України.

Уряд створив передумови для розробки Державної цільової програми розвитку народних художніх промислів

28 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив розроблений Міністерством культури та інформаційної політики проєкт постанови «Про внесення змін до пункту 12 додатка до постанови КМУ від 11 жовтня 2012 р. 710». Документ створює правові передумови для розробки Державної цільової національно-культурної програми розвитку народних художніх промислів на 2021-2025 роки. МКІП підготувало проєкт постанови відповідно до Указу Президента України від 18 серпня №329/2020 «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму».  Тоді Президент України доручив уряду забезпечити розробку та реалізацію у рамках програми «Велике будівництво» заходів, спрямованих на збереження культурної спадщини та розвиток культурного потенціалу України, зокрема, опрацювати питання щодо розроблення та затвердження Державної цільової програми з розвитку народних художніх промислів.

МКІП розпочинає пітчинг проєктів патріотичних серіалів

Міністерство культури та інформаційної політики оголошує про початок прийому документів для проведення конкурсу проєктів телевізійних серіалів патріотичного спрямування. Заявки приймаються з 29 жовтня до 11 листопада 2020 року. З переліком необхідних документів та іншими вимогами щодо участі в конкурсі можна ознайомитися за посиланням. Зверніть увагу, що державна підтримка надається: проєктам, за результатами яких до 18 грудня цього року буде створений вже готовий серіал; проєктам, за результатами яких до 18 грудня будуть завершені окремі етапи – розвитку, розробки режисерського сценарію, підготовчого або знімального періоду. 28 жовтня, Кабінет Міністрів підтримав ініційовану МКІП постанову, яка погоджує порядок і дозволяє оголосити пітчинг патріотичних серіалів.

МКІП подовжує термін прийому пропозицій на здобуття стипендій Президента для молодих майстрів народного мистецтва на 2021 рік

Міністерство культури та інформаційної політики України подовжує до 31 жовтня 2020 року термін прийому пропозицій щодо кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2021 рік. Відповідні пропозиції вносяться до Міністерства структурними підрозділами у сфері культури обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державною службою України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Національною спілкою майстрів народного мистецтва України, іншими творчими спілками, громадськими організаціями у сфері культури, закладами культури і навчальними закладами до 31 жовтня 2020 року, разом з відповідним пакетом документів. Претенденти на здобуття стипендій відбираються Комісією з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, до якої входять незалежні фахівці у сфері декоративно-прикладного мистецтва. Відбір кандидатів проходить за наступними критеріями: володіння художніми техніками народного мистецтва; використання у творчості української орнаментики, традиційних технік та технологій народної образотворчості, художньо-мистецьких прийомів, що спираються на досвід багатьох поколінь майстрів традиційного народного мистецтва; використання у творчості традиційного народного інструментарію, природних матеріалів та вітчизняної сировини; участь у всеукраїнських виставках народного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах тощо; проходження творчої атестації майстра традиційного народного мистецтва відповідно до законодавства України (ст. 8 Закону України «Про народні художні промисли»); участь у заходах по відродженню, розвитку та популяризації традиційного народного мистецтва. Подання, внесені без дотримання вищезазначених вимог, а також після закінчення строку внесення, не підлягають розгляду членами Комісії з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує взяти участь у VI Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті: європейський вектор», що відбудеться 30 жовтня 2020 р. у м. Київ.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує взяти участь у VI Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті: європейський вектор», що відбудеться 30 жовтня 2020 р. у м. Київ. Мета конференції: обговорення результатів досліджень студентів та молодих учених з актуальних проблем соціальних комунікацій, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, видавничої справи, книжкової справи, архівознавства, інформаційної діяльності та суміжних галузей знань, що розкривають питання медіа. Організатори: Міністерство освіти і науки України; Київський університет імені Бориса Грінченка; Інститут журналістики. Кафедра бібліотекознавства та інформології; ВГО «Українська бібліотечна асоціація». Для участі у конференції необхідно мати зареєстрований аккаунт у Google (електронна пошта Gmail). До участі у VI Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції запрошуються студенти та аспіранти закладів вищої освіти України та інших країн різних рівнів акредитації та молоді вчені, які активно займаються науковими дослідженнями з соціальних комунікацій, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, видавничої справи, книжкової справи, архівознавства, медіазнавства, інформаційної діяльності та суміжних галузей знань. Секції: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Соціальні комунікації», «Медіа, видавнича та книжкова справа».

VI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті: європейський вектор», 30.10.2020 р., м. Київ

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує взяти участь у VI Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті: європейський вектор», що відбудеться 30 жовтня 2020 р. у м. Київ. Мета конференції: обговорення результатів досліджень студентів та молодих учених з актуальних проблем соціальних комунікацій, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, видавничої справи, книжкової справи, архівознавства, інформаційної діяльності та суміжних галузей знань, що розкривають питання медіа. Організатори: Міністерство освіти і науки України; Київський університет імені Бориса Грінченка. Інститут журналістики. Кафедра бібліотекознавства та інформології; ВГО «Українська бібліотечна асоціація».

 

 

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.u

3 листопада відбудеться воркшоп щодо відбору проєктів телевізійних серіалів патріотичного спрямування

Воркшоп (онлайн-семінар) проводитиметься членами Експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики України з відбору кінопроектів патріотичного спрямування за участі працівників міністерства. Питання, які будуть розглядатися: презентація основних правил конкурсного відбору телевізійних серіалів патріотичного спрямування; особливості надання державної фінансової підтримки на виробництво телевізійних серіалів патріотичного спрямування або окремих його етапів; хто може подати заявку на отримання державної фінансової підтримки (основні вимоги до заявників); як здійснюватиметься оцінювання проєкту (критерії та система оцінювання проєктів); підготовка до тендерної процедури закупівлі (перелік документів та порядок її проведення, рекомендації для оперативної підготовки); звітна документація (документи, які підтверджують завершення виробництва телевізійного серіалу або його окремого етапу та порядок їх подання).

ХХ Радіодиктант національної єдності, 9 листопада  (03.11.2020)

Запропоновано узяти участь у наймасовішому національному флешмобі осені до Дня української писемності та мови. Це ХХ Радіодиктант національної єдності. Ювілейний ХХ Радіодиктант національної єдності цього року відбудеться 9 листопада. Українське радіо вже 20 рік поспіль організовує радіодиктант, який пишуть у всіх куточках нашої планети. Цьогоріч автором диктанту став відомий письменник та видавець Іван Малкович. Він підготував текст, який 9 листопада читатиме із «Суспільної студії» знаменита українська акторка Римма Зюбіна. Усі роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів суспільного мовника. А ті роботи, у яких допущено помилки, не називатимуть і не оприлюднюватимуть. Роботи прийматимуть онлайн та офлайн.

