Диск містить базу даних матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Усна історія: теорія, метод, джерело».

Як інтерфейс пропонується Автоматизоване робоче місце (АРМ) користувача повнотекстових БД системи автоматизації бібліотек ІРБІС 64.

Доповіді подано з повним збереженням змісту, орфографії, синтаксису тексту, представленого авторами.

Інтерфейс складається з таких розділів:

  1. Програма. Містить повну версію програми конференції.

  2. Матеріали. Вміщено перелік назв усіх доповідей, що мають повні тексти. Кожна назва доповіді є посиланням на повний текст.

  3. Автори. Імена авторів наведені в алфавітному порядку. Якщо автор має одну доповідь, то його ім'я є посиланням на повний текст. Якщо в автора більше ніж одна доповідь, то поруч з його ім'ям розміщуються посилання «доповідь 1», «доповідь 2» і т. д., які є посиланнями на повні тексти.

Режим «ПОШУК ЗА ТЕКСТАМИ СТАТЕЙ» пропонує можливість пошуку доповідей за запитами. Текст запиту вводиться в редагований рядок «ЗАПИТ». При формулюванні запиту можна користуватися словами зі словника БД (ліве вікно інтерфейсу) – для переносу слів з словника до тексту запиту слід використовувати подвійне клацання або технологію «перетягування». Для управління словником можна використовувати рядок «КЛЮЧ» (в нижній частині лівого вікна) або смугу прокрутки. Для виконання пошуку сформульованого запиту необхідно натиснути кнопку праворуч від рядка «ЗАПИТ» або виконати відповідний режим головного меню («ЗАПИТ – ВИКОНАТИ ЗАПИТ»). Результати виконаного пошуку відображаються в правому верхньому вікні інтерфейсу у вигляді переліку коротких описів знайдених доповідей (перші рядки повних текстів). Для перегляду повного тексту доповіді необхідно скористатися відповідним  посиланням у кінці короткого опису. Повний текст доповіді представлено в правому нижньому вікні інтерфейсу. Червоним кольором позначаються слова повного тексту, які відповідають словам запиту. Перемикач «ШУКАТИ В ЗНАЙДЕНОМУ» дозволяє проводити пошук не по всій БД, а всередині результату попереднього пошуку. Посилання «ЗНАЙТИ СХОЖІ» (в кінці короткого опису) дозволяє знайти тексти, схожі на даний. Пошук схожих текстів здійснюється відповідно до встановленого «КОНТЕКСТУ» (рядок і відповідна кнопка на панелі інструментів).

© ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва