Актуально про культуру 2020

Рік видання: 2020

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Сектор наукової інформації з питань культури і мистецтва 

 

 

 Актуально про культуру

 

  

 

 

Вінниця, 2020

Поділитися:

МКМС: Уряд призначив Ольгу Россошанську головою Державного агентства з питань мистецької освіти України

19 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження про призначення Ольги Россошанської на посаду голови Державного агенства з питань мистецької освіти України. Головним пріоритетом діяльності агентства буде реалізація політик МКМС. А саме: диверсифікація та профілізація освітніх програм мистецьких коледжів та закладів вищої освіти; розширення доступності якісної мистецької освіти усіх рівнів; розробка стандартів початкової профільної та фахової передвищої мистецької освіти для мистецьких ліцеїв та коледжів; створення інструментів фінансування закладів вищої мистецької освіти на основі критеріїв ефективності їх діяльності; створення механізмів модернізації матеріально - технічної бази мистецьких коледжів та ЗВО із залученням грантів та допомоги меценатів; підвищення рівня залученості всіх членів суспільства до громадського життя через навчання мистецтву та мистецькі практики; створення Єдиної національної системи учнівських та студентських мистецьких конкурсів – забезпечення престижності конкурсів в сфері мистецької освіти.

МКМС: Уряд призначив Галину Григоренко головою Державного агентства з питань мистецтв України

19 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження про призначення Галини Григоренко на посаду голови Державного агенства з питань мистецтв. Головним пріоритетом діяльності агентства буде реалізація політик МКМС. А саме: збільшення вдвічі кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально; впровадження стандартів забезпечення населення культурними послугами; удосконалення проектно - цільового механізму фінансування системи надання культурних послуг через стимулювання залучення різних джерел фінансування різних рівнів для реалізації культурних проектів надання культурних послуг; створення ефективних моделей управління театрально та концертно - видовищними закладами; запровадження стандартів замовлення і виконання театрами, концертними залами, філармоніями сучасних українських і сучасних світових мистецьких творів (не менше 20%); розробка концепції та запровадження Інституту перформативних мистецтв.

МКМС: Олена Богдан про перемогу в конкурсі на голову Держетнополітики

19 лютого 2020 року переможниця конкурсу на посаду Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан в інтерв'ю інтернет-порталу Релігійно-інформаційна служба України розповіла про перемогу в конкурсі та плани на посаді.

МКМС: Уряд призначив Марину Кудерчук головою Держкіно

19 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження про призначення Марини Кудерчук Державного агентства України з питань кіно. Нагадаємо, що згідно з Положенням про Державне агентство України з питань кіно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року № 277, Держкіно України відповідно до покладених на нього завдань:узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та подає їх в установленому порядку Міністрові культури; проводить аналіз діяльності суб’єктів кінематографії, за результатами якого готує висновки щодо тенденцій розвитку національної кінематографії; розробляє пропозиції щодо структурного вдосконалення та реформування національної кіноіндустрії, розвитку продюсерської системи; виконує програми виробництва фільмів за державним замовленням, розробляє економічне обґрунтування та проводить розрахунки граничних обсягів видатків державного бюджету; розробляє пропозиції до програми створення та розповсюдження національних фільмів; укладає угоди про виробництво фільмів на умовах державного замовлення та державної фінансової підтримки; взаємодіє з вітчизняними та іноземними науково-дослідними установами і навчальними закладами з метою обміну досвідом з питань реалізації державної політики у сфері кінематографії; сприяє збереженню та раціональному використанню національної та світової кінематографічної спадщини; веде Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів; веде Державний реєстр фільмів; видає державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів; бере участь в організації конкурсу з відбору інвестиційних та інноваційних проектів у сфері кінематографії; розробляє пропозиції щодо умов прокату, тиражування, розповсюдження і публічного показу або демонстрування фільмів з індексами, що мають обмеження глядацької аудиторії; здійснює контроль за дотримання квоти демонстрування національних фільмів під час використання національного екранного часу, умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, та за наявністю зазначеного державного посвідчення; складає протоколи про адміністративні правопорушення у сфері кінематографії; здійснює контроль за тиражуванням фільмокопій на відеоносіях, їх продажем, передачею у прокат і оренду для публічного показу через відеоустановку, а також за тиражуванням фільмокопій на кіноплівці, передачею їх у прокат, демонструванням фільмокопій на кіноплівці у призначених для цього приміщеннях; надає консультаційну та організаційно-методичну допомогу у сфері кінематографії; бере участь в організації та проведенні кінофестивалів, кіновиставок, кінопрем’єр, прес-конференцій, інших заходів з популяризації національної кіноіндустрії; відповідно до законодавства бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до повноважень Держкіно; здійснює співробітництво з вітчизняними і зарубіжними кіноархівами; вносить в установленому порядку подання стосовно представлення державних службовців та працівників апарату Держкіно до відзначення державними нагородами, здійснює нагородження заохочувальними відзнаками Агентства; здійснює відповідно до законодавства підготовку, розповсюдження та тиражування аудіовізуальних творів; надає відповідно до міжнародних договорів аудіовізуальним творам в Україні статус продукту спільного виробництва; надає в установленому порядку аудіовізуальним творам статус національного; порушує в установленому порядку клопотання про надання суб’єктам кінематографії статусу національного; утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкіно; виконує у межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління; здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держкіно, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; здійснює інші повноваження, визначені законом.