Бібліотеки і цифрова грамотність  (03.11.2020)

Українські бібліотеки у 2020 році активно працюють у програмі Міністерства цифрової трансформації України «Дія. Цифрова освіта». Використовуючи спеціальну платформу (https://osvita.diia.gov.ua), вони пропагують серед населення освітні серіали, які розвивають цифрові навички, та організовують для своїх користувачів навчання основам комп’ютерної грамотності й користування сервісами мережі Інтернет, мобільними застосунками, соціальними медіа тощо. Бібліотеки є ключовими елементами Мережі хабів цифрової освіти (https://osvita.diia.gov.ua/hubs), куди може завітати кожен охочий, безкоштовно отримати доступ до платформи Дія. Цифрова освіта та пройти навчання. У листопаді 2020 р. Міністерство цифрової трансформації України запустило Цифрограм – загальнонаціональний тест з цифрової грамотності. ГО «Українська бібліотечна асоціація» та Міністерство цифрової трансформації України запрошують бібліотекарів та користувачів бібліотек до тестування та перевірки власних знань. Для цього потрібно лише знайти 20 хвилин, зосередитись та дати відповідь на 90 питань. У результаті дають сертифікат з вказаним загальним рівнем цифрової грамотності та розшифруванням по кожній компетенції. У тесті використовуються технології стандартизованого тестування. За основу взято рамку цифрових компетентностей для громадян України, яку за результатами досліджень створено українськими експертами на основі європейської концептуально-еталонної рамки цифрових компетентностей для громадян Європейського Союзу. Усі цифрові компетентності умовно згруповано у шість сфер: основи комп’ютерної грамотності; інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними; створення цифрового контенту; комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві; безпека у цифровому середовищі; вирішення технічних проблем. Навчання впродовж життя у цифровому суспільстві.

Хаб бібліотечних інноваторів Occupy Library Innovators Hub, 4 листопада 2020 р.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує взяти участь у другій події Хабу бібліотечних інноваторів Occupy Library Innovators Hub.Occupy Library ® 2020 – це незалежний захід, організований 22-25 вересня Progress Foundation (Румунія) за підтримки Next Library®. Він об'єднує інноваційні ідеї, що впроваджуються в бібліотеках Центральної, Східної Європи, Чорноморського, Кавказького та Каспійського регіонів, створює віртуальний простір для обміну прогресивним досвідом та підтримує найкращі ідеї як зробити бібліотеки більш залученими у своїх спільнотах. У конференції взяли участь понад 750 учасників, у т.ч. 95 спікерів з 25 країн.

5 листопада відбудеться Форум Культура 2.0.

5 листопада 2020 року за участі заступниці міністра культури та інформаційної політики України Петасюк Лариси Володимирівни відбудеться Форум Культура 2.0. Майстерня Міста Рівне. Від початку березня 2020 року культурні та креативні індустрії України знаходяться в ситуації пошуку антикризових інструментів для роботи з ризиками та отримання стійкості власних ініціатив, проєктів та інституцій в умовах кризи.

Мова йтиме про кращі практики Рівненських інституцій та успішні кейси міст і проєктів в часи кризи, які являються місцями тяжіння культури зі сміливими рішеннями та шаленою енергетикою. Організатори: Культура 2.0, House of Europe. Учасники: Л. В. Петасюк – заступниця міністра культури та інформаційної політики України; Т. Маркова – Департамент культури та туризму Одеської міської ради; Т. Максименко – управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому; О. Хмельник, О. Гощук – Агенція сталого Розвитку Міста; Л. Шульга – ГО «Джазовий клуб «ДжЕм»; Я. Кравченко; Л. Кічатий; О. Постнікова; О. Ковальчук.

Опубліковано перелік допущених до конкурсу проєктів патріотичних серіалів

Міністерство культури та інформаційної політики України публікує перелік суб'єктів кінематографії, проєкти яких допущені до конкурсного відбору проєктів телевізійних серіалів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка. До переліку увійшли 37 проєктів. З документом можна ознайомитись за посиланням. Нагадаємо, 29 жовтня МКІП оголосило про початок прийому документів для проведення конкурсу проєктів телевізійних серіалів патріотичного спрямування. Звертаємо увагу, що державна підтримка надається: проєктам, за результатами яких до 18 грудня цього року буде створений вже готовий серіал; проєктам, за результатами яких до 18 грудня будуть завершені окремі етапи - розвитку, розробки режисерського сценарію, підготовчого або знімального періоду. Розмір підтримки складатиме не більше ніж 50% загальної кошторисної вартості проєкту. В липні 2020 року уряд виділив 1 млрд грн на підтримку креативних індустрій, зокрема 100 млн грн – на створення і поширення телесеріалів патріотичного спрямування.

Цикл вебінарів «Культурні та креативні індустрії для бібліотекарів», листопад 2020 р.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує членів та представників офіційних партнерів Асоціації взяти участь у циклі вебінарів «Культурні та креативні індустрії для бібліотекарів», які відбудуться у листопаді 2020 р.

Графік вебінарів: 10 листопада «Культурні стратегії». Спікерка: І. Соловей, стратегиня з розвитку спільнот, з 2008 року президентка громадської організації Garage Gang (Ґараж Ґенґ), співзасновниця платформи соціальних інновацій Big Idea (Велика Ідея) та консультантка зі стратегії для програми міського розвитку Код Міста. Отримала ступінь бакалавра з економіки і менеджменту та диплом за спеціальністю Маркетинг в Університеті McGill (Монреаль, Канада).

17 листопада «Медіазв'язки у секторі креативних індустрій». Спікерка: А. Хачатурова, експертка з комунікацій з понад 10-річним досвідом у галузі журналістики, сторітелінгу та PR. Кваліфікована у розробці, проведенні та оцінці публічних заходів та інформаційних кампаній з метою просування державних реформ, підтримки культури та креативних індустрій, посилення розбудови спроможності громадянського суспільства. Працювала у штаті видавничих домів Sanoma Media Ukraine та Hupert Burda Media, а також на Новому Каналі. З 2015 року – головна редакторка сайту програми ЄС-Східного партнерства «Культура і Креативність». Консультувала щодо комунікацій національні та міжнародні проєкти у секторі культури, а також проєкти Ради Європи та ЄС-ПРООН у державному секторі.

