ІІ науково-практична конференція

«Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього»

м. Вінниця

25 вересня 2019 р.

 

 

Про диск

УДК 027 (477) (063)

Б 59

Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього [Електронний ресурс] : матеріали ІІ наук.-практ. конф. / упоряд.: Г. М. Слотюк, О. В. Стояльникова,
П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2019.

 

Електронне видання містить доповіді і повідомлення працівників обласних наукових (Вінниця, Хмельницький), центральних районних, міських бібліотек, книгозбірень ОТГ Вінницької області, науковців, присвячені різним напрямкам бібліотечної діяльності, зокрема висвітленню здобутків і проблем, а також прогнозуванню подальшого розвитку галузі. За зміст представлених матеріалів, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідають автори.

Доповіді подано з повним збереженням змісту, орфографії, синтаксису тексту, представленого авторами.

Інтерфейс складається з таких розділів:

  1. Програма. Містить повну версію програми конференції.

  2. Матеріали. Вміщено перелік назв усіх доповідей, що мають повні тексти. Кожна назва доповіді є посиланням на повний текст.

  3. Автори. Імена авторів наведені в алфавітному порядку. Назва доповіді є посиланням на повний текст.