Заява МКМС щодо інформації про звільнення бібліотекарів і закриття бібліотек у Херсоні

Міністерство культури молоді та спорту обурене інформацією, яка поширюється у ЗМІ щодо ліквідації комунальних публічних бібліотек для дорослих та дітей м. Херсона і вважає такі рішення неприпустимими для країни, де найвищою цінністю є людина і її права. Ще 11.02.2020 року МКМС листом (№ 1834/4.10.3) звернулось до Херсонської міської ради із запитом у дводенний термін надіслати вичерпну інформацію щодо роз’яснення чи спростування інформації у ЗМІ, або надання вагомих аргументів стосовно рішень, які ухвалені або можуть бути ухвалені Херсонською міською радою. Станом на 20.02.2020 року жодних пояснень так і не надійшло. Реалізація такої ініціативи Херсонської міської ради порушує норми чинного законодавства, зокрема, відповідно до статей 15 та 27 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, що є у державній або комунальній власності визначається відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за погодженням із Міністерством культури, молоді та спорту. Також забороняється переміщення бібліотек без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів.

Володимир Бородянський: Крим - це Україна

26 лютого 2020 року, в Києві проходив Форум «Age of Crimea» (Час Криму), присвячений Дню кримського спротиву російській окупації. Вперше за 6-ти річну історію проведення форуму на ньому виступив Президент України. Участь у заході взяли лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, а також вище керівництво держави, дипломати, експерти, правозахисники та інші. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський виступив на заході з промовою.

ХXІІ Міжнародна науково-практична конференція «Геополітика та Церква: місце України та глобальній релігійній мапі світу», 27-28.03.2020 р., м. Львів

Офіційний партнер ВГО Українська бібліотечна асоціація – Український католицький університет щиро запрошує студентів та молодих науковців взяти участь у ХXІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Геополітика та Церква: місце України та глобальній релігійній мапі світу». Україна знаходиться на перетині різних культур та цивілізацій. Українська православ’я стало центром обговорень всього православного світу. В той же час ми маємо найбільшу Східну Католицьку Церкву у світі. Українські об’єднання баптистів є чи не найбільшими на континенті. Чи можемо ми говорити про належність України виключно до однієї з типів конфесійних макроугруповань? Яке місце України на світовій релігійній мапі? Які впливи українські церкви мають на свої конфесійні традиції та яку користь це може принести українському суспільству? Важливо почути думки молодих науковців та студентів у цій царині, обмінятися досвідом і випрацювати спільне бачення заявлених проблем. Конференція відбудеться в Українському католицькому університеті за адресою: м. Львів, вул. Свєнціцького, 17. Інститут забезпечує учасникам конференції проживання (хостел) та харчування. Проїзд за власний кошт учасників, також зауважуємо про необхідність сплатити реєстраційний внесок у розмірі 100 гривень. Реєстраційна анкета та вимоги до доповіді додаються. За довідками звертатись в Інститут релігії та суспільства УКУ, e-mail: irs@ucu.edu.ua, або за телефоном 032-240-99-40 (внутрішній 3252 та 3117).

Тренінг «Підліткове читання: щоб перше не було останнім», 12.03.2020 р., м. Київ

ВГО Українська бібліотечна асоціація спільно з Goethe-Institut в Україні та «Видавничим центром «Академія» 12 березня 2020 р. проведе тренінг для членів УБА на тему «Підліткове читання: щоб перше не було останнім».

Спікери:

Олена Рижко, докт. наук із соц. комун., письменниця, експертка підліткового читання, авторка чотирьох книг про і для підлітків («Дівчина з міста», «Знає тільки Мару», «Король Даркнету», «Мишоловка»).

Анастасія Євдокимова, кураторка освітніх програм мистецьких фестивалів, учителька української мови й літератури, начальниця відділу промоції читання Українського інституту книги.