24 листопада «Нематеріальна культурна спадщина та сталий розвиток громад: роль бібліотек». Спікерка: І. Каць, менеджерка культури, магістр державного управління, практикуюча тренерка з питань культурної політики, стратегування та організаційного розвитку. З 2007 року має досвід роботи на керівних посадах у галузі культури в органах державного управління, місцевого самоврядування та громадського сектора. З 2018 року є тренеркою освітньої програми: «Академія культурного лідера», що підтримується Міністерством культури та інформаційної політики України, Goethe-Institutв Україні та Інститутом культурної політики (ICP). Працює начальником відділу регіональної політики та координації реформи у сфері культури Українського центру культурних досліджень.

 Організатори: ВГО «Українська бібліотечна асоціація», Асоціація Культура та креативність

Відбулося обговорення концепції створення Музею сучасного мистецтва

17 листопада 2020 року відбулася zoom-зустріч з обговорення концепції створення Музею сучасного мистецтва. Під час заходу піднімались питання розташування та організаційно-правової форми майбутнього музею, сфери його управління, етапів створення, формування музейного зібрання, необхідності внесення змін до законодавства та інші. Основне завдання Музею сучасного мистецтва – збір, збереження, інтерпретація та демонстрація предметів сучасного мистецтва, що мають художню, культурну та наукову цінність. Участь у обговоренні взяла заступниця міністра культури та інформаційної політики С. Фоменко, радниця міністра Я. Барінова, генеральний директор «Мистецького арсеналу» О. Островська-Люта, мистецтвознавиця, дослідниця сучасного мистецтва, голова правління ГО «Музей сучасного мистецтва» О. Балашова, представники МКІП та куратори сучасного мистецтва.

Публічна заява бібліотек щодо сприяння цифровій інклюзії (17.11.2020)

Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ ІФЛА оголосила Публічну заяву бібліотек щодо сприяння цифровій інклюзії. ВГО «Українська бібліотечна асоціація» вже підписала цю заяву та закликає українські бібліотеки та бібліотекарів підтримати викладені в документі положення. Засвідчити свою підтримку можна, підписавшись під заявою за посиланням.

У Кєві відбулася українська прем’єра фільму Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва «Номери»

18 листопада 2020 року в кінотеатрі «Київська Русь» відбулась прес-конференція з нагоди української прем’єри фільму О. Сенцова та А. Сеітаблаєва «Номери». Участь у заході взяв перший заступник Міністра культури та інформаційної політики Р. Карандєєв. Він привітав авторів та творчу команду стрічки з прем’єрою та зазначив, що держава і надалі буде підтримувати виробництво та поширення фільмів патріотичного спрямування. В основі фільму лежить п’єса «Номери», написана О. Сенцовим ще до ув’язнення, у 2011 році. Світова прем’єра фільму відбулась у лютому 2020 року в межах програми Berlinale Special ювілейного Берлінського кінофестивалю (Berlinale) за участю творчої команди. Стрічка отримала схвальні відгуки від почесних гостей та критиків, які особливо відмітили талановиту акторську гру та лякаючу пророчу актуальність подій фільму в сучасному світі.

Визначено переможця премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини в 2020 році

18 листопада 2020 року відбулося засідання Комітету з присудження премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України. За результатами таємного голосування Комітет прийняв рішення присудити премію за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини в 2020 році проєкту Одеського обласного центру української культури «Живий музей» (керівник В. Вітос). Претендентами на здобуття премії у цьому також були: «Бовсунівські бабусі» – народний аматорський фольклорний колектив с. Бовсуни Лугинського району Житомирської області; «Криниця» – народний аматорський фольклорний колектив Будинку культури села Видерта Камінь-Каширського району Волинської області; «Берегиня» – жіночий фольклорний ансамбль сільського Будинку культури села Лопатичі Олевського району Житомирської області; «НепрOsti листи» – проєкт громадської організації «Рушійна сила» м. Київ (керівник В. Гедз); «Краяни» – народний фольклорний колектив сільського Будинку культури села Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області; Раїса Цапун – фольклорист, етнограф, збирачка та виконавиця народних пісень, майстер сучасного декоративно-прикладного мистецтва (сучасна вишивка) міста Чуднів Житомирської області. Нагадаємо, премія за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини заснована постановою Кабінету Міністрів від 23 листопада 2016 року № 841 «Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва». Вона присуджується фольклористам, етнографам, дослідникам, науковцям, збирачам-ентузіастам, фольклорним колективам, солістам (вокалістам, інструменталістам та танцюристам), майстрам-викладачам та керівникам дитячих творчих шкіл народних художніх промислів, які своєю діяльністю сприяють виявленню, фіксації, збереженню та популяризації етнокультурної спадщини етнокультурної спадщини та релігійних особливостей українського народу.

МКІП: 19 листопада відбудеться форум Creative Ukraine

19 листопада 2020 року розпочне свою роботу форум Creative Ukraine. Організатор: Креативна Україна / Creative Ukraine. Creative Ukraine – форум, що формує простір для діалогу та обміну досвідом між державними службовцями, міжнародними експертами та креативним бізнесом щодо адаптації до реалій, спричинених пандемією.

Форум вперше відбудеться в унікальному гібридному форматі. Його мета – сформувати оптимальні шляхи підтримки креативних індустрій України в умовах нової реальності. Спікери – представники держорганів України, урядів ЄС, HBO та інших відомих компаній, Стенфордського й Гарвардського університетів, креативні бізнеси, донорські організації, українські та міжнародні креативні діячі. Програма та деталі. Напрями форуму: панельні дискусії з українськими та міжнародними експертами; секторальні модулі, де в інтерактивному форматі запрошуємо ділитися ідеями підтримки та розвитку секторів креативної економіки (кіноіндустрія, мода, книговидання, концертна індустрія, народні художні промисли). Мета секторальних модулів – зібрати ідеї для подальшого опрацювання їх у державні політики та програми.

Оголошено результати конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного герба України

19 листопада Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного герба України підвів підсумки загальнонаціонального конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного герба України, проведеного Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти. Міністр культури та інформаційної політики України О. Ткаченко та Міністр юстиції України Д. Малюська, як співголови оргкомітету, оголосили результати конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба України. Загалом, до конкурсу було допущено 112 робіт. Процес визначення переможців здійснювався членами фахового журі, на чолі з А. Гречило, автором Малого герба. Журі презентувало своє рішення сьогодні на засіданні Оргкомітету.

Щорічна конференція ВГО «Українська бібліотечна асоціація» у форматі онлайн, 19-20.11.2020 р.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує до участі у щорічній Конференції Асоціації, що відбудеться 19-20 листопада 2020 р. у форматі онлайн. Тема конференції: «Українська бібліотечна асоціація – виклики, дії, рішення». Програма конференції. Події конференції: пленарне засідання; LIVE-ШОУ від номінантів Всеукраїнського конкурсу «Творчий злет: молодий бібліотекар року 2020»; урочиста церемонія вручення нагород і відзнак ВГО «Українська бібліотечна асоціація»; круглий стіл «Освітній потенціал Української бібліотечної асоціації: дух командної роботи»; студія «Бути і пам'ятати: ідентичнісний вимір бібліотечної практики»; фокус-семінар «Бюджетування культури: європейські практики в Україні» за підтримки Goethe-Institut в Україні; студія «На біс»; «Бібліотека та-ще»: Теплі кнушки від Луганського ОВ Української бібліотечної асоціації. Партнери конференції: Goethe-Institut в Україні, видавництво «Ранок», видавництво «Олді-клюс». До участі за попередньою реєстрацією запрошуються члени та партнери ВГО «Українська бібліотечна асоціація», керівники та провідні фахівці бібліотек, науковці, викладачі і студенти закладів вищої освіти, видавці, автори, читачі, провайдери інформаційних послуг, інші зацікавлені особи.

19-20 листопада відбудеться IV щорічний міжнародний форум «Креативна Україна»

19-20 листопада запрошують відвідати IV щорічний міжнародний форум «Креативна Україна», який вперше відбудеться з поєднанням офлайн та онлайн форматів виступів. Спікери розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні. Присутні журналісти матимуть можливість наживо поспілкуватися та отримати додаткові коментарі від учасників заходу. Серед гостей та учасників форуму: представники уряду та державних інституцій України; чиновники ЄС та Великобританії; відомі українські, європейські та американські діячі креативних індустрій; представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній; викладачі Стенфорду і Гарварду; засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки. Форум відбудеться у м. Київ.

Оголошено конкурс на девіз Української бібліотечної асоціації 2021 року (20.11.2020)

Президія ВГО «Українська бібліотечна асоціація» оголошує конкурс на девіз Української бібліотечної асоціації 2021 р. Концепція девізу має відображати роль бібліотек у сучасному світі, сприяти розумінню суспільством і кожним громадянином значення бібліотек для сьогодення та майбутнього України. Пропозиції на конкурс девізів (до 5 слів) надсилати за формою до 21 грудня 2020 р.

«Креативна Україна»: Презентовано документальний серіал про еволюцію української культури «СПАЛАХ»

Під час п’ятого модулю IV міжнародного форуму «Креативна Україна» презентували «СПАЛАХ» – перший документальний серіал про еволюцію різних сфер української культури та її сучасних героїв. Він складатиметься з 10 серій, кожна з яких розкриває теми від феномену української поп-музики та кліпмейкінгу до кіно, комедії, стрит-арту та локальних брендів одягу. Прем’єра першої серії про історію українського фольку, відбудеться 25 листопада Учасниками п’ятого модулю «Соціально вагомий контент» стали: Т. Федірко, науковий співробітник кафедри соціальної антропології Кембриджського університету, дослідник медіа в Україні; М. Єфросиніна, українська телеведуча, акторка, громадська діячка; О. Лук’яненко, креативна продюсерка серіалу «І будуть люди»; А. Сігел, контент-стратег, сценарист та продюсер із Лос-Анджелесу (США); Дж. Вайнсток, продюсер, засновник продюсерського центру Sea Smoke Entertainment (Лос-Анджелес, США); Д. Левін, президент із питань телебачення компанії Anonymous Content.

Хаб бібліотечних інноваторів Occupy Library Innovators Hubр

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує взяти участь у третій події Хабу бібліотечних інноваторів Occupy Library Innovators Hub, що відбудеться 26 листопада 2020 р. Occupy Library ® 2020 – це незалежний захід, організований 22-25 вересня Progress Foundation (Румунія) за підтримки Next Library®. Він об'єднує інноваційні ідеї, що впроваджуються в бібліотеках Центральної, Східної Європи, Чорноморського, Кавказького та Каспійського регіонів, створює віртуальний простір для обміну прогресивним досвідом та підтримує найкращі ідеї як зробити бібліотеки більш залученими у своїх спільнотах. У конференції взяли участь понад 750 учасників, у т.ч. 95 спікерів з 25 країн. Третій вебінар Occupy Library Innovators Hub присвячено активному громадянству – «Active citizenship». Вебінар проходитиме англійською мовою. Запрошуються бібліотекарі та представники громадських і неурядових організацій.

Бібліотеки! Долучайтеся до Мережі цифрових хабів! (27.11.2020)

У сучасному світі для кожної людини важливо володіти навичками роботи у цифровому середовищі. І саме бібліотеки є тими місцями, де кожен громадянин може підвищити свою цифрову грамотність, аби ефективно та безпечно застосовувати цифрові технології щодня, в роботі, в навчанні, в дозвіллі, для вирішення побутових питань. ВГО «Українська бібліотечна асоціація» з січня 2020 року – партнер проєкту Міністерства цифрової трансформації України «Дія. Цифрова освіта». Він є складником національного проєкту «Дія», за яким створюються онлайн-сервіси державних послуг задля побудови «Держави у смартфоні». На платформі «Дія. Цифрова освіта» створено Карту цифрових хабів, куди можна звернутися, щоб оволодіти новими знаннями та цифровими інструментами, де проконсультують як підвищити свою цифрову грамотність, як використати для цього освітню платформу.

МКІП оголошує конкурс на здобуття премії імені Леся Курбаса у 2021 році

Премія імені Леся Курбаса (далі – Премія) присуджується професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України. Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах. Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у Державному бюджеті України Міністерству культури та інформаційної політики України (далі – МКІП). Висування театральних постановок на здобуття Премії у 2021 році проводиться з 30 листопада 2020 року. На здобуття Премії висувається театральна постановка, прем’єра якої відбулася у 2020 році. Премія присуджується режисерам (далі – претенденти) за театральну постановку за такими критеріями: художній пошук; новаторський характер; європейський контекст; сценічний експеримент. На здобуття Премії не висуваються театральні постановки, які вже були відзначені Премією. Премія не присуджується повторно. Премія не присуджується посмертно. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться театрами усіх форм власності, Національною спілкою театральних діячів України, іншими творчими спілками, а також громадськими об’єднаннями, які діють у галузі театрального мистецтва, Національною академією мистецтв України, вищими навчальними закладами культури і мистецтва. За достовірність поданої інформації відповідають керівники підприємств, установ, організацій, які подали клопотання щодо претендента на здобуття Премії, та претенденти. 