Модераторка: Аня Яблучна, проект-менеджерка «Видавничого центру «Академія».

Під час семінару будуть розглянуті такі питання: 1) Перше знайомство з підлітковою книжкою: як зробити так, щоб воно не стало останнім; 2) «Стоп-слова»: як варто й не варто говорити про книжки, а про підліткові – особливо; 3) Як сформувати цікаві й корисні читацькі звички – кейс для підлітків та дорослих. Участь у тренінгу за попереднім записом.

II Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення», 2-3.04.2020 р., м. Київ

ВГО Українська бібліотечна асоціація запрошує взяти участь у 2-й Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення», яка відбудеться 2-3 квітня 2020 р. у Науково-технічній бібліотеці ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 37. Конференція розрахована на керівників та провідних фахівців бібліотек, інформаційних, освітніх та соціокультурних установ. Робочі мови конференції: українська та англійська. Реєстрація участі – до 1 березня 2020 року за посиланням.

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу», 8-9.04.2020 р., м. Київ

Організатор заходу – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України.

Напрями роботи конференції:

бібліотеки і соціально-гуманітарний розвиток суспільства;

публічні бібліотеки як інформаційні та соціокультурні центри громад;

бібліотеки і подолання  цифрової нерівності у суспільстві;

роль бібліотек у формуванні цілісного інформаційно-культурного простору;

бібліотеки як платформи для забезпечення прав громадян на інформальну освіту.

Місце проведення конференції – м. Київ, вул. М. Грушевського, 1, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Для участі у конференції необхідно до 12.03.2020 р. надіслати на електронну адресу method@nplu.org.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві», 4-5.06.2020 р., м. Миколаїв

Основні питання, які розглядатимуться на Конференції:

Освітянські бібліотеки України як центри науково-методичної та інформаційно-бібліографічної підтримки та створення власних інформаційних ресурсів.

Розвиток бібліотек освітніх установ різного рівня та підпорядкування в умовах «суспільства знань».

Сучасні та перспективні послуги бібліотек на підтримку неформальної освіти дорослих.

Попередньо планується робота трьох секцій:

бібліотеки закладів загальної середньої освіти,

бібліотеки вищих навчальних закладів,

публічні бібліотеки-центри неформальної освіти дорослих.

Категорії учасників:

Конференція орієнтована на представників бібліотек освітніх установ різного рівня та підпорядкування та спеціалістів із інформаційно-бібліотечного обслуговування, а також на працівників публічних бібліотек, на базі яких працюють освітні центри (у тому числі з неформальної освіти дорослих). Участь у конференції - безкоштовна.

Науково-практична інтернет-конференція «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій», 15-19 червня 2020 р., м. Ужгород

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету - офіційній партнер УБА - запрошує взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій», яка відбудеться 15-19 червня 2020 р., м. Ужгород на базі Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. Організатор: Наукова бібліотека Ужгородського національного університету. Цільова аудиторія: керівники та провідні фахівці бібліотек, інформаційних, освітніх та соціокультурних установ, викладачі, студенти, аспіранти, молоді вчені та всі інші, зацікавлені тематикою конференції.

Питання конференції:

 1. Інноваційний розвиток вузівських бібліотек України: пошук нових форматів.
 2. Бібліотечно-інформаційний ресурс як шлях до перетворення бібліотеки в потужний інформаційний центр.
 3. Наукові комунікації бібліотеки як запорука інноваційного досвіду в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
 4. Розвиток електронних бібліотечно-інформаційних технологій як складова іміджу сучасної бібліотеки.
 5. Аналітика публікаційної активності науковця та її значення в інституційній політиці вузу.
 6. Кібербезпека інформаційних комунікацій – нагальне завдання для бібліотек.
 7. Інноваційно-методична робота бібліотек як підвищення професійної компетентності бібліотечних працівників.

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.ua

МКМС: Національна премія України імені Тараса Шевченка–2020: перезавантаження

Відбулася пресконференція «Національна премія України імені Тараса Шевченка–2020: перезавантаження» за участі: С. Фоменко – заступника міністра культури, молоді і спорту України; А. Біденко – державного секретаря Міністерства культури, молоді та спорту України; Ю. Макарова – голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка; В. Селеги – генерального директора Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України; В. Шкурби – креативного директора ISD Group.

МКМС: Уряд призначив Світлану Фоменко т.в.о. міністра

10 березня 2020 року, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра культури, молоді та спорту України на С. Фоменко.