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23

e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

МКІП оголошує конкурс на здобуття премії імені М. В. Лисенка у 2021 році

Премія імені М. В. Лисенка (далі – премія) присуджується за видатні досягнення у сфері музичного мистецтва та мистецтвознавства. Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах. Грошова винагорода до премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у кошторисі Міністерства культури та інформаційної політики України (далі – МКІП). Премія присуджується за такими напрямами: за видатні досягнення у професійній композиторській творчості; за видатні досягнення у професійному виконавському мистецтві; за видатні досягнення в музикознавстві. Премією відзначаються: професійні композитори – автори музичних творів (оперних, балетних, симфонічних, кантатно-ораторіальних, вокально-хорових, камерно-інструментальних тощо); окремі професійні виконавці з концертними програмами; автори музикознавчих праць (наукових, просвітницько-популяризаторських, музично-критичних тощо). Музичні твори, концертні програми, музикознавчі праці, автори (далі – претенденти) яких висуваються на здобуття Премії, повинні бути виконані (надруковані, опубліковані в завершеному вигляді, записані аудіо-, відео-, СD) протягом останніх п’яти років до року присудження премії, але не пізніше ніж за три місяці до їх висунення на здобуття премії. На здобуття премії не висуваються музичні твори, концертні програми, музикознавчі праці, які були відзначені премією або іншими преміями, державними нагородами. Повторно премія може присуджуватися претенденту за наявності нових визначних досягнень у сфері музичного мистецтва та музикознавства, але не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження премії. Премія не присуджується посмертно. Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії вносяться творчими спілками, вищими навчальними закладами культури і мистецтва, концертними організаціями, мистецькими колективами.

Уряд затвердив перелік платних послуг, які можуть надавати державні та комунальні заклади культури

2 грудня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив розроблений Міністерством культури та інформаційної політики проєкт постанови «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою». Прийняття документу дозволяє врегулювати питання користування майном державних та комунальних закладів культури під час надання ними платних послуг з положеннями Закону України «Про оренду державного та комунального майна». До переліку послуг увійшли, зокрема: підготовка і проведення тематичних, театрально-концертних, ігрових, видовищно-спортивних, науково-методичних, методичних, літературно-художніх, обрядових, культурно-оздоровчих та інших заходів і програм; проведення конкурсів, карнавалів, фестивалів, вистав, театральних та музичних постановок, концертів артистичних груп, труп, оркестрів, виставок-продажу творів професійного та аматорського мистецтва, літератури тощо.

Виклики, дії, рішення: щорічна конференція ВГО «Українська бібліотечна асоціація» (02.12.2020)

Щорічна конференція ВГО «Українська бібліотечна асоціація» – це подія, на якій підбиваються підсумки роботи всеукраїнської професійної громадської організації, нагороджуються переможці всеукраїнських конкурсів, ініційованих Асоціацією, відзначаються ініціативні, креативні та віддані бібліотечній справі, обговорюються світові тренди та визначається стратегія діяльності на наступні періоди. Тема щорічної конференції – «Українська бібліотечна асоціація – виклики, дії, рішення». Цьогоріч вона вперше відбувалася онлайн – у новому форматі. На сьогодні ВГО «Українська бібліотечна асоціація» об’єднує 4140 членів, має 14 регіональних відділень, 8 секцій та 80 офіційних партнерів. Конференція пройшла за підтримки трьох партнерів: Goethe-Institut в Україні, Видавництво «Ранок», Видавництво «Олді-плюс». Учасниками конференції стали представники бібліотек різних систем і відомств, органів центральної виконавчої влади та державних інституцій, науковці, викладачі закладів вищої освіти, видавці – загалом близько 180 учасників з усієї України. Чи не вперше на Конференції піднімались надзвичайно важливі питання для подальшого розвитку Асоціації і бібліотечної справи в Україні – фокус-семінар «Бюджетування установ культури: європейські практики в Україні». Це може здатися дивним, але й в успішній Польщі бібліотекам теж не вистачає грошей. Однак, вони добре розуміються на інвестиційній політиці – тобто знають, де залучити додаткові кошти. А експерт з управління державними фінансами та бухгалтерського обліку Н. Сушко висвітлила ключові проблеми бібліотечної галузі. Студія «Бути і пам'ятати: ідентичнісний вимір бібліотечної практики», модераторкою якої виступила Т. Гранчак, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, членкиня Президії ВГО «Українська бібліотечна асоціація», була присвячена розгляду комплексу питань, пов'язаних із роллю бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій пам'яті у пошуках відповідей на доленосні питання про те, ким себе уявляє і що про себе пам'ятає спільнота, про її цивілізаційний вибір. Питання історичної пам'яті та національної ідентичності, які безпрецедентно увійшли в публічний дискурс, спонукали до переосмислення ролі бібліотек як інформаційно-комунікаційних інституцій пам'яті. Під час роботи студії було висвітлено різні підходи до ефективного використання комеморативного потенціалу бібліотек, розкриття місця і ролі, напрямів і форм діяльності бібліотек різних видів і рівнів – національних, обласних, районних – у реалізації політики пам’яті й формуванні та зміцненні національної ідентичності. На «круглому столі» «Освітній потенціал Української бібліотечної асоціації: дух командної роботи» обговорювався ключовий виступ керівниці проєктів О. Бояринової про освітній компонент проєктної діяльності Асоціації. Ще йшлося про актуалізацію змісту неперервної освіти бібліотекарів з урахування викликів часу, вимог державної та регіональної культурної політики, реформи системи забезпечення населення культурними послугами та світових освітніх трендів. Цьогорічна конференція ВГО «Українська бібліотечна асоціація» вийшла цікавою, яскравою і повною креативних, нестандартних ідей, які кожен з учасників може використати для розвитку своєї бібліотеки.

«Мистецтво»: В Полтаві пройшов завершальний сьомий Національний круглий стіл

3 грудня 2020 року в Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики пройшов завершальний сьомий Національний «круглий стіл». У фокусі обговорення учасників цього разу була тема «Мистецтво». Координатором став К. Дорошенко, критик, куратор сучасного мистецтва, публіцист.