Тренінг «Підліткове читання: щоб перше не було останнім», 12.03.2020 р., м. Київ

ВГО «Українська бібліотечна асоціація спільно» з Goethe-Institut в Україні та «Видавничим центром «Академія» провела тренінг для членів УБА на тему «Підліткове читання: щоб перше не було останнім».

Під час семінару будуть розглянуті такі питання:

1) Перше знайомство з підлітковою книжкою: як зробити так, щоб воно не стало останнім.

2) «Стоп-слова»: як варто й не варто говорити про книжки, а про підліткові – особливо.

3) Як сформувати цікаві й корисні читацькі звички – кейс для підлітків та дорослих.

МКМС підписало меморандум про співпрацю з історичним факультетом КНУ ім. Тараса Шевченка

12 березня 2020 року МКМС провела експертну зустріч, яка започаткувала практичну роботу щодо реалізації Музею сучасного мистецтва. Міністерство культури, молоді та спорту працює над питанням створення Музею сучасного мистецтва. Створення відповідної інституції є одним із важливих завдань Уряду України та внесено до Плану роботи Кабінету Міністрів України. В заході також прийняли участь представники НХМУ, Одеського художнього музею, PinchukArtCentre, спільноти колекціонерів та міжнародних інституцій, експерти галузі сучасного мистецтва та музейної справи, депутати Верховної Ради України та представники Офісу Президента України.

Дизайн-мислення для українських бібліотекарів (13.03.2020)

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» розпочинає реалізацію нового міжнародного проекту під назвою «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги», що підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Основна мета проєкту, який триватиме з березня по грудень 2020 р., – навчити бібліотекарів з України та Білорусі створювати інноваційні бібліотечні послуги, які розвиватимуть культурні та творчі індустрії цих країн, з використанням спеціальної методології «Дизайн-мислення для бібліотек». Ця методологія була розроблена Публічною бібліотекою м. Чикаго (США) та Публічними бібліотеками м. Орхуса (Данія) за підтримки Фонду Білла та М. Гейтс. У межах проєкту ВГО «Українська бібліотечна асоціація» на конкурсній основі відбере 30 бібліотекарів з України та Білорусі, які пройдуть два тижневих тренінги (1-5 червня 2020 р., 30 червня - 4 липня 2020 р.) за участю датських та українських тренерів.

Семінар «Збережи книгу – збережи здоров’я. Сучасний досвід з гігієни бібліотечних фондів», 21.03.2019 р., м. Київ

Українська бібліотечна асоціація спільно з Goethe-Institut провела семінар для членів УБА на тему: «Збережи книгу – збережи здоров’я. Сучасний досвід з гігієни бібліотечних фондів». Семінар відбувся у м. Київ. Лектор: Є. Панченко, директор ТОВ «Десна-Дніпро-Тандем». ТОВ «Десна-Дніпро-Тандем» – сучасна, інноваційна компанія, основним напрямком діяльності якої є обслуговування бібліотечних, музейних фондів та приватних колекцій.

На семінарі розгядали такі питання:

 1. Сучасний досвід та технології збереження бібліотечних фондів. Порівняння, переваги.

- Чому важливий комплексний та плановий підхід до гігієни бібліотечних фондів.

- Як оцінити потребу у заходах по збереженню фондів у своєму закладі.

 1. Здоров’я персоналу та відвідувачів бібліотек. Екологічна складова.
 2. Вартість заходів зі збереження фондів. Як залучати кошти на збереження бібліотечних фондів. Програми, гранти, фонди.

Уряд перейменував МКМС на Міністерство культури та інформаційної політики України

23 березня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову № 238, згідно з якою Міністерство культури, молоді та спорту України перейменовано на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Європейський тиждень цифрової грамотності (23-29 березня 2020 року)

ВГО «Українська бібліотечна асоціація», підтримуючи ініціативу офіційного партнера УБА – Запорізької ОУНБ, пропонує бібліотекарям та бібліотекам України долучитися до відзначення Європейського тижня цифрової грамотності. Бібліотеки можуть планувати і здійснювати інформаційні кампанії, присвячені таким темам, як:

 • Цифрова освіта та базові цифрові навички
 • Цифрова держава
 • STEM
 • Медіаграмотність та критичне мислення
 • Цифрова культурна спадщина.