3 грудня відбудеться чергове засідання Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини

3.12.2020 у приміщенні Головного управління охорони культурної спадщини та музеїв Директорату культурної спадщини та музеїв у м. Київ, відбулося чергове засідання Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини. Порядок денний засідання наведено у додатку.

Cвітове кафе з обміну досвідом про розвиток громад «Ласкаво просимо до України», 08 грудня 2020 р.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує взяти участь «Cвітовому кафе» з обміну досвідом про розвиток громад «Ласкаво просимо до України», що відбудеться 08 грудня 2020 р. Бібліотеки та організації громадянського суспільства надають підтримку громадам у їхньому прагненні зростати та розвиватися. Таке партнерство має вирішальне значення, коли ми стикаємося з різними викликами: соціальна та економічна криза, пандемія, військові дії тощо. Обмін досвідом та підходами допомагає нам отримати нові знання, інноваційні ідеї, корисні інструменти та з’ясувати, як зробити своє життя кращим. «Світове кафе» організовується Progress Foundation (Румунія) та ВГО «Українська бібліотечна асоціація». Ви дізнаєтесь про український контекст і досвід, отримаєте інформацію про ініціативи та партнерство між бібліотеками, громадськими та неурядовими організаціями, обговорите як бібліотеки та громадські організації привносять зміни та інновації у свої громади, роблячи їх більш стійкими та відповідаючи на потреби мешканців.

Цикл вебінарів «Психологічні нюанси бібліотечної роботи», грудень 2020 р.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує членів та представників офіційних партнерів Асоціації взяти участь у циклі вебінарів «Психологічні нюанси бібліотечної роботи», які відбудуться у грудні 2020 р. Спікерка: А. Льовочкіна, доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Графік вебінарів: 09 грудня, «Бібліотекарі та користувачі: мистецтво порозумітися»; 14 грудня, «Бібліотекарі на карантині».

Бібліотечна акція «Сторінки пам’яті» (09.12.2020)

З 14 жовтня (День захисника України) до 6 грудня 2020 року (День Збройних сил України) тривала Всеукраїнська бібліотечна акція «Сторінки пам’яті», яку започаткувала Державна бібліотека України для юнацтва. У ній взяли участь понад 60 бібліотекарів з усіх областей України. Акція присвячена захисникам України, всім, хто ціною здоров’я і життя захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, щоб сучасне й майбутнє покоління знали та пам’ятали про самовідданість і жертовність героїв, їхній подвиг під час звільнення українських земель від російської окупації. До популяризації творів про російсько-українську війну долучились письменники, працівники бібліотек, студенти, школярі, громадські діячі.

Вебінар «Розбудова мережі хабів цифрової освіти», 10 грудня 2020 р.

Головний тренінговий центр ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує керівників і тренерів регіональних тренінгових центрів обласних універсальних наукових бібліотек до участі у вебінарі «Розбудова Мережі хабів цифрової освіти». Мета вебінару – визначення алгоритмів спільних дій зі створення офіційних хабів цифрової освіти та окреслення переваг для бібліотек – амбасадорів проєкту «Дія. Цифрова освіта». До участі запрошуються також представники інших бібліотек, зацікавлені у приєднанні до Мережі хабів цифрової освіти.

Звернення ВГО «Українська бібліотечна асоціація» щодо зміни до умов попередньої оплати товарів, робіт, послуг бюджетними установами (11.12.2020).

10 грудня 2020 року ВГО «Українська бібліотечна асоціація» звернулась із офіційним листом до Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка з приводу прийняття Постанови Кабміну від 02.12.2020 р. №1198 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 і від 22 липня 2020 р. № 641». Дана Постанова вносить зміни до умов попередньої оплати товарів, робіт, послуг бюджетними установами. Під її дію підпадають і бібліотеки. Прийнята Постанова унеможливлює передплату періодичних видань на 2021 рік, що призведе до незворотних негативних наслідків поповнення бібліотечних фондів. ВГО «Українська бібліотечна асоціація» впевнена, що в складний час пандемії громадянам необхідно мати безкоштовний доступ до актуальної періодики. А бібліотеки зобов’язані надати таку можливість кожному, хто цього потребує. У листі ВГО «Українська бібліотечна асоціація» просить Міністерство культури та інформаційної політики України сприяти внесенню змін до Постанови № 641 від 22 липня 2020 р. у п. 151 та внести до виключень заборони попередньої передплати продуктів та послуг передплату періодичних видань з метою поповнення бібліотечних фондів.

Канада ратифікувала Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів з Україною

Уряд Канади офіційно поінформував Посольство України в Оттаві про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Угодою про спільне виробництво аудіовізуальних творів з Україною. Угода дозволить українським продюсерам за умови спільного виробництва претендувати в Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги та знижки при дистрибуції. Такі ж преференції передбачені і для канадських митців, які зніматимуть в Україні. Верховна Рада ратифікувала документ у вересні 2020 р. Угода набуде чинності 1 січня 2021.

Світлана Фоменко нагородила переможця премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини

14 грудня 2020 року заступниця Міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко нагородила лауреата премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини в 2020 році. В цьому році перемогу здобув проєкт Одеського обласного центру української культури «Живий музей», керівник – Валентина Вітос.

«Тиха вечірка в бібліотеці»: хакатон ідей, 15.12.2020 р.

Як спекти тиху вечірку в приміщенні бібліотеки без тотального підгоряння? Чи взагалі доречна така вечірка в часи пандемії? Як у цьому форматі події співіснують бібліотекарі, громадські активісти та інклюзія? Про це та низку інших надважливих речей запрошує поговорити на хакатоні ідей команда організаторів всеукраїнської акції Good Silent Party на чолі з Луганською обласною універсальною науковою бібліотекою та Луганським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації. Серед спікерів події: автор ідеї тихих вечірок у бібліотеці та івент-менеджер у Луганській обласній бібліотеці Сергій Летучий; письменники і музиканти Сергій Жадан та Сергій «Колос» Мартинюк; співзасновник, виконавчий продюсер радіо Skovoroda Артем Галицький; тренерка з впровадження інклюзивності/проєктна менеджерка в Українському культурному фонді Ніна Салій; засновник і директор соціально-культурного проєкту «Без меж» Олександр Дюбін; голова Молодіжної секції Української бібліотечної асоціації Вікторія Польова; представниця Програми ООН із відновлення та розбудови миру Ганна Борова;громадський активіст, організатор тихої вечірки у Харкові Іван Сенін.

На Рівненщині відбулася щорічна Конференція ГО «Рівненське обласне відділення Української бібліотечної асоціації»  (15.12.2020)

9 грудня 2020 р. бібліотекарі публічних бібліотек області стали учасниками щорічної обласної Конференції Рівненського ОВ УБА, яка пройшла в онлайн-форматі на основі сервісу Google Meet. Учасники – 137 фахівців, які працюють в обласних, центральних районних та міських бібліотеках, сільських філіях. У цілому до відеоконференції під’єдналися 50 бібліотечних закладів. В ході професійного діалогу бібліотекарі отримали відповіді на питання, що стосуються організаційних та правових основ діяльності бібліотек в новостворених громадах, формування мережі та штату закладів, дотримання вимог щодо ліквідаці/реорганізації бібліотек, долю методичних центрів в нових умовах. Сформований пакет пропозицій від ГО «Рівненське обласне відділення Української бібліотечної асоціації» на наступний рік був схвалений учасниками конференції. Членами організації були запропоновані додаткові опції до плану роботу організації на 2021 рік. Так, у напрямку підвищення кваліфікації запропоновані професійні візити, розширено їх географію: Луцьк, Харків, Івано-Франківськ, Одеса, Ужгорода (на вибір) та Республіка Польща. З метою підвищення якості освітніх пропозицій для членів організації необхідним є залучення зовнішніх відомих експертів/тренерів для навчання бібліотекарів. Окреслені теми, що потребують глибшого вивчення та актуалізації знань, наприклад «Робота в соціальних мережах», «Блогерство», «Ораторське мистецтво», «Бібліотека в інстаграм», «Психологія бібліотечної діяльності», «Професійне вигорання. Мотивація персоналу». Запропоновано запровадити цикл вебінарів від голови відділення «Основи бібліотечного менеджменту. Управлінська діяльність».

Бюджет МКІП на 2021 рік складе 12,524 млрд грн

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому проєкт Закону про Державний бюджет України на 2021 рік. За ухвалення документу проголосували 289 народних депутатів. Бюджет Міністерства культури та інформаційної політики затверджено на рівні 12,524 млрд грн. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підкреслив, що наступного року вдасться розпочати реалізацію запланованих програм: Велика Реставрація, Центри культурних послуг, програми для народних художніх промислів та популяризації читання, системний розвиток і промоція внутрішнього туризму, будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності, Музею Голодомору, Музею Бабиного Яру та Галузевого державного архіву, програми інформаційної безпеки та медіаграмотності. Планується створити дві нові інституції – Державну службу охорони культурної спадщини та Державну інспекцію охорони культурної спадщини.

Уряд затвердив план заходів з реалізації першого етапу Стратегії популяризації української мови

16 грудня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив розроблений Міністерством культури та інформаційної політики проєкт розпорядження про затвердження плану заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава». Мета документу – формування комфортного та функціонального україномовного середовища по всій території країни для усього населення, а також підвищення престижу та авторитетності державної мови.

Відбулося перше засідання українсько-азербайджанської робочої групи зі співробітництва у сфері туризму

18 грудня 2020 року в режимі онлайн відбулося перше засідання українсько-азербайджанської робочої групи зі співробітництва у сфері туризму. Українську делегацію на заході очолила заступниця Міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк. Сторони обговорили шляхи співпраці у туристичній сфері, в тому числі з урахуванням наслідків пандемії COVID-19, відновлення повноцінного прямого авіасполучення між містами Азербайджану та України, посилення співробітництва між містами та регіонами обох країн та розвиток співпраці в сфері оздоровчого туризму. Окрім того, під час заходу сторони торкнулися питання організації першого українсько-азербайджанського туристичного форуму у м. Баку, а також організації спільних маркетингових заходів для взаємної промоції туристичних дестинацій України та Азербайджану, зокрема, туристичних виставок.

МКІП подовжує термін прийому пропозицій щодо претендентів на здобуття премії імені Б. М. Лятошинського у 2021 році

Міністерство культури та інформаційної політики України подовжує до 30 грудня 2020 року термін прийому пропозицій щодо претендентів на здобуття премії імені Б. М. Лятошинського у 2021 р. Премія імені Б. М. Лятошинського (далі – премія) присуджується щороку у січні професійним композиторам за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості. Премія присуджується громадянам України. Щороку присуджується лише одна премія у розмірі 20,0 тисяч гривень. Премія присуджується композиторам (далі – претенденти) за такими напрямами: за окремий твір; за творчий доробок претендента у певному жанрі (симфонічний, хоровий, оперний, камерний тощо); за творчі досягнення протягом останніх п’яти років. Претендент може брати участь у конкурсі на здобуття премії тільки в одному із зазначених напрямів. На здобуття премії висуваються завершені музичні твори у жанрі академічного музичного мистецтва, які були написані та оприлюднені (виконані) протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за місяць до їх висунення на здобуття премії (зазначити рік описання та оприлюднення). На здобуття премії не висуваються твори, які вже були відзначені премією або іншими преміями, державними нагородами. Премія не присуджується посмертно.

Канада ратифікувала Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів з Україною

Уряд Канади офіційно поінформував Посольство України в Оттаві про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Угодою про спільне виробництво аудіовізуальних творів з Україною. Угода дозволить українським продюсерам за умови спільного виробництва претендувати в Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги та знижки при дистрибуції. Такі ж преференції передбачені і для канадських митців, які зніматимуть в Україні. Нагадаємо, що 2 липня 2019 року в Торонто Кабінет Міністрів України та Уряд Канади підписали Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів. Верховна Рада ратифікувала документ у вересні 2020. Угода набуде чинності 1 січня 2021.

Президент підписав закон щодо держпідтримки культури, туризму та креативних індустрій

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій» № 962-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 листопада 2020 року. Закон впроваджує податкові стимули для підтримки діяльності у сфері креативних індустрій, культури, туризму, спорту та інших гуманітарних сферах. Механізм запрацює з 1 січня 2021 року. Зокрема, документ передбачає: звільнення від податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб отриманої платниками цільової допомоги, яка надається за рахунок бюджетних коштів або коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів або програм у сфері креативних індустрій; зниження ставки ПДВ для операцій з постачання послуг, пов'язаних зі сферами культури й туризму, зокрема послуг з показу вистав, культурно-мистецьких заходів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках і заповідниках та їхнього відвідування; зниження ставки ПДВ щодо послуг з розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення й публічного показу фільмів, адаптованих в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та порушенням слуху; застосування зниженої ставки ПДВ у розмірі 7% для послуг з тимчасового розміщення, що надаються готелями та подібними закладами.