25 березня МКМС розпочинає освітній проєкт «Бранці Кремля»

МКМС розпочинає у 2020 році освітній проєкт «Бранці Кремля» в рамках зустрічей Героя України В. Жемчугова зі студентами/курсантами закладів вищої освіти України. З метою поширення суспільно важливої інформації, спрямовану на національне ‒ патріотичне виховання молоді. Проєкт «Бранці Кремля» розпочався у вересні 2018 року. За навчальний 2018-2019 рік командою проєкта було проведено 62 зустрічі зі студентами, курсантами, ліцеїстами, учнями різних навчальних закладів та громадськими активістами в 15 містах країни. Зустрічі проходитимуть у форматі «відкритого мікрофону», де кожен матиме змогу поставити питання і взяти участь в обговоренні. Під час заходів відбудеться презентація стрічки «Бранці Кремля», знятої на замовлення Міністерства інформаційної політики України у лютому 2018 року. Наприкінці зустрічі учасники отримають інформаційні матеріали – книги, брошури.

Школа каталогізатора, 27-29 березня 2019 р., м. Львів

Бібліотека Українського католицького університету, Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Українська бібліотечна асоціація запрошують усіх, хто цікавиться міжнародними стандартами каталогізації, на Школу каталогізатора, яка відбулася 27-29 березня 2019 року у Львові. Мета навчання – сформувати у слухачів предметні (професійні) компетентності щодо реалізації завдань ведення бібліографічних та авторитетних баз даних відповідно до сучасних міжнародних стандартів.

Дистанційний курс «Бібліотека в цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та кросмедійний контент» (з 30 березня по 10 квітня 2020 року)

Харківське обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація оголошує набір на дистанційний курс «Бібліотека в цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та кросмедійний контент», що відбудеться 30.03-10.04.2020 р.

Тематичний план:

 • Бібліотека в цифровому середовищі. Персоналізація обслуговування користувачів: інструменти і технології.
 • Кросплатформні сервіси: можливості для бібліотек. Опановуємо сервіс Canva.
 • Мобільні технології: як апгрейдити бібліотечний сервіс. Опановуємо сервіс Kahoot.
 • Інформаційна соціалізація, інформаційне самообслуговування.
 • Віртуальна виставка. Теорія, практичні рекомендації, робота над помилками. Вивчаємо сервіс Genial.ly.
 • Лонгрід: можливості для бібліотек. Нотатки у Фейсбуці.
 • Бібліотечна інфографіка: навіщо і як робити. Візуалізуємо бібліотечну діяльність у сервісі Piktochart.
 • Нові формати книг. Рекомендаційні продукти та сервіси.
 • Проєкт QR-books Корпорації «Ранок».
 • Сучасний стан та майбутнє бібліотек.

Конкурси та відзнаки ВГО «Українська бібліотечна асоціація» у 2020 р. (31.03.2020)

Президія ВГО «Українська бібліотечна асоціація» оголошує щорічний Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року 2020». Проводиться спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України. Звання «Бібліотека року» присвоюється бібліотеці за кращий впроваджений інноваційний проєкт, що підтверджується відповідним дипломом. Термін подання документів – до 1 вересня 2020 року. Умови конкурсу викладені у Положенні.

Всеукраїнський конкурс «Творчий злет: молодий бібліотекар року 2020»

Проводиться Президією та Молодіжною секцією ВГО «Українська бібліотечна асоціація». Участь у конкурсі можуть брати молоді бібліотечні фахівці віком до 35 років, які мають стаж роботи у бібліотеці не менше 1 року. Термін подання заявки на І етап конкурсу – до 1 вересня 2020 року. Умови конкурсу викладені у Положенні.

Всеукраїнський конкурс імені Л. Б. Хавкіної серед молодих бібліотечних фахівців на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт

Проводиться з нагоди 150-річчя від дня народження (2021 р.) видатної бібліотекознавиці, однієї з фундаторок Харківської бібліотечної школи Л. Б. Хавкіної. Засновниками Конкурсу є ВГО «Українська бібліотечна асоціація» (УБА), Харківське обласне відділення (філія) ВГО «Українська бібліотечна асоціація» (Харківське ОВ УБА) за підтримки Харківської державної академії культури (ХДАК), Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (ХДНБ ім. В. Г. Короленка). Конкурс проводиться у період з 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 року. Термін подання документів – до 31 грудня 2020 року. У Конкурсі можуть брати участь:

молоді вчені, аспіранти, магістри, бакалаври ЗВО. Бакалаври допускаються до участі в конкурсі за умови представлення ними рекомендацій, підписаних науковим керівником;

фахівці бібліотек (віком до 35 років);

молодіжні професійні колективи (вік 2/3 учасників не повинен перевищувати 35 років). Умови конкурсу викладені у Положенні.

Підготувала бібліограф І категорії відділу наукової інформації та бібліографії

Л. Ю. Колосова

тел.: 67 03 23 e-mail: sektorkultury@library.vn.ua