Олександр Ткаченко обговорив з послом Швейцарії співпрацю в культурній сфері

22 грудня 2020 року Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Швейцарії в Україні Клодом Вільдом. Сторони обговорили можливу співпрацю між країнами у рамках Swiss Cooperation Program Ukraine 2020-2023. Основні напрямки програми: Децентралізація в культурі. Створення культурних центрів аналогів центрів культурних послуг та реформа фінансової системи культурних послуг; Діджитал трансформація. Запуск цифрових проектів, що зроблять культуру більш доступною та інтерактивною; Посилення конкурентноспроможності креативної економіки. Зокрема завдяки народним художнім промислам.

Відбулося засідання Робочої групи з розробки Стратегії розвитку читання

22 грудня 2020 року відбулося засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку читання на 2021–2025 роки. Розроблення Стратегії зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення популярності читання як усвідомлено обраної дозвіллєвої, освітньої практики та практики саморозвитку. Документ сприятиме всесторонньому та гармонійному розвитку особистості, зокрема, критичного мислення та освітнього рівня, що відповідатиме європейським освітнім та іншим нормам. Крім того, одним із завдань Стратегії є створення сприятливих умов для розвитку національного книжкового ринку. В рамках засідання було обговорено проєкт Стратегії та наголошено на двох ключових стратегічних напрямах: підтримці та розвитку книжкової інфраструктури, а також формування навички і потреби у читанні.

В Україні будуть по-новому оцінювати і планувати діяльність музеїв

23 грудня 2020 року в прес-центрі УНІА «Укрінформ» відбулася прес-конференція, присвячена презентації підсумків проєкту «Музей – «валіза без ручки» чи символічний капітал?» Участь у заході взяла заступниця Міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко. Вона підкреслила, що зараз в Україні немає централізованого банку даних музейної галузі, а критерії та індикатори діяльності закладів залишились ще з радянських часів. Світлана Фоменко додала, що дуже важливо правильно вимірювати діяльність музеїв, застосовуючи загальносвітові критерії, і саме на це спрямований проєкт «Музей – «валіза без ручки» чи символічний капітал?». У межах проєкту була проведена верифікація системи показників ефективності в музейній галузі України, насамперед, з метою виявлення критеріїв, що втратили актуальність, критично обмежують можливість ефективної роботи та розвитку сучасних музейних інституцій. Дослідження базувалося на аналізі української нормативної бази, вивченні зарубіжного досвіду та профільних міжнародних стандартів, а також фахових відгуках представників музейної спільноти. Для досягнення стабільного результату Міністерство культури та інформаційної політики України й ВГО «ІКОМ України» домовилися про проведення спільної роботи з впровадження напрацьованих результатів проєкту та подальших кроків зі зміни системи критеріїв ефективної діяльності музеїв.

Уряд затвердив положення про мистецький ліцей

23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив розроблений Міністерством культури та інформаційної політики проєкт постанови «Про затвердження Положення про мистецький ліцей». Мистецький ліцей – це заклад спеціалізованої мистецької освіти, який забезпечує надання початкової та профільної мистецької освіти у безпосередньому поєднанні з повною загальною середньою освітою. Положення регламентує діяльність таких закладів, які працюють в системі повної загальної середньої освіти, а також визначає основні засади їх функціонування, особливості структури, специфіку здобуття початкової та профільної мистецької освіти в них тощо. Положення про мистецький ліцей розроблене на виконання частини п’ятої статті 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Цим нормативно-правовим актом спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати) були перейменовані на мистецькі ліцеї, що призвело до необхідності прийняття відповідного положення та скасування Положення про спеціалізовану мистецьку школу (школу-інтернат) (постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 280).

Олександр Ткаченко обговорив співпрацю з головою Міжнародної організації тюркської культури

24 грудня 2020 року Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зустрівся з Головою Міжнародної організації тюркської культури (TÜRKSOY) Дюсеном Касеіновим. Сторони обговорили можливі варіанти культурного співробітництва між Україною та TÜRKSOY, зокрема у таких напрямках, як: видавнича діяльність, переклади книг українською та тюркськими  мовами; залученість українців у театральних фестивалях, оркестрах; спільне виробництво фільмів; організація українських виставок у тюркомовних країнах і навпаки.

Хаб бібліотечних інноваторів Occupy Library Innovators Hub, кращі практики від України (30.12.2020)

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» запрошує взяти участь у створенні інтернет-платформи для поширення кращих практик співпраці бібліотек з громадськими та неурядовими організаціями. Occupy Library ® 2020 – це незалежний захід, організований 22-25 вересня Progress Foundation (Румунія) за підтримки Next Library®. Він об'єднує інноваційні ідеї, що впроваджуються в бібліотеках Центральної, Східної Європи, Чорноморського, Кавказького та Каспійського регіонів, створює віртуальний простір для обміну прогресивним досвідом та підтримує найкращі ідеї як зробити бібліотеки більш залученими у своїх спільнотах. У конференції взяли участь понад 750 учасників, у т.ч. 95 спікерів з 25 країн. У 2021 році організатори створять інтернет-простір, де планують відобразити кращі ініціативи спільної роботи бібліотек зі Східної Європи та Чорноморського регіону з громадськими та неурядовими організаціями задля покращення своїх громад.

МКІП оголошує конкурс на добір одного експерта до конкурсної комісії з відбору Куратора національного проекту на 59-ій Венеціанській бієнале

У зв’язку з самовідводом члена конкурсної комісії з відбору куратора національного культурного проекту для представлення України на 59-ій Венеціанській бієнале сучасного мистецтва (квітень-листопад 2022 року) МКІП оголошує конкурс на добір одного експерта до конкурсної комісії з відбору куратора. До участі у конкурсі запрошуємо громадян України: незалежних фахівців у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування; членів професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону; членів міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури. Подавати свою кандидатуру до складу конкурсної комісії не можуть представники організацій, які планують змагатися за право бути Куратором (з метою уникнення конфлікту інтересів). 

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

Актуально про культуру 2020


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Сектор наукової інформації з питань культури і мистецтва 

 

 

 Актуально про культуру

 

  

 

 

Вінниця, 2020